Hur mycket lön tjänar CISSP Certified Professionals?

 • CISSP salary
 • Published by: André Hammer on jan 19, 2024

När det gäller cybersäkerhet står CISSP-certifieringen som en avgörande milstolpe för proffs. Det är inte bara ett bevis på ens kunskaper och färdigheter inom olika säkerhetsdomäner, utan också en inkörsport till förbättrade karriärmöjligheter och högre löneklasser.

CISSP-beteckningen är mycket respekterad i branschen och fungerar ofta som en differentiator på arbetsmarknaden. Proffs med denna certifiering anses vara välutrustade för att hantera komplexa säkerhetsutmaningar, vilket gör dem till värdefulla tillgångar för sina organisationer.

I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i CISSP-proffss löner och de faktorer som påverkar dem.

Vad är CISSP-certifiering?

CISSP, eller Certified Information Systems Security Professional, är en globalt erkänd certifiering inom området informationssäkerhet, tilldelad av International Information System Security Certification Consortium (ISC)².

Den är designad för erfarna säkerhetsutövare, chefer och chefer, som visar kunskap över ett brett spektrum av säkerhetspraxis och principer.

CISSP består av åtta kärndomäner:

• Säkerhet och riskhantering

• Tillgångssäkerhet

• Säkerhetsarkitektur och teknik

• Kommunikation och nätverkssäkerhet

• Identitets- och åtkomsthantering

• Säkerhetsbedömning och testning

• Säkerhetsverksamhet

• Säkerhet för mjukvaruutveckling

CISSP-certifieringen utrustar cybersäkerhetsproffs med ett brett utbud av färdigheter som är nödvändiga för att försvara sig mot cyberattacker. Den täcker in djupgående kunskaper om penetrationstestning, en kritisk komponent för att identifiera sårbarheter i informationssystem.

CISSP ger också en heltäckande förståelse för olika aspekter av säkerhetsbranschen, vilket säkerställer att yrkesverksamma är väl insatta i de senaste säkerhetstrenderna och -rutinerna. Genom att omfatta dessa områden säkerställer CISSP att dess innehavare är utrustade med den expertis som behövs för att effektivt skydda organisationer i det snabbt föränderliga landskapet av cybersäkerhet.

Denna certifiering är idealisk för dem som vill validera sin expertis och avancera sin karriär inom cybersäkerhetslandskapet, med fokus på holistisk säkerhetshantering och teknisk kompetens.

Vad är lönen för CISSP-certifierade proffs 2024?

Genomsnittlig lön för CISSP-certifierade arbetare

Att uppnå en CISSP-certifiering markerar ofta ett betydande steg i en professionells inkomst. Även om den exakta lönen kan bero på plats och erfarenhet, åtnjuter CISSP-innehavare vanligtvis en betydande lönepremie.

Denna certifiering, erkänd globalt, öppnar dörrar till seniora och specialiserade roller inom cybersäkerhet, där expertis värderas högt och belönas. Från säkerhetsanalytiker till chefer för informationssäkerhet, CISSP-proffs som sticker ut på den tekniska arbetsmarknaden och har löner som återspeglar deras omfattande kunskap och engagemang för informationssäkerhet.

Medellönen för CISSP-certifierade arbetare rapporteras vara betydligt högre än för icke-certifierade yrkesverksamma. Faktum är att yrkesverksamma med certifieringen får i genomsnitt 16 % högre lön än andra IT-proffs. Medellönen för en CISSP-certifierad proffs i USA är $120 552.

Lönecheckar kan dock variera avsevärt beroende på olika faktorer som arbetsgivare, erfarenhet, jobbroll och plats, med rapporter som sträcker sig från $60 000 till $300,000.

Arbetsbeskrivning påverkar lönen för CISSP-certifierade proffs

För CISSP-certifierade proffs påverkar den specifika jobbrollen lönepotentialen avsevärt. Ett exempel är att medan den genomsnittliga lönen för CISSP-proffsen var 120 552 USD, tjänar de som arbetar som IT-säkerhetsarkitekter i genomsnitt 137 078 USD och informationssäkerhetschefer tjänar 130 043 USD.

Även om certifieringen ger en solid grund inom informationssäkerhet, varierar hur denna expertis tillämpas mycket mellan olika positioner. Till exempel kan en CISSP-certifierad IT-chef se ett annat löneintervall jämfört med en CISSP-certifierad cybersäkerhetsanalytiker, även inom samma geografiska region.

Ledarroller som kräver strategisk tillsyn, såsom Chief Information Security Officers (CISO), ger ofta högre löner på grund av det bredare ansvaret. Deras rapporterade genomsnittslön är $173 726.

Dessutom kan specialiserade områden inom cybersäkerhet, som riskhantering eller incidentrespons, forma löneskalor ytterligare, vilket återspeglar de unika kompetenserna och utmaningarna för varje roll.

