Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

För dem som ännu inte har hört talas om det är Scaled Agile Framework, eller SAFe som förkortning, ett ”offentligt tillgängligt ramverk för applicering av Lean-Agile-praxis på företagsnivå.”

1. SAFe® är ett ramverk bestående av dokumenterade, integrerade mönster för implementering av Lean-Agile-praxis. SAFe ger omfattande vägledning i relation till arbetet på portfolio-, program- och teamnivåer samt vid större lösningar

2. Hjälper verksamheter med att ta itu med de utmaningar som kommer med att utveckla och integrera företagsmjukvara- och system med den kortaste och mest hållbara leveranstiden. SAFe är ett fritt tillgänglig informationsbas online som består av framgångsrika strukturer för yrkesverksamma som bygger några av världens viktigaste mjukvarusystem.

3. SAFe synkroniserar anpassningar, samarbete och leverans för flera olika agila team. Med hjälp av SAFe kan du anpassa både skalbarhet och konfigurering så att det passar just din verksamhet. Ramverket kan hantera såväl mindre lösningar med exempelvis 50-125 anställda som mer kopmplexa system som kräver tusentals anställda.

4. SAFe beskriver på ett omfattande vis de roller, ansvar, artefakter och aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra Lean-Agile-utveckling. SAFe-hemsidan innehåller enm interaktiv ”Big Picture”-grafik som är en visuell överblick över ramverket och som är det primära användargränssnittet för informationsbasen.

5. SAFe stödjer hela spektrat av utvecklingsmiljöer med ”fire-out-the-box”-konfigureringar: Essential SAFe, Portfolio SAFe, Large Solution, SAFe Full SAFe.

6. Essential SAFe-konfigurering är det huvudsakliga ramverket och är den enklaste utgångspunkten för implementering. Det är den grundläggande byggstenen för alla andra SAFe-konfigureringar och beskriver de mest kritiska elementen som är nödvändiga för att uppnå de största fördelarna med ramverket. Tillsammans utgör team- och program-nivåerna en organisationsstruktur som kallas Agile Release Train (ART), där Agile-teamet, nyckelaktörer och andra resurser är dedikerade till ett viktigt, löpande lösningsuppdrag.

7. Large SAFe-konfigurering används till att utveckla de största och mest komplexa lösningarnan som typiskt sett kräver flera Agile Release Trains och leverantörer, men som inte kräver portfolioöverväganden. Det används vanligen inom områden som luftfart och försvar, bilindustrin och regeringen, där den storleken på lösningen – inte portfoliostyrning – är den största utmaningen.

8. Full SAFe-konfigurering är den mest omfattande versionen av ramverket. Det stöttar verksamheter som bygger och upprätthåller stora integrerade lösningar och som kräver hundratals anställda eller fler. Den här typen av ramverk omfattar alla nivåer av SAFe; team, program, stor lösning och portfolio. För de allra största verksamheterna kan det krävas flera olika SAFe konfigureringar.

9. The Spanning Palette innefattar olika roller och artefakter som kan tillämpas i ett specifikt team, program, stor lösning eller portfoliokontext. Ett nyckelelement i SAFe:s flexibilitet och konfigurering gör det möjligt för verksamheter att använda endast de element som är nödvändiga för just deras konfigurering.

10. The Foundation innefattar de stödjande principer, värden, tankegångar, implementeringsvägledning och ledarroller som är nödvändiga för att framgångsrikt leverera värde på en skala.

Vill du veta mer? Readynez erbjuder det kompletta utbildningsprogrammet i Scaled Agile Framework (SAFe). Alla instruktörer är certifierade specialister inom Scaled Agile Framework (SAFe) med omfattande praktisk erfarenhet. 

12. nov 2018

av Rickard Hagenstam

Rickard Hagenstam

COO och Partner

Rickard är dedikerad att erbjuda den bästa kvaliteten till nytta och glädje för våra kunder. Rickard har varit hos Readynez sedan starten och innan dess haft flera ledande positioner i den nordiska IT- och utbildningsbranschen.

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK