General Data Protection Regulation (GDPR) Masterclass

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

ÖVERSIKT

På den här accelererade 3-dagars-utbildningen i General Data Protection Regulation [(EU) 2016/679] Masterclass kommer du att få en genomgång av lagen i sig men också lära dig om hur den relaterar till den nuvarande dataskydds- och integritetslagstiftningen i Europa och på andra håll i världen. Detta för att få en förståelse för dess multi-jurisdiktionella inverkan och de konsekvenser den kommer att få för insamling, lagring och behandling av personuppgifter.

Efter utbildningen kommer du att ha fått en förståelse för hur den sammanhängande strukturen av den integrerade persondata-miljön skulle komma att se ut i din verksamhet, vilket kommer att göra det möjligt för dig att utveckla, integrera och hantera de signifikanta förändringar som kommer att krävas i styrnings-, affärs- och datahanteringsstrukturerna av din verksamhet. För att kunna uppnå detta täcker kursen många för det här ändamålet relevanta aspekter, såsom:

 • Överblick av rättsystem och hur de hänger samman
 • Integrering av GDPR i verksamheter som lyder under sedvanerätt, civilrätt och andra rättssystem
 • De största obligatoriska förändringarna i standarder och processer för bolagsstyrning
 • De subtila effekterna av ”Big Data”
 • Hur man blomstrar under GDPR:s självrapporterande paradigm

Dina utökade färdigheter och kunskaper kommer att vara avgörande för att din verksamhet ska lyckas anpassa sig till kraven som följer med GDPR inom den juridiska kontext som ni verkar.

Den här kursen riktar sig till de som har ett praktiskt behov av att förstå och implementera verksamhetsstyrning, affärs- och IS-processer, såsom:

 • Ledande befattningshavare med ansvar för bearbetning och styrning
 • Revisorer, risk- och complianceutövare
 • Konsulter inom fälten dataintegritet, säkerhet och compliance
 • Företagsutformare
 • Jurister som vill få en helhetsförståelse inom området
 • Juridiska rådgivare
 • Entrepenörer som vill dra nytta av det här nya processområdet
 • Alla som i sitt arbete eller i andra sammanhang kommer i kontakt med stora mängder av personuppgifter
 • Personer inom HR och andra yrkesgrupper som påverkas av den nya lagstiftningen

Fördelar med kursen:

 • Uppdaterat innehåll: kursen är utvecklad av specialiserade jurister och företagsarkitekter som överser domstolarnas agerande och hanterar utvecklingen – därför kan du lita på att få ta del av uppdaterat innehåll och relevanta exempel från verkligheten.
 • Erfarna instruktörer: Readynez är stolta över att kunna arbeta med specialiserade instruktörer som fortfarande är yrkesutövare men som ändå har mångårig internationell erfarenhet inom näringslivet, handel och juridik som berikar utbildningen med sina exempel från verkligheten och således också berikar din inlärningsupplevelse.
 • IT-kunniga/IT-företagskunniga/IT-jurdikkunniga: GDPR Masterclass ges i dagens teknologiska praktiska och pragmatiska kontext, varför du kommer att få med dig en förståelse för hur teknologi kan supporta dig i den här nya aspekten av företagsstyrning.

Att genomföra din utbildning i GDPR hos Readynez innebär att: 

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör 
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen 
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö 
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt 
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen 

Kursöversikt

Kurs

Data Protection: General Data Protection Regulation (GDPR) Masterclass

Längd

3 dagar

Tillgängliga datum

Certifiering

 • General Data Protection Regulation (GDPR)

Examen

 • General Data Protection Regulation (GDPR)

Ditt paketpris inkluderar:

 • Transportservice
 • Boende
 • All mat, dryck m.m.
 • 33 timmars instruktörslett program
 • Kursmaterial
 • Examen
 • Certifieringsgaranti

Jämför Readynez


Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära där allt är inkluderat i ditt allt-inkluderat Readynez paketpris. Plus, du får så mycket mer hos Readynez jämfört med andra traditionella kurser.


