Hur man gör en karriär som molnpenetrationstestare: möjligheter, certifieringar, utmaningar och mer

 • CPT
 • IT Karriar
 • Published by: André Hammer on aug 11, 2023
En grupp människor som diskuterar spännande IT-ämnen

I en tid som domineras av digital transformation och molnberäkning har rollen som en Cloud Penetration Tester framstått som en viktig hörnsten för att säkerställa säkerheten och motståndskraften i moderna tekniska landskap. När företag påskyndar sin migration till molnplattformar för att utnyttja skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet, har behovet av att skydda dessa virtuella världar från potentiella hot aldrig varit mer pressande.

Cloud Penetration Testers, ofta kallade Ethical Hackers eller White Hat Hackers, spelar en avgörande roll i cybersäkerhetsekosystemet. Deras uppdrag är att undersöka och utvärdera säkerhetsförsvaret för molninfrastrukturer, identifiera sårbarheter innan illvilliga aktörer kan utnyttja dem. Detta proaktiva tillvägagångssätt är avgörande för att förhindra dataintrång, tjänsteavbrott och kompromiss av känslig information som potentiellt kan orsaka förödelse för både företag och individer.

I takt med att molntekniken utvecklas, utvecklas också teknikerna och taktiken som används av cyberbrottslingar. Den här artikeln erkänner det föränderliga landskapet för molnsäkerhet, och erkänner den växande komplexiteten hos multimolnmiljöer, serverlösa arkitekturer och containerisering. Genom att ligga steget före nya hot står Cloud Penetration Testers som den första försvarslinjen och hjälper organisationer att förutse och minska potentiella risker effektivt.


Vem är denna roll till för

Rollen som en Cloud Penetration Tester är designad för individer som har en unik blandning av teknisk expertis, etiskt ansvar och en passion för att säkra digitala landskap. Denna roll är idealisk för:

 • Aspirerande etiska hackare:

  Individer som fascineras av världen av hacking, cybersäkerhet och teknik, som vill utnyttja sina färdigheter till det större bästa genom att identifiera och mildra sårbarheter i molnsystem.
 • Cybersäkerhetsentusiaster:

  De som verkligen brinner för att skydda känslig data, säkerställa integritet och förhindra cyberhot från att äventyra integriteten hos digitala tillgångar.
 • IT-proffs:

  Proffs som redan arbetar inom informationsteknikområdet, till exempel nätverksadministratörer, systemingenjörer eller säkerhetsanalytiker, som vill specialisera sig på molnsäkerhet och utöka sin kompetens.
 • Tekniskt kunniga problemlösare:

  Individer med en förmåga att lösa kreativa problem, lateralt tänkande och förmågan att förstå invecklade system. Cloud Penetration Testers måste förutse potentiella risker och sårbarheter som kanske inte är omedelbart uppenbara.
 • Effektiva kommunikatörer:

  En betydande del av rollen innebär att kommunicera komplexa tekniska rön till både tekniska och icke-tekniska intressenter. Individer som tydligt kan formulera sina upptäckter och rekommendationer värderas högt i denna roll.
 • Etiskt sinnade individer:

  En stark etisk kompass är avgörande för Cloud Penetration Testers. Den här rollen handlar om att använda hackningstekniker i syfte att identifiera sårbarheter och förbättra säkerheten, snarare än att orsaka skada.
 • Frilansare och oberoende entreprenörer:

  Cloud Penetration Testers kan också arbeta som frilansare och erbjuda sina tjänster till flera kunder och organisationer som vill utvärdera och förbättra säkerheten i sina molnmiljöer.

I huvudsak är rollen som en Cloud Penetration Tester för dem som ser teknik som både en utmaning och en möjlighet att göra en positiv inverkan. Det kräver teknisk skicklighet, ett engagemang för etiskt uppförande och en djupt rotad nyfikenhet för att upptäcka sårbarheter i den digitala sfären, vilket i slutändan bidrar till ett säkrare och säkrare tekniskt landskap.


Möjligheter inom olika branscher - Cloud Penetration Tester

Efterfrågan på Cloud Penetration Testers sträcker sig över olika branscher eftersom organisationer av alla typer och storlekar i allt högre grad förlitar sig på molnteknik för att effektivisera verksamheten, förbättra effektiviteten och lagra känslig data. Här är en glimt av möjligheterna som Cloud Penetration Testers kan utforska inom olika sektorer:

 • Informationsteknik- och cybersäkerhetsföretag:

  Detta är kanske den mest uppenbara sektorn för molnpenetrationstestare. IT- och cybersäkerhetsföretag erbjuder penetrationstesttjänster till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, statliga myndigheter och ideella organisationer. Dessa testare bedömer säkerheten för kunders molninfrastruktur och ger rekommendationer för att förbättra deras försvar.
 • Finans och bank:

  Finansiella institutioner hanterar enorma mängder känslig data, vilket gör dem till främsta mål för cyberattacker. Cloud Penetration Testers kan hjälpa banker och finansiella organisationer att identifiera och åtgärda sårbarheter för att säkerställa säkerheten för kundinformation och finansiella transaktioner.
 • Sjukvård:

