Om Kurserna

Genom år av erfarenhet av att arbeta med mer än 1000 toppföretag i världen, har vi utformat Readynez-metoden för lärande.
Träna i vilken teknik som helst med den prisbelönta Readynez-metoden och kombinera alla varianter av inlärningsstil, teknik och plats för att ta lärandeambitioner från avsikt till effekt.

Lär dig mer om Readynez Training
Microsoft365 Security Administrator Associate
9,30

(241 Reviews)

Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)

Ditt personliga Learning Program med allt du behöver för att på bästa sätt förbereda dig för MS-500 examen och bli en Certified Microsoft 365 Security Administrator Associate, med stöd från din expertinstruktör.

course: Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)

Varighet: 4 dag(ar)

Format: [Dictionary item: Virtual or Classroom]

Förbereder till Examen : Microsoft 365 Security Administration (MS-500)

Förbereder till Certifiering : Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Den bästa kursen för att få din MS-500 Microsoft 365 Security Administrator Examen och Certifiering - med Certifieringsgaranti

Att uppnå Microsoft 365 Security Administrator Associate certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

  • Innehåller omfattande läromedel för bästa möjliga examensförberedelse
  • Inkluderar tillgång till omfattande Labs i 180 dagar, vilket ger dig praktisk hands-on erfarenhet
  • Inkluderar MeasureUp Practice Test som hjälper dig att förbereda dig för ditt examen
  • Fullständig support tillgänglig som hjälper dig att registrera dig, förbereda dig för och genomföra ditt examen

Vem är 365 Security Administrator (MS-500) kursen för?

Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)-certifieringen är utformad för säkerhetspersonal som ansvarar för att säkra Microsoft 365-företags- och hybridmiljöer. Denna certifiering är idealisk för personer som har erfarenhet av att konfigurera och hantera säkerhets- och efterlevnadslösningar i Microsoft 365, och som vill validera sina färdigheter och kunskaper inom detta område. MS-500-provet täcker olika ämnen relaterade till Microsoft 365-säkerhet, såsom implementering och hantering av identitet och åtkomst, implementering och hantering av hotskydd, implementering och hantering av informationsskydd och hantering av styrnings- och efterlevnadsfunktioner. Provet omfattar även ämnen relaterade till implementering och hantering av säkerhetslösningar i hybridmiljöer.


Feedback från våra MS-500 deltagare

Kenneth Rasmussen
Kenneth Rasmussen

Fantastisk och engagerad instruktör - Out of this world!

Ryan Graakjær
Ryan Graakjær

Fullpackad med all information du behöver. Helt utmärkt!!


Allt du behöver för att uppnå de resultat du vill ha

Ditt personliga Learning Program ger dig de färdigheter du behöver så att du kan göra mer av det du älskar. Learning Programmet's tre steg är utformade så att du lär dig nya färdigheter som kommer att öppna upp nya möjligheter för dig.


Så här får vi dig certifierad

Readynez365: Ditt personliga Learning Program

Readynez365 plattformen erbjuder en digital väg för alla dina inlärningsresurser, från förberedelser till examen, vilket gör det till en smidig väg till nya tekniska färdigheter. Välj vad du vill (och har behov av) för att bli redo. Allt är gjort klart för dig i Readynez365 i god tid för dina utbildningar.

Utbildning designad för det virtuella klassrummet

Utbildningsmetodiken är designad till det virtuella klassrummet med fokus på att inspirera och engagera dig med en blandning av praktisk utbildning, presentationer, tekniska labbar och tester. Virtuell utbildning uppskattas också av ledare då det är det mest kostnadseffektiva sättet att utbilda på.

Mentoring från experter tar dig i mål

Det finns ett maximalt antal deltagare på utbildningen för att säkerställa enkel tillgång till personlig coaching. Du möter ackrediterade expertinstruktörer som är erfarna IT-proffs och konsulter, certifierade på högsta nivå och som tar med verkligheten in i undervisningen.

