Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Microsoft Power BI Data Analyst Cert: Hur tufft är det?

  • How hard is Power BI data analyst certification?
  • Published by: André Hammer on feb 09, 2024

Vill du bli certifierad som Microsoft Power BI Data Analyst? Tja, det är du och många andra som också är nyfikna på hur svårt provet är.

Den här artikeln kommer att titta på Power BI Data Analyst-certifieringen och hur utmanande du kan förvänta dig att det blir när du äntligen gör provet.

Så oavsett om du har erfarenhet som dataanalytiker eller precis har börjat inom detta område, är det bästa sättet att göra dig redo att känna till denna certifiering. Låt oss gå igenom stegen för att bli certifierad som Microsoft Power BI-dataanalytiker.

Vad är Power BI Data Analyst-certifieringen?

Du behöver lära dig dataanalys, visualisering och rapportering med hjälp av Power BI-verktyget för att bli en certifierad Power BI-dataanalytiker. Denna process innebär att lära sig hur man gör följande:

  • Ansluter till datakällor
  • Transformering och modelldata
  • Skapa presentabla rapporter och instrumentpaneler för att få fram meningsfulla insikter.

Att få denna certifiering är fördelaktigt för dig eftersom det kommer att öka din anställningsbarhet och intjäningspotential. Det kommer också att utrusta dig med de färdigheter du behöver för att utnyttja data för att fatta strategiska affärsbeslut.

Du måste förstå dataanalysbegrepp, såsom filtrering, sortering och sammanfattning av data, och även kunna använda principer för datavisualisering.

Dessutom behöver du ha nödvändiga tekniska färdigheter för att arbeta med olika Power BI-funktioner som DAX-beräkningar, modelleringsdata och publicering av rapporter.

Fördelar med Power BI Data Analyst-certifieringen

En Power BI Data Analyst-certifiering ger dig flera fördelar. För det första förbättrar det dina dataanalysfärdigheter. Du kan också utföra datavisualisering, modellering och manipulation. Denna certifiering ger dig tillgång till många möjligheter på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare söker i allmänhet anställda som har Power BI-kunskaper att titta på och få mening med data, sedan skapa rapporter och påverka affärsbeslut. Att bli certifierad kommer att öppna möjligheter inom olika branscher, inklusive som finans, marknadsföring och hälsovård. Det här är exempel på branscher där analys av data spelar en viktig roll.

En certifiering kan också leda till jobb som dataanalytiker, business intelligence-analytiker och datavisualiseringsspecialist.

Hur svårt är Power BI-dataanalytikercertifiering?

Tentamens struktur och innehåll

Power BI Data Analyst-certifieringsprovet innehåller flervals- och scenariobaserade frågor. Frågorna testar din förmåga att analysera, visualisera och modellera data. Du kommer också att stöta på praktiska uppgifter som bedömer hur väl du kan rensa data med Power Query och skapa visualiseringar med Power BI.

Ämnena som tas upp i provet inkluderar datamanipulering, modellering, DAX-uttryck och att skapa instrumentpaneler. Andra ämnen inkluderar bästa praxis för dataanslutning, transformation och visualisering.

Svårighetsgraden för innehållet som provet testar dig på varierar beroende på din erfarenhet och hur väl du förbereder dig. Om du har starka Power BI-kunskaper kommer du att tycka att det är mindre utmanande när andra söker mer studier och förberedelser.

Vad är godkända priser?

Certifieringsprovet för Power BI Data Analyst är vanligtvis högre än för andra liknande certifieringar. Anledningen till detta är att Power BI:s plattform gör det ganska enkelt för dig att analysera data.

Andra faktorer som bidrar till en högre genomgångsfrekvens inkluderar ett användarvänligt gränssnitt, tillgång till lärresurser och en stödjande onlinegemenskap.

Förbereder för PL-300-examen

Det bästa sättet för dig att förbereda dig för PL-300-provet är att fokusera på de nyckelområden som provet med stor sannolikhet kommer att testa dig på. Dessa områden inkluderar import av data, omvandling av den och sedan modellering med DAX.

Försök att använda praktiska exempel och övningar med olika datakällor och utrensningstekniker. Detta hjälper dig att förbereda dig ordentligt för import och transformering av data.Använd också onlinehandledningar och öva på datauppsättningar för att utveckla dessa färdigheter.

Om du vill lära dig datamodellering och DAX, gå med i onlinekurser och forum som ger verkliga scenarier där du kan tillämpa DAX-funktioner och skapa datamodeller. Träna på hur du skapar relationer mellan tabeller och hur du arbetar med komplicerade beräkningar.

Färdigheter och kunskaper krävs

Dataimport och datatransformation

Du behöver veta hur man manipulerar och transformerar data för att klara Power BI Data Analyst-certifieringen för dataimport och datatransformation. Det innebär att använda olika datakällor, lära sig att rensa och omforma data och att forma datamodeller som kan användas i rapportering och dataanalys. Lär dig hur du använder Power Query, Power Pivot och DAX. Att ha praktisk erfarenhet är också till hjälp; du kan tillämpa det du redan vet på verkliga situationer.