  Med digitaliseringen av medicinska journaler och integrationen av molnteknik i sjukvårdssystem finns det ett akut behov av robusta säkerhetsåtgärder. Cloud Penetration Testers kan hjälpa vårdgivaremed att skydda patientdata och följa bestämmelser som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
 • E-handel och detaljhandel:

  Online-återförsäljare lagrar kundbetalningsinformation, personuppgifter och transaktionshistorik i molnet. Cloud Penetration Testers hjälper till att säkerställa säkerheten för dessa plattformar och skyddar både kunder och företag från potentiella intrång.
 • Telekommunikation:

  Telekommunikationsindustrin är starkt beroende av molntjänster för datalagring, kommunikation och nätverksinfrastruktur. Penetrationstestare spelar en viktig roll för att upprätthålla integriteten hos dessa system och säkerställa oavbruten serviceleverans.
 • Energi och försörjning:

  Energisektorn, inklusive energibolag och kraftbolag, förlitar sig på molnbaserad teknik för dataanalys, fjärrövervakning och smarta nät. Cloud Penetration Testers kan hjälpa till att säkra dessa kritiska system mot cyberhot.
 • Tillverknings- och industrisektorer:

  När industrier antar Industry 4.0-teknologier blir molnintegrering integrerad. Cloud Penetration Testers kan hjälpa till att skydda produktionsprocesser, leveranskedjor och immateriella rättigheter.
 • Transport och logistik:

  Molnteknologier används för spårning i realtid, ruttoptimering och försörjningskedja. Cloud Penetration Testers hjälper till att säkra dessa system mot potentiella cyberhot.
 • Nystartade företag och småföretag:

  Även småföretag och nystartade företag som förlitar sig på molntjänster måste prioritera cybersäkerhet. Cloud Penetration Testers kan tillhandahålla kostnadseffektiva säkerhetsbedömningar för att hjälpa dessa företag att skydda sina tillgångar och data.

Cloud Penetration Testers har ett brett utbud av branscher att välja mellan, var och en med sina unika utmaningar och möjligheter. Oavsett sektor spelar dessa yrkesmän en avgörande roll för att upprätthålla säkerheten och stabiliteten hos molnbaserade system i en allt mer sammankopplad digital värld.


Certifieringar och prov för att få jobbet som molnpenetrationstestare

För att skapa en stark grund och öka din trovärdighet som en Cloud Penetration Tester, rekommenderas starkt att erhålla relevanta certifieringar. Dessa certifieringar visar din expertis, kunskap och engagemang inom området molnsäkerhet. Här är några framstående certifieringar och prov som kan hjälpa dig att säkra ett jobb som Cloud Penetration Tester:

 • Certifierad etisk hackare (CEH):

  Erbjuds av EC-rådet, CEH-certifieringen fokuserar på etiska hackningstekniker, inklusive penetrationstestning. Den täcker olika aspekter av cybersäkerhet, inklusive molnsäkerhet, och är allmänt erkänd av arbetsgivare.
 • Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  Erbjuds av (ISC)², CCSP-certifieringen är speciellt anpassad för molnsäkerhet. Den täcker molnarkitektur, styrning, riskhantering och efterlevnad, vilket gör det till ett värdefullt referens för Cloud Penetration Testers.
 • CompTIA Security+:

  Även om den inte är molnspecifik, ger denna ingångsnivåcertifiering en stark grund i cybersäkerhetskoncept, inklusive nätverkssäkerhet, kryptografi och riskhantering. Det kan vara ett språngbräde mot mer specialiserade molnsäkerhetscertifieringar.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  CISSP-certifieringen erbjuds också av (ISC)² och täcker ett brett utbud av cybersäkerhetsdomäner, inklusive molnsäkerhet. Även om det inte enbart fokuserar på penetrationstestning, ger det en omfattande förståelse av säkerhetsprinciper.

När du förbereder dig för dessa certifieringar är det viktigt att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet. Många av dessa certifieringar kräver att du klarar ett prov som testar din förståelse av begreppen och din förmåga att tillämpa dem i verkliga scenarier. Dessutom kan du överväga att delta i Capture The Flag (CTF)-utmaningar, delta i praktiska laborationer och arbeta med personliga projekt för att utveckla praktiska färdigheter som är nödvändiga för en roll som Cloud Penetration Tester.


