Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Förutsättningar för Microsoft AZ-204 Exam Explained

 • What are the prerequisites for AZ 204 exam?
 • Published by: André Hammer on feb 08, 2024

Funderar du på att ta Microsoft AZ-204-examen? Innan du schemalägger provet och börjar förbereda dig bör du känna till förutsättningarna för denna certifiering.

I den här artikeln kommer vi att titta på de färdigheter, kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara AZ-204-provet. Oavsett om du är en blivande Azure-utvecklare eller vill förbättra dina molnberäkningsfärdigheter, är det viktigt att förstå examensförutsättningarna för din framgång. Låt oss ta reda på vad som krävs för att göra bra ifrån sig i AZ-204-provet.

Vad är AZ-204 och varför göra det?

Innan vi tittar på förutsättningarna, låt oss kort prata om vad det här provet är och varför du bör göra det. AZ-204 är ett Developer Associate-examen. Trenden för företag att flytta sin verksamhet till molnet ökar dagligen. Molntjänsteleverantörer uppgraderar ständigt sina tjänster med ny teknisk utveckling. Ledningen letar därför efter utvecklare med molncertifikat som AZ-204.

Certifiering i Azure-utveckling är inriktad på dem vars arbetsbeskrivning inkluderar alla faser av molnutveckling som underhåll, prestandajustering, övervakning och driftsättning.

Vilka är förutsättningarna för AZ-204-examen?

Utbildningsbakgrund

Kandidater som förbereder sig för AZ-204-provet bör ha en stark grund i Azure-utveckling. Detta inkluderar kunskaper i programmeringsspråk som C#, Node.js eller Python. Det rekommenderas men inte obligatoriskt att ha ett till två års yrkeserfarenhet av att utveckla skalbara lösningar genom Azure.

En kandidatexamen i datavetenskap, informationsteknik eller ett relaterat område skulle vara fördelaktigt för kandidater. De kan också bredda sin förståelse för Azure genom att genomföra relevanta onlinekurser, delta i workshops eller seminarier och aktivt delta i praktiska projekt eller praktikplatser.

Att bygga en gedigen utbildningsbakgrund inom Azure-utveckling kommer att hjälpa kandidaterna att förbereda sig för provet och förbättra sina övergripande karriärmöjligheter inom molnbaserade datoranvändningsområden.

Professionell erfarenhet

Kandidater som förbereder sig för AZ-204-provet bör ha en stark förståelse för att utveckla. Att ha praktisk erfarenhet av att designa och bygga molnlösningar med Azure-tjänster är avgörande för framgång. De specifika färdigheter som krävs för Azure Developer Certification inkluderar färdigheter i att designa, bygga, testa och underhålla molnlösningar, såsom applikationer och tjänster.

Praktisk erfarenhet är avgörande för att förbereda sig inför provet, eftersom det ger kandidaterna en djupare förståelse för de koncept och teknologier som används i Azure-utveckling. Praktiska exempel på att arbeta med Azure-tjänster, implementera Azure-säkerhet, övervakning och optimering av lösningar, samt att integrera dem med tredjepartstjänster är alla viktiga för att lyckas i AZ-204-provet. Du måste förstå hur teoretiska begrepp kan användas för att lösa affärsproblem.

Expertis krävs för AZ-204-examen

Azure Compute Solutions

Kandidater som förbereder sig för AZ-204-provet bör ha en gedigen förståelse för Azure-utveckling och dess kärntjänster. Detta inkluderar kompetens inom områden som att utveckla datorlösningar, implementera Azure-säkerhet och övervakning, felsökning och optimering av Azure-lösningar.

Dessutom är förtrogenhet med Azure Storage, Azure Functions och Azure App Service avgörande för framgång i provet. Molnutvecklare bör också vara skickliga på att utveckla lösningar med olika Azure-tjänster, såsom Azure Functions, Azure App Service och Azure Logic Apps.

Provet kommer också att testa kandidater på deras förmåga att utveckla och designa asynkrona lösningar, inklusive användning av köer och servicebuss. Slutligen kommer ett starkt grepp om Azure SDK:er, dataanslutningar, säkerhet, CORS och skalning av lösningar att testas.

