Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Kom igång med din Microsoft AZ-800-certifiering idag!

  • AZ-800
  • Published by: André Hammer on feb 12, 2024

Att ge dig ut på en certifieringsresa kan öppna dörrar till nya möjligheter och fördjupa din förståelse för komplexa system. Microsoft AZ-800-certifieringen är en sådan väg, designad för dem som strävar efter att behärska Windows Server på Microsoft Azure. Denna certifiering validerar de färdigheter som krävs för att konfigurera, hantera och underhålla en Windows Server-infrastruktur i en hybridmiljö. Oavsett om du är en IT-proffs som vill avancera din karriär eller en student som är ivrig efter att få en konkurrensfördel, är AZ-800-certifieringen ett steg mot att uppnå dina mål.

 

Vad är AZ-800-certifieringen?

 

AZ-800, även känd som Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure-certifieringen, är ett bevis på en individs expertis i implementering och hantering av Windows Server-roller och funktioner som är relevanta för en hybridmiljö. Detta inkluderar en rad uppgifter från att hantera identitet, nätverk och lagring till beräknings- och virtualiseringsmöjligheter i en hybridinfrastruktur. Certifieringen riktar sig till dem som vill visa sin förmåga att integrera lokala och molnbaserade aspekter av Windows Server, vilket visar upp en omfattande förståelse för implementering och konfiguration av sådana miljöer.

 

Varför välja AZ-800-certifieringen?

 

Att välja AZ-800-certifieringen är ett strategiskt steg för yrkesverksamma som vill anpassa sin kompetens till IT-branschens föränderliga krav. Med framväxten av molntjänster blir möjligheten att hantera och konfigurera hybridmiljöer allt viktigare. Denna certifiering betyder inte bara kunskaper i Windows Server utan visar också ett engagemang för att hålla sig uppdaterad med Azure, Microsofts ständigt växande molnplattform.

 

Dessutom är AZ-800-certifieringen erkänd globalt, vilket gör den till en värdefull merit för arbetssökande och de som vill klättra på karriärstegen. Det bekräftar för arbetsgivare att innehavaren besitter praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att underhålla och optimera Windows Server-infrastrukturer, vilket säkerställer hög tillgänglighet, säkerhet och prestanda i en hybridmiljö.

 

AZ-800 utbildning och examen

Vad kan du förvänta dig i examen AZ-800?

 

AZ-800-provet är strukturerat för att bedöma en kandidats färdigheter inom olika domäner av Windows Server-administration i en hybridmiljö. Den innehåller en blandning av frågetyper, såsom flervalsfrågor, fallstudier och scenariobaserade frågor. Provet fokuserar på verkliga uppgifter och problemlösning, vilket återspeglar de praktiska utmaningar som proffs står inför inom området.

 

Kandidater bör förvänta sig att visa sin förmåga att distribuera och hantera kärntjänster för Windows Server som Active Directory och nätverksinfrastruktur. Provet omfattar också integrationen av lokala miljöer med Azure-tjänster, inklusive Azure Active Directory, Azure Backup och Azure Site Recovery, bland andra. Behärskning av PowerShell och Windows Admin Center för Azure automation och hanteringsuppgifter utvärderas också.

 

Fördelar med att administrera Windows Server i en hybrid kärninfrastruktur

 

Att administrera Windows Server i en hybrid kärninfrastruktur ger en rad fördelar för organisationer. Det möjliggör sömlös integration mellan lokala och molnbaserade miljöer, vilket ger flexibiliteten att skala resurser efter behov. Detta är avgörande för företag som upplever fluktuerande krav och behöver anpassa sig snabbt utan att ta på sig de kostnader som är förknippade med fysiska hårdvaruutbyggnader.

 

Dessutom förbättrar en hybrid tillvägagångssätt för administration av Windows Server katastrofåterställningsmöjligheter. Genom att utnyttja Azures robusta tjänster för säkerhetskopiering och webbplatsåterställning kan organisationer säkerställa affärskontinuitet och skydda mot dataförlust. Det förenklar också hantering och styrning, eftersom Azure Policy och Azure Arc kan användas för att upprätthålla efterlevnad och hantera resurser över hybridområdet.

