Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Hur man blir en Reinforcement Learning Engineer - Branschefterfrågan, certifieringar, tillväxtutsikter och mer

 • IT-certifiering
 • Industrins efterfrågan
 • Roller
 • Published by: André Hammer on dec 12, 2023
En grupp människor som diskuterar spännande IT-ämnen

I det snabbt utvecklande landskapet av artificiell intelligens och maskininlärning har få domäner fångat fantasin hos både forskare och branschfolk så djupt som förstärkningsinlärning. Med applikationer som sträcker sig från autonom robotik till spelagenter och finansiell handel, representerar förstärkningsinlärning toppen av AI-prestation – ett område där intelligenta agenter lär sig att fatta beslut och vidta åtgärder i komplexa, dynamiska miljöer.

Om du är fascinerad av idén att bygga intelligenta system som kan lära sig, anpassa och utmärka dig i en rad verkliga scenarier, då står du vid tröskeln till ett spännande äventyr. Vägen till att bli en Reinforcement Learning Engineer är en resa som lockar dem som längtar efter att bemästra detta banbrytande fält, en resa som kännetecknas av utmaningar, upptäckter och, i slutändan, behärskning.

I den här artikeln kommer vi att utforska världen av förstärkningslärande från dess grundläggande principer till dess mest avancerade tillämpningar, krav från branschen, certifieringar och mer.


Industrins efterfrågan på förstärkningslärande ingenjörer

Efterfrågan på Reinforcement Learning Engineers har stadigt ökat under de senaste åren eftersom industrier inser den enorma potentialen för förstärkningsinlärning för att lösa komplexa problem och förbättra beslutsprocesser. Här är några nyckelpunkter som belyser branschens efterfrågan på Reinforcement Learning Engineers:

 • Autonoma system:

  Branscher som självkörande bilar, robotteknik och drönare söker aktivt efter experter på förstärkning av lärande för att utveckla intelligenta och adaptiva system. Dessa system måste lära sig och anpassa sig till dynamiska miljöer, vilket gör förstärkningsinlärningsförmågan avgörande.
 • Spel och underhållning:

  Spelindustrin är en viktig aktör för att driva efterfrågan på Reinforcement Learning Engineers. Spelutvecklare använder förstärkningsinlärning för att skapa smartare, mer utmanande icke-spelare karaktärer (NPC) och utveckla spelagenter som kan lära sig och anpassa sig till spelarbeteende.
 • Sjukvård:

  Inom vården används förstärkningsinlärning för att optimera behandlingsplaner, läkemedelsupptäckt och till och med personlig medicin. Förmågan att utveckla modeller som kan fatta adaptiva beslut i realtid är ovärderlig i denna sektor.
 • Finans och handel:

  Finansiella institutioner använder förstärkningsinlärning för algoritmisk handel, riskhantering och upptäckt av bedrägerier. Dessa applikationer kräver experter som kan designa och finjustera förstärkningsinlärningsmodeller.
 • Rekommendationssystem:

  Företag som Netflix och Amazon använder förstärkningsinlärning för att förbättra rekommendationssystem. Förmågan att förstå användarbeteende och anpassa rekommendationer i realtid är avgörande inom e-handels- och innehållsleveransbranschen.
 • Industriell automation:

  Branscher som förlitar sig på automation, såsom tillverkning, implementerar förstärkningsinlärning för att optimera processer, minska stilleståndstiden och förbättra effektiviteten. Denna efterfrågan drivs av behovet av intelligent beslutsfattande i industriella miljöer.
 • Bearbetning av naturligt språk:

  Förstärkningsinlärning blir också allt mer relevant inom bearbetning av naturligt språk, där chatbotar och virtuella assistenter är utformade för att förstå och svara på användarnas input genom kontinuerlig inlärning och anpassning.
 • Jordbruk:

  Jordbruksindustrin utforskar förstärkningsinlärning för precisionsjordbruk. Autonoma traktorer, drönare för skördeövervakning och smarta bevattningssystem kräver alla förstärkningsinlärning för att fatta välgrundade beslut.

Med tanke på det breda utbudet av applikationer förväntas efterfrågan på Reinforcement Learning Engineers fortsätta att växa. Allt eftersom tekniken utvecklas och fler industrier inser potentialen med förstärkningsinlärning, kommer experter inom detta område att förbli mycket eftertraktade. Dessutom är förmågan att förstå och tillämpa förstärkningsinlärning inte begränsad till en enda bransch, som erbjuder yrkesverksamma flexibilitet och anpassningsförmåga i sina karriärer.


Roller och ansvar som Reinforcement Learning Engineer

En Reinforcement Learning Engineer spelar en avgörande roll när det gäller att designa, utveckla och implementera lösningar för förstärkningsinlärning för en mängd olika applikationer. Deras ansvar kan variera beroende på det specifika projektet, men här är några vanliga roller och ansvarsområden förknippade med tjänsten:

 • Problemformulering:

  Definiera problemet eller uppgiften som förstärkningsinlärningsmodellen ska ta itu med. Detta innebär att förstå domänen, sätta upp mål och bestämma belöningar och straff.
 • Datainsamling och förbearbetning:

  Samla in och förbearbeta data, vilket kan inkludera sensordata, loggar eller simuleringar. Säkerställ datakvalitet och kompatibilitet med förstärkningsinlärningsalgoritmer.
 • Val av algoritm:

  Välj eller utveckla den mest lämpliga förstärkningsinlärningsalgoritmen för det aktuella problemet. Detta kan involvera klassiska algoritmer som Q-learning eller state-of-the-art tetekniker som djup förstärkningsinlärning.
 • Modelldesign:

  Designa arkitekturen för förstärkningsinlärningsmodellen, inklusive neurala nätverk, tillståndsrepresentationer och handlingsutrymmen. Tänk på avvägningarna mellan modellens komplexitet och prestanda.
 • Träning och simulering:

  Träna förstärkningsinlärningsmodellen med hjälp av data- och simuleringsmiljöer. Övervaka modellens framsteg och gör justeringar vid behov.
 • Policyoptimering:

  Optimera policyn eller strategin som används av agenten för att fatta beslut. Det kan handla om att använda tekniker som policygradienter eller skådespelarekritiska metoder.
 • Utvärdering och testning:

  Bedöm modellens prestanda genom olika mätetal, såsom kumulativa belöningar, konvergenshastigheter och stabilitet. Genomför rigorösa tester för att säkerställa robusthet.
 • Skalning och effektivitet:

  Optimera modellen för skalbarhet och effektivitet, särskilt i realtids- eller resursbegränsade applikationer. Detta kan innebära distribuerad beräkning och parallellisering.
 • Samarbete:

  Arbeta nära med tvärfunktionella team, inklusive datavetare, mjukvaruingenjörer, domänexperter och intressenter, för att anpassa mål för förstärkning av lärande med bredare projektmål.
 • Forskning och innovation:

  Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom förstärkningsinlärning och bidra till forskning inom området, flytta gränserna för vad som är möjligt.

Rollen som Reinforcement Learning Engineer kräver en stark bakgrund inom maskininlärning, djupinlärning och en gedigen förståelse för den specifika domänen där modellen tillämpas. Dessutom är anpassningsförmåga, problemlösningsförmåga och en kontinuerlig drivkraft att lära och förnya nyckelegenskaper för framgång i denna roll, eftersom området för förstärkningsinlärning ständigt utvecklas.


Certifieringar du kan ägna dig åt som Reinforcement Learning Engineer

För att bli en Reinforcement Learning Engineer behöver du en stark grund i maskininlärning, djupinlärning och förstärkningsinlärning. Även om det kanske inte finns certifieringar som specifikt heter "Reinforcement Learning Engineer", kan du följa följande certifieringar och kurser för att bygga upp nödvändiga färdigheter och kunskaper för denna roll:

Certifieringar för maskininlärning och djupinlärning

 • Google Professional Machine Learning Engineer: Denna certifiering fokuserar på maskininlärning och är en värdefull förutsättning för förstärkningsinlärning.
 • Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate: Ger en omfattande förståelse för AI och maskininlärningsprinciper.

Molnplattformar och verktyg

 • AWS Certified Machine Learning - Specialitet: Amazon Web Services erbjuder denna certifiering med fokus på maskininlärning, vilket är relevant för förstärkningsinlärningsprojekt.
 • Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate: Microsofts certifiering inkluderar praktisk erfarenhet av Azures maskininlärningstjänster.

Python-programmeringscertifieringar

 • Python Institute Certifications (PCAP, PCPP): Python används ofta inom maskininlärning och förstärkningsinlärning, så en certifiering i Python kan vara fördelaktig.