Datamodellering och DAX

Att förstå datamodellering och DAX är viktigt för framgång i Power BI-dataanalys. Dessa färdigheter kan hjälpa dig att strukturera och transformera data, vilket gör det enkelt att visualisera ochrapportera information. Ett bra grepp om dessa områden gör det enkelt att skapa korrekta rapporter som underlättar välgrundat beslutsfattande.

Att ha kunskaper i datamodellering och DAX hjälper dig också att bli bra på att manipulera och beräkna data baserat på specifika affärskrav. Detta leder ofta till mycket mer meningsfulla slutsatser.

Du behöver förstå hur relationsdatabas fungerar, ha god förtrogenhet med datamanipulations- och transformationstekniker samt kunna skriva och tolka avancerade DAX-formler om du vill använda Data Modeling och DAX i Power BI effektivt.

Skapa visualiseringar och diagram

Du måste tänka på publiken och syftet med datan när du skapar visualiseringar och diagram för dataanalys. Så att kunna välja rätt typ av visualisering eller diagram är avgörande. Detta påverkar direkt hur väl du kommunicerar information.

Till exempel är ett linjediagram utmärkt för att visa trender över tid, medan ett cirkeldiagram är bättre på att visa delar av en helhet.

Du måste hålla din design ren och enkel att kommunicera effektivt genom datavisualiseringar. Använd färg strategiskt som ett sätt att framhäva viktiga punkter och se till att du tillhandahåller tydliga etiketter och titlar.

En annan sak att tänka på är tillgänglighet. Dina visualiseringar måste vara närvarande på ett sätt som är lätt för alla att läsa och förstå.

Sammanfattning

Microsoft Power BI Data Analyst-certifieringsprovet är utmanande. Det testar din förmåga att manipulera och visualisera data. Provet täcker en rad områden, inklusive Power BI Desktop, Power Query, DAX-formler och datamodellering.

Du behöver vara bekant med olika datakällor och kunna bygga datamodeller och visualiseringar. Provets svårighetsgrad anses vara måttlig till hög. Så räkna med att lägga ner betydande förberedelse- och studietid innan du sätter dig.Readynez erbjuder en 3-dagars Microsoft Power BI Data Analyst-kurs och certifieringsprogram, vilket ger dig all lärande och stöd du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för examen och certifiering . PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst-kursen, och alla våra andra Microsoft-kurser, ingår också i vårt unika Unlimited Microsoft Training-erbjudande, där du kan gå Microsoft Power BI Data Analyst och 60+ andra Microsoft-kurser för bara 199 € per månad, det mest flexibla och prisvärda sättet att få dina Microsoft-certifieringar.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med Microsoft Power BI Data Analyst-certifieringen och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Vilka är kraven för att bli en Microsoft Power BI Data Analyst?

För att bli en Microsoft Power BI-dataanalytiker måste du ha kunskaper i Power BI, SQL och datavisualisering. Starka analytiska färdigheter och erfarenhet av att manipulera och analysera datamängder är också viktigt. Dessutom är en examen inom ett relevant område som datavetenskap eller dataanalys att föredra.

Hur lång tid tar det att förbereda sig för certifieringen av Microsoft Power BI Data Analyst?

Den tid som krävs för att förbereda sig för certifieringen av Microsoft Power BI Data Analyst varierar beroende på din befintliga kunskap och erfarenhet av Power BI. Det kan ta allt från några veckor till några månader av dedikerade studier och övningar för att helt förbereda sig för provet.

Vilka är några av utmaningarna med att förbereda sig för certifieringsprovet för Microsoft Power BI Data Analyst?

Några utmaningar med att förbereda sig för certifieringsprovet för Microsoft Power BI Data Analyst inkluderar att förstå komplexa datamodelleringskoncept, behärska DAX-språket för avancerade beräkningar och få praktisk erfarenhet av Power BI-verktyg. Öva med verkliga datauppsättningar och söka efter ytterligare resurser kan hjälpa till att övervinna dessa utmaningar.

Vilka resurser finns tillgängliga för att förbereda för Microsoft Power BI Data Analyst-certifieringen?

Det finns flera tillgängliga resurser för att förbereda sig för Microsoft Power BI Data Analyst-certifieringen, inklusive officiella Microsoft-utbildningar, onlinehandledningar, övningsprov och studieguider.

Är Microsoft Power BI Data Analyst-certifieringsprovet svårt att klara?

Svårigheten för certifieringsprovet för Microsoft Power BI Data Analyst varierar beroende på en individs nivå av erfarenhet och förberedelse. Exempel: De med starka analytiska färdigheter och erfarenhet av Power BI kan tycka att det är mer hanterbart, medan andra kan behöva ägna mer tid åt studier.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}