Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Den verkliga kostnaden för att ta Microsoft AZ-500-examen

  • AZ-500 exam cost
  • Published by: André Hammer on feb 08, 2024

Strävan efter professionell certifiering, såsom Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate (AZ-500), representerar ett betydande engagemang för att utveckla sin expertis inom molnsäkerhet.

Denna omfattande guide kommer att dela upp de olika kostnaderna för att erhålla AZ-500-certifieringen, vilket ger en tydlig färdplan för budgetering och förberedelser. Oavsett om du är en individ som vill förbättra din karriär eller en del av ett molnsäkerhetsteam som syftar till att stärka din organisations försvarsförmåga, är det avgörande att förstå dessa utgifter för en framgångsrik certifieringsresa.

Introduktion till Microsoft Azure Security Engineer Associate (AZ-500)-certifieringen

AZ-500 Banöversikt

Microsoft AZ-500 (Azure Security Engineer Associate)-certifieringen är ett avgörande steg för IT-proffs som vill validera sina färdigheter i att implementera säkerhetskontroller och hotskydd, hantera identitet och åtkomst och skydda data, applikationer och nätverk i Azure-miljöer.

När molnintroduktionen accelererar ökar efterfrågan på skickliga säkerhetsingenjörer som kan navigera i Azures säkerhetsutmaningar och stärka Azures infrastrukturlösningar. AZ-500-certifieringen ökar inte bara ens trovärdighet utan säkerställer också att säkerhetsingenjörer är uppdaterade med de senaste Azures säkerhetstekniker, säkerhetsfunktioner och bästa praxis för att säkra molntjänster.

Provet täcker en rad ämnen, inklusive hantering av identitet och åtkomst, implementering av plattformsskydd, hantering av säkerhetsoperationer och säkra data och applikationer. Den är utformad för dem med en solid grund i Azure-administratörsroller och -ansvar, samt en gedigen förståelse för Azure AI-grunderna och Azure Active Directory.

Med AZ-500-certifieringen kan proffs demonstrera sin förmåga i roller som Azure Security Engineer, Security Operations Analyst och mer, inom Fortune 500-företag och utanför.

AZ-500-certifieringen säkerställer att säkerhetsingenjörer är uppdaterade med den senaste azurblå säkerhetstekniken och bästa praxis för att säkra molntjänster.

Vikten av AZ-500-certifieringen för proffs

AZ-500-certifieringen fungerar som ett bevis på en IT-proffs kunskaper i Microsoft Azure-säkerhet, ett expertområde som blir allt viktigare när företag migrerar till molntjänster. Att inneha denna certifiering betyder att en individ är kapabel att hantera och implementera säkerhetsställningar, identifiera och åtgärda sårbarheter och reagera på säkerhetsincidenter effektivt.

För proffs är AZ-500 mer än bara en legitimation; det är en karriäraccelerator. Det öppnar dörrar till avancerade säkerhetsroller inom organisationer och är ofta ett krav för positioner i ett molnsäkerhetsteam. Certifieringen ökar inte bara anställningstryggheten utan positionerar även individer för potentiella befordran och löneökningar. Det bekräftar för både arbetsgivare och kollegor att den certifierade yrkesmannen är engagerad i sin roll och har en djup förståelse för Azures säkerhetstjänster, inklusive Azures nyckelvalv och hotskydd.

Dessutom överensstämmer certifieringen med branschstandarder och håller yrkesverksamma uppdaterade med molnsäkerhetens föränderliga landskap, vilket säkerställer att de kan ta itu med Azures säkerhetsutmaningar på ett säkert och kompetent sätt.

AZ-500 Förutsättningar

Även om det inte finns några obligatoriska krav från Microsoft, rekommenderas en stark rekommendation för kandidater att ha förkunskaper och erfarenhet av olika IT- och säkerhetsroller.

Proffs bör ha betydande expertis i att implementera säkerhetskontroller och hotskydd, och hantera identitet och åtkomst inom Azure-miljöer.

En bakgrund som Azure-administratör, kännedom om Azures infrastrukturlösningar och en förståelse för Azure Active Directory och Azure Key Vault är också fördelaktigt. Dessutom kommer praktisk erfarenhet av att hantera säkerhetsincidenter, prenumerationssäkerhet och dataskydd i molninställningar att fungera som en ovärderlig tillgång under provförberedelser.

