Vad är egentligen IT4IT?

IT4IT-standarden är inte en ersättning för något. Den kompletterar och förbereder dina nuvarande strukturer och den tar samtidigt upp något som dina nuvarande ramverk, fram tills nu, aldrig har behövt förhålla sig till.

Modeller såsom ITIL och COBIT erbjuder standarder på processnivå, men de är inte förskrivande. Det vill säga, de säger ingenting om hur du ska styra dina service-modeller och din livscykel eller vilka system du bör införa. Därför är IT4IT-standarden nästa naturliga steg.

Det beräknas att det, sedan lanseringen, har spenderats mer än en triljon dollar världen över på utbildning inom IT-ramverk, certifiering och implementering, och ITIL och COBIT är bland de bästa utbildningarna. Men vad är nästa steg?

Bland andra grupper som exempelvis HR eller finansfunktioner hittar man flera exempel på standarder och referensakritekturer, men vad finns tillgängligt inom IT?

IT4IT. Det är en förskriven Referensarkitektur inom IT
Den minskar omkostnader, förenklar och erbjuder end-to-end-spårbarhet till din IT-produktionsmiljö. Men the Open Group beslutade att det inte var tillräcklugt för att lösa den operativa delen av IT.

IT börjar med planering. Företagsprocess-modellering identifierar de problem som finns i de olika företagsmiljöerna. Det leder till en efterfrågan hos IT-avdelningen. IT-avdelningen omvandlar efterfrågan till en kravspecifikation.

Projektet skapas. Projektet utvecklas. Det finns brister.

I verkligheten är IT en produktionsorganiserad del av företaget. IT arbetar ofta utifrån efterfrågan från linjeorganisationen, varefter de producerar och levererar service.

Och vilken metod ska ett produktionsorganiserat företag använda för att förbättra effektiviteten och minska omkostnaderna?

Vad sägs om en värdekedja? Konceptet med värdekedjor är väldokumenterat och används i alla företag på ett eller annat sätt, och dessutom är den mätbar. IT4IT ger den struktur och de redskap som behövs för att organisationerna ska kunna hantera sin IT-avdelning som om det vore ett eget företag, med samma förväntningar på diciplin, förutsägbarhet och effektivitet som andra delar av företaget.

Med IT4IT kan IT-avdelningen arbeta på tvärs över hela värdekedjan på ett bättre, snabbare och billigare sätt, med lägre risk, och utan att kräva större organisationsförändringar. Du kan kartlägga ditt nuvarande landskap med IT4IT, och du kan göra det löpande. Det är inte bara teori. Det är praktiskt orienterat, och det fungerar.

Vill du veta mera? Ta en titt på Readynez's 2-dagars IT4IT-kurs och certifiering, där du skriver examen på plats som en del av din kurs. (och får 22 timmars officiell instruktörsledd utbildning av en expertinstruktör)

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}