Hur man gör en karriär som applikationssäkerhetsanalytiker: nyckelfärdigheter, roller och ansvar, möjligheter och mer

 • Security Analyst
 • IT Career
 • IT Industries
 • Published by: André Hammer on jul 24, 2023

När vi fördjupar oss i koden som ger våra favoritapplikationer liv, lurar i skuggorna osynliga motståndare – listiga cyberhot som kan lamslå hela system och äventyra känslig data. Men här är det häpnadsväckande faktum som de flesta applikationsutvecklare inte är medvetna om: 90 % av framgångsrika cyberattacker härrör från att utnyttja sårbarheter i själva applikationerna!

Med den digitala sfären full av illvilliga hackare som försöker utnyttja vilken spricka som helst i rustningen, söker organisationer världen över desperat skickliga försvarare för att skydda sina värdefulla tillgångar. Eftersom organisationer strävar efter att skydda sina digitala tillgångar och skydda känslig data, har dessa skickliga yrkesmän blivit de obesjungna hjältarna och arbetar outtröttligt för att identifiera och mildra sårbarheter i applikationer.

Om du har en passion för problemlösning, ett skarpt öga för detaljer och en omättlig nyfikenhet på mjukvarusystemens inre funktion, kan en karriär som Application Security Analyst vara din inkörsport till en spännande och givande resa.

I den här omfattande guiden kommer vi att navigera i den mångfacetterade sfären av applikationssäkerhet och avslöja de väsentliga färdigheter, utbildningsvägar och karriärbyggande strategier som ger dig möjlighet att utmärka dig inom detta dynamiska område. Oavsett om du är en erfaren IT-proffs som vill specialisera dig eller en nyutexaminerad som vill skapa en nisch inom cybersäkerhetsområdet, kommer den här artikeln att utrusta dig med den kunskap och insikter som behövs för att trivas som Application Security Analyst.


Vilka är nyckelfärdigheterna som definierar en anmärkningsvärd applikationssäkerhetsanalytiker

Vad skiljer en exceptionell Application Security Analyst från resten? Det är behärskning av en mångsidig och potent kompetensuppsättning som ger dem möjlighet att inte bara identifiera och neutralisera sårbarheter utan också att ligga steget före den obevekliga vågen av ständigt utvecklande cybermotståndare. Här är några nyckelfärdigheter som du behöver för att trivas som applikationssäkerhetsanalytiker:

 1. Teknisk skicklighet:

  I hjärtat av varje applikationssäkerhetsanalytikers verktygslåda ligger en stark grund i programmeringsspråk som Java, Python, C++ eller andra som ofta används i applikationsutveckling. Genom att förstå applikationernas komplicerade funktion kan dessa analytiker identifiera sårbarheter och föreslå effektiva lösningar.
 2. Säkerhetsprinciper:

  En djup förståelse av cybersäkerhetsgrunderna är inte förhandlingsbar. Koncept som kryptering, autentisering, åtkomstkontroll och säker kodning utgör grunden för en Application Security Analysts expertis.
 3. Hotmodellering:

  Förmågan att tänka som en hackare är avgörande för att effektivt säkra applikationer. Applikationssäkerhetsanalytiker måste på ett skickligt sätt analysera och bedöma potentiella hot och förutse attackvektorer för att stärka deras försvar proaktivt.
 4. Penetrationstestning:

  Skickliga analytiker måste ha erfarenhet av att utföra penetrationstester på applikationer för att identifiera svaga punkter och bedöma deras motståndskraft mot verkliga attacker. Praktisk erfarenhet av populära penetrationstestverktyg är en betydande fördel.
 5. Kodgranskning:

  Förmågan att utföra omfattande kodgranskningar är en avgörande färdighet för alla Application Security Analysts. Analys av källkod för att upptäcka brister och rekommendera korrigeringar säkerställer att applikationer är motståndskraftiga mot potentiella utnyttjande.
 6. Säkerhetsramar och -standarder:

  Bekantskap med branschstandardiserade säkerhetsramverk och bästa praxis, såsom OWASP (Open Web Application Security Project), säkerställer att analytiker håller sig i linje med de senaste säkerhetsåtgärderna.
 7. Etisk hacking-etik:

  Som proffs som har anförtrotts säkerhetssystem måste applikationssäkerhetsanalytiker följa strikta etiska riktlinjer. Att förstå gränserna för etisk hacking och respektera lagar och regler kring cybersäkerhet är avgörande.

För blivande applikationssäkerhetsanalytiker som vill skaffa de grundläggande färdigheterna och få erkännande inom cybersäkerhetsområdet, är flera välrenommerade certifieringar skräddarsydda för deras karriärväg. En sådan certifiering är Certified Ethical Hacker (CEH), som fokuserar på etiska hackningstekniker och metoder för penetrationstestning. För en omfattande förståelse av säker kodningsmetoder är Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) från (ISC)² ett utmärkt val. Dessutom erbjuder GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)-certifiering av GIAC ett specialiserat fokus på webbapplikationssäkerhetsbedömningar. Dessa certifieringar validerar inte bara en applikationssäkerhetsanalytikers färdigheter utan visar också deras engagemang för excellens i att skydda applikationer från nya hot.


Roller och ansvar för en applikationssäkerhetsanalytiker

Som Application Security Analyst kommer du att spela en avgörande roll för att säkerställa säkerheten och integriteten för mjukvaruapplikationer inom en organisation. Ditt primära ansvar är att iidentifiera, bedöma och mildra potentiella säkerhetsrisker och sårbarheter i applikationer. Här är nyckelrollerna och ansvarsområdena för en Application Security Analyst:

 • Säkerhetsbedömning:

  Genomför grundliga säkerhetsbedömningar och penetrationstester på applikationer för att identifiera sårbarheter, svagheter och potentiella utnyttjande. Detta innebär att analysera kod, konfigurationer och infrastruktur för att säkerställa robusta försvar.
 • Hotanalys:

  Håll dig uppdaterad med de senaste cybersäkerhetshoten och attackvektorerna. Analysera och förutse potentiella hot mot applikationer och utveckla strategier för att motverka dem effektivt.
 • Secure Coding Review:

  Granska applikationskoden för att identifiera säkerhetsbrister och föreslå säker kodningsmetoder. Samarbeta med utvecklare för att implementera säkra kodningsstandarder under hela utvecklingens livscykel.
 • Översyn av säkerhetsarkitektur:

  Analysera designen och arkitekturen för applikationer för att säkerställa att bästa praxis för säkerhet integreras från grunden.
 • Hantering av säkerhetskorrigeringar:

  Övervaka och hantera säkerhetskorrigeringar för applikationer, och se till att sårbarheter omedelbart åtgärdas och åtgärdas.
 • Säkerhetspolicyer och standarder:

  Utveckla och tillämpa säkerhetspolicyer, procedurer och standarder relaterade till applikationssäkerhet inom organisationen.
 • Incident Response:

  Samarbeta med incidentresponsteam för att undersöka och svara på säkerhetsincidenter relaterade till applikationer. Tillhandahålla teknisk expertis för att lösa och mildra säkerhetsöverträdelser.
 • Dokumentation och rapportering:

  Håll detaljerade register över säkerhetsbedömningar, fynd och saneringsinsatser. Förbered omfattande rapporter för ledningen, som beskriver applikationernas säkerhetsposition och rekommenderar förbättringar.

Möjligheter inom olika branscher som en Applikationssäkerhetsanalytiker

Som applikationssäkerhetsanalytiker är din expertis efterfrågad inom olika branscher, eftersom organisationer av alla typer och storlekar försöker stärka sina applikationer och skydda känslig data. Här är några av de spännande möjligheter du kan utforska inom olika branscher:

 • IT-tjänsteföretag:

  IT-tjänsteföretag tillhandahåller ofta applikationsutveckling och underhållstjänster till sina kunder. Som applikationssäkerhetsanalytiker i sådana företag kommer du att ansvara för att säkerställa säkerheten för de applikationer som utvecklas och underhålls för olika kunder, som spänner över olika branscher.
 • Finansiella tjänster och bankverksamhet:

  Finansbranschen är starkt beroende av säkra applikationer för att hantera finansiella transaktioner, kunddata och känslig information. Som applikationssäkerhetsanalytiker inom denna sektor kommer du att arbeta för att skydda bankapplikationer, handelsplattformar, mobila bankappar och andra finansiella system från cyberhot.
 • Sjukvård:

  Inom hälso- och sjukvårdsbranschen, där integritet och datasäkerhet är av största vikt, spelar applikationssäkerhetsanalytiker en avgörande roll för att säkra elektroniska journaler, medicinsk utrustning, telemedicinplattformar och andra hälsovårdsrelaterade applikationer.
 • E-handel och detaljhandel:

  Med den ökande populariteten för onlineshopping möter e-handel och detaljhandelsföretag ständiga hot mot sina webbapplikationer. Som applikationssäkerhetsanalytiker inom denna sektor kommer du att fokusera på att säkra online shoppingplattformar, betalningsgateways och kunddata.
 • Regering och försvar:

  Statliga myndigheter och försvarsorganisationer hanterar känslig och hemligstämplad information. Applikationssäkerhetsanalytiker inom denna sektor hjälper till att skydda kritiska applikationer och system från cyberattacker och garanterar nationell säkerhet.
 • Fordon och tillverkning:

  Eftersom fordonsindustrin omfamnar teknik med uppkopplade bilar och smart tillverkning, är behovet av säkra applikationer avgörande. Applikationssäkerhetsanalytiker inom denna sektor fokuserar på att säkerställa säkerheten för fordonsprogramvara, tillverkningskontrollsystem och IoT-enheter.