AZ-500 är inte en nybörjarcertifiering, så den är inriktad på individer som redan har ett grundläggande grepp om molnkoncept och azurblå säkerhetsfunktioner. Genom att säkerställa att dessa förutsättningar är uppfyllda kan kandidater närma sig sin certifieringsförberedelse med tillförsikt, fullt utrustade för att ta itu med det omfattande innehållet i AZ-500-provet.

Betydande expertis inom IT och säkerhet inom Azure-miljöer rekommenderas innan du försöker AZ-500-certifieringen.

Översikt över AZ-500 kostnader

Att navigera i de ekonomiska aspekterna av att erhålla AZ-500-certifieringen är lika viktigt som att bemästra det tekniska innehållet i provet. Blivande kandidater bör vara medvetna om de olika kostnaderna, som sträcker sig utöver själva examensavgiften.

Detta inkluderar utgifter för förberedelsematerial, utbildningar, den tidsinvestering som krävs förstudier och potentiella kostnader för omprov. Planering för dessa utgifter är avgörande för en smidig certifieringsprocess, vilket säkerställer att kandidater kan fokusera på att lära sig utan ekonomiska överraskningar.

Låt oss undersöka var och en av dessa kostnadsaspekter i detalj för att hjälpa dig att fördela din budget effektivt och fatta välgrundade beslut på vägen till att bli en Microsoft Certified Azure Security Engineer.

1. Tentamensavgifter

Examavgiften för AZ-500, Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate, är satt till 165 USD. Detta är en standardkostnad för att göra provet och betalas varje gång en individ gör provet. Även om denna avgift är en fast kostnad, bör kandidater räkna in den i sin totala budget när de planerar för certifiering.

Det är viktigt att notera att om en kandidat inte klarar provet vid första försöket, måste de betala provavgiften igen för varje efterföljande omtag. Emellertid erbjuder Microsoft ibland kampanjer som kan innehålla rabatterade eller kostnadsfria omtagningar, så det är fördelaktigt att hålla dig informerad om alla tillgängliga erbjudanden.

Dessutom, även om examensavgiften är en betydande del av certifieringskostnaden, är det inte den enda kostnaden. Potentiella kandidater måste också ta hänsyn till kostnaderna för förberedelsematerial och utbildningar, som kan variera kraftigt. När du budgeterar för AZ-500-certifieringen ska du därför avsätta medel för examensavgiften och de andra relaterade kostnaderna som kommer att beskrivas i följande avsnitt.

Total budgetuppskattning för examensavgifter: $165 - $330 (förutsatt ett möjligt omtag utan några rabatter eller kampanjer).

Standardavgiften för tentamen för AZ-500 är $165 USD, med omtagningar som medför extra kostnader.

2. Kostnader för beredningsmaterial och resurser

Resan till AZ-500-certifiering kräver ett strategiskt tillvägagångssätt för förberedelser, med en mängd olika material och resurser tillgängliga för att hjälpa kandidater. Kostnaderna för dessa kan variera kraftigt.

Officiella Microsoft-resurser, som Microsoft Learn och Microsoft Docs, erbjuder en mängd information utan kostnad. Men för dem som söker mer omfattande vägledning kan tredjepartsböcker, onlinekurser och studieguider vara att föredra, och dessa kan variera från tiotals till hundratals dollar.

Till exempel kan en detaljerad studieguide kosta mellan $30 till $100, medan onlinekurser som erbjuder en serie personliga sessioner kan variera från $100 till $300 eller mer.

Det är viktigt att välja resurser som passar din inlärningsstil och se till att de täcker all nödvändig Azure-säkerhetsteknik, inklusive Azure-säkerhetstjänster, identitets- och åtkomsthantering och nätverkssäkerhet.

När du budgeterar för förberedelsematerial, överväg djupet av din befintliga kunskap och hur mycket ytterligare information du behöver. Vissa kandidater kan kräva minimala resurser utöver de kostnadsfria erbjudandena, medan andra kan dra nytta av mer omfattande, instruktörsledd utbildning.