Examens- och kompetensfokus

Vi täcker alla detaljer så du kan använda det i ditt dagliga arbete och du kommer även lära dig detaljerna du behöver för att klara din examen. Det är ditt beslut om du vill genomföra examen eller inte men med våra detaljerade examensguides och hotline gör vi det enkelt för dig att få tillgång till dina examensvouchers och planera och genomföra din examen online.

Certifieringsgaranti

Din tillgång till utbildning är obegränsad och du kan utbilda dig så mycket du vill tills du klarar din examen.

Hållbar utbildning - lär med gott samvete

Lär dig med gott samvete med utbildningar som ger 96% lägre CO2-utsläpp jämfört med klassrumsutbildning. Vår organisation arbetar med minimal miljöpåverkan och vi har reducerat CO2-utsläppen med 96% sedan 2019. Vi följer ISO 14001 genom hela leveransprocessen som din garanti för hållbar utbildning.


Vad du kommer att lära dig på vår MS-500 Microsoft 365 Security Administrator kurs

- planera Azure AD-autentiseringsalternativ
- planera Azure AD-synkroniseringsalternativ
- övervaka och felsöka Azure AD Connect-händelser

- implementera Azure AD-gruppmedlemskap
- implementera lösenordshantering
- konfigurera och hantera identitetsstyrning

- Planera inloggningssäkerhet
- implementera multifaktorautentisering (MFA)
- hantera och övervaka MFA
- planera och implementera enhetsautentiseringsmetoder som Windows Hello
- konfigurera och hantera Azure AD-användarautentiseringsalternativ och självbetjäningslösenordshantering

- Planera för efterlevnad och policyer för villkorad tillgång
- konfigurera och hantera enhetsefterlevnad för slutpunktssäkerhet
- implementera och hantera villkorad tillgång

- planera för roller
- konfigurera roller
- revisionsroller

- plan för Azure PIM
- tilldela behörighet och aktivera administratörsroller
- hantera Azure PIM-rollförfrågningar och tilldelningar
- Övervaka PIM-historik och varningar

- implementera användarriskpolicy
- implementera policy för inloggningsrisk
- konfigurera varningar för identitetsskydd
- granska och reagera på riskhändelser

- planera en Microsoft Defender for Identity-lösning
- installera och konfigurera Microsoft Defender for Identity
- övervaka och hantera Microsoft Defender for Identity

- planera en Microsoft Defender for Endpoint-lösning
- implementera Microsoft Defender för Endpoint
- hantera och övervaka Microsoft Defender For Endpoint

- plan för enhets- och applikationsskydd
- konfigurera och hantera Microsoft Defender Application Guard
- konfigurera och hantera Microsoft Defender Application Control
- konfigurera och hantera exploateringsskydd
- konfigurera säker start
- konfigurera och hantera Windows-enhetskryptering
- konfigurera och hantera icke-Windows-enhetskryptering
- plan för att säkra applikationsdata på enheter
- implementera applikationsskyddspolicyer

- konfigurera Microsoft Defender för Office 365
- övervaka Microsoft Defender för Office 365
- genomföra simulerade attacker med Attack Simulator

- planera och implementera Azure Sentinel
- konfigurera spelböcker i Azure Sentinel
- hantera och övervaka Azure Sentinel
- svara på hot i Azure Sentinel

- implementera och hantera Customer Lockbox
- konfigurera dataåtkomst i samarbetsbelastningar för Office 365
- konfigurera B2B-delning för externa användare

- planera en lösning för känslighetsmärkning
- konfigurera känslighetsetiketter och policyer.
- konfigurera och använda etikettanalys
-använd känslighetsetiketter med Teams, Sharepoint, OneDrive och Office-appar

- planera en DLP-lösning
- skapa och hantera DLP-policyer
- skapa och hantera känsliga informationstyper
- övervaka DLP-rapporter
- hantera DLP-meddelanden

- planera implementering av Cloud App Security
- konfigurera Microsoft Cloud App Security
- hantera upptäckt av molnappar
- hantera poster i molnappkatalogen
- hantera appar i Cloud App Security
- hantera Microsoft Cloud App Security
- konfigurera Cloud App Security-anslutningar och Oauth-appar
- konfigurera Cloud App Security-policyer och mallar
- granska, tolka och svara på Cloud App Security-varningar, rapporter, instrumentpaneler och loggar.

