PRINCE2 eller PMP - Så väljer du rätt metod för ditt projekt

Om Talent

Smarta investeringar i människor och färdigheter kommer att förstärka din verksamhet och göra det möjligt för dig att uppnå vad som helst. Forma din framtid och täpp igen era mest komplexa kunskapsluckor med hjälp av en fokuserad lösning och ett omfattande utbildningsprogram för kandidater som kommer att vända spelet till er fördel. Se hur.

Kom vidare

Jag är en framåtdrivande ledare som söker en talangfull kandidat

Jag är en ambitiös kandidat som söker ett spännande jobb

Två av de mest erkända projektledningsmetoderna bygger på certifieringarna PRINCE2 (Axelos) och PMP (PMI), och även om de har många likheter finns det också tydliga skillnader dem emellan som kan vara bra att tänka på när du ska välja metod för ditt projekt. Här är de viktigaste.

1. Flexibilitet

I motsats till PMP är PRINCE2 mer av en renodlad metod i dess rätta bemärkelse; den erbjuder en fast struktur med tydliga steg som aldrig överlappar varandra. PMP däremot är mer av ett ramverk som består av olika så kallade faser som, i motsats till PRINCE2, kan pågå parallellt, överlappas och till och med upprepas i vissa fall.

2. Målgrupp och regionala skillnader

Rent krasst kan man säga att PRINCE2 lämpar sig bättre för interna projekt, medan PMP ofta är att föredra i fall där det rör sig om två parter såsom en leverantör och en köpare. Det finns också regionala skillnader gällande vilken metod som är mest gångbar, där PRINCE2 är mer välkänd i Europa och Australien medan PMP är mer utbrett i USA, Kanada, Mellanöstern och Asien.

3. Organisation

Även organisationen mellan olika aktörer i ett projekt skiljer sig åt beroende på om man arbetar i linje med PMP eller PRINCE2. PMP består oftast av just två parter; sponsorn (köpare) och Projekt Managern (leverantören). PRINCE2 däremot, kräver i regel både en så kallad Steering Group (styrgrupp), en Project Manager och två eller flera Team Managers. Valet av metod beror därför till stor del av hur man önskar fördela ansvaret, men också av vilken typ av personal man har att tillgå.

Har du svårt att välja?
Det behöver du inte! Just på grund av dessa skillnader är PMP och PRINCE2 utmärkta komplement till varandra och nu under våren/sommaren erbjuder vi på Readynez kurser i både PMP och PRINCE2 på följande datum:

PMI: Project Management Professional (PMP) - 4. feb – 7. feb, 2019 - 15. apr – 18. apr, 2019 - 8. jul – 11. jul, 2019

Axelos PRINCE2® 2017 - Foundation & Practitioner - 18. feb – 21. feb, 2019 - 11. jun – 14. jun, 2019

Intresserad av en annan av våra projektledningskurser?
Här hittar du vårt kompletta utbud av projektledarkurser: 

https://www.readynez.com/se/training/kurser/aemnen/projektledning-best-practice/

17. jan 2019

av Sofia Nyström

Sofia Nyström

Content Marketer

Readynez använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Vill du veta mer vänligen läs vår integritetspolicy.

Integritetspolicy OK