PRINCE2 uppdateringen – Instruktörens svar på frågor

Efter att ha fått feedback från projektledare i hela världen har Axelos i 2017 utvecklat en första uppdatering av PRINCE2 sedan 2009.

Grundprinciperna i PRINCE2 får hela tiden positivt mottagande av projektledarna, men det fanns behov av anpassning till nutidens projektledarmiljö. I dag finns det ett större behov av rörlighet och möjlighet till förändringar och anpassning. Projektledare i dag måste anpassa sig till teknik och ändrade förväntningar från intressenter och kunder. Den nya PRINCE2 lägger därför större vikt vid att skräddarsy metoder för varje enskilt projekt, och den återspeglar den ändring vi har sett inom projektledning, och blir alltmer en disciplin som används i alla delar av företaget.

Hur är PRINCE2 2017 annorlunda?

Denna uppdatering lägger större vikt vid skalning och flexibilitet. PRINCE2 har alltid kunnat anpassas i förhållande till projektets komplexitet och krav, men det har blivit ännu lättare med uppdateringen 2017:

  • Nu fokuseras på PRINCE2:s grundprinciper – även när bara en selektiv nedskalad version används.
  • Teman är bättre organiserade och innehåller nytt material för anpassning av projekt.
  • Tydligare om hur principer och teman hänger ihop.
  • Exempel och tips för att använda de nya vägledningarna.

 

Hur påverkas PRINCE2-examen?
PRINCE2 Foundation-examen har anpassats till uppdateringen. Element som inte är en del av grundprinciperna, t.ex. konfigurationsstyrning, tas bort men frågor om anpassning läggs till. Examensdesignen har också förbättrats med färre negativa och angivna frågor. Allt i allt har antalet frågor minskats från 75 till 60.

PRINCE2 Practitioner-examen har fått förnyad fokus på praktiska färdigheter. Den uppdaterade 2017-examen testar nu hela PRINCE2-metoden, med färre frågor om t.ex. ledarskapsprodukter. Examen är nu också bättre designad, med färre fält för "mer information" och Axelos har helt tagit bort flervalsfrågor. Den innehåller nu bara 75 utvärderingar i stället för tidigare 80.

Hur påverkas nuvarande PRINCE2-certifieringar?

PRINCE2-uppdateringar påverkar aldrig tidigare certifieringar. Som alltid är en PRINCE2 Practitioner-certifiering giltig i 5 år. Den måste alltså förnyas vart femte år, men uppdateringen påverkar inte giltigheten.

Måste jag ta certifieringen nu?

Enligt vår mening har det aldrig funnits en bättre tidpunkt för att ta en PRINCE2-certifiering. Den är verkligen perfekt anpassad till arbetsmarknadens krav och det är fortfarande en mycket efterfrågad certifiering att ha på sin CV.

Se allt om PRINCE2 2017-utbildnings- och certifieringsprogrammet här och kontakta oss om du har några frågor.

 

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}