Strategisk guide för att bli en ISO 27001 Certified Lead Implementer

 • ISO 27001
 • Lead Implementer
 • Security Management
 • Published by: MARIA FORSBERG on maj 13, 2022

Information är en värdefull tillgång i alla organisationer, oavsett dess former, såsom tryckt, skrivet eller lagrat elektroniskt. Organisationer är nu skyldiga att förutse hur deras information regleras, hur den används och hur den skyddas av leverantörer. Organisationer förväntas också bedöma hur deras kunders och handelspartners förväntningar påverkar deras redan existerande informationssäkerhetshanteringsprocesser.

Att hantera informationssäkerhet går långt utöver att hålla hackare borta från ett IT-nätverk. Det har vuxit från en avdelningsfråga till en bolagsstyrningsfråga, som kräver professionell ledning och tillsyn enligt internationella standarder. Dessutom har många högprofilerade IT-säkerhetsöverträdelser nyligen aktualiserat ett akut behov av att skydda kritisk data i organisationer, särskilt i en tidevarv av Internet-of-Things. Därför har Information Security Management System (ISMS) införts för att skydda proprietär data för att förhindra säkerhetsintrång. Intressenterna förväntar sig ansvarsskyldighet med avseende på konfidentialitet såväl som tillgängligheten av uppgifterna. Det skulle vara ett stort bakslag för en organisation att få sin känsliga information hackad eller stulen.

Men hur vet man om organisationens informationssäkerhet är tillräckligt bra för att möta alla dessa förväntningar?

ISO 27001 är en informationssäkerhetsstandard som ger mandat för att etablera, implementera, underhålla och ständigt förbättra ett ISMS (Information Security Management System). Det är en holistisk process som används för att hantera IT-relaterade risker och informationssäkerhet för en organisation. ISO 27001 Lead Implementer-certifieringen intygar din förmåga att implementera den formella strukturen, styrningen och policyn för ett ISO 27001-överensstämmande Information Security Management System (ISMS).

Ett ISMS baserat på den internationella standarden ISO/IEC 27001 hjälper dig att implementera ett effektivt ramverk för att etablera, hantera och ständigt förbättra säkerheten för din information. Organisationen kan ytterligare få bevis på sin efterlevnad av dessa standarder genom att få en respekterad ISO/IEC 27001-certifiering.

 

Varför bör din chef överväga att få dig ISO-certifierad?

Oftast investerar inte företag i att upprätthålla ISO-standarder av flera skäl:

 • Deras kunder har faktiskt aldrig hört talas om ISO-standarder
 • Företaget bryr sig knappast om cybersäkerhet
 • Ledningen tycker att det är för svårt för deras team att hantera
 • Det är för dyrt och de kan inte se någon avkastning på investeringen

Den främsta anledningen är att de vanliga säkerhetsbudgetarna inte är särskilt användbara för att utveckla en organisation som följer ISO-standarderna. När man utvärderar de ISO-standarder som faktiskt hjälper, går företag inte längre, och de som gör det går vilse i pappersarbetet. Det är först när ramverket är helt anpassat och implementerat som du ser de verkliga fördelarna med ISO-standardisering och dess certifierade yrkesverksamma.

Under det senaste decenniet har ISO 27001-certifiering varit de facto-standarden för säkerhetsprogram över hela världen och varför företag ofta misslyckas med att följa är att:

 • Underskattar ansträngningsnivån kraftigt
 • För marknadsföring av sina produkter
 • Gör det bara för att få ett stort kontrakt
 • Koppla certifieringen till en öppet ambitiös deadline
 • Undervärdera hjälpen av en ISO-certifierad expert
 • Med otydliga affärsmål i åtanke.

Dessa orsaker förvärras vanligtvis av att inte få stöd från seniora ledarskap och sedan misslyckas med att skräddarsy ISO efter företagets behov. Det är därför som organisationer väldigt ofta hamnar i ett avstannat projekt och att en extern konsult tar på sig hela skulden. Inte konstigt, ISO 27001-certifiering håller verkligen på att bli ett måste för nästan alla företag nu.

 

Hur kommer ISO att gynna din organisation?

