Hur man skapar ett vinnande tech CV: Din guide till ditt drömjobb inom IT med ett enastående CV

 • Tekniskt CV
 • IT-karriär
 • Published by: André Hammer on apr 13, 2023
En grupp människor som diskuterar spännande IT-ämnen

När det gäller att få ett tech jobb kan ett välarbetat CV (curriculum vitae) göra stor skillnad. Ett CV är i grunden en sammanfattning av en individs professionella bakgrund, kompetens och erfarenhet, och det fungerar som det första intrycket för potentiella arbetsgivare. Inom teknikbranschen, där konkurrensen om toppositioner är hård, kan ett framstående CV vara nyckeln till att få en intervju och i slutändan säkra ett jobberbjudande.

Enligt en undersökning gjord av TopResume 2021 spenderar 79 % av rekryterare och rekryterare mindre än 2 minuter på att granska en kandidats CV. Detta understryker vikten av att skapa ett tydligt, kortfattat och effektfullt CV som snabbt kommunicerar dina kunskaper och erfarenheter

Hur man skriver ett vinnande CV för ett tech jobb

Så, hur skapar du ett övertygande CV för ett tech jobb? Först och främst är det viktigt att lyfta fram din tech kompetens och erfarenhet. Detta kan inkludera kunskaper i programmeringsspråk, erfarenhet av specifika mjukvaruverktyg eller till och med expertis inom framväxande teknologier. Var noga med att betona all erfarenhet du har av att arbeta med de specifika teknologier eller plattformar som jobbet kräver.

Dessutom är det viktigt att visa din förmåga att lösa problem och tänka kreativt. Många tech jobb kräver individer som kan tänka utanför ramarna och utveckla innovativa lösningar på komplexa problem. Se till att ditt CV visar exempel på hur du har gjort detta i tidigare roller, oavsett om det är genom projektarbete, tech utmaningar du har löst eller kreativa tillvägagångssätt du har tagit för att leverera resultat. I följande artikel kommer vi att dyka djupare in i nyckelkomponenterna i ett tech CV och ge tips om hur du får ditt att sticka ut.


5 vanliga tech CV-misstag som du måste undvika för att få chansen på ditt drömjobb

Att skapa ett välskrivet och effektivt tech CV kan vara en utmanande uppgift för många arbetssökande. Det finns dock vanliga misstag som människor tenderar att göra som kan hindra deras chanser att bli uppmärksammade av arbetsgivare. Här är de fem bästa misstagen som människor gör när de skriver tech CV:

 1. Att inte skräddarsy CV efter jobbet:

  Ett vanligt misstag som människor gör är att skicka ut samma CV till varje jobbansökan, utan att göra några justeringar för att anpassa det till de specifika jobbkraven. Det är avgörande att skräddarsy ditt CV för varje jobb du söker genom att lyfta fram dina relevanta kunskaper och erfarenheter.
 2. Fokusera för mycket på teknisk jargong:

  Även om det är viktigt att visa din teknisk expertis, kan användningen av för mycket jargong eller akronymer göra det svårt för icke-tekniskrekryterare eller rekryterare att förstå. Se till att hitta en balans mellan att visa upp dina teknisk färdigheter och att förklara dem i enkla termer.
 3. Att inte lyfta fram prestationer:

  Ett CV som bara listar arbetsuppgifter utan att lyfta fram prestationer kan förbises av anställande chefer. För att få ditt CV att sticka ut, fokusera på att kvantifiera dina prestationer och lyfta fram den inverkan du gjort på projekt eller team.
 4. Att lämna luckor i sysselsättningen:

  Luckor i anställningshistorien kan höja röda flaggor för att anställa chefer, särskilt i teknikbranschen där förändringstakten är snabb. Om du har luckor i ditt CV, var noga med att förklara dem och lyfta fram eventuell relevant erfarenhet eller utbildning du genomfört under den tiden.
 5. Ignorera mjuka färdigheter

  Även om teknisk färdigheter är viktiga, är mjuka färdigheter som kommunikation, lagarbete och problemlösning lika viktiga i den tech industrin. Se till att ditt CV lyfter fram din förmåga att arbeta bra med andra och kommunicera effektivt, eftersom dessa färdigheter värderas högt av arbetsgivare.