DINA FÖRDELAR

Effektiv utbildning behöver vara väldigt varierande och interaktiv för att hålla deltagarnas uppmärksamhet uppe, främja lärande och interaktion mellan deltagare och instruktör, samt stärka kunskaper genom praktisk inlärning.
Det är Readynez's metod.

Dina personliga fördelar

1
Ditt GDPR utbildnings- och certifieringsprogram hos Readynez får dig utbildad och certifierad snabbare, med fler utbildningstimmar varje dag än hos någon annan leverantör
2
Maximal inlärning i en distraktionsfri miljö
3
Dedikerad support på plats dygnet runt
4
Officiell certifiering som ger dig ökade karriärmöjligheter
5
Ökad kunskap och självförtroende
6
Instruktörer som delar med sig av sina verkliga erfarenheter för att stärka din förståelse och kompetens
7
Vi hjälper dig lära - vårt fokus ligger på verklig inlärning, inte bara kursen eller examen, så vi stöttar dig för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av utbildningen och förbättrar dina möjligheter att lyckas med examen
8
Du får tillgång till ett större nätverk av likasinnande individer

Din verksamhets fördelar

1
Ett allt-inkluderat utbildningspaket utan dolda kostnader
2
Minimerad tid borta från arbetet
3
En certifierad anställd som direkt kan addera värde till din verksamhet
4
Vi kompletterar kursinnehållet genom våra kvalificerade instruktörers vägledning, vilket förser deltagarna med värdefulla färdigheter som i sin tur adderar mervärde till verksamheten

“For me it is a great way to learn intensively, forget the outside world, total concentration on the student.”

Data Protection Regulation Masterclass

Lain Reid

HPE

“Readynez IS AWESOME”

Data Protection Regulation Masterclass

Barry Weaver

Smart Info Tech Ltd

Data Protection

Data Protection

Data Protection erbjuder både General Data Protection Regulations (GDPR) och Certified Data Protection Officer (CDPO) kurs som omfattar dataskydd och integritetsskyddslagstiftningen i Europa – utbildning inom båda regelverken och tillhörande jurisdiktioner och vilken påverkan det har på data och integritetsskydd samt hur man bäst applicerar detta.

VAD INGÅR

Allt ingår! Du erhåller ett allt-inkluderat utbildningspaket speciellt designat för att möta just dina behov. Vi hanterar alla detaljer så att du uteslutande kan fokusera på dina utbildnings- och certifieringsmål.

Transport till/från angivna upphämtningsplatser
Boende
Intensiv praktisk utbildning som använder vår (Lecture | Lab | Review)TM metodik
Omfattande kursmaterial
Komplett instruktörslett program
Tillgång till klassrum dygnet runt
All mat, dryck, tilltugg, te/kaffe, m.m
Examen på plats som en del av din kurs
Certifieringsgaranti

Transport

Vi hämtar dig och tar hand om det praktiska.

Oavsett var i världen du befinner dig kan du uppleva vår distraktionsfria miljö på ett av våra anpassade utbildningscenter. Vi hämtar dig innan kursen och lämnar dig efter kursen på en av våra utvalda upphämtningsplatser så att du inte behöver tänka på logistiken.

Boende

Vår unika accelererade utbildningsmetodik ger dig maximal kunskap med minimal tidsåtgång i en distraktionsfri miljö.

Du bor hos oss i ett komfortabelt singelrum med eget badrum och alla bekvämligheter. Ditt boende är beläget på området mycket nära ditt klassrum så du behöver inte lägga tid och energi på att ta dig fram och tillbaka.

Praktisk utbildning

Hos Readynez lär du dig genom en unik metod.

Vi hjälper dig lära. Vi fokuserar på riktig inlärning och din expertinstruktör lär dig genom vår unika lecture-/lab-/review-metodik som hjälper dig att lära dig mer och bibehålla kunskapen bättre.

Omfattande kursmaterial

Allt kursmaterial ingår i priset. Inga dolda kostnader tillkommer.

Vi kompletterar ditt kursmaterial med vår expertvägledning och relevanta, verkliga exempel som ger din verksamhet konkret affärsvärde.

Instruktörslett program

Vi ger dig bästa möjliga förutsättningar för att lära.

