Hur man gör en karriär som driftingenjör för molnsäkerhet: Branschinsikter, roller och ansvar, certifieringar och mer

 • Karriärutforskning
 • IT Karriar
 • CSOE
 • Published by: André Hammer on sep 19, 2023

I en tid av digital dominans har efterfrågan på skickliga yrkesmän inom området molnsäkerhet ökat till oöverträffade höjder. När företag migrerar sin kritiska data och verksamhet till molnet, har det blivit en högsta prioritet att säkerställa säkerheten och integriteten för dessa tillgångar. Detta har gett upphov till rollen som Cloud Security Operations Engineer, en dynamisk och eftertraktad karriärväg inom teknikbranschen. Dessa experter spelar en avgörande roll i det moderna tekniska landskapet och säkerställer säkerheten och efterlevnaden av molnmiljöer över plattformar som AWS, Azure och GCP. Deras ansvar omfattar ett brett spektrum av uppgifter, från att konfigurera robusta säkerhetskontroller till att organisera incidentsvar i händelse av ett intrång. Dessa proffs använder ofta automationsverktyg och samarbetar nära med utvecklings- och IT-team för att sömlöst integrera säkerhet i molnapplikationer. Kontinuerlig inlärning är ett kännetecken för denna roll, eftersom molnsäkerhet är ett dynamiskt område, med nya utmaningar som dyker upp tillsammans med framsteg inom molnteknik och framväxande cybersäkerhetshot. I huvudsak är Cloud Security Operations Engineers avgörande för att upprätthålla integriteten och motståndskraften hos molninfrastrukturer i ett ständigt föränderligt digitalt landskap.

I den här artikeln kommer vi att dyka in i den spännande världen av Cloud Security Operations Engineering. Vi kommer att utforska de väsentliga färdigheter, utbildningsvägar och karriärstrategier som krävs för att ge dig ut på denna resa, och utrusta dig med den kunskap som behövs för att göra en framgångsrik övergång till detta efterfrågade område. Oavsett om du är en blivande IT-proffs eller en erfaren expert som vill styra din karriär, hjälper den här guiden dig att navigera vägen till att bli en Cloud Security Operations Engineer.


Branschinsikter:

I takt med att molntekniken blir mer utbredd i affärsvärlden har säkra molnmiljöer blivit en högsta prioritet för organisationer. Rollen som en Cloud Security Operations Engineer har blivit en kritisk position med ansvar för att säkerställa säkerheten för molnbaserade system. Här är några viktiga branschinsikter som understryker vikten och tillväxten av molnsäkerhetsverksamhet:

 • Den skyhöga efterfrågan:

  Organisationer, både stora och små, förlitar sig i allt högre grad på molninfrastruktur och -tjänster. Detta har lett till en ökning i efterfrågan på yrkesverksamma som kan skydda dessa molnbaserade tillgångar från föränderliga hot.
 • Komplext hotlandskap:

  Cyberhot utvecklas i sofistikering och skala. Molnsäkerhetsproffs måste ligga steget före dessa hot genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder och strategier.
 • Regelefterlevnad:

  Regeringar och industrier runt om i världen inför stränga dataskyddsbestämmelser. Cloud Security Operations Engineers spelar en avgörande roll för att säkerställa efterlevnad av dessa bestämmelser, såsom GDPR, HIPAA och mer.
 • Hybrid- och multimolnmiljöer:

  Många företag använder hybrid- och multimolnstrategier, vilket skapar komplexa säkerhetsutmaningar. Proffs inom detta område måste vara skickliga på att säkra olika molnmiljöer.
 • Skill Brist:

  Efterfrågan på molnsäkerhetsexpertis överstiger vida det nuvarande utbudet av skickliga yrkesmän, vilket gör det till en lovande karriärväg med utmärkta tillväxtmöjligheter.

Roller och ansvar som Cloud Security Operations Engineer

En Cloud Security Operations Engineer spelar en avgörande roll för att skydda en organisations molninfrastruktur och säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för data och tjänster som finns i molnet. Deras ansvar omfattar ett brett spektrum av uppgifter som syftar till att identifiera och mildra säkerhetsrisker. Här är nyckelrollerna och ansvarsområdena för en Cloud Security Operations Engineer:

Säkerhetsövervakning och incidentrespons:

 • Övervaka kontinuerligt molnmiljöer för säkerhetshot, anomalier och sårbarheter.
 • Utveckla och implementera procedurer för incidentrespons för att snabbt åtgärda säkerhetsincidenter.
 • Undersök säkerhetsintrång, analysera bakomliggande orsaker och rekommendera korrigerande åtgärder.