- övervaka och hantera enhetens säkerhetsstatus med hjälp av Microsoft Endpoint Manager Admin Center.
- hantera och övervaka säkerhet och instrumentpaneler med hjälp av Microsoft 365 Security Center
- planera för anpassad säkerhetsrapportering med Graph Security API
- använd säkra resultatpaneler för att granska åtgärder och rekommendationer
- Konfigurera varningspolicyer

- plan för revision och rapportering
- utför granskningsloggsökning
- granska och tolka efterlevnadsrapporter och instrumentpaneler
- Konfigurera revisionsvarningspolicy

- plan för datastyrning och lagring
- granska och tolka datastyrningsrapporter och instrumentpaneler
- konfigurera lagringsetiketter och policyer
- definiera händelsetyper för datastyrning
- definiera och hantera policyer för efterlevnad av kommunikation
- konfigurera informationspärrar
- hitta och återställa raderade Office 365-data
- konfigurera dataarkivering
- hantera inaktiva brevlådor

- Planera för innehållssökning och eDiscovery
- delegera behörigheter att använda sök- och upptäcktsverktyg
- använda sök- och undersökningsverktyg för att utföra innehållssökningar
- exportera sökresultat för innehåll
- hantera eDiscovery cases

- plan för regelefterlevnad i Microsoft 365
- granska och tolka GDPR dashboards och rapportera
- hantera datasubjektförfrågningar (DSR)
- administrera Compliance Manager i Microsoft 365 Compliance Center
- granska Compliance Managers rapporter
- skapa och utföra Compliance Manager-bedömningar och åtgärdspunkter


Möt våra instruktörer

Möt några av de instruktörer du möter på din kurs. De är experter, passionerade inom sina områden och dedikerade till att hjälpa de som vill lära sig, utforska och bli framgångsrika i sina karriärer.

Tiago
Tiago Costa
#Microsoft #MVP #Azure

Tiago Costa är Microsoft MVP, Cloud Architect och rådgivare och internationell talare på Microsoft Cloud.

Ed Baker
Ed Baker
#Microsoft #MVP #Azure #Windowsserver

Ed är Microsoft MVP sen många år och har skrivit flera officiella Microsoft kurser för Azure, Windows Server och Windows.

Rolf
Rolf McLaughlin
#Microsoft #Azure #Powershell

Rolf är en Microsoft MVP och expert på Azure Cloud Architecture, Server & Enterprise Architecture och Azure Active Directory.


Hur du bäst förbereder dig för vår MS-500 Microsoft 365 Security Administrator kurs

På Readynez tillhandahåller vi många resurser och har erfarna experter på området. Därför är vi också mycket framgångsrika med många nöjda kunder. Du kan därför tryggt gå din kurs hos oss. För att gå kursen MS-500 krävs dock några förkunskaper.

Du har den perfekta utgångspunkten för att ta den här kursen med dessa förkunskaper:

  • Kännedom om Microsoft 365-arbetsbelastningar
  • Har stark kompetens och erfarenhet inom identitetsskydd, informationsskydd, hotskydd, säkerhetshantering och datahantering


Våra resultat

Med 15 års erfarenhet och fler än 40.000 nöjda kunder från hela världen litar organisationer som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco och många fler på Readynez att utbilda och certifiera deras medarbetare.

  • Toppbetyg på kurser där flest deltagare ger kursen 10/10
  • 40.000 deltagare utbildade och certifierade
  • Globalt erkända expertinstruktörer, flertalet MVP
  • Pålitlig leverantör av stora utbildningsprojekt för många stora organisationer

Detta är bara några av de många organisationer som litar på Readynez

Also Holding Ag Logo Square1 360 F 442787128 Rrbodb4mauiszgzjjperz4557zn8o5bv1 Atea (Company) Logo1 Microsoft Logo Serco Logo

Andra har också deltagit på

Microsoft Certified Azure Security Engineer (AZ-500)

Att uppnå Microsoft Azure Security Engineer Associate certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS
Microsoft Certified Security Operations Analyst (SC-200)

Att uppnå Microsoft Security Opeations Analyst certifieringen är inte en lätt uppgift, men med ditt Readynez kurs och Learning Program har vi gjort allt vi kan för att stötta dig från början till slut, för att säkerställa att du har de optimala förutsättningarna för att lyckas. Det inkluderar de bästa tillgängliga resurserna för att hjälpa dig att förbereda dig, inklusive relevanta online kurser, tillgång till praktiska labs, Practice Test för examensförberedelser, study guides, examensstöd och guider etc, allt gjort lättillgängligt för dig i vår Learning Platform. Väljer du vårt virtuella träningsalternativ bidrar du också till en mer hållbar värld med en minskning av CO2-utsläpp på 96% jämfört med alternativet i klassrummet.

SE KURS

FAQ's for MS-500

En Microsoft 365-säkerhetsadministratör (MS-500) är ansvarig för att implementera, hantera och övervaka säkerhets- och efterlevnadslösningar för Microsoft 365 och hybridmiljöer. De övervakar identitets- och åtkomsthantering, hotskydd, informationsskydd samt styrning och efterlevnad. Rollen innebär att arbeta med olika intressenter, inklusive IT-team, företagsledare och externa partners för att säkerställa en säker och kompatibel miljö.

Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)-provet består av 40-60 frågor. Det exakta antalet frågor kan variera, eftersom Microsoft kan lägga till eller ta bort frågor under provutvecklingsprocessen.

Examen Microsoft 365 Security Administrator (MS-500) kostar €165 per försök. Priset kan variera beroende på land eller region där provet görs, samt eventuella skatter eller avgifter. Microsoft erbjuder också olika certifieringspaket som inkluderar flera prov, vilket kan ge kostnadsbesparingar för dem som söker flera certifieringar.

Godkänt resultat för Microsoft 365 Security Administrator (MS-500) examen är 700 av 1000 poäng. Detta innebär att kandidaterna måste svara rätt på minst 70 % av tentamensfrågorna för att bli godkänd. Däremot kan betyget för godkänt justeras beroende på provfrågornas svårighetsgrad. Microsoft avslöjar inte den specifika formeln för justering av godkända resultat.

Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)-examen har en tidsgräns på 150 minuter eller 2,5 timmar. Under denna tid måste kandidaterna svara på alla tentamensfrågor och granska sina svar innan de skickar in tentamen. Provet är tidsbestämt för att säkerställa att kandidaterna har tillräckligt med tid att läsa och förstå varje fråga grundligt och för att förhindra att kandidaterna lägger för mycket tid på individuella frågor.

Microsoft 365 Security Administrator-certifieringen är giltig i två år från certifieringsdatumet. Efter två år måste certifieringsinnehavare förnya sin certifiering för att behålla sina meriter. Genom att förnya certifieringen säkerställs att kandidatens färdigheter och kunskaper förblir uppdaterade med de senaste Microsoft 365-säkerhets- och efterlevnadslösningarna.

Ja, Microsoft 365 Security Administrator Certification upphör att gälla. Microsofts rollbaserade certifieringar, inklusive MS-500-certifieringen, har en giltighetstid på två år från certifieringsdatumet. Det betyder att efter två år kommer din certifiering inte längre att anses vara aktuell, och du kommer att behöva förnya den för att visa din fortsatta expertis inom området.

För att ta Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)-examen måste kandidater ha en god förståelse för Microsoft 365-arbetsbelastningar, nätverk och säkerhetsprinciper. Det rekommenderas också att de har erfarenhet av Microsoft 365-arbetsbelastningar och kunskap om cybersäkerhetsprinciper. Det finns inga specifika förkunskaper för detta prov.

Även om det inte finns några specifika krav på erfarenhet, rekommenderar Microsoft att kandidater för certifieringen Microsoft 365 Security Administrator har minst två års erfarenhet av att arbeta med Microsoft 365-arbetsbelastningar och kunskap om cybersäkerhetsprinciper. Denna erfarenhet är dock inte ett hårt krav, och personer med mindre erfarenhet kan också göra provet.