Total budgetuppskattning för förberedelsematerial och resurser: $0 - $400 (beroende på valet mellan gratis resurser och betalda omfattande guider).

Förberedelsematerial för AZ-500-provet sträcker sig från kostnadsfria resurser som Microsoft Learn till betalda omfattande guider och kurser.

3. Priser på utbildningar och Bootcamps

Utbildningskurser och bootcamps representerar en betydande investering i AZ-500-certifieringsprocessen, och erbjuder strukturerade och djupgående inlärningsupplevelser. Dessa program är skräddarsydda för att täcka alla aspekter av provet, från grunderna för molnsäkerhet till avancerade Azure-säkerhetsutmaningar. Kostnaderna för sådan utbildning kan variera kraftigt, med vissa kurser som börjar på några hundra dollar och omfattande bootcamps som når flera tusen dollar.

För dem som söker en uppslukande lärandeupplevelse erbjuder bootcamps ofta intensiv, instruktörsledd utbildning som kan påskynda förberedelserna. Detta kommer dock till en högre kostnad, vanligtvis från 1 000 USD till 3 000 USD eller mer, beroende på leverantörens varaktighet och rykte.

Å andra sidan kan mer prisvärda alternativ som onlinekurser erbjuda större flexibilitet och kostnadseffektivitet. Till exempel, med Readynez's Unlimited Training-program kan du få tillgång till Microsoft Certified Azure Security Engineer (AZ-500) live-instruktörsledda kurser och ett stort bibliotek med andra kurser för en fast månadsavgift på 199 euro. Denna modell ger ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella bootcamps, vilket gör det möjligt för kandidater att hantera sin inlärningstakt utan att bryta banken.

Total budgetuppskattning för utbildningskurser och bootcamps: $200 - $3 000 (beroende på vilken typ av utbildning som valts).

Utbildningskurser och bootcamps för AZ-500 sträcker sig från några hundra till flera tusen dollar, med alternativ som Readynez obegränsade träningsprogram som erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ.

4. Tidsinvesteringar och möjlighetskostnader

Tidsåtgången för att förbereda sig för AZ-500-provet är en avgörande faktor som leder till alternativkostnader. Varaktigheten av förberedelsertionen varierar mellan kandidater, vanligtvis från några veckor till flera månader, beroende på ens befintliga kunskap och erfarenhet av Azure-miljöer och säkerhetskontroller.

Professionella måste balansera sin studietid med arbete och personligt ansvar, vilket kan göra det nödvändigt att ta ledigt eller omfördela fritid till provförberedelser. För de sysselsatta kan det innebära att man använder semesterdagar eller obetald ledighet för studier och därmed ådrar sig en indirekt kostnad. Alternativkostnaden för denna tid skulle också kunna mätas mot potentiella intäkter eller professionell utveckling inom andra områden.

Det är viktigt att utveckla ett studieschema som minimerar dessa alternativkostnader samtidigt som det tillåter grundliga förberedelser. Genom att effektivt hantera studietiden kan kandidater minska påverkan på sitt dagliga arbete och privatliv.

Total budgetuppskattning för tidsinvestering och alternativkostnader: Detta är subjektivt och varierar baserat på individuella omständigheter och alternativkostnadsvärdering.

Tidsåtgången för AZ-500 examensförberedelser medför alternativkostnader som varierar beroende på individuella omständigheter.

5. Policy för omtagning av prov och ytterligare kostnader

I händelse av att en kandidat inte klarar AZ-500-provet på sitt första försök, är det viktigt att vara medveten om policyn för omtagning och tillhörande kostnader. Varje omtag kräver betalning av hela provavgiften på $165 USD, vilket kan läggas till om flera försök behövs. Kandidater bör dock hålla utkik efter kampanjer från Microsoft som kan innehålla rabatterade omtagningar eller till och med en gratis andra chans.

Det är också värt att överväga det ytterligare studiematerial eller utbildning som kan behövas efter ett misslyckat försök. Det kan innebära att man köper nya resurser, investerar i mer personliga sessioner eller registrerar sig för ytterligare utbildningsmoduler för att stärka svaga områden. Dessa kostnader bör inkluderas i den totala budgeten för att erhålla certifieringen.