Genom att undvika dessa vanliga misstag kan du skapa ett starkt, målinriktat CV som visar upp din teknisk expertis och skiljer dig från andra kandidater.


Anatomin för ett vinnande tech CV

Låt oss nu utforska anatomin hos ett tech CV och ge dig praktiska tips om hur du strukturerar och formaterar ditt CV för att göra ett starkt intryck på potentiella arbetsgivare. Från rubriken till kompetenssektionen kommer vi att dela upp varje komponent i ett tech CV och ge insikter om hur man får varje avsnitt att sticka ut.

 1. Kontaktinformation:

  Inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och LinkedIn-profil (om tillämpligt).
 2. Sammanfattning:

  Detta är ett kort, övertygande uttalande i början av ditt CV som sammanfattar din erfarenhet och belyser dina nyckelfärdigheter och prestationer.
 3. Teknisk färdigheter:

  Lista dina teknisk färdigheter och färdigheter i programmeringsspråk, mjukvaruverktyg och annan relevant teknik.
 4. Arbetslivserfarenhet:

  Lista din arbetslivserfarenhet i omvänd kronologisk ordning, och lyft fram dina relevanta jobbtitlar, ansvarsområden och prestationer. Använd punkter för att göra det lätt att läsa och fokusera på att kvantifiera dina prestationer.
 5. Utbildning:

  Ange din utbildningsbakgrund, inklusive relevanta examina, certifieringar eller utbildningsprogram.
 6. Projekt:

  Inkludera alla personliga eller professionella projekt du har genomfört som visar din teknisk kompetens och erfarenhet. Var noga med att beskriva prmål, din roll och resultatet.
 7. Priser och utmärkelser:

  Om du har fått några utmärkelser eller utmärkelser relaterade till dina teknisk färdigheter eller arbete, var noga med att lyfta fram dem.
 8. Professionell utveckling:

  Lista alla konferenser, workshops eller utbildningsprogram som du har deltagit i som är relevanta för dina tech färdigheter.
 9. Referenser:

  Inkludera kontaktinformationen för 2-3 professionella referenser som kan tala om din teknisk kompetens och erfarenhet.

  Genom att inkludera dessa nyckelkomponenter i ditt tech CV kan du skapa ett målinriktat och övertygande dokument som visar upp dina teknisk färdigheter, prestationer och potential. Se till att anpassa ditt CV för varje jobbansökan och använd nyckelord från jobbbeskrivningen för att öka dina chanser att bli uppmärksammad av anställande chefer.

Skriver ditt CV när du är fräschare

När du skriver ett CV för ett tech jobb som en fräschare, bör fokus ligga på att lyfta fram dina relevanta kurser, projekt och teknisk färdigheter. Här är några tips på hur man skriver ett CV för ett teknikjobb som fräschare:

 1. Börja med ett starkt mål:

  Använd ditt objektiva uttalande för att förmedla din entusiasm och intresse för teknikindustrin. Markera alla relevanta kurser eller personliga projekt som du har genomfört.
 2. Markera dina Teknisk färdigheter:

  Lista alla programmeringsspråk, mjukvaruverktyg och annan relevant teknik som du har erfarenhet av. Detta kan innefatta erfarenhet från kurser eller personliga projekt.
 3. Betona relevanta kurser:

  Om du har genomfört några kurser som är relevanta för det tech jobbet du söker, markera det i ditt CV. Detta kan visa dina kunskaper och intresse för området.
 4. Visa upp dina projekt:

  Om du har slutfört några personliga eller akademiska projekt, markera dem i ditt CV. Detta kan visa upp dina teknisk färdigheter och förmåga att slutföra komplexa projekt.
 5. Nämn eventuella praktikplatser eller volontärarbete:

  Om du har genomfört några praktikplatser eller volontärarbete inom teknikbranschen, se till att nämna dem i ditt CV. Detta kan visa din vilja att lära och få praktisk erfarenhet.

Att skriva ditt CV när du är ett erfaret proffs

När du skriver ett CV för ett tech jobb som erfaren proffs bör fokus ligga på att lyfta fram din arbetserfarenhet och prestationer. Här är några tips om hur man skriver ett CV för ett tech jobb som erfaren proffs:

 1. Börja med en professionell sammanfattning:

  Använd din professionella sammanfattning för att lyfta fram dina år av erfarenhet inom teknikbranschen, dina färdigheter och dina prestationer.
 2. Fokusera på prestationer:

  Markera dina professionella prestationer, använd siffror och data för att kvantifiera din inverkan. Detta kan inkludera framgångsrika projekt, teknisk utmaningar du löste eller eventuella utmärkelser eller erkännanden du fått.
 3. Betona dina Teknisk färdigheter:

  Lista alla programmeringsspråk, mjukvaruverktyg och annan relevant teknik som du har erfarenhet av. Var noga med att lyfta fram alla nya teknologier som du har erfarenhet av.
 4. Markera din yrkeserfarenhet:

  Lista din yrkeserfarenhet i omvänd kronologisk ordning, och lyft fram dina relevanta jobbtitlar, ansvarsområden och prestationer. Använd punkter för att göra det lätt att läsa och fokusera på att kvantifiera dina prestationer.
 5. Nämn någon professionell utveckling:

  Lista alla konferenser, workshops eller utbildningsprogram som du har deltagit i som är relevanta för dina teknisk färdigheter.

Glöm inte följebrevet: Hur man skriver ett bra följebrev

En studie av Jobvite visade att 93 % av rekryterarna använder CV:n för att utvärdera jobbkandidater. Samma studie fann också att 45 % av rekryterarna lägger mindre än en minut på att granska ett CV.
Så, hur bedömer de kandidaterna? Förmodligen genom deras följebrev.

Ett följebrev är en viktig komponent i ansökningsprocessen, särskilt när du ansöker om ett tech jobb. Det fungerar som en introduktion till kandidaten och ger en möjlighet att lyfta fram relevanta färdigheter, erfarenheter och prestationer som kanske inte omedelbart framgår av CV:t enbart. Ett välskrivet följebrev kan visa på en kandidats intresse och entusiasm för jobbet, såväl som deras förmåga att kommunicera klart och koncist. Dessutom tillåter det kandidaten att ta itu med eventuella luckor i sitt CV eller förklara sina karriärmål och ambitioner. I slutändan kan ett starkt personligt brev skilja en kandidat från andra sökande och öka deras chanser att få en intervju och i slutändan jobbet.

När du skriver ett personligt brev för att dela ditt CV för ett tech jobb är det viktigt att komma ihåg att detta är din möjlighet att presentera dig själv, uttrycka ditt intresse för tjänsten och visa varför du är den bästa kandidaten för jobbet. Här är några tips om hur du skriver ett bra personligt brev för att dela ditt CV för ett tech jobb:

 1. Börja med en stark introduktion:

  Börja ditt följebrev med en stark inledande mening som fångar läsarens uppmärksamhet och uttrycker ditt intresse för positionen.
 2. Anpassa ditt personliga brev:

  Anpassa digr följebrev för det specifika jobb och företag du söker till. Detta visar att du har tagit dig tid att undersöka företaget och förstå kraven på jobbet.
 3. Markera dina relevanta färdigheter och erfarenhet:

  Använd ditt personliga brev för att lyfta fram dina relevanta teknisk färdigheter och erfarenhet. Detta kan inkludera specifika programmeringsspråk, mjukvaruverktyg eller annan relevant teknik som du har erfarenhet av.
 4. Förklara din motivation:

  Förklara varför du är intresserad av jobbet och hur din kompetens och erfarenhet stämmer överens med tjänsten. Detta kan visa din motivation och entusiasm för rollen.
 5. Dela dina prestationer:

  Dela alla relevanta prestationer eller prestationer som visar dina teknisk färdigheter och erfarenhet. Detta kan inkludera framgångsrika projekt, teknisk utmaningar du löst eller eventuella utmärkelser eller erkännanden du fått.
 6. Stäng stark:

  Avsluta ditt följebrev med ett starkt avslutande uttalande som understryker ditt intresse för jobbet och din tillgänglighet för en intervju.
 7. Korrekturläsa och redigera:

  Innan du skickar ditt personliga brev och CV, se till att korrekturläsa och redigera för eventuella fel eller stavfel. Ett rent och felfritt följebrev kan göra ett positivt intryck på den rekryterande chefen.