Säkerhetskonfigurationshantering:

 • Se till att molntjänster och resurser konfigureras säkert och i enlighet med branschens bästa praxis.
 • Implementera och underhålla säkerhetskontroller, såsom brandväggar, åtkomstkontroller och krypteringsmekanismer.

Identitets- och åtkomsthantering (IAM):

 • Hantera användaridentiteter, behörigheter och åtkomstkontroller i molnmiljön.
 • Genomför principen om minsta privilegium för att begränsa åtkomsten till känsliga data och resurser.

Hantering av säkerhetskorrigeringar:

 • Uppdatera och korrigera molnbaserade system och applikationer regelbundet för att mildra kända sårbarheter.
 • Koordinera med systemadministratörer och utvecklare för att schemalägga driftstopp för patchning.

Hotintelligens och riskbedömning:

 • Håll dig informerad om nya hot och sårbarheter i molnets ekosystem.
 • Genomför riskbedömningar för att identifiera och prioritera potentiella säkerhetsrisker.

Säkerhet Cefterlevnad och revision:

 • Säkerställa efterlevnad av branschspecifika regler (t.ex. GDPR, HIPAA) och interna säkerhetspolicyer.
 • Förbereda för och delta i säkerhetsrevisioner och -bedömningar.

Säkerhetsautomatisering och skript:

 • Utveckla skript och automatiseringsverktyg för att effektivisera säkerhetsuppgifter och svar.
 • Implementera principer för säkerhet som kod (SAC) för att bädda in säkerhet i utvecklingspipelinen.

Incidentdokumentation och rapportering:

 • Dokumentera säkerhetsincidenter, utredningar och saneringsinsatser.
 • Generera rapporter för ledning och intressenter för att kommunicera säkerhetsställningen i molnmiljön.

Katastrofåterställning och affärskontinuitet:

 • Utveckla och underhålla katastrofåterställnings- och affärskontinuitetsplaner för molnbaserade system.
 • Se till att säkerhetskopiering och återställning av data finns på plats och testas regelbundet.

En Cloud Security Operations Engineer spelar en avgörande roll för att upprätthålla säkerheten i molnmiljöer, vilket gör dem till en oumbärlig del av moderna organisationers cybersäkerhetsinsatser. Deras ansvar innefattar en blandning av teknisk expertis, riskhantering och proaktiva säkerhetsåtgärder för att skydda värdefulla digitala tillgångar i molnet.


Möjligheter inom olika branscher som Cloud Security Operations Engineer

Cloud Security Operations Engineers är mycket efterfrågade inom olika branscher eftersom organisationer av alla typer och storlekar i allt högre grad förlitar sig på molnteknik för att lagra, bearbeta och hantera sina data och verksamheter. Här är några branscher där det finns många möjligheter för Cloud Security Operations Engineers:

 1. Teknikföretag:

  Cloud Service Providers (CSP:er): Företag som Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure och Google Cloud Platform (GCP) kräver skickliga yrkesmän för att hantera säkerheten för sina molntjänster.
  Cybersäkerhetsföretag: Organisationer som specialiserar sig på cybersäkerhetslösningar anlitar ofta Cloud Security Operations Engineers för att förbättra sina molnsäkerhetserbjudanden.
 2. Finans och bank:

  Finansiella institutioner hanterar stora mängder känslig information. Cloud Security Engineers spelar en avgörande roll för att säkerställa konfidentialitet och integritet för dessa data.
 3. Sjukvård:

  Sjukvårdsbranschen är föremål för strikta dataskyddsbestämmelser (t.ex. HIPAA). Molnsäkerhetsexperter behövs för att upprätthålla efterlevnad och skydda patientinformation.
 4. Detaljhandel och e-handel:

  Online-återförsäljare och e-handelsplattformar förlitar sig på molninfrastruktur för att hantera transaktioner och kunddata. Att säkerställa säkerheten för dessa system är av största vikt.
 5. Regering och försvar:

