Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Så klarar du CISSP-certifiering: Steg för steg

 • cissp certifiering
 • Published by: André Hammer on jan 17, 2024

Att få en CISSP-certifiering är mycket uppskattat inom IT. Det kan leda till fler karriärmöjligheter och ge en fördel i den konkurrensutsatta branschen. För att klara examen krävs noggrann förberedelse och engagemang. Här går vi igenom stegen för att lyckas med CISSP-certifieringen.

Vad är CISSP-certifikatet?

För att få CISSP-certifikatet behöver du ha minst fem års heltidserfarenhet inom minst två av de åtta domänerna i CISSP Exam Outline. En kandidat kan också uppfylla detta krav med en kandidat- eller masterexamen inom datavetenskap, IT eller relaterade områden, vilket ersätter upp till ett års erfarenhet. Deltidsarbete och praktik räknas också.

Om du saknar erfarenhet kan du bli Associate of ISC2 genom att klara CISSP-provet och ha sex år på dig att skaffa de fem år erforderlig arbetslivserfarenhet. Kostnaden för provet varierar beroende på förberedelsemetod. Att bli CISSP-certifierad visar djupa kunskaper inom cybersäkerhet och öppnar upp karriärmöjligheter inom branschen.

Grundläggande krav för att få CISSP

Erfarenhet du behöver

För att få CISSP-certifikatet behöver man fem års heltids-erfarenhet inom två eller fler domäner enligt den nuvarande CISSP Exam Outline. Kandidater som saknar erfarenhet kan ta CISSP-examen för att bli Associate of ISC2, och sedan har sex år på sig att uppnå de fem års erfarenhet som krävs.

Teknisk skicklighet inkluderar kunskap om säkerhets- och riskhantering, ägarsäkerhet, säkerhetsarkitektur och ingenjörskap, kommunikation och nätverkssäkerhet, identitet och åtkomsthantering, samt säkerhetsvärdering och testning.

Fulltidsarbetserfarenhet måste ackumuleras månadsvis, där en månad av heltidsarbete är minst 35 timmar per vecka under fyra veckor. Deltidsarbetserfarenhet måste vara minst 20 timmar per vecka och högst 34 timmar per vecka.

Praktik, antingen betald eller obetald, godtas också men kräver dokumentation från företag eller organisation som bekräftar ens position som praktikant.

CISSP-provet

Studera säkerhetsarkitektur

För att bli certifierad CISSP måste man ha minst fem års heltids erfarenhet inom två eller fler av de åtta domänerna som finns i CISSP Exam Outline. En eftergymnasial examen inom datavetenskap, informationsteknik eller relaterade områden kan uppfylla upp till ett års erfarenhet. Legitimationsbevis från ISC2:s lista kan också räknas som erfarenhet. Deltidsarbete och praktikplatser kan också räknas.

Studier av säkerhetsarkitektur innebär att analysera, designa och implementera säkerhetslösningar för att skydda informationstillgångar mot cyberhot. Att bli CISSP-certifierad erkänner cybersäkerhetsproffs med kunskap, färdigheter och förmågor att leda en organisations informations- och säkerhetsprogram. Det ger också professionell utveckling och karriärmöjligheter inom cybersäkerhet.

Lär dig om katastrofåterställning

Katastrofåterställning är när system och data återställs efter en katastrof, som en naturkatastrof eller cyberattack. Det är viktigt att lära sig om detta för att säkerställa effektiv återhämtning och minska skador. Tekniska kunskaper inkluderar backup, datareplikering, virtuella maskiner och nätverkssäkerhet. Jobbmöjligheter inkluderar roller som systemadministratör, backup-specialist, disaster recovery-analytiker och säkerhetskonsult inom teknologi och cybersäkerhet.

Teknisk skicklighet för CISSP

För att bli CISSP-certifierad är det viktigt att utveckla teknisk skicklighet. Det innebär att man behöver kunskaper, färdigheter och förmågor inom cyber-säkerhet. För att uppnå detta kan man skaffa erfarenhet inom flera av de åtta CISSP-domänerna. Dessa omfattar bland annat säkerhet och riskhantering, tillgångssäkerhet, säkerhetsarkitektur och kommunikationsnätverk.

Att ha teknisk skicklighet är avgörande för att få CISSP-certifiering och visar att man har den tekniska kompetens som krävs för att leda och hantera en organisations informationssäkerhetsprogram. Det kan också öppna dörrar för karriärtillväxt inom cyber-säkerhetsområdet och stärka ens roll som kvalificerad professionell inom området.

Hur man klarar CISSP-provet

För att bli CISSP-certifierad krävs det att man har minst fem års kumulativ, heltidsarbete inom två eller flera av de åtta domänerna enligt det nuvarande CISSP Exam Outline.

En kandidatexamen eller högre inom områden som datavetenskap, informationsteknologi eller relaterade områden kan ersätta upp till ett års erfarenhet. En ytterligare referens från ISC2-godkänd lista kan också ersätta upp till ett års behövlig erfarenhet. Deltidsarbete och praktikplatser kan också räknas som arbetslivserfarenhet.

För att klara CISSP-provet måste kandidaten visa tekniska kunskaper inom åtta domäner:

 • Säkerhet och riskhantering
 • Tillgångssäkerhet
 • Säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst
 • Kommunikation och nätverkssäkerhet
 • Identitet och åtkomsthanteing (IAM)
 • Säkerhetsutvärdering och testning
 • Säkerhetsoperationer
 • Mjukvaruutvecklingssäkerhet

Undersökningarna kostar cirka 700 USD.

