Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

Afkodning af den hårdeste cybersikkerhedscertificering

  • What is the hardest cyber security certification?
  • Published by: André Hammer on jan 29, 2024

Det kan være udfordrende at navigere gennem kompleksiteten af ​​cybersikkerhed. Det er endnu sværere at opnå CISSP-certificeringen. CISSP skal dog være de hårdeste certificeringer inden for cybersikkerhed.

I denne artikel vil vi diskutere, hvorfor det er udfordrende at få CISSP-certificeringen, og de ting, du kan gøre for at bestå med glans. At forstå CISSP er værdifuldt, uanset om du er interesseret i en profession inden for cybersikkerhed eller bare nysgerrig på digital sikkerhed.

Forståelse af Cybersikkerhedscertificeringsstien

Fra grundlæggende til specialiserede roller

For at opnå den bedste cybersikkerhedscertificering skal du forstå avancerede koncepter. Du skal også deltage i praktiske aktiviteter og skal have tidligere erfaring.

Andre certificeringer, som du måske også finder ret udfordrende at erhverve, omfatter følgende: Certificering i Information Systems Security Professional, Ethical Hacker (CEH) og Offensive Security Certified Professional (OSCP). Du skal have nogle seriøse færdigheder inden for sikkerhed og risikostyring, etisk hacking og softwareudviklingssikkerhed.

At tjene disse certificeringer involverer praktisk erfaring, studier og beståelse af svære eksamener.

Efterhånden som cybertrusler bliver mere komplekse, hjælper disse roller organisationer med at beskytte deres vigtige data og aktiver.

Fremskridt fra entry-level til ekspertcertificeringer

Rangeringen af ​​cybersikkerhedscertificeringer bestemmes af det nødvendige niveau af tekniske færdigheder og praktisk erfaring. At udvikle sig fra begynder- til avancerede certificeringer kræver, at du får noget praktisk erfaring, forstår systemets svagheder, og at du mestrer teknikker til at mindske cyberrisici.

Efterhånden som du udvikler dig, kan du støde på forhindringer som at tilpasse dig hurtigt udviklende teknologi, forbedre dine problemløsningsevner og fokusere på et specifikt område inden for cybersikkerhedsområdet. Specialistcertificeringer kræver også en god forståelse af komplekse sikkerhedsideer, har de nødvendige færdigheder til at strategisere til sikkerhedsløsninger over en lang periode og har også evnen til at tilpasse sig nye trusler.

Alle disse elementer øger vanskeligheden ved at opnå ekspertcertificeringer inden for cybersikkerhed.

Hvilken er den sværeste cybersikkerhedscertificering?

Kriterier for de hårdeste cybersikkerhedscertificeringer

Cybersikkerhedscertificeringer anses bredt for at være de sværeste. Dette er baseret på faktorer som det vidensniveau, der kræves for at bestå testen, mange års erfaring og den strenge fornyelsesprocedure.

Validering af færdigheder gennem praktisk erfaring evalueres af certificeringer som CISSP, CISM og CRISC. Dette indebærer et påkrævet minimum antal år, der arbejder med cybersikkerhed. Løbende professionel uddannelse og en omfattende undersøgelse af forskellige sikkerhedsdomæner er også nødvendige for disse certificeringer.

De avancerede certificeringer, såsom CISM, CISA og CRISC, er vanskelige, fordi de lægger vægt på risikostyring, styring og kontrolsikring. Du skal have en grundig forståelse af indviklede sikkerhedskoncepter. Du skal også have kendskab til de forretningsmæssige elementer af sikkerhed, implementering af cybersikkerhedsløsninger i praktiske situationer. Derudover fokuserer disse certificeringer på at hjælpe og kontrollere en organisations kapacitet til at nå sine sikkerhedsmål.

Certificeringer, der definerer cybersikkerhedsekspertise

En cybersikkerhedscertificering menes at være svær af flere årsager. Årsagerne spænder fra den dybde af viden, du bør have, hvor hård eksamenen er, til de emner, den dækker.

Certificeringer inden for cybersikkerhed fokuserer typisk på tekniske færdigheder som penetrationstest, sikker kodning og digital efterforskning. I nogle tilfælde lægger disse certificeringer vægt på etisk og professionel adfærd.

Du skal vise dyb forståelse for etisk hacking og overholdelse af en streng adfærdskodeks. Disse er vigtige i mange cybersikkerhedscertificeringer. Disse certificeringer har til formål at sikre, at du ikke kun har de tekniske færdigheder til at beskytte digitale aktiver, men også kan handle med integritet, ærlighed og professionalisme.

At handle etisk og professionelt forme din tankegang og dine handlinger som en cybersikkerhedsprofessionel og definerer også branchens standard for ekspertise.

Cybersikkerhedscertificeringer på startniveau

Sikkerhed+

Security+ er ofte den mest efterspurgte certificering af cybersikkerhedsprofessionelle. Denne certificering involverer intens træning og en omfattende eksamen og dækker en bred vifte af cybersikkerhedsemner.

Derudover fremhæver det vigtigheden af ​​at opføre sig professionelt, træffe etiske beslutninger og indflydelsen af ​​etiske standarder inden for cybersikkerhedsindustrien.

Enhver person, der opnår denne certificering, har den nødvendige ekspertise til at håndtere sikkerhedshændelser og opretholde de etiske standarder, der forventes af sikkerhedsprofessionelle.

Security+-legitimationen er højt respekteret i cybersikkerhedsindustrien for at hjælpe fagfolk med at opretholde etiske standarder, hvilket gørdet er en prestigefyldt og efterspurgt certificering.

CompTIA Network+ og dets rolle i cybersikkerhed

At have CompTIA Network+ er vigtigt for cybersikkerhed. Det giver dig den grundlæggende viden og de færdigheder, der er nødvendige for en fremgangsrig karriere. Certificeringen omfatter netværkskoncepter, bedste sikkerhedspraksis og de nyeste teknologier.

Dette garanterer, at du er klar til praktiske sikkerhedsproblemer. Det udstyrer dig med færdigheder til at skabe og anvende netværk, genkende og adressere sikkerhedsrisici og bruge standardværktøjer til at beskytte data og enheder.

Du kan demonstrere dine færdigheder inden for netværksarkitektur, netværksdrift og sikkerhed for at skille dig ud på et konkurrencepræget arbejdsmarked.

Global Information Assurance Certification (GIAC) Information Security Fundamentals (GISF)

Global Information Assurance Certification (GIAC) Information Security Fundamentals (GISF) er blandt de hårdeste cybersikkerhedscertificeringer. Grunden til dette er, at det dækker et ret omfattende materiale. Eksamen er også ret svær, og den kræver en høj faglig adfærd.

GSE-certificeringen fra GIAC betragtes som prestigefyldt og nødvendiggør en udfordrende undersøgelsesproces, der kræver omfattende viden og erfaring fra den virkelige verden inden for cybersikkerhed.

Begge certificeringer understreger betydningen af ​​etisk adfærd og professionel adfærd ved håndtering af følsomme oplysninger.

At blive en certificeret cybersikkerhedsprofessionel

CompTIA's Cybersecurity Pathway

Der er en række CompTIA cybersikkerhedscertificeringer til fagfolk på forskellige karriereniveauer. Entry-level certificeringen er Security+, som er der, hvor du starter, og derefter går videre til meget mere avancerede, såsom CySA+ og CASP+.

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) er certificeringer på ekspertniveau. Det kræver, at du har en god forståelse for virksomhedens sikkerhed, risikostyring og forskning og analyse.

Hvis du er en cybersikkerhedschef, er der certificeringer som CompTIA Security Analytics Expert (CSAE) og CompTIA Certified Security Professional (CCSP). Disse fokuserer på strategisk planlægning, hvordan man håndterer risici og integrering af informationssikkerhed i din organisation.