  Statliga myndigheter och försvarsentreprenörer använder molntjänster för ett brett spektrum av applikationer. Cloud Security Operations Engineers är avgörande för att skydda nationella säkerhetsintressen.
 6. Telekommunikation:

  Telekomföretag antar alltmer molnlösningar för nätverkshantering och kunddatalagring, vilket skapar ett behov av molnsäkerhetsproffs.
 7. Utbildning:

  Utbildningsinstitutioner använder molntjänster för onlineutbildningsplattformar och administrativa system. Cloud Security Operations Engineers skyddar student- och fakultetsdata.
 8. Läkemedel och biovetenskap:

  Läkemedelsföretag och forskningsorganisationer utnyttjar molnberäkningar för dataanalys och läkemedelsupptäckt. Datasäkerhet är av största vikt på grund av immateriella rättigheter.
 9. Nystartade företag:

  Nystartade företag som förlitar sig på molninfrastruktur kräver ofta individer som kan etablera robusta säkerhetsrutiner från grunden.

Observera att - möjligheterna för Cloud Security Operations Engineers inte är begränsade till specifika branscher; de är vanliga överallt där molnteknik används. Eftersom vikten av molnsäkerhet fortsätter att växa, kan yrkesverksamma inom detta område hitta ett brett utbud av karriärmöjligheter inom olika sektorer.


Certifieringar för att bli Cloud Security Operations Engineer

Certifieringar kan avsevärt öka din trovärdighet och anställningsbarhet som Cloud Security Operations Engineer. De visar din expertis inom molnsäkerhet och kan hjälpa dig att sticka ut på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Här är några nyckelcertifieringar som kan hjälpa dig på vägen mot att bli en Cloud Security Operations Engineer:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  CISSP tillhandahålls av ISC² och är en globalt erkänd certifiering som täcker olika aspekter av cybersäkerhet, inklusive molnsäkerhet. Det är en värdefull certifiering för säkerhetspersonal på högre nivå.
 • Certified Cloud Security Professional (CCSP):

  CCSP, som också erbjuds av ISC², är specifikt inriktat på molnsäkerhet. Den täcker molnstyrning, riskhantering och efterlevnad, vilket gör den idealisk för Cloud Security Operations Engineers.
 • AWS Certified Security - Specialitet:

  Denna certifiering från Amazon Web Services (AWS) är designad för proffs som vill specialisera sig på säkerhet inom AWS molnmiljö. Den täcker ämnen som identitets- och åtkomsthantering, dataskydd och incident resposs.
 • Certifierad informationssäkerhetschef (CISM):

  Erbjuds av ISACA och är idealisk för yrkesverksamma som är involverade i att hantera och övervaka ett företags informationssäkerhetsprogram, som inkluderar molnsäkerhet.
 • Certifierad informationssystemrevisor (CISA):

  CISA erbjuds också av ISACA och fokuserar på revision, kontroll och bestyrkande. Det är värdefullt för proffs som ansvarar för granskning av molnsäkerhetskontroller.
 • CompTIA Security+:

  Denna ingångsnivåcertifiering ger en solid grund i cybersäkerhetsprinciper och är ofta en förutsättning för mer avancerade certifieringar. Den täcker molnsäkerhetskoncept.
 • Certifierad etisk hackare (CEH):

  Erbjuds av EC-rådet, CEH fokuserar på att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister. Att förstå hur man utnyttjar sårbarheter är avgörande för att säkra molnmiljöer.

Innan du genomför en specifik certifiering är det viktigt att bedöma din nuvarande kunskap och erfarenhet, eftersom vissa certifieringar kan ha förutsättningar eller vara bättre lämpade för vissa karriärstadier. Dessutom kan valet av certifiering bero på de specifika molnplattformar och tekniker du arbetar med (t.ex. AWS, Azure, Google Cloud). Tänk på dina karriärmål, den teknik du använder och din nuvarande kompetens när du väljer certifieringar att söka.


