Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Guide för att klara CISSP-examinationen

 • cissp examination
 • Published by: André Hammer on jan 17, 2024
Blog Alt SE

Är du redo för din CISSP-examen? Att klara detta test kan öppna dörrar till nya karriärmöjligheter inom cybersäkerhet.

Förberedelserna kan vara överväldigande och förvirrande. I denna guide delar vi användbara tips och strategier för att hjälpa dig att framgångsrikt klara CISSP-examenen.

Oavsett om du är nybörjare inom cybersäkerhet eller en erfaren proffs, så kan denna guide vara till hjälp för dig. Låt oss börja!

Vad är CISSP?

Vilka jobb kan man få med CISSP?

En person med CISSP-certifiering kan söka olika jobb inom informationssäkerhet. Exempelvis som informationssäkerhetsanalytiker, IT-säkerhetschef, IT-säkerhetskonsult, säkerhetssystemadministratör och nätverkssäkerhetsspecialist.

Denna certifiering öppnar också upp karriärmöjligheter inom områden som dataskydd och riskhantering. Det inkluderar roller som integritetsanalytiker och cyber risk management-konsult.

Människor med CISSP-certifiering kan även söka jobb inom statlig säkerhet, t.ex. inom Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Försvarsexportmyndigheten eller Försvarsmaterielverket. Där arbetar de med skydd av information och kritisk infrastruktur.

Det är också möjligt att hitta karriärmöjligheter inom privat sektor, i företag som fokuserar på informationssäkerhet och dataskydd.

Vägen till CISSP-certifiering

Vad behöver du för erfarenhet?

För att få CISSP-certifieringen måste du ha minst fem års erfarenhet inom områden som säkerhets- och riskhantering, säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst, kommunikation och nätverkssäkerhet, samt säkerhetsbedömning och testning.

Dessutom krävs det att du har arbetat inom identitetshantering, säkerhetsoperationer eller mjukvaruutvecklingssäkerhet under denna tid. Om du inte har den erfarenheten kan du ändå ansöka om certifieringen om du har avslutat en fyraårig tidigare examen inom säkerhet.

Förutom erfarenhetskraven måste du också ha relevanta kunskaper och färdigheter för att leda en organisations informationssäkerhetsprogram. Denna kunskap kan komma från yrkeserfarenhet, utbildning eller en kombination av båda.

Utöver detta behöver du klara det skriftliga certifieringsexamineringen, som också inkluderar upprätthållande av en etisk kod och en omfattande bakgrundsgenomgång för att erhålla CISSP-certifieringen.

Hur ansöker man om CISSP?

För att bli CISSP-certifierad måste du ha minst fem års erfarenhet inom informationssäkerhet. Dessutom måste du ha arbetat inom minst två av de åtta områden som CISSP-examen täcker.

För att ansöka om CISSP-certifiering online måste du fylla i ansökningsformuläret på (ISC)2-webbplatsen och ladda upp nödvändiga dokument som bevis på din erfarenhet och utbildning.

När du ansöker om CISSP-certifiering kan du behöva ladda upp dokument som CV, arbetsintyg, utbildningsbevis och referensbrev från tidigare arbetsgivare eller kollegor.

Det är viktigt att noggrant gå igenom de specifika kraven och riktlinjerna för att säkerställa en smidig ansökningsprocess för CISSP-certifiering.

Godkända utbildningar för CISSP

Utbildningar för CISSP-certifiering finns på olika plattformar och läroinrättningar runt om i världen. För att bli godkända måste de täcka de åtta domänerna som omfattas av CISSP-examen. Det inkluderar områden som säkerhet och riskhantering, nätverkssäkerhet, och programvaruutvecklingssäkerhet. Utbildningen måste även erbjuda förberedelse- och övningsprov för att studenterna ska kunna testa sina kunskaper inför examen.

Det är också viktigt att utbildningen håller sig uppdaterad med den senaste informationen om CISSP-examen för att säkerställa att studenterna får relevant och aktuell kunskap.

Hur du bekräftas efter provet

Efter CISSP-provet måste den blivande CISSP-innehavaren ha minst fem års yrkeserfarenhet inom informationssäkerhet. Alternativt kan fyra års erfarenhet kombineras med en relevant examensexamen. Dessutom krävs en godkänd bakgrundskontroll.