Azure Storage Solutions

För att klara AZ-204-provet är det viktigt att vara skicklig i Azure Storage Solutions. Detta inkluderar att förstå hur man skapar och hanterar olika typer av lagring som Blob-lagring, tabelllagring, kölagring och fillagring.

Dessutom bör kandidater vara skickliga i att implementera datareplikering, hantera åtkomst och säkra data i Azure Storage. Praktisk erfarenhet av att utveckla lösningar på Azure Storage är nödvändig för framgång.

Att använda SDK:er, Azure PowerShell, Azure Command-Line Interface (CLI) och programmeringsspråk som C# och Python för att använda Azure Storage är också viktigt.

En djup förståelse för funktionerna och funktionerna i Azure Storage, inklusive skalbarhet, tillgänglighet och hållbarhet, är avgörande för AZ-204-provet.

Säkerhet i Microsoft Azure

Microsoft Azure håller data säker på flera sätt:

 • Använder kryptering och nyckelhantering för att säkra data
 • Hanterar identitet och åtkomst för att förhindra obehörigt tillträde
 • Upptäcker och reagerar på potentiella hot
 • Skyddar mot cyberhot genom att övervaka säkerheten, erhålla certifieringar och dela bästa praxis.

Dessa åtgärder skapar tillsammans ett säkert utrymme för lagring och bearbetning av dataa, säkerställa säkerhet på högsta nivå.

Specifika färdigheter för Azure Developer Certification

Utveckla Azure Compute Solutions

Innan de tar AZ-204-provet bör kandidater ha:

 • Minst ett års erfarenhet av professionell utveckling
 • Grundläggande förståelse för Azure-tjänster och hur de interagerar med programmeringsspråk

Specifika färdigheter som krävs för Azure Developer Certification:

 • Kunskaper i att utveckla Azure Compute Solutions, inklusive att skapa och hantera virtuella maskiner, implementera molninfrastrukturlösningar och integrera dem med Azure-tjänster
 • Skicklighet i att utveckla Azure Storage Solutions, med fokus på att bygga applikationer för att lagra och hämta data i Azure Storage

Praktisk erfarenhet är viktig:

 • Ger praktisk exponering för att utveckla lösningar på Azure, felsöka prestanda- och tillförlitlighetsproblem och optimera molnapplikationer.
 • Förstärker teoretisk kunskap och finslipar kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga som krävs för AZ-204-provet.

Utvecklar för Azure Storage

För att utvecklas för Azure Storage behöver individer specifika färdigheter. Dessa inkluderar en stark förståelse för Azure Storage-tjänster, förmågan att implementera Azure Security, förtrogenhet med Azure SDK:er och API:er och förmågan att optimera Azure Storage.

För AZ-204-provet måste kandidaterna ha ett starkt grepp om Azure Storage-kapacitet och bästa praxis, integration av Azure Storage-tjänster i en applikation och säkra datalösningar med Azure Storage.

Praktisk erfarenhet av att utveckla lösningar på Azure Storage gynnar direkt provförberedelser och certifiering. Denna praktiska erfarenhet gör det möjligt för kandidater att få en djupare förståelse för Azure Storage och dess funktioner, samt förstärker deras förmåga att implementera och optimera Azure Storage-lösningar.

Vilka är förutsättningarna för AZ-204-examen?

Kunskaper om molntjänster

För att göra det bra i AZ-204-provet måste du förstå molntjänster. Det är en stor del av Azure Developer-certifieringen. Du bör känna till virtuella maskiner, lagring och nätverk. Denna kunskap hjälper dig med provförberedelser och lär dig hur du skapar och hanterar molnbaserade appar med Azure. Att vara bra på molntjänster gör det också möjligt för utvecklare att använda molnets skalbarhet, flexibilitet och kostnadsbesparingar för att förbättra appens prestanda.

Så att känna till molntjänster är viktigt för att göra bra ifrån sig i AZ-204-provet och få Azure Developer-certifieringen.