 1. Kundnöjdhet: Försäkra kunderna om att deras konfidentiella data är säkra, vilket leder till bättre förtroende
 2. Legal efterlevnad: Följ lagstadgade och regulatoriska riktlinjer för att undvika juridiska frågor och onödiga böter.
 3. Effektiv riskhantering: ISO 27001-certifiering hjälper till att säkerställa att känslig kundinformation skyddas mot cyberbrottslighet.
 4. Företagstillväxt: Kunderna kommer att vara säkra på att köpa dina produkter eller tjänster, vilket leder till en massiv ökning av försäljning och intäkter.
 5. Riktigt erkännande: Ditt företag kan bli erkänt globalt med beprövade affärsuppgifter som kommer att utöka sin marknadsnärvaro över hela världen.
 6. Fler kontrakt och anbud: ISO-standarder är obligatoriska för offentliga anbud eller kontrakt, därför kan ISO-certifiering anses vara avgörande för att få fler affärer.

 

Hur hjälper ISO-certifiering dig som Certified Lead Implementer Professional?

 • Till att börja med kan du hjälpa din organisation att sätta upp ett hanteringssystem för informationssäkerhet.
 • Som Certified Lead Implementer Professional kommer du att kunna leda ett team för implementering av ISMS i en ISO-anpassad organisation.
 • En Certified Lead Implementer Professional är utrustad för att skala implementeringen av ISMS i hela organisationen.
 • Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera och övervaka ledningssystemet för informationssäkerhet i linje med de nuvarande ISO 27001-standarderna för bästa praxis.
 • Du kan spela en avgörande roll för att säkerställa att din organisation framgångsrikt förbättrar skyddet av sina data för att möta deras behov gällande marknadspenetration och företagsstyrning.

Framför allt kommer du att kunna utöka din kompetens inom informationssäkerhet och förbättra ditt CV, vilket kommer att öppna vägar för en ökad intäktspotential.

Att bli certifierad är ganska enkelt och kan göras helt online.

 

Hur du kvalificerar dig för ISO 27001 LI-certifieringen

 • Bli medlem i Certified Information Security (CIS): om du inte redan är det och söker en CIS-referens.
 • Gå till den obligatoriska kursen: live eller online för din CIC-legitimation. Förutsättningsutbildning för att bli kvalificerad för ISO 27001 Lead Implementer-certifiering inkluderar:
  • Policyworkshop: ISO 31000 Enterprise Risk Management
  • Policyworkshop: ISO 27001 Information Security Management
 • Godkänd testet för certifierad ISO 27001 Lead Implementer. För denna certifiering måste kandidaterna klara de två proven som är kopplade till Risk Management och ISMS. Proven administreras online och kan göras när det passar dig hemma. Du kan också göra testet genom CIS eLearning Center. Ditt provresultat kommer att deklareras automatiskt när ditt prov är klart.
 • Skicka in dina professionella rekommendationer och ett CV: Certifierad ISO 27001 LI är en informationssäkerhetsinformation på nybörjarnivå och kräver ingen tidigare relaterad erfarenhet. Slutför dina tentor och skicka in dina tre formulär för kandidatbetyg till certifieringsavdelningen på CIS-huvudkontoret. Den ifyllda ansökan tillsammans med dokumenten kan e-postas till: certification@certifiedinfosec.com
 • Få slutgiltigt godkännande från certifieringskommittén och bli certifierad av CIS. Du kommer officiellt att bli certifierad när ditt prov och andra referenser har godkänts av certifieringskommittén, varefter ditt certifieringspaket skickas till den angivna adressen.

Om du inte klarar förutsättningsproven i ditt första försök, efter att du har slutfört dina obligatoriska kurser och övningsprov, kommer CIS att tillåta dig omprov utan extra kostnad tills du klarar dina certifieringsprov.

 

Vilka alternativ har du när du närmar dig ISO-utbildning och certifiering?

1. Alternativ 1: Anmäl dig till ett förberedande utbildningsprogram

Om din arbetsgivare betalar för din utbildning och certifiering bör du överväga att köpa Readynezs slutför ISO 27001 Lead Auditor utbildningsprogram. Detta kommer att inkludera alla nödvändiga resurser, alla nödvändiga utbildningsprogram, alla rekommenderade övningsprov och alla obligatoriska certifieringsprov. Att ta rätt utbildningsprogram är en win-win för både dig och din arbetsgivare eftersom det gör att ditt företag kan köpa alla dina nödvändiga resurser på en gång.

2. Alternativ 2: Gör förberedelserna själv

Om du betalar för det själv, kanske du bara vill följa flödet och öva gratis onlinetestprov för att göra dig redo för finalen. När du har genomfört några övningsprov och revisioner är chansen stor att du kommer att känna dig mer självsäker och redo.