Disse certificeringer viser, at du har de færdigheder og den viden, en organisation har brug for for at sikre sine kritiske systemer og data mod cybertrusler.

Certificeret Information System Security Professional (CISSP)

CISSP-certificeringen anses for at være meget udfordrende inden for cybersikkerhed. Du har brug for mindst fem års erfaring i to ud af dets otte domæner. Du skal også bestå CISSP-eksamenen for at blive certificeret. De to andre vigtige cybersikkerhedscertificeringer er Certified Ethical Hacker og Certified Information Security Manager (CISM).

Du skal overholde en streng kodeks for etisk og professionel adfærd, når du søger disse certificeringer. Dette er vigtigt, da det understreger vigtigheden af ​​integritet, fortrolighed og andre etiske værdier ved håndtering af følsomme oplysninger.

Som certificeret professionel er du ikke kun vidende om tekniske aspekter af cybersikkerhed, men skal også opretholde etiske standarder i din professionelle praksis.

Avancerede cybersikkerhedscertificeringer og deres udfordringer

Certificeret Information System Security Manager (CISM)

Certificeringen af ​​Certified Information Systems Security Manager er velkendt over hele verden. Det er for folk, hvis job er at administrere, designe, overvåge og vurdere informationssikkerheden i en virksomhed.

Dens hovedfokus er forholdet mellem informationssikkerhed i en organisation og dens forretningsmål. CISM betragtes som ret udfordrende sammenlignet med andre avancerede cybersikkerhedscertificeringer. Dette skyldes, at den lægger meget vægt på styring, risikostyring og compliance.

Du skal have mindst fem års erfaring i informationssikkerhedsstyring for at kvalificere dig til en CISM-certificering. Du skal også følge Code of Professional Ethics og bestå CISM-eksamenen.

At få denne certificering viser, at du kan administrere, designe og overvåge effektive informationssikkerhedsprogrammer.

Certificeret informationssystemrevisor (CISA)

CISA-certificeringen er ret vigtig i din cybersikkerhedscertificeringsproces. Det indikerer, at du er dygtig til at evaluere svagheder, overvåge overholdelse og garantere effektiviteten af ​​informationssikkerhedsforanstaltninger.

At få CISA-certificering giver problemer som at opfylde kravene til joberfaring, bestå en krævende test og være aktiv i at fortsætte din faglige udvikling. Kandidater er også forpligtet til at følge et strengt sæt retningslinjer for professionel etik og adfærd.

Certificeret i risiko- og informationssystemkontrol (CRISC)

Du skal have arbejdet i mindst tre år med IT-risikostyring og skal bestå din CRISC-eksamen for at opnå en certificering. Denne certificering tester din evne til at identificere og styre risici i IT og forretning, og din kapacitet til at implementere informationssystemkontroller.

Gør følgendelav for at få certificering:

  • Tilmeld dig eksamen
  • Læs CRISC Review Manual
  • Bestå din eksamen

Du skal følge ISACA's Code of Professional Ethics og vise bevis for at have relevant erhvervserfaring inden for fem år efter bestået. Denne certificering er ret svær at opnå, fordi den grundigt evaluerer din ekspertise inden for risikostyring og informationssystemkontrol.

Specialiserede penetrationsprøvningscertificeringer

CompTIA PenTest+

CompTIA PenTest+ er en af ​​de sværeste certificeringer at få på grund af dens strenge proces og den dybde af viden, du har brug for for at bestå den. Denne certificering tester penetrationstest og sårbarhedsvurdering. Du kræver en dyb forståelse af netværkssikkerhed, værktøjer og teknikker for at bestå denne certificering.

Du skal være praktisk og have en god forståelse for scenarier i den virkelige verden. Dette er en del af grunden til, at denne certificering er svær at opnå.

Derudover kræver den skiftende karakter af cybertrusler, at du holder dig opdateret med de nyeste trends og teknologier for at få succes. Certificeringens krævende karakter, sammen med det høje niveau af ekspertise, du skal demonstrere, placerer den blandt de sværeste inden for cybersikkerhed.