Därför, även om CISSP är en röd tråd som ökar karriärmöjligheterna, förblir den specifika arbetsbeskrivningen en avgörande faktor för att fastställa lönen.

Plats påverkar CISSP Certifieds löner

Lönerna för CISSP-certifierade yrkesverksamma bestäms inte bara av deras kompetens och erfarenhet utan också avsevärt påverkad av deras geografiska läge.

I regioner med stor efterfrågan på cybersäkerhetsproffs, som stora tekniska hubbar eller storstäder med en koncentration av IT-företag, som Silicon Valleyi Kalifornien (med en genomsnittlig lön på 131 000 USD) eller New York City (har en genomsnittlig lön på 106 000 USD) har CISSP-certifierade personer ofta högre löner. Denna variation beror på skillnader i levnadskostnader och den höga efterfrågan på arbetsmarknaden i dessa områden.

Motsatsen gäller också; certifierade yrkesverksamma i mindre städer eller regioner med färre teknikfokuserade företag har mindre efterfrågan, vilket resulterar i lägre löner. Till exempel är den genomsnittliga lönen i Texas bara $98 000.

Skillnaden är ännu tydligare när man jämför länders genomsnittliga löner:

 • USA: 120 552 $
 • Kanada: 119 917 USD
 • Storbritannien: $81 354
 • Australien: 57 396 $
 • Indien:$ 56 911

Denna geografiska löneskillnad belyser vikten av plats i karriärplanering för CISSP-certifierade yrkesverksamma.

Tjänar erfarna CISSP-certifierade arbetare mer?

Lönelandskapet för CISSP-certifierade yrkesverksamma formas avsevärt av deras erfarenhetsnivå. Arbetslivserfarenhet är en av de mest påverkande variablerna när det kommer till lön. CISSP-innehavare på nybörjarnivå börjar vanligtvis med lägre löner, men i takt med att deras erfarenhet växer ökar även deras intjäningspotential.

Till exempel ökar informationssäkerhetsanalytikers genomsnittliga löner från 63 000 USD till 107 000 USD över tiden:

 • 0-1 år: $63 000
 • 1-4 år: $72 000
 • 5-9 år: $87 000
 • 10-19 år: $98 000
 • 20+ år: $107 000

Vi kan se en liknande löneökning för informationssäkerhetschefer:

 • 0-1 år: $72 000
 • 1-4 år: 99 000 $
 • 5-9 år: 121 000 $
 • 10-19 år: 130 000 $
 • 20+ år: $131 000

Även IT Security Architects genomsnittliga löner följer samma mönster:

 • 0-1 år: $79 000
 • 1-4 år: $98 000
 • 5-9 år: 126 000 $
 • 10-19 år: 145 000 $
 • 20+ år: $151 000

Detta gäller även i de högsta ledarpositionerna, Chief Information Security Officers:

 • 0-1 år: 106 000 $
 • 1-4 år: 131 000 $
 • 5-9 år: 138 000 $
 • 10-19 år: 177 000 $
 • 20+ år: $188 000

Dessa data understryker hur erfarenhet inte bara berikar en CISSP-proffs kompetens utan också avsevärt ökar deras ekonomiska belöningar.

Hur man blir CISSP-certifierad

Att bli CISSP-certifierad kräver flera steg:

 1. Uppfyll förutsättningarna:

  Se till att du har minst fem års betald arbetserfarenhet på heltid inom två eller flera av CISSP:s åtta domäner. En fyraårig högskoleexamen eller motsvarande, eller en extra legitimation från den (ISC)²-godkända listan, kan ersätta ett år av den erfarenhet som krävs.
 2. Fördjupa dig i de åtta domänerna:

  Bekanta dig med CISSP Common Body of Knowledge (CBK), som omfattar åtta domäner: Säkerhet och riskhantering, Asset Security, Security Architecture and Engineering, Communication and Network Security, Identity and Access Management, Security Assessment och Testning, Säkerhetsoperationer, Säkerhet för mjukvaruutveckling. Dessa domäner utgör grunden för CISSP-certifieringsprovet.
 3. Välj ett utbildningsprogram:

  Överväg att anmäla dig till en högkvalitativ (ISC)² CISSP-utbildning. Dessa kurser, som erbjuds både online och personligen, är utformade för att matcha CBK och undervisas av auktoriserade instruktörer.
 4. Skaffa praktisk erfarenhet:

  Praktisk erfarenhet är ovärderlig. Arbeta med projekt eller i roller som är i linje med CISSP-domänerna. Denna praktiska tillämpning av kunskap är avgörande för att förstå komplexiteten i varje domän.
 5. Självstudier och använd resurser:

  Ägna mycket tid åt självstudier. Använd olika studiematerial som den officiella (ISC)²-guiden till CISSP CBK, öva på prov och gå med i studiegrupper eller forum för diskussion och förtydligande.
 6. Registrera dig för provet:

  När du är klar, registrera dig för CISSP-provet via (ISC)²-webbplatsen. Schemalägg ditt examensdatum, så att du får tillräckligt med tid för grundliga förberedelser.
 7. Godkänt på provet:

  CISSP-provet är ett datorbaserat test som består av 100 till 150 frågor under en tretimmarsperiod. En poäng på 700 av 1000 eller högre krävs för att bli godkänd.
 8. Slutför godkännandeprocessen:

  Efter examen måste du godkännas av en aktiv (ISC)² certifierad yrkesman. Denna person kommer att verifiera din yrkeserfarenhet. Skicka in ditt ifyllda formulär inom nio månader efter att du har klarat provet.
 9. Engagera sig för fortbildning:

  För att behålla din CISSP-status, tjäna och skicka in 40 poäng för fortbildning (CPE) årligen och totalt 120 CPE-poäng under tre år. Betala dessutom den årliga underhållsavgiften för att hålla din certifiering aktiv.

Hur man tjänar mer som en CISSP-proffs

Bygga nya färdigheter

För att höja intjäningspotentialen som CISSP-proffs är det viktigt att kontinuerligt bygga nya färdigheter.

Att specialisera sig på framväxande områden som molnsäkerhet, IoT-säkerhet eller AI inom cybersäkerhet kan skilja dig åt. Att ta till sig ledarskap och ledarskap är lika viktigt; överväga kurser i projektledning eller att erhålla certifieringar som PMP eller ITIL.

Att hålla sig uppdaterad med de senaste branschtrenderna, delta i workshops och nätverka inom cybersäkerhetscommunityt kan öppna dörrar till högre betalda möjligheter. Utveckla skmissförhållanden inom nischområden ökar inte bara kompetensen utan positionerar dig också som en värdefull tillgång, vilket leder till potentiellt högre intäkter inom det dynamiska området informationssäkerhet.

Lägga till certifieringar till ditt CV

Eftersom behovet av cybersäkerhetsexperter fortsätter att växa, är arbetsgivare villiga att betala mer för personer med specialiserad kompetens. Faktorer som hotens växande komplexitet och den ökade allmänhetens uppmärksamhet på datasekretess betonar behovet av arbetare med mycket eftertraktade cybersäkerhetscertifieringar.

På grund av detta kan lägga till ytterligare cybersäkerhetsspecialiserade certifieringar leda till högre löner. CISSP-proffs kan specialisera sig ytterligare på informationssystem genom att förvärva certifieringar som CISSP-ISSMP, CISSP-ISSEP, CISM och CISA.

Den vanliga processen för att skaffa ett certifikat är att först gå en kurs och sedan klara ett certifieringstest. Även om certifieringstesterna tenderar att ha ett universellt pris, kan cybersäkerhetskurser variera avsevärt i både pris och kvalitet. Välj en prisvärd certifieringskurs med live-instruktion. Att undvika icke-interaktiva kurser med förinspelade lektionsvideor och ingen direkt kommunikation med handledaren är smart, eftersom slutresultatet ofta blir att underkännas på ett dyrt certifikattest.

Genom att ständigt förbättra sin expertis kan CISSP-certifierade yrkesverksamma öppna dörrar till högre betalda möjligheter och karriärtillväxt inom cybersäkerhet.

Utbildning: Högre grader kan förbättra lönen för CISSP-proffs

För CISSP-proffs kan det vara ett strategiskt steg att avancera sin utbildning med högre examina för att förbättra deras intjäningspotential.

Medan kandidatexamen ofta är en förutsättning för många arbetsgivare, leder en avancerad examen, såsom en magisterexamen, MBA eller doktorsexamen i cybersäkerhet, informationsteknologi eller ett relaterat område, ofta till högre löner och fler ledande befattningar inom industri.

Detta beror på att högre utbildning inte bara breddar ens kunskapsbas utan också visar ett engagemang för området, vilket gör dessa yrkesverksamma mer attraktiva för arbetsgivare som söker expertis och ledarskap inom cybersäkerhet.

Som ett resultat är CISSP-innehavare med avancerad examen väl positionerade för att förhandla fram bättre ersättning och ta på sig roller som kräver en djupare förståelse för komplexa säkerhetsutmaningar.

Tillväxtprognoser: Kommer CISSP-lönerna att fortsätta växa?

När vi tittar in i framtiden för cybersäkerhet verkar banan för CISSP-löner lovande. Det ständigt föränderliga landskapet av digitala hot säkerställer en fortsatt efterfrågan på skickliga CISSP-proffs.