Utmaningar som en molnpenetrationstestare

Att vara en Cloud Penetration Tester kommer med sin egen uppsättning utmaningar på grund av teknikens snabbt utvecklande natur, komplexiteten i molnmiljöer och den kontinuerliga uppkomsten av nya attackvektorer. Här är några av de viktigaste utmaningarna du kan möta i den här rollen:

 • Utvecklande molnlandskap:

  Molntekniken utvecklas ständigt, med nya tjänster, plattformar och funktioner som introduceras regelbundet. Att hänga med i dessa förändringar och förstå hur de påverkar säkerheten är en ständig utmaning.
 • Flermolnmiljöer:

  Många organisationer använder flera molnleverantörer eller hybridmolnkonfigurationer. Denna komplexitet ökar utmaningen att förstå nyanserna i varje miljö och identifiera potentiella sårbarheter.
 • Brist på standardisering:

  Olika molnleverantörer har sina egna säkerhetsmodeller och terminologi. Att navigera mellan dessa skillnader och anpassa dina testmetoder kan vara utmanande.
 • Dynamisk infrastruktur:

  Molnmiljöer är mycket dynamiska, med resurser som skapas, ändras och raderas ofta. Denna dynamiska karaktär kan göra det utmanande att hålla en korrekt inventering av tillgångar för testning.
 • Felkonfigurerade tjänster:

  Felkonfigurationer är en vanlig källa till sårbarheter i molnmiljöer. Att identifiera och utnyttja felkonfigurerade tjänster kräver djup kunskap om både molnplattformar och bästa säkerhetspraxis.
 • Brist på synlighet:

  Molnmiljöer kan ha ett stort antal resurser och tjänster, vilket leder till potentiella blinda fläckar i synlighet. Detta kan göra det svårt att identifiera alla potentiella attackytor.
 • Efterlevnad och förordningar:

  Olika branscher har specifika efterlevnadskrav och föreskrifter gällande datasäkerhet och integritet. Att säkerställa att molnmiljöer uppfyller dessa standarder kan vara en utmaning.
 • Skalbarhet:

  Molnmiljöer kan snabbt skalas upp eller ned baserat på efterfrågan. Att testa säkerheten för en skalbar infrastruktur kräver strategier som tillgodoser denna dynamiska karaktär.
 • Kryptering och nyckelhantering:

  Att hantera krypteringsnycklar och säkerställa deras säkerhet kan vara komplext i molnmiljöer. Svaga nyckelhanteringsmetoder kan leda till dataexponering.
 • Delat ansvarsmodell:

  Molnleverantörer arbetar med en modell för delat ansvar, där de säkrar infrastrukturen, men kunderna ansvarar för att säkra sina data och applikationer. Att förstå och definiera dessa gränser kan vara utmanande

Att övervinna dessa utmaningar kräver en kombination av teknisk expertis, praktisk erfarenhet, kontinuerligt lärande, samarbete med molningenjörer och förmågan att tänka kritiskt och kreativt. Som Cloud Penetration Tester är din roll inte bara att identifiera sårbarheter utan också att hjälpa organisationer att stärka sin säkerhetsställning i ett ständigt föränderligt digitalt landskap.


Slutsats

I det snabbt utvecklande landskapet av digital teknik står rollen som en Cloud Penetration Tester som en kritisk väktare av säkerhet och motståndskraft inom molnbaserad datoranvändning. I en tid präglad av digital transformation och molnintegration har ansvaret för dessa etiska hackare växt enormt. När företag rör sig mot molnplattformar för sina operativa behov har det aldrig varit mer uttalat att skydda dessa virtuella domäner från potentiella hot.

Cloud Penetration Testers, eller White Hat Hackers, spelar en oumbärlig roll i cybersäkerhetsberättelsen, undersöker och utvärderar molninfrastrukturens säkerhetsförsvar för att förhindra exploatering av skadliga agenter. Denna proaktiva hållning är avgörande för att motverka dataintrång, tjänsteavbrott och kompromiss av känslig information, och på så sätt avvärja potentiell förödelse för både företag och individer. Det dynamiska landskapet av molnsäkerhet, som omfattar flera molnmiljöer, serverlösa arkitekturer och containerisering, erkänns vederbörligen i denna diskurs. I takt med att dessa tekniker utvecklas, gör det också taktiken som används av cyberbrottslingar.

Cloud Penetration Testers, placerade i framkanten av denna utveckling, antar manteln av den första försvarslinjen, och vägleder organisationer att förutsäga och minska risker effektivt. Artikeln utvecklar den mångfaldiga uppsättningen av individer som är idealiska för denna roll, från ambitiösa etiska hackare till IT-proffs som söker specialisering. Effektiv kommunikation, etisk medvetenhet och problemlösningsförmåga understryks som avgörande egenskaper, vilket understryker yrkets mångfacetterade karaktär. Dessutom lyfts frilansmöjligheter inom domänen fram, vilket visar rollens mångsidighet. Sammanfattningsvis är rollen som en Cloud Penetration Tester skräddarsydd för dem som ser teknik som en dubbel möjlighet och utmaning för att skapa en positiv inverkan.

För säkerhetsexperter som söker kostnadseffektiva och allomfattande utbildningsprogram som inte bara ger viktiga certifieringar utan också säkerställer anpassning till de senaste säkerhetsprotokollen, är Unlimited Security Training det perfekta botemedlet. Detta unika erbjudande öppnar dörren till en rad premium, live, instruktörsledda kurser, allt till en bråkdel av kostnaden för en enskild kurs. Med friheten att delta i många kurser kommer du att uppnå omfattande kunskap, vilket ger dig möjlighet att ta itu med även de mest komplicerade säkerhetscertifieringstesterna med assuranc

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}