Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Vikten av Prince2-certifieringen

 • Prince2 certification
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024
Blog Alt SE

Vill du förbättra dina färdigheter i projektledning? Tänk på PRINCE2-certifieringen. PRINCE2 står för Projects In Controlled Environments, version 2. Det finns på Foundation- och Practitioner-nivåer och är bland de mest populära projektledningscertifikaten i världen.

Att erhålla denna certifiering kommer säkerligen att öka dina karriärmöjligheter och visa upp din expertis inom projektledningsmetoder. Oavsett om du är erfaren eller ny på området, kan PRINCE2-certifieringen höja dina färdigheter och säljbarhet.

Betydelsen av PRINCE2-certifiering

Att få en PRINCE2-certifiering förbättrar projektledningsförmågan och kommer att starta din projektledningskarriär. Det ger en strukturerad metod för att hantera projekt av olika storlek. Foundation- och Practitioner-nivåerna lär ut bästa praxis, verktyg och agila metoder.

Att ha en PRINCE2-certifiering hjälper karriärtillväxt eftersom det bevisar att du kan leverera projekt i tid och inom budget.

Certifieringen är av Axelos och PeopleCert partners.

Förstå PRINCE2-certifiering

PRINCE2 Foundation och Practitioner Levels

Låt oss först titta på grundnivån. Kursen ger en god förståelse för PRINCE2 grundläggande principer, koncept och processer. Du kommer att bli bekant med PRINCE2 terminologi och struktur, såväl som de sju kärnprinciper, människor, processer och metoder som utgör metodikens kärna. Du får lära dig hur man tillämpar PRINCE2 på ett projekt och hur man använder dess verktyg och tekniker för att hantera det projektet effektivt.

När du väl har grundcertifieringen under bältet är PRINCE2 Practitioner-kursen nästa. Här får du lära dig hur du skräddarsyr metodiken för att passa ett projekts specifika behov och hur du tillämpar de principer och processer du har lärt dig. Som du kan se går Practitioner-nivån längre genom att visa hur man använder principerna i verkliga projekt.

Att ha båda certifieringarna innebär att en projektledare vet hur man hanterar projekt av alla storlekar och komplexiteter. Denna kunskap hjälper dem att navigera i den föränderliga världen av projektledning idag.

Fördelar med PRINCE2-certifiering

Anställningsmöjligheter

Det finns ett stort antal sektorer som använder PRINCE2 över hela världen. Dessa inkluderar offentlig sektor, byggbranschen, IT och bank, olje- och gasindustrin och många fler. Eftersom PRINCE2 är den näst mest använda projektledningsmetodologin i världen, är det ett måste att få denna branschgodkända, brittiska regeringsgodkända certifiering.

Att vara PRINCE2-certifierad kommer att avsevärt förbättra din anställningsbarhet. Även om det finns ett stort antal projektroller förknippade med PRINCE2-certifiering, är här några för att ge dig en idé:

 • Projektkoordinator:

  Detta är en position på mellannivå där du skulle hjälpa projektledaren genom att skapa projekttidtabeller, spåra teamets framsteg och skapa uppgiftsscheman.
 • Projektadministratör:

  En nybörjarposition inom projektledningsområdet för dem med PRINCE2 Foundation-nivå. Det är ett bra ställe att börja. Du skulle planera möten, förbereda presentationer och hantera projektdata.
 • Projektanalytiker:

  I denna position på mellannivå skulle du undersöka och dokumentera ett projekts behov från idé till slut. Du förväntas utveckla, underhålla och distribuera rapporter till teamet och intressenter. Du skulle också bedöma projektets budget och tidslinje.
 • Programledare:

  Denna position kräver att du har en PRINCE2 Practitioner-certifiering. Du skulle vara ansvarig för att koordinera ett företags många projekt och skulle vara ansvarig för flera projekt snarare än bara ett.
 • Projektingenjör:

  Detta är en specialistposition där du hanterar tredjepartsleverantörer såväl som interna resurser. Du skulle behöva hålla reda på projektets framsteg, hantera resurser, skapa projektplaner, utföra riskhanteringsanalyser och mer.

Kom ihåg att PRINCE2 inte så mycket är en metod som ett adaptivt ramverk som kan konfigureras för att passa alla företag. Detta innebär att dina kunskaper kommer att kunna överföras. Du kommer att kunna arbeta med intressenter och kunder, formulera och implementera projektplaner och hantera projektteam effektivt genom att tilldela roller och ansvar. Du kommer också att bli skicklig på resursallokering.

Intjäningspotential

Individer med PRINCE2-certifiering kan förvänta sig konkurrenskraftiga genomsnittslöner inom projektledningsområdet. Intäktspotentialen varierar mycket beroende på företag och position men här är en grundläggande idé:

Projektadministratör – cirka 34 000 USD/år

Projektkoordinator – cirka 52 000 USD/år

Projektanalytiker – cirka 65 000 USD/år

Projektledare – cirka 118 000 USD/år

Förbättrad projektleverans

En stor fördel med PRINCE2-metoden är att den hjälper till att genomföra projekt på ett kontrollerat men effektivt sätt. Det ger projektledare möjlighet att delegera ansvar och jobb till teammedlemmar och att övervaka deras framsteg. Det möjliggör också effektiv kommunikation med intressenter och hantering av deras förväntningar. PRINCE2 sstödjer hanteringen av förändringar som inträffar under ett projekts genomförande. Allt detta förbättrar projektleveransen och säkerställer att de levereras i tid och inom budget.