Din utbildning är i säkra händer hos oss. Vi använder de bästa instruktörerna i världen som utgår från vår unika, accelererade utbildningsmetodik för att lära dig. Med vår vägledning kommer du maximera din inlärning och snabbt kunna använda dina nyvunna färdigheter.

Tillgång till klassrum dygnet runt

Utbilda dig på det sätt som passar dig.

När du bor hos oss finns det inga gränser för din inlärning. Ditt klassrum är öppet dygnet runt så du har fullständig frihet att repetera och utbilda dig precis som det passar dig.

Alla måltider

Vi tar väl hand om dig.

Dina utbildningsdagar startar med en komplett frukost och på förmiddagen serverar vi kaffe och hembakat bröd. Senare serverar vi lunch och middag samtidigt som du kan njuta av utsikten över havet och Danmark.

Certifieringsgaranti

Om det osannolika skulle ske och du inte klarar examen på första försöket.

Certifieringsgarantin ger dig möjlighet att komma tillbaka till kursen inom en 12-månadersperiod om du inte klarar examen på första försöket. Du betalar endast för eventuell examen, labbar och övernattning/boende.

Examen på plats

Examen som en del av din kurs.

Du får möjligheten att genomföra examen på plats som en del av din kurs. På så vis har du bästa möjliga förutsättningar att framgångsrikt klara examen direkt på första försöket när såväl kunskap som examensteknik är färskt.

Vilken examen erhåller du?

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • General Data Protection Regulation (GDPR) Exam

Den här examen består av 60 flervalsfrågor där varje fråga har 4  alternativ och 1 rätt svar.

Du kommer att få så kallade ”Practice Exam Questions” som utgör såväl en del av undervisningen, som något du kan använda som hjälp när du själv repeterar inför examen.

Examen är ”open book” – du kommer att få en utskriven kopia av Recitals and Articles i GDPR.

Sråket i examen och inlärningsmaterial är brittisk engelska. De som inte har engelska som modersmål kommer att få 30 minuter extra att skriva examen på.

Gränsen för godkänt på examen är 60% (36 rätta svar). Deltagare kommer endast att testas på det skriftliga innehållet i slide-modulerna.


Det krävs inga specifika förkunskaper för att få skriva examen.

Personer som har 5+ års arbetslivserfarenhet och har en tillräckligt hög nivå av engelska har mest att vinna på att delta i kursen. Kursen är relativt intensiv och kan vara intellektuellt utmanande: jurister kommer att lära sig om IT, IT-tekniker kommer att lära sig om juridik och personer från affärsvärlden kommer att lära sig lite inom båda dessa områden.

Rekommenderad läsning: Läs åtminstone Artikel 1-9 av GDPR, sida 32-39 här.

Om du känner att du har tillräcklig kunskap får du också gärna läsa Artikel 1+-22 (sida 39-46).


DATUM

Här ser du schemalagda datum för din kurs.
Boka nu och gör dig redo för framtiden

Data Protection: General Data Protection Regulation (GDPR) Masterclass

Tillgänglig på förfrågan

3 dagar

VI REKOMMENDERAR OCKSÅ

 • Project Management & Best Practice

Lean Six Sigma Green Belt & Black Belt

The Readynez Lean Six Sigma programme introduces, guides and directs you in the art of process improvement. We cater to service-oriented, and manufacturing-oriented processes across various departments.

10 dagar

 • Project Management & Best Practice

Lean Six Sigma Green Belt

På Lean Six Sigma Green Belt utbildningen kommer du få en bra grund och få praktisk förståelse för hur man ska förstå kundernas behov av en process och hur man mäter befintliga resurser gentemot dessa krav.

Du får lära dig hur man kan designa omnämnda processer för att kunna leverera - när det gäller kvalitet, hastighet och kostnader- i enlighet med dessa krav, samt hur man kontinuerligt kan förbättra dessa.

Under kursen kommer din expert instruktör att arbeta igenom kursmaterialet för att förbereda dig inför Lean Six Sigma Green Belt (Green Paper) examen.

5 dagar

Söker du fortfarande?
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Fel

Fel

Fel

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK