Har TOGAF en roll i digitala transformationsprojekt?

Förändringarna sker snabbt och det är en högt prioriterad utmaning att hantera en agil företagsarkitektur. 

Det finns många olika delar som måste finnas på plats i organisationen för att en digital förändringsprocess ska lyckas. 

Till exempel: Finns det en koppling mellan hur IT-arkitekturen fungerar och de mål som ställs för organisationen? Hur smidigt fungerar samarbetet? Hur är de beroende av varandra i organisationen och mycket mer.

Men hur är det med agiliteten i den digitala transformationen?

I verkligheten finns det ett nära sammanhang mellan agilitet och IT-arkitektur, som man kanske inte tänker på vid första ögonkastet. 

Båda koncept hanterar nära kopplade utmaningar som alla organisationer står inför. Till exempel hantering av komplexitet i större system och förenkling av processer relaterade till optimering och kartläggning.

I sin tur skiljer de sig åt när det gäller kunden. Agila principer fokuserar tidigt på kunden i förhållande till tidig och kontinuerlig leverans, implementering av förändringar, kontinuerlig bedömning av teknisk struktur etc. Men IT-arkitekturen fokuserar på att fatta designbeslut baserade på systemets synlighet/abstraktion, vilket gör dem lätta att underhålla och expandera, identifiera riskexponeringsområden, hantera komplexitet etc.

Det hjälper oss sedan att identifiera och förstå företagets strukturella komplexitet, men också att hantera förenklingen av organisatoriska processer, för att hålla dem smidiga och kundfokuserade.

Exakt detta är TOGAF väl lämpad för. 

Det kommer att vara till stor hjälp för de som arbetar med företags digitala transformationsprocesser att ha insikt i TOGAF och IT-arkitektur för att ha en översikt av sammanhanget och inbördes beroenden.

Här är några exempel på hur TOGAF kan bidra:

  • Till att ge en överblick över det existerande teknologilandskapet och identifiera möjligheterna för automation med modern tool stack implementering för att reducera inbördes beroenden. 

  • Till att ge en överblick av processer som påverkas av ny teknologi och definiera ny arkitektur som är effektiv i förhållande till att nå företagets mål och nå framgång med transformationen. 

  • För att skapa sammanhang mellan teknologi och verksamhetens processer.

  • Till att analysera fragmenterade system över hela företaget och därmed hjälpa till att skapa en överblick och nya sammanhang

  • För att förstå lagkraven för data i organisationen så att den digitala transformationen inte skapar problem med laglig efterlevnad. 

Naturligtvis krävs djupare analys, och många olika metoder, för att få en helhetssyn av organisationen och komplexiteten som uppstår i kölvattnet av digitala transformationsprojekt.

Men Togaf är ändå värt att betrakta som ett förvaltningsverktyg för digitala transformationer.

Vill du veta mer om hur andra verksamheter arbetar med större digitala transformationsprojekt, så rekommenderar vi att du tar en titt på våra Casestories här.

Vill du veta mer om TOGAF? Du kan hitta allt om kursen här. Du kan bli utbildad och certifierad på 4 dagar, och lära dig om TOGAF i praktiken av internationella experter som arbetar med TOGAF dagligen.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}