Inkluderar Agila Best Practices

Det brukade vara mycket debatt om vilken metod som var bäst – PRINCE2 eller Agile. Sedan kom PRINCE2 Agile och kombinerade det bästa av de två. Den blandar Agiles flexibilitet och lyhördhet med PRINCE2s definierade styrning.

Denna certifiering finns också i två nivåer: Foundation och Practitioner och är en användbar utbildning och certifiering för alla som arbetar i en agilt projektmiljö

Genom att lägga till agila metoder kan projektledare anpassa sig till den föränderliga projektmiljön. Agila metoder fokuserar på flexibilitet, samarbete och att svara på förändringar snarare än på stela processer och verktyg. Genom att slå samman dessa metoder kan projektledare använda strukturen och principerna för PRINCE2 tillsammans med anpassningsförmågan hos Agile. Denna kombination leder till förbättrad projektleverans och mycket framgångsrika resultat.

Att arbeta med PeopleCert-ackrediterade utbildningspartners gör det möjligt för individer att fördjupa sin förståelse för både PRINCE2 och Agile. Detta partnerskap erbjuder ett gemensamt språk och bästa praxis för effektiv projektledning under hela projektets livscykel.

PeopleCert-ackreditering

Erkännande och trovärdighet

Att få PeopleCert-ackreditering ökar erkännandet globalt. Det ökar trovärdigheten för individer som söker PRINCE2-certifiering. Denna ackreditering validerar projektledningspersonals färdigheter i att använda PRINCE2-metoden effektivt.

Erkännande och trovärdighet är avgörande för PRINCE2-certifieringsvärdet. De visar ett engagemang för bästa praxis inom projektledning. Under 2000-talet, med projekt som blir mer komplexa, är det viktigt att ha en certifiering från en respekterad partner som PeopleCert.

Den visar ett starkt grepp om PRINCE2-principerna eftersom det ger individer de färdigheter som behövs för att navigera i projekt framgångsrikt. Detta erkännande skapar ett gemensamt språk för projektledare. Det hjälper dem att anpassa sina processer till globala bästa praxis, vilket förbättrar projektleveransen på olika nivåer och branscher.

Global acceptans

PRINCE2-certifiering är allmänt accepterad globalt av flera skäl. Det ger en strukturerad metod för projektledning, vilket gör det lättare att hantera projekt av alla storlekar och komplexiteter.

Att vara en PRINCE2-certifierad projektledare innebär att följa bästa praxis och principer fastställda av Axelos, certifieringssystemets ägare. Detta möjliggör ett gemensamt språk och förståelse för projektledningsprocesser och verktyg, vilket underlättar sömlöst samarbete med partners över hela världen. PRINCE2-certifiering hjälper också yrkesverksamma att anpassa sig till utvecklande teknologier och agila metoder, vilket gör dem till värdefulla tillgångar i global projektledning.

Ackrediterade utbildningspartners som PeopleCert erbjuder individer möjligheten att förbättra sina färdigheter i projektledning och effektivt bidra till projektframgång över gränserna.

Sammanfattning

PRINCE2-certifieringen är mycket värdefull i projektledning. Det ger en globalt erkänd standardram för effektiv projektledning. Det förbättrar effektiviteten och säkerställer framgångsrika resultat.

Readynez erbjuder en 4-dagars Prince2 Foundation och Practitioner-kurs och certifieringsprogram, vilket ger dig all lärande och stöd du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för examen och certifiering.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med Prince2 Foundation och Practitioner-certifieringen och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Vad är vikten av att få en Prince2-certifiering?

Att få en PRINCE2-certifiering är viktigt eftersom det ger ett globalt erkänt ramverk för projektledning, vilket förbättrar karriärmöjligheterna och visar kompetens. Det hjälper till att säkerställa att projekt slutförs effektivt och ökar den totala framgångsfrekvensen.

Hur kan Prince2-certifiering gynna mina karriärmöjligheter?

Prince2-certifiering kan gynna dina karriärmöjligheter genom att förbättra dina projektledningsfärdigheter, öka din anställningsbarhet och intjäningspotential och ge globalt erkännande. Att ha Prince2-certifiering kan till exempel få dig att sticka ut för potentiella arbetsgivare och leda till bättre jobbmöjligheter.

Är Prince2-certifiering erkänd globalt?

Ja, Prince2-certifieringen är erkänd globalt, vilket gör den till en värdefull merit för projektledare över hela världen. Det är allmänt antaget i länder som Storbritannien, Australien och Nederländerna, såväl som i internationella organisationer.

Vilka är de viktigaste färdigheterna och kunskaperna som uppnås genom Prince2-certifiering?

Nyckelfärdigheter och kunskaper som erhållits genom Prince2-certifiering inkluderar projektledning, riskhantering, engagemang för intressenter och förändringskontroll. Dessa färdigheter kan tillämpas i olika projekt för att säkerställa framgångsrik leverans.

Hur gör Prince2 Certifiering bidra till framgångsrik projektledning?

Prince2-certifiering bidrar till framgångsrik projektledning genom att tillhandahålla ett strukturerat ramverk för projektplanering, genomförande och övervakning. Det säkerställer tydliga roller och ansvar, bättre riskhantering och förbättrad kommunikation. Till exempel kan en Prince2-certifierad projektledare effektivt hantera en projekttidslinje och budget.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}