När dessa krav är uppfyllda kan kandidaten ansöka om bekräftelse av sin CISSP-status. Erfarenhetskraven är avgörande eftersom CISSP-certifiering är avsedd för yrkesverksamma inom cybersäkerhet med avancerade kunskaper och färdigheter.

Efter att ha slutfört dessa steg måste kandidaten kontinuerligt upprätthålla sin CISSP-certifiering genom att tjäna ett antal yrkeserfarenhetspoäng varje år. Detta krav syftar till att säkerställa att CISSP-innehavaren är fortsatt engagerad och kompetent inom informationssäkerhet.

Avgifter varje år och hur du fortsätter att lära

Avgifterna för CISSP-certifiering varierar. De beror på medlemskap och inkluderar en årlig medlemsavgift samt en årlig avgift för att behålla certifieringen. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste kunskapen och trender inom informationssäkerhet för att behålla CISSP-certifieringen.

Efter att ha fått CISSP-certifieringen kan individer engagera sig i olika fortsättnings- och vidareutbildningsprogram. De kan också delta i branschkonferenser, ta del av onlinekurser och webbinarier. Det rekommenderas också att aktivt nätverka med andra yrkesverksamma inom cybersäkerhet för att hålla sig informerad om de senaste utvecklingarna inom området.

Möjligheter att bidra till branschen genom att skriva artiklar, delta i mentorskapsprogram och tala vid evenemang kan också vara användbara för att fortsätta att lära sig och växa som en CISSP-certifierad yrkesverksam.

Allt om CISSP-provet

CISSP-provets format

The CISSP exam has eight important domains:

 • Security and Risk Management
 • Asset Security
 • Security Architecture and Engineering
 • Communication and Network Security
 • Identity and Access Management (IAM)
 • Security Assessment and Testing
 • Security Operations
 • Software Development Security

The exam covers various topics and skills in information security. Candidates can demonstrate their expertise in different areas.

The well-structured exam outline ensures individuals are prepared to address real-world security challenges, make informed decisions, and manage security risks effectively in an organization.

The emphasis on different domains shows the comprehensive nature of the CISSP certification and the varied knowledge base needed for cybersecurity professionals to succeed.

With a deeper understanding and application of these domains, individuals can develop a stronger foundation in information security and make significant contributions to the field.

Vad kostar CISSP-provet?

Priserna för CISSP-provet varierar beroende på region och testcentrum. Kostnaderna kan också skilja sig åt beroende på om prövningen görs elektroniskt eller på papper.

Besök ISC2:s officiella webbplats för att få information om de aktuella avgifterna för CISSP-certifieringsexamen och för att få en uppdaterad prislista.

Medlemskap i ISC2 kan förknippas med rabatterade priser för CISSP-provet. Vanligtvis kan medlemskapen återbetala sig genom rabatten på kostnaden för examensprovet.

Det rekommenderas att man noga undersöker alla tillgängliga rabattalternativ och medlemskap för att få ut mesta möjliga nytta av prisförmånerna.

Olika delar i CISSP-provet

CISSP-certifieringen kan hjälpa din karriär inom IT-säkerhet. Den ger erkännande för dina kunskaper och förmåga att leda informationssäkerhetsprogram. Certifieringen kan också öppna möjligheten till karriäravancemang och ökad trovärdighet inom IT-säkerhetsområdet.

Genom att visa dina färdigheter inom områden som säkerhet och riskhantering, kommunikation och nätverkssäkerhet samt säkerhet i mjukvaruutveckling, kan CISSP-certifieringen hjälpa dig att nå högre befattningar och löneökningar inom säkerhetsbranschen. Dessutom kan den öka möjligheten till internationella arbetsmöjligheter och skapa en grund för framtida certifieringar och kompetensutveckling inom IT-säkerhet.

CAT -Examinationens innehåll

CAT-examen innehåller olika områden, som säkerhet och riskhantering, tillgångshantering, säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst, kommunikation och nätverkssäkerhet, identitet och åtkomsthantering, säkerhetsbedömning och testning, säkerhetsoperationer och mjukvaruutvecklingssäkerhet.