Dessutom kan det finnas indirekta kostnader förknippade med att göra om provet, såsom att ta mer ledigt från arbetet eller förlänga tiden innan man uppnår certifiering och eventuellt avancera sin karriär.

Total budgetuppskattning för omprov och extra kostnader: $165 - $500+ (förutsatt att en eller två omtag och ytterligare studiematerial eller kurser).

Varje omtag på AZ-500 tentamen medför hela provavgiften på $165 USD, med potentiella extra kostnader för ytterligare studiematerial eller utbildning.

6. Krav och kostnader för omcertifiering

Att uppnå AZ-500-certifieringen är en prestation som kräver kontinuerlig ansträngning för att underhålla. Certifieringen är giltig i ett år, varefter professionella måste förnya den för att hålla sina meriter uppdaterade. Lyckligtvis erbjuder Microsoft en förnyelsebedömning genom Microsoft Learn utan kostnad, förutsatt att bedömningen är godkänd innan certifieringen löper ut.

Även om förnyelsen i sig inte medför någon direkt avgift, bör proffs överväga den tid och de resurser som behövs för att hålla sig uppdaterade med Azures säkerhetsteknik och förbereda sig för förnyelsebedömningen. Detta kan innebära regelbunden granskning av material, deltagande i webbseminarier eller diskussioner i communityn och att hålla dig informerad om de senaste säkerhetstrenderna och uppdateringarna i Microsoft Azure.

Att investera i kontinuerligt lärande säkerställer inte bara framgångsrik omcertifiering utan bidrar också till en professionells utveckling och anpassningsförmåga inom det ständigt föränderliga området molnsäkerhet.

Total budgetuppskattning för omcertifiering: 0 USD (exklusive de potentiella indirekta kostnaderna för tid som ägnas åt att förbereda förnyelsebedömningen).

Omcertifiering för AZ-500 är gratis genom Microsoft Learn, med proffs som behöver investera tid i kontinuerligt lärande för att förbereda sig för förnyelsebedömningen.

7. Kontinuerliga lärresurser och deras kostnader

Utöver omcertifiering är området molnsäkerhet dynamiskt, vilket kräver kontinuerligt lärande för att ligga steget före nya hot och ny teknik. Proffs som engagerar sig i sin karriärtillväxt måste avsätta tid och resurser för pågående utbildning.

Det finns en mängd olika resurser tillgängliga för kontinuerligt lärande, allt från gratis onlineartiklar och webbseminarier till betalda kurser och konferenser. Kostnaderna kan variera avsevärt beroende på läromaterialets djup och format. Prenumerationer på branschtidskrifter eller medlemsavgifter för professionella organisationer, till exempel, kan lägga till en årlig kostnad på $100 till $300.

För dem som letar efter strukturerade inlärningsvägar erbjuder plattformar som Readynez365 en Learning Experience Platform (LXP) som integrerar lärandetillgångar och analyser, och hjälper organisationer att hantera digital kompetensutveckling. Sådana plattformar kan vara en del av en prenumerationstjänst, som Readynez obegränsade utbildningsprogram, som ger tillgång till ett brett utbud av kurser för en fast månadsavgift.

Total budgetuppskattning för kontinuerliga läranderesurser: $0 - $300+ (beroende på vilka typer av resurser och plattformar som används).

Kontinuerligt lärande inom molnsäkerhet kräver eninvesteringar i resurser, med kostnader som varierar beroende på de valda materialen och plattformarna.

Slutgiltiga tankar

Att säkra Microsoft AZ-500-certifieringen är ett värdefullt steg för IT-proffs som vill specialisera sig på molnsäkerhet. Den här guiden har beskrivit de olika kostnaderna i samband med certifieringsprocessen, från examensavgifter och förberedelsematerial till utbildningskurser och det tidsåtgång som krävs. Genom att förstå dessa utgifter kan kandidater effektivt planera och budgetera för sin certifieringsresa, vilket säkerställer att de är väl förberedda utan oväntade ekonomiska påfrestningar.

När molnlandskapet fortsätter att utvecklas står AZ-500-certifieringen som en markering av expertis och engagemang för de högsta säkerhetsstandarderna i branschen. Med tankeväckande förberedelser och en tydlig förståelse för de relaterade kostnaderna kan proffs uppnå denna certifiering och driva sina karriärer framåt inom molnsäkerhetsområdet.