Svårigheten för Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)-provet varierar från individ till individ, beroende på deras erfarenhetsnivå och förståelse av examensmaterialet. Provet är dock utformat för att testa kandidatens kunskaper om Microsoft 365-säkerhetsteknologier och -principer, så det är viktigt att ha en gedigen förståelse för dessa begrepp innan provet.

Hur lång tid som krävs för att förbereda sig för Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)-provet beror på individens nivå av erfarenhet och förståelse av examensmaterialet. Generellt rekommenderas det att ägna minst 2-3 månader åt att studera och förbereda sig inför provet, inklusive att granska examensmålen, ta övningsprov och studera Microsoft-dokumentation.

Lönen för en Microsoft 365 Security Administrator (MS-500) certifierad professionell kan variera beroende på individens erfarenhetsnivå, jobbroll och plats. Enligt Payscale är den genomsnittliga lönen för en Microsoft 365-säkerhetsadministratör runt 80 000 USD per år i USA. Detta kan dock variera beroende på faktorer som företagets storlek, läge och bransch.

Ja, Microsoft 365 Security Administrator-certifieringen är värt det om du är intresserad av att bygga en karriär inom Microsoft 365-säkerhetsadministration. Denna certifiering validerar dina färdigheter och kunskaper i att säkra Microsoft 365-tjänster och ger trovärdighet till potentiella arbetsgivare.

Microsoft 365 Security Administrator-certifieringsprovet är ett datorbaserat test som bedömer dina kunskaper och färdigheter i att säkra Microsoft 365-tjänster. Tentamen består av 40-60 flervalsfrågor som ska besvaras inom 150 minuter. Provet genomförs av Pearson VUE och kan tas på ett auktoriserat testcenter eller online.

Du kan få Microsoft 365 Security Administrator MS-500-certifieringen genom att klara MS-500-examen. Du kan registrera dig för provet via Microsofts certifieringswebbplats. Du kan också hitta auktoriserade testcenter i ditt område på webbplatsen.

För att förbereda dig för certifieringsprovet för Microsoft 365 Security Administrator kan du ta onlinekurser eller delta i utbildningssessioner som erbjuds av Microsoft eller dess auktoriserade partners. Du kan också använda studiematerial som övningsprov, studieguider och utbildningsvideor. Dessutom kan praktisk erfarenhet av att säkra Microsoft 365-tjänster hjälpa dig att förbereda dig inför provet.

Med ett Microsoft 365 Security Administrator (MS-500)-certifikat kan du ansöka om olika jobbroller som en Microsoft 365 Security Administrator, Security Analyst, Security Consult och Information Security Manager. Dessa roller kräver färdigheter i att säkra Microsoft 365-tjänster och säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav. Dessutom kan certifieringen hjälpa dig att avancera din karriär och öka din inkomstpotential.

Det virtuella klassrummet är ett onlineforum där du kommer att gå med din instruktör och dina klasskamrater i realtid. Allt händer live och du kan interagera fritt, diskutera, ställa frågor och se din instruktör presentera på en whiteboard, diskutera kursmaterial och bilder, arbeta med laborationer och granska.

Ja, du kan göra tentor från alla större leverantörer som Microsoft, Cisco etc från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Med Readynez gör du vilken kurs som helst från bekvämligheten av ditt hem eller kontor. Readynez ger stöd och bästa praxis för ditt klassrum hemma och du kan njuta av lärande med minimal inverkan på ditt dagliga liv. Dessutom sparar du kostnaderna och miljöbelastningen med att resa.

Tja, lärande är obegränsat när du är motiverad, men du behöver rätt väg för att uppnå det du vill. Readynez konsulter har många års erfarenhet av att anpassa elevvägar och vi kan designa en för dig också. Vi finns alltid tillgängliga med hjälp och vägledning, och du kan nå oss på chatten eller skriva till oss på info@readynez.com.

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}