Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Så här attraherar ditt företag digitala talanger

Digitaliseringen ger oändliga möjligheter för att kommunicera snabbare, arbeta effektivare och vara mera kreativ. Men om du vill något nytt, om du vill omvandla, så kräver det förutseende ledare, uppfinnare och pionjärer som inte är rädda för att prova nya lösningar, som vågar ta ansvar och som förstår hur man skapar nya lösningar som överträffar det förflutna och som blir bättre när det går snabbt.

Det säger sig självt att det kan avgöra ett företags digitala omvandling och framtid om man kan (eller inte kan) anställa den bästa talangen. Och om du kan anställa rätt personer måste du vara beroende av att ditt företags ledning och organisation stödjer deras förväntningar om en levande och flexibel kultur. Om du inte lyckas med detta kommer de att vända dig ryggen och hitta en annan arbetsgivare så snart de bara kan.

Det är inte lätt att hitta denna sorts människor. Det är mycket få företag som kan säga att de redan har anställt tillräckligt många av denna persontyp. Jobb inom maskininlärning, datavetenskap, IT-säkerhet och utveckling är svåra att tillsätta, och efterfrågan på dessa resurser stiger under åren som kommer.

Rekrytering och urval i den digitala tidsåldern måste kunna hanteras mera strategiskt än tidigare. Hur positionerar du ditt företag som en attraktiv arbetsgivare för digitala talanger?

Förbereda organisationen för en ny start
Något av det viktigaste är att eliminera stela strukturer i organisationen. Digitalisering kräver nedbrytning av silo-system. Exempelvis var en säljavdelning tidigare ansvarig för att sälja det kunden efterfrågade och sedan uppmana produktionsavdelningen att leverera det önskade. I dag ska vi leverera det kunderna inte ens vet att de efterfrågar, och produktutvecklingen måste ske simultant.

Det kräver en helt annan typ av samarbete mellan avdelningarna och det kräver en IT-avdelning som kan leverera strategisk insikt och datavetenskap i stället för bara programvaran som kan hantera order.

Frihet att skapa
Ett annat sätt att göra företaget så attraktivt som möjligt för digitala talanger är att ge dem så mycket frihet som det överhuvud taget går.

När snabba beslut ska fattas, ska de tas så nära inpå processerna som möjligt. Detta befrämjar nya idéer, motiverar talangfulla personer och förbättrar produktionsvolymerna.

Ge dina talanger vad de har bruk för
Dina talanger ska kunna följa dina idéer och fatta egna beslut, men var uppmärksam på deras individuella behov. Kanske det behövs ett mentorskap? Och vad erbjuder du annars för utvecklingsmöjligheter? Hur blir det med kompetensutveckling? Du kan säkert inte använda samma modell för alla, men i stället kan du anpassa ditt utvecklingsprogram till var och en. Kanske ska de gå på kurs, kanske ska de få möjlighet att leda ett projekt eller kanske ska de få nya kunskaper genom om att ibland arbeta på en annan avdelning.

Vi vill ha talanger med flera kompetenser
Ett annat sätt att tillförsäkra sig talanger är att söka efter folk med en ovanlig utbildningsbakgrund. När IT-experter av alla slag är svåra att få tag på, så måste du i stället överväga att skapa egna experter. Det viktigaste för digital omvandling är en attityd som skapar ny kunskap. Det handlar om personlig inställning och förmåga att upptäcka nya vägar. Den utbildningsmässiga bakgrunden är inte viktig. Du kan lära dem det som fattas.

Skapa plats för äventyr
Sista rådet: var uppmärksam på din kultur. Ju tryggare medarbetarna känner sig, desto mer kommer de att experimentera och desto mer får de lust att lägga ner arbete på ditt företag. Lär dig tycka om misslyckande och fiasko. Innovation sker inte som en rak uppåtgående linje och när det sker misstag har det förekommit progressivt tänkande, vilket är positivt. Medarbetare som vågar hitta nya vägar och som har tillräcklig energi för att arbeta sig bort från negativa resultat.

Digitalisering sker snabbt, men ta inga genvägar i din rekryteringsstrategi. Anställ rätt människor och nya typer av människor med andra utbildningsbakgrunder. Då är du i rätt läge för att rekrytera och hålla kvar digitala talanger och skapa digital omvandling.

Är du redo? Se hur andra har gjort i våra fallstudier här.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}