Det är viktigt att ha en djup förståelse för varje område för att lyckas med CISSP-examen. Å andra sidan har LINEAR-examen ett mer specifikt innehåll med fokus på detaljerad innehållsanalys och vikter för varje del, vilket är viktigt för dem som förbereder sig för CISSP-examen.

Linea Examinationens innehåll

Examinationen omfattar åtta huvudsakliga ämnen. Dessa är:

 • Säkerhet och riskhantering
 • Tillgångssäkerhet
 • Säkerhetsarkitektur och -konstruktion
 • Kommunikation och nätverkssäkerhet
 • Identitet och åtkomsthantering
 • Säkerhetsbedömning och testning
 • Säkerhetsoperationer
 • Mjukvaruutvecklingssäkerhet

Dessa ämnen täcker olika områden inom IT-säkerhet. För att förbereda sig för examinationen är det rekommenderat att kandidaterna utforskar varje domän i detalj. Studieguider och resurser från betrodda leverantörer kan vara till hjälp, samt praktiska övningar och simuleringar för att utveckla färdigheter inom varje område.

Hur du förbereder dig för CISSP-provet

Studera arkitektur och åtkomstkontroll

Ett CISSP-certifikat är bra för karriären inom arkitektur och åtkomstkontroll. Det ger en god förståelse för säkerhetsarkitektur och identitets- och åtkomsthantering. Det visar att man har kunskap om olika områden inom säkerhetsarkitektur och ingenjörskonst. Det öppnar upp fler karriärmöjligheter inom området. CISSP-certifieringen ger också en djup förståelse för riskhantering, kommunikations- och nätverkssäkerhet samt systemutvecklingssäkerhet.

Det är värdefullt inom studier av arkitektur och åtkomstkontroll. Att ha denna certifiering visar en bredare kompetens inom säkerhetsrelaterade områden. Det ökar trovärdigheten och chanserna till framsteg inom karriären.

Förstå katastrofåterställningspolicys

Katastrofåterställningspolicys är viktiga för att återställa system och data efter en katastrof eller oväntad händelse. Att veta om dessa policys är avgörande för att företaget ska kunna fortsätta och minska risken för avbrott. När man tänker på katastrofåterställningspolicys är det viktigt att tänka på företagets krav, tekniska behov och återhämtningsmål. Det är också viktigt att regelbundet testa och utvärdera systemen för att vara säker på att de fungerar under olika situationer.

Att utbildapersonalen och öka medvetenheten om policys är avgörande för att kunna agera effektivt vid händelser. Att ha redundans och säkerhetskopieringssystem för att minimera dataförluster är också viktigt att tänka på.

Visa teknisk skicklighet

CISSP-certifieringen är idag en välkänd stämpel för yrkesverksamma inom cybersäkerhet. Den testar kandidaternas förmåga att leda och hantera en organisations informationssäkerhetsprogram.

CISSP-examinationen bedömer olika områden relaterade till cybersäkerhet, inklusive säkerhet och riskhantering, säkerhetsarkitektur och -teknik, identitet och åtkomsthantering, samt säkerhet vid systemutveckling.

Genom att visa skicklighet inom dessa områden kan professionella inom cybersäkerhet stärka sin karriär och öka sina anställningsmöjligheter på den globala arbetsmarknaden.

Genom förberedelse med CISSP-examensutformning och tillhandahållna resurser kan individer effektivt bygga sina kunskaper och färdigheter för att möta CISSP-certifieringskraven och öka sina anställningsmöjligheter inom cybersäkerhetssektorn.

Varför ska du ta CISSP-certifikatet?

Skillnaden mellan certifikat och certifiering

Ett certifikat visar att en person har slutfört en kurs. En certifiering bevisar en persons färdigheter inom ett specifikt yrke. CISSP-certifiering är ett starkt bevis på att en person kan hantera och leda en organisations informationssäkerhet. Det öppnar dörrar till högre karriärmöjligheter inom cybersäkerhet. Den betonar inte bara tekniska färdigheter utan också ledning och strategi, vilket gör personen mer attraktiv för arbetsgivare som söker ledande positioner inom cybersäkerhet.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}