Licenseret Penetration Tester (LPT) af EC-Council

Den Licenserede Penetration Tester (LPT) drives af EC-Council. Det er en udfordrende cybersikkerhedscertificering til certificering af fagfolk i Storbritannien. Du skal have et godt kendskab til penetrationstest samt praktisk brancheerfaring. Eksamenen er ret hård, og den tester din evne til at identificere og udnytte sårbarheder inden for netværk og systemer. Der er også en praktisk test, der er 18 timer lang.

LPT er ret stringent og dækker en bredere række af emner inden for informationssikkerhed sammenlignet med certificeringer som CompTIA PenTest+ eller GIAC's Certified Penetration Tester (GPEN).

På grund af dets sværhedsgrad er det meget få, der består det, hvilket gør det til en elitecertificering. Det er dog stadig ret populært blandt cybersikkerhedsprofessionelle, der ønsker at vise deres ekspertise.

Certificeret penetrationstester (GPEN) af GIAC

Certified Penetration Tester fra GIAC er også en hård cybersikkerhedscertificering. Det har virkelig strenge krav. Et af kravene er en hård eksamen, hvis hovedopgave er at teste, hvor godt du kan udnytte netværk og systemer.

GPEN-certificeringen fokuserer specifikt på penetrationstest og etisk hacking. Det er derfor, det adskiller sig fra andre avancerede cybersikkerhedscertificeringer såsom Certified Information Systems Security Manager eller Certified Information Systems Auditor.

At opnå en GPEN-certificering viser, at du har ekspertisen og de praktiske færdigheder til at finde og rette netværkssårbarheder.

Hvad er den sværeste cybersikkerhedscertificering?

Elite GIAC Security Expert (GSE)

Du har brug for praktisk erfaring, avanceret viden og evnen til at løse komplekse sikkerhedsudfordringer inden for cybersikkerhed for at bestå Elite GIAC Security Expert-certificeringen.

Certificeringsprocessen er omfattende og opdelt i flere niveauer og evaluerer dine praktiske færdigheder, teoretiske forståelse og anvendelse af principperne for cybersikkerhed i den virkelige verden. Dette sikrer, at din GSE-certificering har udstyret dig med en god forståelse af cybersikkerhed og den tekniske ekspertise, der håndterer sikkerhedstrusler.

Bevis din evne: GSE-undersøgelsesprocessen

Mange cybersikkerhedseksperter søger titlen Global Information Assurance Certification Security Expert som et bevis på deres færdigheder. Denne kvalifikation anses for at være ret svær inden for feltet, da den kræver, at du fremviser ekspertise, kapaciteter og kompetencer på tværs af forskellige cybersikkerhedsområder.

GSE-testen vurderer dine tekniske færdigheder, kapacitet til at løse problemer og forståelse af emner som netværkssikkerhed, hændelsesrespons og penetrationstest. For at opnå denne certificering skal du opfylde strenge krav, såsom at du skal have forskellige GIAC-certificeringer, vise praktisk erfaring og have modtaget professionelle anbefalinger.

Certificeringsmuligheder for cybersikkerhedsledere

Hvad gør en Cybersecurity Manager?

En informationsteknologisk baggrund er afgørende for en Cybersecurity Manager. Derudover kræver du gode leder- og kommunikationsevner for effektivt at drive et team af eksperter og til at tage it-sikkerhedens udfordringer op.

Det er vigtigt at få Certified Information Security Manager-certificeringen, hvis du ønsker at komme videre i din karriere. Det udstyrer dig med den viden og tekniske ekspertise, du har brug for til at overvåge, skabe og evaluere informationssikkerhed i en organisation.

Som cybersikkerhedschef skal du også lægge vægt på etisk og professionel adfærd.

I den egenskab håndterer du følsomme oplysninger og er ansvarlig for at sikre, at din organisation overholder lov- og myndighedskrav.

Certificeret Information Security Manager (CISM): Et nærmere kig

Du skal havedyb teoretisk viden, praktiske færdigheder og at bestå en hård eksamen for at få CISM, en af ​​de hårdeste cybersikkerhedscertificeringer.