Utmaningar som driftingenjörer för molnsäkerhet

Att arbeta som Cloud Security Operations Engineer kan vara en givande karriär, men det kommer också med sin beskärda del av utmaningar. Här är några vanliga utmaningar du kan stöta på i den här rollen:

 • Utvecklande hotlandskap:

  Cyberhot utvecklas ständigt och blir mer sofistikerade och mångfaldiga. Som Cloud Security Operations Engineer är det en ständig utmaning att ligga steget före dessa hot och anpassa säkerhetsåtgärderna därefter.
 • Komplexa molnmiljöer:

  Molnmiljöer kan vara mycket komplexa, med många tjänster, konfigurationer och integrationer. Att hantera och säkra dessa intrikata ekosystem kan vara utmanande, särskilt i multimoln eller hybridmolnuppsättningar.
 • Efterlevnadskrav:

  Många branscher har strikta regelefterlevnadskrav (t.ex. GDPR, HIPAA, PCI DSS). Att säkerställa att molnmiljöer följer dessa regler och klara efterlevnadsrevisioner kan vara en stor utmaning.
 • Säkerhetsfelkonfigurationer:

  Mänskliga fel kan leda till säkerhetsfelkonfigurationer i molntjänster, vilket potentiellt exponerar känslig data. Att identifiera och åtgärda felkonfigurationer är en viktig del av jobbet.
 • Identity and Access Management (IAM):

  Att hantera användaridentiteter och behörigheter i en dynamisk molnmiljö kan vara komplex. Att säkerställa att endast auktoriserade användare har tillgång till resurser samtidigt som man följer principen om minsta privilegium är en ständig utmaning.
 • Incidentidentifiering och respons:

  Att snabbt upptäcka och reagera på säkerhetsincidenter är avgörande. Att utveckla effektiva hanteringsplaner för incidenter och samordna reaktioner mellan team kan vara utmanande, särskilt i situationer med hög stress.
 • Automation och orkestrering:

  För att skala säkerhetsinsatser är automatisering avgörande. Det kan dock vara svårt att installera och underhålla verktyg och skript för säkerhetsautomatisering och de kräver kontinuerliga uppdateringar.
 • Resursskalning:

  När företag växer, skalas deras molnresurser ofta dynamiskt. Att säkerställa att säkerhetsåtgärder skalas parallellt utan att kompromissa med prestanda kan vara en delikat balansgång.
 • Skills Gap:

  Efterfrågan på molnsäkerhetsproffs överstiger ofta utbudet, vilket resulterar i en kompetensklyfta. Detta kan leda till ökad press och arbetsbelastning för befintliga säkerhetsteam.
 • Leverantörsspecifik expertis:

  Om en organisation använder flera molnleverantörer (t.ex. AWS, Azure, GCP) kan det vara utmanande att upprätthålla expertis för dem alla. Varje plattform har sina egna säkerhetsverktyg och bästa praxis.
 • Varningströtthet:

  Att hantera en stor mängd säkerhetsvarningar och falska positiva kan vara överväldigande. Att filtrera och prioritera varningar effektivt är avgörande för att undvika larmtrötthet.

Även om dessa utmaningar är en del av jobbet, erbjuder de också möjligheter till tillväxt och utveckling. Att hantera dessa utmaningar effektivt kan leda till förbättrade säkerhetsställningar och bättre förberedda säkerhetspersonal.


Stängningslinjer

Att inleda en karriär som Cloud Security Operations Engineer är en spännande resa fylld med möjligheter att bidra till det ständigt föränderliga området cybersäkerhet. Med företag som i allt högre grad förlitar sig på molnteknik, blir det viktigt och mycket givande att skydda sina digitala tillgångar. Denna roll placerar yrkesverksamma i framkanten av innovation och försvar mot nya hot. Genom att kontinuerligt finslipa sina färdigheter och samarbeta effektivt med tvärfunktionella team kan Cloud Security Operations Engineers forma en säker digital framtid för olika branscher. Utmaningar på detta område är inte hinder, utan språngbrädor mot att bli ett motståndskraftigt och anpassningsbart företagnyfikenhet professionell. Med engagemang, kontinuerligt lärande och ett engagemang för spetskompetens kan man verkligen briljera i denna karriär.

Om du letar efter utbildningar som gör att du blir certifierad och dessutom är galet prisvärd, är Readynez Unlimited Security Training något för dig. Detta paket ger dig full frihet att anmäla dig till vilken kurs som helst som ingår i din licens, utan några begränsningar på antalet kurser du vill ta under din prenumerationsperiod. Delegater som anmäler sig till Unlimited-utbildningen får tillgång till ett dedikerat supportteam som är tillgängligt för att svara på alla frågor och ge hjälp under hela inlärningsprocessen.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}