Detta växande behov, tillsammans med den växande komplexiteten i cybersäkerhetsutmaningar som organisationer över hela världen står inför, positionerar CISSP-certifiering som en nyckelfaktor för karriärutveckling och löneökning.

Även om det är svårt att förutsäga exakta siffror, tyder trenden på en fortsatt uppåtgående lönekurva för CISSP-certifierade experter, särskilt eftersom deras kompetens blir viktigare i en allt mer digital värld. Denna syn gör CISSP till en värdefull certifiering för dem som vill utmärka sig inom informationssäkerhetsområdet.

Slutsats

Sammanfattningsvis står CISSP-certifieringen som en ledstjärna för spetskompetens och expertis inom cybersäkerhetslandskapet. Som den här artikeln har visat, ökar inte bara CISSP-certifieringen avsevärt ens kunskaper och färdigheter inom olika säkerhetsdomäner, utan den påverkar också avsevärt löne- och karriärmöjligheter.

De genomsnittliga lönesiffrorna för CISSP-certifierade yrkesverksamma, varierande beroende på roll, erfarenhet och plats, visar tydligt det höga värdet branschen sätter på denna certifiering.

Vägen till att bli CISSP-certifierad, även om den är krävande, erbjuder en tydlig bana för professionell tillväxt och ekonomisk belöning. Certifieringen öppnar dörrar till en rad möjligheter, var och en med sina egna unika utmaningar och belöningar, från nybörjarpositioner till topchefsroller. Vikten av kontinuerligt lärande, skaffa ytterligare certifieringar och avancera utbildning kan inte överskattas inom detta ständigt utvecklande område.

När vi blickar framåt visar efterfrågan på skickliga cybersäkerhetsproffs inga tecken på att avta. När digitala hot blir mer sofistikerade och genomgripande, kommer expertisen hos CISSP-certifierade yrkesverksamma att bli mer avgörande än någonsin. Denna pågående efterfrågan kommer sannolikt att fortsätta driva upp lönerna, vilket gör CISSP till en allt mer värdefull tillgång för dem som är engagerade i en karriär inom cybersäkerhet.

Oavsett om du precis har börjat inom fältet eller vill lyfta din karriär, är CISSP-certifieringen ett avgörande steg mot att uppnå både professionellt erkännande och ekonomisk framgång i den dynamiska och kritiska världen av cybersäkerhet.

FAQ

0Vad är den genomsnittliga lönen för CISSP-certifierade yrkesverksamma?

Den genomsnittliga lönen för CISSP-certifierade proffs varierar från $76 000 till $162 000 per år, beroende på erfarenhet, plats och bransch.

Tjänar CISSP-certifierade proffs mer än icke-certifierade proffsnals i samma bransch?

Ja, CISSP-certifierade proffs tjänar i allmänhet mer än icke-certifierade proffs inom samma område. Enligt PayScale är den genomsnittliga lönen för CISSP-certifierade yrkesverksamma $116 000, medan icke-certifierade yrkesverksamma tjänar i genomsnitt $88,000.

Vilka faktorer kan påverka lönen för CISSP-certifierade yrkesverksamma?

CISSP-certifierade proffs lön kan påverkas av faktorer som många års erfarenhet, utbildningsnivå och bransch. Till exempel kan de med en kandidat- eller magisterexamen få högre löner än de som bara har en gymnasieexamen.

Inom informationsteknologi kan CISSP-certifierade yrkesverksamma förvänta sig högre löner jämfört med icke-certifierade yrkesverksamma på grund av den höga efterfrågan på deras specialiserade kompetens. Lönerna kan också variera beroende på plats, med yrkesverksamma i städer som London eller Manchester som tjänar mer än de i mindre städer eller landsbygdsområden.

Dessutom kan yrkesverksamma med fler års erfarenhet och en stark meritlista för att framgångsrikt implementera säkra system och protokoll också få högre löner. Dessa faktorer bidrar till det breda utbudet av löner som CISSP-certifierade yrkesverksamma kan förvänta sig att tjäna, vilket gör det till ett lukrativt och givande karriärval för dem inom cybersäkerhetsbranschen.

Finns det olika löneintervall för CISSP-certifierade yrkesverksamma baserat på plats?

Ja, det finns olika löneintervall för CISSP-certifierade yrkesverksamma baserat på plats. Till exempel kan en CISSP i New York City tjäna en högre lön än en i en liten stad i Mellanvästern.

Hur påverkar erfarenhetsnivån för CISSP-certifierade proffs deras inkomster?

Erfarenhetsnivån för CISSP-certifierade proffs har en betydande inverkan på deras inkomster. Mer erfarna proffs har vanligtvis högre löner. Till exempel kan en CISSP med 5-9 års erfarenhet tjäna $98.000, medan de med 10-19 år kan tjäna $118.000 i genomsnitt.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}