Om Readynez AZ-500 Course

För proffs som vill effektivisera sin AZ-500-certifieringsprocess erbjuder Readynez en exceptionell möjlighet med sina live-instruktörsledda kurser. Dessa kurser är utformade för att täcka alla de kritiska aspekterna av Microsoft Certified Azure Security Engineer-examen, vilket ger en interaktiv och engagerande lärandeupplevelse som går utöver självstudier.

Readynez tillvägagångssätt för träning betonar liveinstruktion, som har visat sig ge bättre läranderesultat jämfört med inspelade videor. Detta format möjliggör interaktion i realtid, omedelbar feedback och personliga sessioner som tillgodoser varje deltagares unika behov. Kurserna är omfattande och täcker azurblå säkerhetsteknik, identitets- och åtkomsthantering och nätverkssäkerhet, vilket säkerställer att kandidaterna är väl förberedda för provet.

Dessutom, med Readynez obegränsade utbildningsprogram, har kandidater tillgång till AZ-500-kursen och ett omfattande bibliotek med andra IT- och teknikkurser för en fast månadsavgift på endast 199 euro. Denna modell erbjuder överkomliga priser och flexibilitet, vilket gör det möjligt för proffs att lära sig i sin egen takt utan stress av ytterligare ekonomiska åtaganden.

Genom att välja Readynez drar kandidaterna nytta av en strukturerad och stödjande lärmiljö, expertinstruktion och bekvämligheten med en allomfattande utbildningslösning, som alla bidrar till en framgångsrik certifieringsupplevelse.

FAQs

Vilka är de viktigaste inlärningsmålen för blivande säkerhetsingenjörer som tar AZ-500-provet?

De viktigaste inlärningsmålen för AZ-500-provet inkluderar förståelse av Azures säkerhetsinfrastruktur, hantering av identitet och åtkomst, implementering av säkerhetskontroller och hotskydd samt hantering av säkerhetsoperationer. Aspirerande säkerhetsingenjörer kommer att lära sig att designa och implementera Microsoft Azure-säkerhetslösningar.

Kan du beskriva de läranderesultat man kan förvänta sig efter att ha klarat AZ-500-provet?

Efter att ha klarat AZ-500-provet kan kandidater förvänta sig att ha en grundlig förståelse för Azures säkerhetsteknik och -praxis. Läranderesultat inkluderar möjligheten att säkra Azure-miljöer, hantera identiteter, konfigurera säkerhetspolicyer och svara på eskalering av säkerhetsincidenter effektivt.

Vilka unika erbjudanden ger AZ-500-certifieringen till säkerhetsingenjörer?

AZ-500-certifieringen ger säkerhetsingenjörer en specialiserad referens som validerar deras expertis inom molnsäkerhet. Unika erbjudanden inkluderar djupdykning i Azure-specifika säkerhetsfunktioner, praktisk erfarenhet av verkliga säkerhetsscenarier och erkännande som expert på att säkra Azure-miljöer.

Finns det några föreslagna kurser eller resurser specifikt utformade för AZ-500-provet?

Ja, det finns flera kurser och resurser speciellt utformade för AZ-500 examensförberedelser. Ett starkt rekommenderat alternativ är Readynez Certified Azure Security Engineer-kursen, som erbjuder en uppslukande och omfattande utbildningsupplevelse skräddarsydd för AZ-500-provets mål. Den här kursen täcker alla nödvändiga ämnen och ger praktisk erfarenhet, vilket säkerställer en grundlig förståelse för Azure-säkerhet.

Strävan efter professionell certifiering, såsom Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate (AZ-500), representerar ett betydande engagemang för att utveckla sin expertis inom molnsäkerhet.

Denna omfattande guide kommer att dela upp de olika kostnaderna för att erhålla AZ-500-certifieringen, vilket ger en tydlig färdplan för budgetering och förberedelser. Oavsett om du är en individ som vill förbättra din karriär eller en del av ett molnsäkerhetsteam som syftar till att stärka din organisations försvarsförmåga, är det avgörande att förstå dessa utgifter för en framgångsrik certifieringsresa.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}