Förståelse för mjukvaruutveckling

Att förstå mjukvaruutveckling är viktigt för AZ-204-examen. Kandidater behöver kunna programmeringsspråk som C#, JavaScript och Python. Detta är viktigt för att designa och implementera lösningar på Azure-plattformen. Kandidater måste också förstå Azure SDK:er, datalagringsalternativ och programsäkerhet. Praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling, speciellt inom molnlösningar, är viktig för tentamen.

Erfarenhet av distribuerad källkontroll, kodgranskning och agila metoder är till hjälp. Kunskaper om REST-baserade tjänster, serverlösa plattformar och API-hanteringstjänster är också relevant för provet.

Kännedom om Azure Services och arbetsbelastningar

Kandidater som förbereder sig för AZ-204-provet behöver specifika kunskaper i Azure Compute Solutions, Azure Storage Solutions och Security i Microsoft Azure. Praktisk erfarenhet och förtrogenhet med Azure Services and Workloads är viktigt för framgång.

Att engagera sig i praktisk övning, granska kursöversikten och använda Microsoft Learning Paths är rekommenderade strategier för provförberedelser. Dessa kan hjälpa kandidater att få en djupare förståelse för Azure-tjänster och arbetsbelastningar, avgörande för att demonstrera förmågan att designa och bygga lösningar på Microsoft Azure.

Vikten av praktisk erfarenhet

Erfarenhet av felsökning och optimering

Tidigare erfarenhet av felsökning och optimering av Azure-lösningar krävs för AZ-204-provet. Kandidater måste visa att de kan identifiera och lösa problem i Azure-tjänster och förbättra prestanda och kostnadseffektivitet. Detta kan innebära att åtgärda problem med nätverksanslutning, förbättra lagringslösningar eller åtgärda prestandaproblem i virtuella maskiner.

Till exempel bör kandidater veta hur man använder Azure Monitor för att identifiera och felsöka prestandaproblem och hur man använder Azure Advisor för att optimera resursanvändningen och sänka kostnaderna. De bör också kunna optimera Azure SQL-databaser för bättre prestanda och kostnadseffektivitet.

Provförberedande strategier

Granska kursöversikten

Studieguider hjälper dig att förstå vad du kan förvänta dig i provet. De innehåller vanligtvis en sammanfattning av de ämnen som provet kan täcka och länkar till extra resurser. Att använda sådan information hjälper dig att bli mer fokuserad i din provförberedelse.

Kom ihåg att kontrollera Microsoft för eventuella tentauppdateringar när de ändras för att återspegla de nuvarande färdigheter som krävs för att utföra en roll.

Delta i praktisk övning

Förbereder för AZ-204 exam kräver praktisk övning. Praktisk erfarenhet hjälper kandidater att utveckla färdigheter och få en djupare förståelse för Azure Developer Associate-koncept.

Att engagera sig i praktisk praxis innebär att skapa och hantera Azure-resurser, implementera datalagringslösningar och felsöka och optimera Azure-lösningar. Onlinelabb, sandlådemiljöer och demoprojekt är användbara för denna praxis.

De specifika färdigheter som behövs för AZ-204-provet inkluderar att utveckla och hantera Azure-beräkningslösningar, implementera webbapplikationer och API:er och säkra molnlösningar. Praktisk övning gör det möjligt för kandidater att effektivt visa sin expertis inom dessa områden och förbättra sin beredskap för provet.

Använd Microsoft

Learning

Paths

För att få nödvändiga färdigheter kan du använda Microsoft Learning Paths, som har utbildningsmoduler och prov som matchar certifieringskraven. Att göra praktiska laborationer, live- och on-demand-kurser och workshops kan också hjälpa. Att studera officiellt Microsoft-examensmaterial, använda övningsprov och gå med i studiegrupper kan ytterligare hjälpa dig att klara AZ-204-provet.

Fördelar med att uppnå Azure Developer Associate-certifieringen

Framsteg i karriären

Att få en officiell Microsoft-certifiering kommer att verifiera dina färdigheter på plattformen för potentiella arbetsgivare. Att ha AZ-204 på ditt CV kommer att öppna många nya möjligheter professionellt och lönemässigt. Som Microsoft-certifierad proffs har du en globalt erkänd certifiering med vilken du kan söka jobb i vilket land som helst.