Efter att ha blivit CISSP-certifierad har man tillgång till ett brett utbud av karriärmöjligheter inom cybersäkerhet. Möjliga yrken inkluderar IT-konsult, nätverksarkitekt eller säkerhetskonsult.

Fördelarna med detta certifikat innefattar att det erkänns globalt, vilket ger en möjlighet att arbeta utomlands, och det öppnar dörrar till ledarbefattningar inom informationssäkerhet.

Kostnader för CISSP-certifikatet

Examensavgifter

För att ta CISSP-certifikatet måste du betala examensavgifter och eventuellt förberedande material eller kurser. Du måste också betala en årlig avgift för att behålla certifikatet, som täcker underhåll och rätten att fortsätta använda titeln. Att bli CISSP-certifierad är fördelaktigt eftersom det erkänner dina kunskaper och färdigheter inom IT-säkerhetsprogram och öppnar dörrar till karriärmöjligheter inom cybersäkerhet. Det kan också bidra till att öka din professionella merit.

Årliga avgifter och fortsatt lärande

För att behålla CISSP-certifikatet måste yrkesverksamma inom cybersäkerhet betala en årlig avgift. Denna avgift möjliggör fortsatt medlemskap i International Information System Security Certification Consortium (ISC)², som administrerar CISSP-certifieringen.

För att uppfylla kraven för fortsatt lärande måste de som innehar ett CISSP-certifikat genomgå minst 20 timmars formellt utbildning varje år. Denna utbildning måste vara relaterad till åtminstone ett av de åtta domänerna inom det aktuella CISSP Exam Outline.

Kravet på fortsatt lärande syftar till att säkerställa att de som innehar CISSP-certifikatet är väl insatta i de senaste utvecklingarna inom cybersäkerhet och att de kontinuerligt upprätthåller sin kunskap inom området.

Varför ska man bli CISSP-certifierad?

Jobb du kan få med CISSP

Personer som har CISSP-certifikatet har många olika jobbmöjligheter tillgängliga. De kan söka roller som IT-säkerhetskonsulter, IT-säkerhetsanalytiker, tekniska säkerhetsspecialister och informationssäkerhetschefer. Företag och organisationer inom bank- och finanssektorn, statliga myndigheter, sjukvårds- och sjukhusorganisationer samt IT-konsultfirmor är de som ofta efterfrågar anställda med CISSP-certifikatet.

Detta beror på den ökande efterfrågan på välkvalificerade IT-säkerhetsproffs med förmåga att skydda organisationers informationsresurser och hantera säkerhetsrisker på en hög nivå.

Säkerhetschef

Säkerhetschefen leder informations­säkerhets­programmet. De identifierar och hanterar säkerhetsrisker, skyddar tillgångar, och utvecklar säkra kommunikationssystem. De ansvarar också för identitets­hantering, säkerhets­utvärdering, och testning. Säkerhetschefen måste ha kunskap om ISO 27001, GDPR, och dataskyddslagen. Teknisk kunskap om molnsäkerhet, kryptering, och sårbarhets­hantering är viktigt.

Ledarskaps­kompetens är också nödvändig för att leda säkerhetsteamet och kommunicera med olika intressenter.

IT-direktör

En IT-direktör har ansvaret att utveckla och implementera tekniska strategier. Dessa strategier ska stödja organisationens affärsbehov.

Deras ansvarsområden inkluderar övervakning av informationssystem, datasäkerhet och integritet. Dessutom leder de IT-projekt och förvaltar IT-avdelningen.

För att bli en framgångsrik IT-direktör krävs erfarenhet av att leda teknikteam, förståelse för informationssäkerhetsprinciper och kunskap om ny teknikutveckling. Det är även viktigt att ha kunskap om olika mjukvara och hårdvara, samt erfarenhet av att utveckla och implementera IT-strategier som ligger i linje med företagets affärsmål.

För att effektivt leda och driva IT-strategi och projekt krävs det att man har förmåga att förstå affärsbehov och översätta dem till tekniska lösningar. Dessutom ska man kunna hantera risker och utmaningar som kan uppstå under genomförandet av IT-projekt.

Säkerhetsanalytiker

CISSP-certifikatet visar kunskaper inom cybersäkerhet. En kombinerad arbetslivserfarenhet på minst fem år krävs för att bli certifierad. Det kan vara inom två eller fler områden av den nuvarande CISSP-examen. En eftergymnasial examen i datavetenskap, informationsteknologi eller relaterade områden kan räcka för att uppfylla ett års erfarenhetskrav. Ytterligare ackrediteringar från ISC2:s godkända lista eller ett års erfarenhet genom deltidarbete eller praktik kan också vara giltiga.

Att bli CISSP-certifierad är betydande och kan öppna nya karriärmöjligheter inom området för cybersäkerhet.

Nätverksarkitekt

En nätverksarkitekt planerar och designar komplexa nätverkssystem för organisationer. De behöver tekniska färdigheter som avancerad kunskap om nätverksprotokoll, säkerhetsåtgärder och datorkommunikationsteknik för att lyckas. Dessutom krävs kompetens inom molnbaserade nätverkstekniker, virtualiseringsteknik och mjukvarudefinierade nätverk.

I nätverksarkitektur är säkerhetsaspekterna viktiga för att skydda infrastrukturen och säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av känslig information. Nätverksarkitekten måste förstå företagets säkerhetskrav och integrera lämpliga skyddsåtgärder i varje del av nätverksdesignen för att skydda systemet mot intrång och obehörig åtkomst.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}