Det här är bara några exempel på de olika branscher som kräver expertis från Application Security Analysts. Oavsett vilken sektor du väljer kommer dina kunskaper att värderas högt då du bidrar till att skapa ett säkrare digitalt landskap.


Hur man får ett jobb som Application Security Analyst

Att få ett jobb som Application Security Analyst kräver ett strategiskt förhållningssätt och en kombination av utbildning, färdigheter och praktisk erfarenhet. Här är stegen som hjälper dig att bana väg till denna givande karriär:

 1. Educational Foundation:

  Börja med att skaffa en relevant utbildningsbakgrund, vanligtvis inom datavetenskap, cybersäkerhet, informationsteknik eller ett relaterat område. Överväg att ta en kandidat- eller magisterexamen för att få en omfattande förståelse för mjukvaruutveckling, nätverk och cybersäkerhetskoncept.
 2. Säkerhetscertifieringar:

  Skaffa industrierkända certifieringar för att stärka ditt CV och visa din expertis inom applikationssäkerhet. Certifieringar som Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP) och Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) är värdefulla för blivande applikationssäkerhetsanalytiker.
 3. Praktikplatser och instegspositioner:

  Få praktisk erfarenhet genom praktikplatser eller instegspositioner inom cybersäkerhet, mjukvaruutveckling eller IT-avdelningar. Även roller som mjukvarutestning eller nätverksadministration kan erbjuda värdefulla insikter i applikationssäkerhetsvärlden.
 4. Utveckla tekniska färdigheter:

  Finslipa dina tekniska färdigheter, inklusive programmeringsspråk som Java, Python eller C++, och få kunskaper i olika säkerhetsverktyg, ramverk och metoder som används i applikationssäkerhetstestning och analys.
 5. Säkerhetsprojekt och -bidrag:

  Bidra till säkerhetsprojekt med öppen källkod eller delta i bug-bounty-program för att visa upp dina praktiska färdigheter och bygga en portfölj som lyfter fram dina prestationer.
 6. Anpassa ditt CV:

  Skräddarsy ditt CV för att lyfta fram relevanta färdigheter och erfarenheter relaterade till applikationssäkerhet. Betona alla projekt, certifieringar eller praktikplatser som visar upp dina kunskaper och förmågor.
 7. Visa mjuka färdigheter:

  Tillsammans med teknisk expertis, betona mjuka färdigheter som kommunikation, lagarbete och kritiskt tänkande. Applikationssäkerhetsanalytiker samarbetar ofta med olika team, så dessa färdigheter är ovärderliga.

Kom ihåg att det kan ta tid och uthållighet att bryta sig in i applikationssäkerhetsområdet. Var öppen för att börja i relaterade roller och gradvis arbeta dig uppåt. Förbättra dina färdigheter kontinuerligt, utöka ditt nätverk och visa din passion för att säkra applikationer. Med engagemang och uthållighet kan du få ett tillfredsställande jobb som Application Security Analyst.


Slutsats

Sammanfattningsvis är resan till att bli en Application Security Analyst både uppiggande och oumbärlig i dagens ständigt föränderliga digitala landskap. När vi har utforskat de väsentliga färdigheterna, utbildningsvägarna och branschens efterfrågan, är det uppenbart att rollen som Application Security Analyst inte bara är ett karriärval; det är ett åtagande att skydda själva grunden för vår sammanlänkade värld.

Med ökningen av cyberhot inser organisationer inom olika branscher det kritiska behovet av skickliga yrkesmän som skickligt kan skydda sina applikationer från illvilliga motståndare. Aspirerande applikationssäkerhetsanalytiker, beväpnade med en stark pedagogisk grund, branscherkända certifieringar och praktisk erfarenhet, är redo att göra en betydande inverkan för att förbättra säkerhetsställningen för organisationer över hela världen.

Dessutom erbjuder de gränslösa möjligheter som erbjuds av Unlimited Security Training på Readynez en övertygande väg för individer att förbättra sina kunskaper, hålla sig uppdaterade med de senaste metoderna och nå högre höjder i sina karriärer inom applikationssäkerhet.

Med ett varierat utbud av förstklassiga instruktörsledda kurser till en bråkdel av kostnaden, ger Unlimited Security Training dig flexibiliteten att delta i så många sessioner du önskar. Beväpnad med verktygen och kunskapen från den här intensiva utbildningen kommer du orädd att ta dig an även de mest utmanande säkerhetscertifieringsproven. Att anamma denna omfattande utbildning kommer utan tvekan att skilja dig åt, vilket gör dig till de formidabla försvararna av kod och väktare av digitala fästningar.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}