Utmaningar som kandidater möter när de skriver ett tech CV

Kandidater står inför flera utmaningar när de skriver ett CV för ett tech jobb. Några av dessa utmaningar inkluderar:

 1. Teknisk terminologi:

  Det kan vara svårt att hitta en balans mellan att använda teknisk språk för att visa upp din kunskap och erfarenhet samtidigt som du säkerställer att ditt CV är lätt att förstå av icke-teknisk rekryterare.
 2. Hålla koll på de senaste trenderna:

  Teknikbranschen utvecklas ständigt, och kandidater måste hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna, verktygen och teknologierna inom sitt område. Detta kan vara utmanande, särskilt för dem som är nya i branschen.
 3. Visa upp relevanta färdigheter och erfarenheter:

  Det kan vara svårt att identifiera de mest relevanta kompetenserna och erfarenheterna att inkludera i ett tech CV, eftersom det ofta finns många olika färdigheter och teknologier som kan vara relevanta för jobbet.
 4. Att balansera Teknisk och mjuka färdigheter:

  Även om teknisk färdigheter är viktiga, värdesätter arbetsgivare också mjuka färdigheter som kommunikation, lagarbete och problemlösning. Det kan vara utmanande att hitta en balans mellan att visa upp dina teknisk färdigheter och att lyfta fram dina mjuka färdigheter.
 5. Begränsat utrymme:

  Med de flesta CV:n begränsade till en eller två sidor kan det vara utmanande att få in all nödvändig information och ändå få CV:n att se rent och professionellt ut.

Genom att vara medvetna om dessa utmaningar kan kandidater vidta åtgärder för att ta itu med dem och skapa ett starkt och effektivt CV som visar upp deras kompetens, erfarenhet och potential att lyckas i ett tech jobb.


Använd certifieringar för att få ditt CV att sticka ut

Certifieringar är en värdefull tillgång att inkludera i ett CV, särskilt inom teknikbranschen där det är avgörande att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken. Certifieringar visar att en jobbkandidat har en viss kompetens och kunskap inom ett visst område, vilket kan få dem att sticka ut från andra kandidater. Certifieringar visar också en vilja att investera tid och kraft i professionell utveckling, vilket värderas högt av arbetsgivare. Genom att inkludera certifieringar i ett CV kan arbetssökande visa sitt engagemang för sitt område och sin vilja att hålla sig uppdaterad med de senaste branschtrenderna och bästa praxis. Kort sagt kan certifieringar spela en viktig roll för att visa upp en kandidats kompetens och kvalifikationer och kan öka deras chanser att få sitt önskade jobb.

Behöver du hjälp med att lägga till certifieringar till ditt CV?

Readynez är en professionell utbildnings- och certifieringsleverantör som erbjuder en rad kurser utformade för att hjälpa arbetssökande att klara certifieringsprov och bli certifierade inom sina önskade områden. Våra kurser undervisas av erfarna instruktörer som har omfattande kunskap om branschen och kan ge praktiska, verkliga insikter som kan hjälpa kandidater att få en bättre förståelse av ämnet. Dessutom tillhandahåller Readynez praktiska labbövningar och övningsprov, som kan hjälpa kandidater att identifiera områden där de behöver förbättras och få självförtroende innan de tar själva certifieringsprovet.


Stängningslinjer

Sammanfattningsvis är det viktigt att skapa ett starkt och effektivt CV för alla som söker ett tech jobb. Genom att följa dessa tips och bästa praxis kan du skapa ett CV som effektivt visar upp dina kunskaper, erfarenheter och potential att lyckas i teknikbranschen.

Kom ihåg att skräddarsy ditt CV efter det specifika jobb du söker med hjälp av nyckelord och fraser som är relevanta för rollen. Använd ett tydligt och kortfattat språk för att kommunicera dina prestationer och lyfta fram den inverkan du har gjort i tidigare roller.

Utöver innehållet i ditt CV, se till att det är välstrukturerat och visuellt tilltalande. Använd punktpunkter och rubriker för att bryta upp stora textblock och välj ett rent och professionellt typsnitt.

Av takiNär det är dags att skapa ett målinriktat och övertygande CV kan du öka dina chanser att få en intervju och i slutändan få ditt drömjobb som tekniker.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}