Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Hur man klarar ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

ISO 27005 är en internationell standard som specificerar de procedurer som ska följas när man gör en riskbedömning av informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001. Som tidigare nämnts är en riskbedömning en viktig del av en organisations strävan efter att uppfylla ISO 27001. Genom att använda ISO 27001 kan du visa bevis på riskbedömning för riskhantering för informationssäkerhet, implementering av motåtgärder och implementering av lämpliga kontroller från bilaga A.

Om ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager-certifiering

Med hjälp av PECB ISO/IEC 27005-certifiering kan organisationer skapa ett effektivt system för att hantera sina informationssäkerhetsrisker och bestämma sin organisations specifika informationssäkerhetskrav. Standarden stöder även ISO/IEC 27001-koncept och är avsedd att hjälpa till med en effektiv implementering av informationssäkerhet genom en riskhanteringsmetod.

 • Bemästra ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager principer, tillvägagångssätt, metoder och strategier som möjliggör en framgångsrik riskhanteringsprocess.
 • Känn igen kopplingen mellan riskhantering och säkerhetskontroller inom informationssäkerhet.
 • Vad är ISO/IEC 27001 och hur tillämpas det på informationssäkerhetsriskhantering?
 • Utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt ge företag råd om bästa praxis inom informationssäkerhetsriskhantering
 • Lär dig hur du implementerar, hanterar och underhåller ett pågående riskhanteringsprogram och hur de kan kopplas samman
 • Förbered dig för certifieringsprovet för ISO 27005 Lead Risk Manager, inklusive en översikt över certifieringsfrågor för ISO-examen och fallstudier för ISO 27005 PIMS.

 

Vem bör delta?

 • (ISO IEC 27001) Proffs inom ledningssystem för informationssäkerhet som vill utöka sina kunskaper. Varje erfaren informationshanteringsproffs som vill lägga till en certifiering i sitt CV.
 • Riskhanterare inom området informationssäkerhet.
 • Medlemmar i informationssäkerhetsteamet.
 • Organisations- och projektledningspersonal som ansvarar för informationssäkerhet och riskhantering.
 • ISOIEC 27001-implementerare, de som försöker uppfylla kraven i ISO/IEC 27001 och deltagare i riskhanteringsprogrammet.
 • Konsulter inom området informationsteknologi.
 • Proffs inom informationsteknologiområdet.
 • Tjänstemän med ansvar för att skydda data
 • Integritetsförespråkare.

 

Varför göra ISO/IEC 27005 Lead Risk Exam?

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager-utbildning är utformad för att hjälpa dig att bli en organisations go-to-person för allt som har med riskhantering att göra. LEAD Risk Manager-certifiering är tillämplig på alla informationssäkerhetstillgångar, med ISO/IEC 27005-standarden som exempel. Under den här kursen kommer du att lära dig hur du designar och implementerar ett informationssäkerhetsriskhanteringsprogram med hjälp av en processmodell. ISO 27005 Lead risk management bedömningar kan implementeras med hjälp av ISO IEC 27005 certifieringsutbildning.

OCTAVE, EBIOS, MEHARI och harmoniserad TRA är bland de riskhanteringsmetoder som tas upp i denna certifieringsutbildning. ISOIEC 27001-standardens ISMS-ramverk kan omsättas i praktiken med hjälp av denna utbildning.

Du kan gå till provet och ansöka om en "PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager"-legitimation efter att ha behärskat alla nödvändiga koncept för informationssäkerhetsriskhantering baserad på ISO/IEC 27005. Innehavare av PECB Lead Risk Manager-certifikat kan bevisa att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att leda ett team i hanteringen av informationssäkerhetsrisk. Med denna certifiering kommer du att kunna få ISO-kravet erkänt.

 

Undersökningsformat för ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

 • Frågetyp: 12 frågor per uppsats (uppsatstyp)
 • Poäng: 75 poäng totalt per tentamen med en godkänd procentsats på 70 %
 • Längd: 3 timmars varaktighet
 • Typ: Öppen bok.

 

ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager Exam

Lead Risk Manager (ISO/IEC 27005)-certifiering är en förutsättning för många jobb inom försäkringsbranschen, och det här provet certifierar dig som sådan (ECP). Provet fokuserar på följande expertområden:

Domän 1: Grundläggande principer och koncept för informationssäkerhetsriskhantering

Domän 2: Konfigurera ett system för att övervaka och hantera säkerhetsrisker i informationssystemet

Domän 3: Riskbedömning för informationssäkerhet

Definition 4: Riskhantering av informationssäkerhet

Domän 5: Riskkommunikation, övervakning och förbättring av informationssäkerhet

Domän 6: Metoder för att utvärdera säkerhetsrisker i datornätverk

 

Hur man förbereder sig för ISO/IEC 27005-provet

Kontrollera din förståelse av standarden genom att analysera den och se till att du förstår alla klausuler. Försök att måla upp en bild av företagets nuvarande tillstånd och fundera över hur en standard kan hjälpa till att lösa specifika utmaningar.

Att implementera ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS) i ett företag är avgörande för framgångsrik informationssäkerhetsriskhantering. Under driftsättningen av ett ISMS, se till att identifiera eventuella problem och ta itu med dem på ett adekvat sätt genom att använda den mest lämpliga tekniken.

Eller, om du inte har någon tid att slösa, registrera dig för den 3 dagar långa instruktörsledda kursen.

Före och under provet rekommenderar PECB följande:

Natten före tentamen, sova gott.
Få i dig lite mat innan du beger dig till testcentret. Koffein och andra stimulantia i överskott bör undvikas.

Kom till testplatsen minst 30 minuter före din schemalagda tentamenstid.

Se till att du läser och följer alla instruktionerna. Om du har några frågor om vägbeskrivningen, prata med tentamensvakten.

Checka in på dina framsteg regelbundet. Du kommer att kunna göra alla nödvändiga ändringar förr snarare än senare. Se till att du spårar hur mycket tid som är kvar på testet.

 

Slutsats

Det är viktigt att notera att ISO 27005-principerna bara är en delmängd av en mycket större mängd bästa praxis för att förhindra dataintrång i din organisation.

En nyckelkomponent i ett ISO27k ledningssystem för informationssäkerhet är den formella identifieringen, bedömningen, utvärderingen och behandlingen av sårbarheter i informationssäkerhet. Specifikationen ger vägledning om dessa procedurer, som är nödvändiga för att implementera ett ISO27k Information Security Management System (ISMS).

I syfte att garantera att organisationer planerar, implementerar, administrerar, övervakar och hanterar sina informationssäkerhetskontroller och andra arrangemang på ett förnuftigt sätt som svar på deras informationssäkerhetsrisker, har CISP två primära mål.

ISO 27005-standarden, liksom de tidigare standarderna i serien, identifierar inte ett tydligt sätt att uppnå efterlevnad. Den föreslår bara rekommenderade metoder som ingår i alla konventionella hanteringssystem för informationssäkerhet.

 

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}