OpenAI Gym Gym

 • Även om det inte är en certifiering, tillhandahåller OpenAI Gym en verktygslåda för att utveckla och jämföra algoritmer för förstärkningsinlärning. Att slutföra projekt och övningar med Gym kan visa dina färdigheter.

Online förstärkningskurser

 • Utforska gratis eller billiga onlinekurser och handledningar som fokuserar på förstärkningsinlärning, till exempel de som finns på vår webbplats.

Avancerad forskning och projekt

 • Även om det inte är certifieringar, är det avgörande att aktivt arbeta med projekt för förstärkningsinlärning och hänga med i den senaste forskningen inom området för att bli en skicklig förstärkningsinlärningsingenjör.

Kom ihåg att förutom certifieringar är praktisk erfarenhet och att bygga en portfölj av projekt avgörande för en karriär inom förstärkningsinlärning. Håll dig också uppdaterad med de senaste forskningsartiklarna och nya tekniker inom förstärkningsinlärning, eftersom det är ett område som utvecklas snabbt.


Tillväxtaspekter som Reinforcement Learning Engineer

Som Reinforcement Learning Engineer erbjuder din karriär lovande tillväxtmöjligheter och möjligheter. Här är några av tillväxtaspekterna du kan förvänta dig inom detta område:

 • Hög efterfrågan på expertis:

  Efterfrågan på Reinforcement Learning Engineers ökar stadigt när fler industrier inser potentialen med förstärkningsinlärning. Denna efterfrågan ger många jobbmöjligheter och konkurrenskraftiga löner.
 • Olika applikationsdomäner:

  Förstärkningsinlärning kan tillämpas på olika domäner, inklusive autonoma system, hälsovård, ekonomi, spel och mer. Du kan utforska olika och spännande karriärvägar.
 • Kontinuerligt lärande och innovation:

  Området för förstärkningsinlärning är dynamiskt och ständigt utvecklas. Detta ger möjligheter till fortlöpande lärande och chansen att arbeta med banbrytande teknologier och applikationer.
 • Forskningsmöjligheter:

  För dem som är intresserade av att tänja på gränserna för fältet, det finns gott ommöjligheter att engagera sig i forskning och bidra till framsteg inom förstärkt lärande.
 • Tvärvetenskapligt samarbete:

  Reinforcement Learning Engineers samarbetar ofta med experter från olika domäner, inklusive datavetare, mjukvaruingenjörer, domänexperter och affärsintressenter. Detta samarbete förbättrar din kommunikations- och problemlösningsförmåga.
 • Specialisering:

  Du kan välja att specialisera dig inom specifika områden av förstärkningsinlärning, såsom djup förstärkningsinlärning, imitationsinlärning eller överföringsinlärning, så att du kan skräddarsy din karriär efter dina intressen och expertis.
 • Ledarskapsroller:

  Med erfarenhet och expertis kan du flytta till ledarskapspositioner, såsom ledande ingenjör, teamchef eller AI-forskningschef. Entreprenörskap: De färdigheter och kunskaper du får som Reinforcement Learning Engineer kan öppna dörrar till entreprenörskap, där du kan skapa dina egna AI-baserade produkter eller tjänster.

För att få ut det mesta av tillväxtaspekterna inom detta område är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen, teknologierna och trenderna inom förstärkningsinlärning. Kontinuerligt lärande, personliga projekt och nätverkande med proffs inom området kan ytterligare förbättra din karriärtillväxt. Överväg dessutom att skaffa expertis inom relaterade områden, såsom maskininlärningsoperationer (MLOps) och förklarande AI, för att bredda din kompetens och förbli anpassningsbar i det ständigt föränderliga landskapet av AI och maskininlärning.


Stängningslinjer

Vägen till att bli en Reinforcement Learning Engineer är en resa med oändliga möjligheter i den dynamiska sfären av artificiell intelligens. När industrier inser värdet av intelligenta system som lär sig, anpassar sig och utmärker sig, blir din expertis inom detta område mer ovärderlig än någonsin. Från den ständigt växande efterfrågan i branschen till en mängd certifieringar, konkurrenskraftiga löner och lovande tillväxtutsikter, din karriär som Reinforcement Learning Engineer har potential för kontinuerligt lärande och innovation. Med rätt blandning av kunskap, erfarenhet och passion för att lösa komplexa utmaningar kan du forma framtiden och ge dig ut på ett spännande äventyr i en värld av förstärkningsinlärning.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}