 

Nyckelämnen som tas upp i AZ-800

AD DS i Azure Services

 

Active Directory Domain Services (AD DS) är fortfarande en hörnsten i företags IT-miljöer. I samband med Azure-tjänster kommer kandidaterna att lära sig hur man utökar och hanterar AD DS inom Azure, vilket säkerställer sömlös identitetshantering över lokala och molnmiljöer. Detta inkluderar förståelse för hur man synkroniserar lokal AD DS med Azure Active Directory och hur man konfigurerar domänkontrollanter i Azure för att upprätthålla hög tillgänglighet och säkerhet.

 

Inställning av virtuella maskiner och behållare

 

Ett viktigt fokusområde i AZ-800-certifieringen är installation och hantering av virtuella maskiner (VM) och behållare. Kandidater kommer att få insikter i hur man konfigurerar virtuella Azure Infrastructure as a Service (IaaS) virtuella datorer, vilket säkerställer att de är optimerade för prestanda och kostnad. Certifieringen fördjupar sig dessutom i distributionen av containrar med Azure Kubernetes Service (AKS) och andra containeriseringstekniker, vilket framhäver behållarnas roll för att uppnå hög skalbarhet och effektivitet i applikationsdistribution.

 

Storage och domänkontrollanters konfiguration

 

Att förstå konfigurationen av lagringslösningar och domänkontrollanter är avgörande för alla Windows Server-administratörer. AZ-800-certifieringen täcker inställningen av lagringsutrymmen och andra lagringsalternativ inom Azure för att säkerställa att data är säker och tillgänglig. Kandidaterna kommer också att lära sig om konfigurationen av domänkontrollanter, inklusive placering och optimering för olika scenarier, såsom multi-site, multi-domän och multi-skogsmiljöer.

 

Hantering av multi-site, multi-domän och multi-skogsmiljöer

 

Hantering av komplexa miljöer är en viktig aspekt av AZ-800-certifieringen. Kandidater kommer att utbildas för att hantera multi-site, multi-domän och multi-skog konfigurationer, som är vanliga i stora och distribuerade organisationer. Detta inkluderar förståelse för hur man säkerställer anslutning, konsistens och säkerhet över olika geografiska platser och organisatoriska enheter, utnyttja Azure-tjänster för att upprätthålla sammanhållning och kontroll.

 

Säkerhetsprinciper och hybrididentiteter

 

Säkerhet är av största vikt i all IT-infrastruktur, och AZ-800-certifieringen lägger stor vikt vid denna aspekt. Kandidater kommer att utforska implementeringen av säkerhetsprinciper och hantering av hybrididentiteter. Detta inkluderar konfigurering av Azure AD för säker autentisering och auktorisering, samt hantering och skydd av hybrididentiteter för att förhindra obehörig åtkomst till resurser både lokalt och i molnet.

 

Implementering av domänbaserad grupppolicy

 

Ett annat viktigt ämne i AZ-800-certifieringen är implementeringen av domänbaserade grupppolicyer. Behärskning av att skapa och hantera grupprincipobjekt (GPO) är väsentligt för upprätthållandet av säkerhetsinställningar och hanteringen av användarmiljöer över nätverket. Kandidater kommer att lära sig att tillämpa bästa praxis i grupppolicyhantering för att effektivisera administrationen och säkerställa att policyer tillämpas konsekvent, oavsett om resurserna är lokaliserade eller i Azure.

 

Förutsättningar för AZ-800

Kännedom om Hyper-V och Hybrid Networking Infrastructure

 

Kandidater bör ha ett gediget grepp om Hyper-V, Microsofts virtualiseringsplattform, eftersom den är avgörande för att skapa och hantera virtuella maskiner inom en hybridinfrastruktur. Dessutom är en förståelse för hybridnätverk avgörande, eftersom det innebär att ansluta lokala nätverk med Azure-tjänster. Denna kunskapsbas kommer att göra det möjligt för kandidater att effektivt designa och implementera nätverkslösningar som stödjer en sömlös hybridmiljö.