Azure-plattformen används av företag av alla storlekar så det finns en ständig efterfrågan på AZ-204-certifierade proffs. Du kommer att kunna tjäna upp till 20 % mer än icke-certifierade jämnåriga. För att vara specifik kommer du att titta på en medianlön på 85 000 USD/år, medan icke-certifierade yrkesverksamma tjänar cirka 70 000 USD/år. Som du kan se är AZ-204-certifieringsprovet den perfekta startplattan för din karriär.

Erkännande av färdigheter

För att vara väl förberedda för AZ-204-provet bör kandidater ha en stark utbildningsbakgrund inom datavetenskap eller ett relaterat område. De bör också ha minst ett till två års yrkeserfarenhet av att utveckla programvara med Azure.

Specifika färdigheter och expertis som krävs inkluderar förmågan att designa, bygga, testa och underhålla molnapplikationer och tjänster på Azure genom expertis i minst ett av Azure-stödda språk.

Praktisk erfarenhet rekommenderas starkt vid förberedelserna inför provet eftersom det säkerställer att kandidaterna har praktisk erfarenhet av att utveckla och underhålla Azure-lösningar. Det hjälper dem också att förstå verkliga scenarier och problemlösning, som är avgörande för att lyckas med certifieringen.

Viktiga takeaways

Vi hoppas att den här artikeln uppmuntrar dig att börja din resa mot att bli en Microsoft [AZ-204] Azure Developer Associate och tjäna mycket mer.

Readynez erbjuder en 4-dagars AZ-204 Microsoft Certified Azure Developer Course and Certification Program, som ger dig all inlärning och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för provet och certifieringen. AZ-204 Microsoft Azure Administrator Associate-kursen, och alla våra andra Microsoft-kurser, ingår också i vårt unika Unlimited Microsoft Training-erbjudande, där du kan delta i Microsoft Azure Developer Associate och 60+ andra Microsoft-kurser för bara 199 € per månad, det mest flexibla och prisvärda sättet att få dina Microsoft-certifieringar.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med Microsoft Azure Developer Associate-certifieringen och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Vilka är förutsättningarna för Microsoft AZ-204-examen?

Förutsättningarna för Microsoft AZ-204-provet inkluderar att ha en god förståelse för Azure-utveckling och erfarenhet av att använda Azure SDK, Azure CLI, PowerShell och andra utvecklingsverktyg. Dessutom är praktisk erfarenhet av att utveckla och distribuera molnlösningar på Azure nödvändig för att lyckas med detta prov.

Behöver jag ha några specifika certifieringar innan jag tar AZ-204-provet?

Nej, specifika certifieringar krävs inte innan du tar AZ-204-provet. Det rekommenderas dock att ha en gedigen förståelse för Azure-utveckling och praktisk erfarenhet av plattformen.

Vilken kunskap eller erfarenhet krävs innan du försöker AZ-204-provet?

Innan du försöker AZ-204-provet bör kandidater ha kunskap om Azure-utveckling, inklusive att arbeta med Azure-tjänster som App Service, Functions och Storage. Erfarenhet av programmering i språk som C# eller JavaScript, samt förståelse för Azure DevOps och CI/CD-processer, är också nödvändigt.

Finns det några specifika färdigheter eller tekniker som jag bör vara bekant med innan jag förbereder mig för AZ-204-provet?

Ja, du bör vara bekant med begrepp som Azure-tjänster, Azure SDK:er, verktyg och bibliotek för att bygga molnapplikationer och förmågan att skriva code på ett språk som stöds som C#, Node.js, Python, JavaScript eller Java.

Kan jag göra AZ-204-provet utan tidigare erfarenhet av Microsoft Azure?

Ja, du kan ta AZ-204-provet utan tidigare erfarenhet av Azure. Det rekommenderas dock att ha minst 1-2 års erfarenhet av att utveckla lösningar med Azure-tjänster.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}