Som Certified Information Security Manager vil du blive respekteret i cybersikkerhedsområdet på grund af dets fokus på informationsrisikostyring og -styring. Du har brug for en stærk forståelse af den forretningsmæssige virkning af sikkerhedsprogrammer, og ikke kun tekniske færdigheder.

Hver af de avancerede certificeringer, såsom CISSM, Certified Information Systems Auditor og CRISC, har sine egne unikke udfordringer og specifikke kriterier.

CISM koncentrerer sig om styring af informationsrisici, mens CISA fokuserer på revision, CRISC på styring af risici, og CISSP dækker et bredere spektrum af emner vedrørende informationssikkerhed. Dette indebærer, at kompleksiteten og kravene til disse certificeringer varierer afhængigt af deres særlige cybersikkerhedsfokus.

Rollen af ​​etik og professionel adfærd i cybersikkerhedscertificeringer

Etiske overvejelser og opretholdelse af professionel adfærd er afgørende aspekter for cybersikkerhedscertificeringer. De sørger for, at du følger etiske principper i dit arbejde. Dette gør det nemmere for dig og andre professionelle at stole på og stole på hinanden.

Du er forpligtet til at opretholde klientens fortrolighed og privatlivsrettigheder ved at sikre, at følsomme data forbliver sikre. At have etiske færdigheder og opføre sig professionelt kan også forbedre dit omdømme og troværdighed.

Over til dig

CISSP er en ganske svær certificering i cybersikkerhed at få. Det er bredt anerkendt, og du har brug for mindst fem års erfaring med cybersikkerhed. Du skal også bestå CISSP-eksamenen.

Emner, som læseplanen dækker, omfatter sikkerhed og risikostyring, aktivsikkerhed og sikkerhedsarkitektur. Andre emner omfatter teknik, kommunikation og netværkssikkerhed samt identitets- og adgangsstyring.

Readynez tilbyder en omfattende portefølje af sikkerhedskurser, herunder de ovennævnte CISSP, CISA, CRISC og GIAC GPEN. Du har en komplet kursusliste her, og du finder alle sikkerhedskurser inkluderet i vores Unlimited Security Training-licens her, hvor licensindehavere kan deltage i alle disse sikkerhedskurser GRATIS.

FAQ

Hvad er den hårdeste cybersikkerhedscertificering?

Certified Information Systems Security Professional er en af ​​de hårdeste cybersikkerhedscertificeringer.

Hvad er kravene for at opnå den hårdeste cybersikkerhedscertificering?

Kravene for at opnå den hårdeste cybersikkerhedscertificering, såsom Offensive Security Certified Professional inkluderer følgende: du skal gennemføre PWK-kurset, bestå en 18-timers hands-on eksamen og indsende en penetrationstestrapport.

Hvor lang tid tager det at forberede sig til den hårdeste cybersikkerhedscertificering?

Den tid det tager varierer afhængigt af din erfaring og baggrundsviden. I gennemsnit vil du sandsynligvis bruge mellem 6 og 12 måneder på at studere og øve dig til certificeringer som Certified Information Systems Security Professional eller Offensive Security Certified Professional.

Hvad er fordelene ved at opnå den hårdeste cybersikkerhedscertificering?

At få den hårdeste cybersikkerhedscertificering giver dig mulighed for at vise bevis på ekspertise, få troværdighed og forbedre dine chancer for en fantastisk jobmulighed. For eksempel kan få en CISSP-certificering føre dig til en højere betalende rolle eller en bedre karrierevækst.

Hvad er de ledige jobmuligheder efter at have opnået den hårdeste cybersikkerhedscertificering?

Nogle af de tilgængelige jobmuligheder inkluderer sikkerhedsanalytiker, cybersikkerhedsingeniør, penetrationstester og sårbarhedsforsker.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurser
  • Money-back Garanti
  • Adgang til 50+ erfarne instruktører
  • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}