 

Förståelse av IP-adressering och nätverksanslutning

 

En grundläggande förståelse för IP-adressering och nätverksanslutning är också avgörande för kandidater. Detta inkluderar förtrogenhet med begrepp som subnät, routing och VPN-konfigurationer. Dessa färdigheter är nödvändiga för att säkerställa att lokala nätverk är korrekt anslutna till Azure-tjänster, vilket möjliggör effektiv dataöverföring och kommunikation mellan olika delar av hybridinfrastrukturen.

 

Förbereder för AZ-800-certifieringen

 

Att förbereda sig för AZ-800-certifieringen kräver ett strukturerat tillvägagångssätt för lärande och ett engagemang för att förstå krångligheterna med Windows Server och Azure-tjänster. Potentiella kandidater bör dra nytta av de olika utbildningsresurser som tillhandahålls av Microsoft, inklusive onlinekurser, praktiska laborationer och studieguider. Dessutom kommer praktisk erfarenhet av Windows Server och Azure att vara ovärderlig, eftersom det kommer att bidra till att förstärka de koncept som lärts under utbildningens varaktighet.

 

Det är också fördelaktigt att gå med i onlineforum och studiegrupper där du kan utbyta kunskap med kamrater och ta itu med alla frågor som kan dyka upp under din förberedelse. Kom ihåg att målet inte bara är att klara provet utan också att få färdigheter som kan tillämpas i verkliga scenarier.

 

Slutgiltiga tankar

 

Att uppnå AZ-800-certifieringen är en viktig milstolpe för yrkesverksamma som vill utmärka sig i att administrera hybrid-kärninfrastrukturer för Windows Server. Det visar ett engagemang för att behärska nuvarande teknik och en förmåga att anpassa sig till IT-infrastrukturens föränderliga landskap.

 

Readynez erbjuder en 4-dagars administrering av Windows Server Hybrid Core Infrastructure-kurs och certifieringsprogram, vilket ger dig all inlärning och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för provet och certifieringen. Kursen AZ-800 Administering Windows Sever Hybrid Core Infrastructure och alla våra andra Microsoft-kurser ingår också i vårt unika obegränsade Microsoft-utbildningserbjudande, där du kan delta i Administering Windows Sever Hybrid Core Infrastructure och 60+ andra Microsoft-kurser för bara € 199 per månad, det mest flexibla och prisvärda sättet att få dina Microsoft-certifieringar.

 

Vänligen kontakta oss med några frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med certifikatet Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructurekatjon och hur du bäst uppnår den.

 

FAQ

Vilka är förutsättningarna för att få Microsoft AZ-800-certifieringen?

 

För att fullfölja Microsoft AZ-800-certifieringen bör kandidater ha praktisk kunskap om Windows Server och Azure, inklusive erfarenhet av kärntjänster för Windows Server, Hyper-V och hybridnätverksinfrastruktur. De bör också förstå grundläggande IP-adressering och nätverksanslutningskoncept.

 

Hur kan jag registrera mig för Microsoft AZ-800 certifieringsprov?

 

Kandidater kan registrera sig för Microsoft AZ-800-certifieringsprovet via den officiella Microsoft-certifieringswebbplatsen. Det är viktigt att schemalägga tentamen efter tillräckliga förberedelser och när du känner dig säker på att du behärskar provämnena.

 

Vilka resurser finns tillgängliga för att hjälpa mig att studera för Microsoft AZ-800-certifieringen?

 

Microsoft tillhandahåller en rad resurser, inklusive instruktörsledd utbildning, inlärningsvägar i egen takt, övningsprov och dokumentation. Dessutom kan gemenskapsforum och studiegrupper vara värdefulla källor till information och stöd.

 

Vilka är fördelarna med att få Microsoft AZ-800-certifieringen?

 

Att erhålla Microsoft AZ-800-certifieringen validerar dina färdigheter i att administrera Windows Server hybrid-kärninfrastruktur. Det kan förbättra din anställningsbarhet, hjälpa dig att sticka ut på arbetsmarknaden och ge dig kunskapen för att effektivt hantera hybrid IT-miljöer.

 

Hur kan jag förnya min Microsoft AZ-800-certifiering när jag har fått den?

 

Microsoft-certifieringar måste förnyas med jämna mellanrum för att säkerställa att dina kunskaper förblir aktuella. Du kan förnya din AZ-800-certifiering genom att klara en förnyelsebedömning på Microsoft Learn innan din certifiering går ut.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}