 

Hur ser kostnadsuppdelningen ut?

Den obligatoriska ansökningsavgiften för CIS-medlemskap och andra avgifter uppgår till en summa som slingrar sig runt 100 USD. Det tillkommer en extra kostnad för den obligatoriska utbildningen för Enterprise Risk Management-provet och Information Security Management-systemprovet, vilket kostar cirka 399 USD respektive 299 USD, via onlineläget. Det finns också instruktörsledda alternativ, vars kostnader är varierande högre jämfört med onlinealternativet.

 

Hur svårt är ISO 27001-provet?

Själva ISO 27001-standarden är över 30 sidor lång och har bara 114 kontroller. Men för varje kontroll finns det i genomsnitt fyra ytterligare aspekter att ta hänsyn till från den 90 sidor långa ISO 27002. Den första ISO 27001-kontrollen är A.5.1.1 - vilket är en uppsättning policyer för informationssäkerhet som ska definieras och godkänd. Nu, även om detta låter enkelt, finns det åtminstone 19-20 föreslagna vägledningsfaktorer bakom det. Detta behöver inte betyda att tentamen är olämplig. Det indikerar helt enkelt att du bör vara förberedd med hundra procent engagemang för processen redan från början.

 

Hur seglar man igenom i första försöket?

 • Det finns inga särskilda förutsättningar för att ta provet, förutsatt att du har genomgått rätt förberedande utbildning. Du kan delta i 3-dagarskursen, utformad av experter på Readynez, och se till att du förbereder dig för framgång från början.
 • Revidera alla frågesporter för att förbereda din hjärna för de förväntade frågorna i provet, även om revisionstesten inte matchar det faktiska provet.
 • Studera alla bilder och gör anteckningar för att revidera senare.
 • Det är ett prov med öppen bok, men detta garanterar inte ett godkänt resultat på provet eftersom det knappast är användbart när man tittar på frågorna som ställs.
 • Av 80 är hälften av frågorna scenariobaserade, varav 10-15 rader för varje fråga. Vissa frågor som inte är scenariebaserade verkar vara enkla men behöver lite ur-the-box-tänkande att göra. Vissa tidigare kunskaper om cybersäkerhet skulle definitivt hjälpa.
 • Du måste försöka svara fullständigt på alla frågor inom de första 2 timmarna och ägna den återstående timmen åt att revidera dina svar och försöka de obesvarade frågorna som lämnas kvar.
 • Ha inte bråttom att slutföra provet och vänta med att skicka in ditt ark.
 • Gå på en uppslukande online ISO 27001 Foundation utbildningskurs
 • Få en förståelse för ISO 27001 genom att läsa standarden:

Vanligtvis granskar en ISO-revisor ditt företags dokumentation för att kontrollera att ISMS har utvecklats i enlighet med standarden. Du, som certifierad professionell, förväntas presentera bevis på alla kritiska aspekter av ISMS. Revisorn kommer att analysera policyerna och procedurerna mer på djupet och kontrollera hur ISMS fungerar på plats, med en utredning på plats. Revisorn kommer också att intervjua nyckelpersoner för att verifiera att alla aktiviteter genomförs enligt specifikationerna i ISO 27001. Förutom att ha erfarenhet av att implementera ett ISMS inom din organisation, förväntas du ha en ISO 27001 Lead Implementer-utbildning och certifiering, om du inte redan har en.

Inget projekt kan bli framgångsrikt utan stöd från organisationens ledning. Du kommer också att behöva implementera policyer som förmår anställda att inskärpa goda vanor som ett rent skrivbord, låsa datorer innan de lämnar sina arbetsstationer och så vidare. ISO 27001 stödjer en process av ständig förbättring. Detta kräver att ISMS:s prestanda ständigt utvärderas och granskas för effektivitet och efterlevnad, förutom att identifiera förbättringar av befintliga processer och kontroller. Praktisk kunskap om revisionsprocessen är också avgörande för den ledande implementeraren som ansvarar för efterlevnaden av ISO 27001.

Om du är beredd på den här långa sträckan, Readynez är här för att hjälpa dig. Vår intensiva utbildning hjälper dig att utveckla de färdigheter du behöver för att bli ISO 27001 certifierad. Du kommer också att kunna leda ett team av revisorer genom att använda de mest erkända övervakningsprinciperna - procedurer och tekniker.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}