Om Kurserna

Genom år av erfarenhet av att arbeta med mer än 1000 toppföretag i världen, har vi utformat Readynez-metoden för lärande.
Träna i vilken teknik som helst med den prisbelönta Readynez-metoden och kombinera alla varianter av inlärningsstil, teknik och plats för att ta lärandeambitioner från avsikt till effekt.

Lär dig mer om Readynez Training

Konsten att hitta rätt kompetens för er verksamhet (och hur vi kan hjälpa till)

En stor anledning till att det kan vara svårt att hitta rätt kompetens är att det helt enkelt inte finns ett tillräckligt stort utbud av digital talang. Enligt beräkningar kommer 30 procent av alla så kallade tech-jobb år 2020 inte kunna tillsättas på grund av kompetensbrist - alltså redan nästa år. Dessvärre ser det ut som att den här trenden kommer att fortsätta även i framtiden.

Så hur gör man då för att hitta rätt kompetens för sin verksamhet? Det viktigaste man kan göra här är att se till att man är en attraktiv arbetsplats för talanger att söka sig till, och framförallt unga talanger motiveras ofta av helt andra saker än föregående generation. Tidigare var det ofta lönen, en fin titel eller ett långsiktigt mål som utgjorde drivkraften. Nuförtiden är det inte nödvändigtvis samma saker som motiverar arbetssökande. Därför är det viktigt att ni som verksamhet sätter er ner och diskuterar vad som är unikt och attraktivt med just er verksamhet, affärsidé eller arbetsmiljö och som kan locka till sig den kompetens ni faktiskt behöver.

Men lås inte in er genom att endast leta efter personer som redan är fullärda. Det kan mycket väl finnas personer där ute som har rätt personlighet och ett stort driv, men som ännu inte besitter de tekniska färdigheter som krävs för den roll ni vill tillsätta. Vi på Readynez har en välutvecklad Talent Service där vi både kan hjälpa till med rekrytering och utbildning av personal. Varför inte oss en signal på 0770-17 10 för kostnadsfri rådgivning och se vad vi kan erbjuda?

Ytterligare en lösning för att tillgodose ert behov av kompetens är givetvis att vidareutbilda existerande medarbetare. Fördelen med det är att personen eller personerna i fråga redan är väl insatta i er företagskultur och har erfarenhet av hur ni arbetar och hur verksamheten i stort fungerar. Även här kan vi på Readynez assistera. Vi erbjuder kvalificerad utbildning som levereras med vår unika, accelererade utbildningsmetodik. Expertinstruktörer ger deltagarna möjlighet att erhålla och bibehålla maximal kunskap med minimal tidsåtgång i en distraktionsfri miljö. 

Är du redo? Din tid startar nu.

Unlimited Security Training

Get Unlimited access to Readynez' instructor-led security courses, including CISSP, CCSP, CISM, CEH and courses from ISO, GIAC, IAPP and many more - all for the price of less than one course. Prepare for and pass even the most difficult Security certification exams with ease.

  • 60+ LIVE Instructor-led courses
  • Money-back Guarantee
  • Interact 1-on-1 with 50+ seasoned instructors
  • Leverage our experience from training 50,000+ IT Pro's
Unlimited Security Training Unlimited Security Training

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}