Azure eller Amazon Web Services? Få en överblick här

AWS har funnits på marknaden längst; 2006 lanserades Amazon Web Services (AWS) och sedan dess har mycket förändrats för AWS och det konkurrensmässiga landskapet. Till exempel skapades Microsoft Azure 2010, och Microsoft har som bekant vana att skapa betydande förbättringar för varje produkt de verkligen satsar på.

Båda leverantörerna har åtminstone haft tid nog att skapa flexibla, stabila och lönsamma produkter. Om vi tittar rent övergripande på det, så jämför vi AWS - ett välkänt, stabilt och pålitligt val med ett brett utbud av övertygande erbjudanden – med Microsoft Azure, som utgör ett erbjudande från arkitekterna bakom många av de verktyg som du troligtvis redan använder dig av.

Det grundläggande

Amazon delar in sina ”Infrastructure as a Service”-erbjudanden i fyra kategorier: Compute, Storage and Content Delivery, Database och Networking. Alla dessa resurser används med Amazons säkerhets- och identitetstjänster, som inkluderar Amazons hostade Active Directory, AWS Identity Management, AWS-Certifikathanterare för administration av SSL / TLS-certifikat och till och med hårdvarubaserad nyckellagring- och administration via AWS CloudHSM. Du kan övervaka din resursanvändning via administrationsverktyg som Amazon CloudWatch, använda AWS Cloudtrail för att spåra användaraktivitet och API-användning, och AWS Configuration till att spåra resursinventering- och förändringar.

Azure täcker också de in alla dessa breda kategorier, som de kallar Compute, Data Management (som inkluderar Database) och Performance and Networking. Azure säkrar dessa tjänster med hjälp av en kombination av Azure Active Directory, Active Directory Federation Services, Multi Factor Authentication och en sofistikerad Role Based Access-kontrollmodell, somd de använder till att utöka en modern säkerhetsarkitektur till molnet, där Group Policy inte alltid fungerar. Azure har också en rad tjänster och integreringar för ingående övervakning och meddelande om mätningar av infrastruktursprestanda och loggfiler.

Licensiering

För vissa kunder utgör den enkla licensieringen en stor del av attraktionskraften i att flytta till molnet. Du blir automatiskt fakturerad för de licenser du använder. Men å andra sidan har man kanske redan investerat i en hel del dyra licenser för applikationstjänster, som man vill köra på Windows som SQL Server eller BizTalk. Därför glädjer det dig säkert att få veta att dessa investeringar inte per automatik har varit förgäves även om man börjar använda molnet.

Microsoft erbjuder nämligen licensmobilitet för vissa applikationsservrar, så det är viktigt att du på förhand bildar dig en uppfattning om vilka av dina applikationer som kan användas i licensmobilitets-programmet och kommer ihåg att själva Windows-servern inte är en av dem. Det vill säga, om du till exempel kör en lokal Windows-server med SQL-servern och samtidigt kör en VM i molnet, kommer du tvingas betala för två Windows-licenser. Men SQL-server-licensen, som omfattas av licensmobilitet, måste du inte betala för igen. Du kan därför använda den licens du redan betalat för till att köra din SQL-server i molnet.

Hybrid Cloud

Om du ska bygga upp infrastrukturen från början hos en ny verksamhet behöver du inte tänka på övergångslösningar utan kan i stället göra allt i molnet redan från början.

Men för de allra flesta handlar det om en faktisk migrering till molnet, och väldigt många har inga planer på att köra allt i molnet. Det kan det minnas många anledningar till och för dem handlar det om att flytta över vissa saker till molnet medan andra ligger kvar på servern i det egna datacentret.

För just dessa kunder erbjuder Microsoft en bra lösningg för hybridmoln-konfigureringar. Med ett hybridmoln kan du köra molnaplikationer och lokalt körda resurser, samt arbeta sömlöst med båda delarna.

Med plattformar som Azure StorSimple, Hybrid SQL Server, Azure Stack med flera leder Microsoft utvecklingen för hybridmoln. Amazon jobbar på att komma ikapp och de erbjuder också ett fåtal hybridmoln-lösningar som exempelvis Storage Gateway, DynamoDB Local och OpsWorks, men tills vidare är Microsoft ledande ionom hybridmoln.

Microsoft-dominerade verksamheter

Microsoft har alltid fokuserat på företagskunder, och därför har man också fokuserat på att deras integrering med Azure är välfungerande när man har lanserat Windows och de flesta andra plattformarna.

Microsoft har också säkerställt att integreringen med Visual Studio och TFS fungerar väldigt bra och detsamma gäller för Active Directory. Du kan använda samma Active Directory-konto som du har nu för att logga in på Azure-molntjänster såsom Office 365 eller din Azure SQL.

För Microsoft-dominerade verksamheter kan det vara en god idé att välja Azure på grund av de integreringsmöjligheter som medföljer.

Open Source-dominerade verksamheter

För Open Source-verksamheter var det fram tills ganska nyligen en lite udda tanke, för att inte säga rakt av omöjligt, att välja Azure för sina molnlösningar. Microsoft har inte alltid haft den bästa relationen med Open Source-gemenskapen, men just nu går den i rätt riktning.

AWS å andra sidan har alltid varit Linux-vänligt och de kommer inte från en bakgrund där man är skeptisk till Open Source. Så om du använder dig av Open Source kommer du säkert vara rätt bekväm med AWS och alla de integreringsmöjligheter för Open Source de erbjuder.

Å andra sidan är PowerShell och .NET Core Open Source och utför också ”pull requests” på GitHub. SQL-servern körs på Linux och Hyper-V körs i Docker. Det är en trend som fortsatt i Azure, där du nu kan köra Red Hat Enterprise Linux och Apache Hadoop-kluster. Azure och Microsoft gör generellt sett en insats för att inkludera Open Source-möjligheter.

Ändå har Amazon fördelen här på grund av sin långa historia med Open Source och eftersom Azure fungerar mer sömlöst med Microsofts utvecklingsverktyg än utan dem. Trots allt kan det vara värt att ta en titt på Azure även om ni använder Open Source, för det kan ändå visa sig vara ett bra val för er.

Omkostnader

Varje leverantör av molntjänster kommer att argumentera för att du kan spara pengar genom att flytta till molnet. Dessvärre är det väldigt svårt att ge en trovärdig uppskattning på vad det kommer att kosta för en specifik verksamhet, eftersom det nästan alltid innefattar komplexa beräkningar som ofta är beroende av användarbeteendet. Var därför medveten om att kostnadsgeneraliseringar kan vara ganska vilseledande. Men om du ändå är intresserad erbjuder både Amazon och Azure en kostnadsberäknare som du hittar på följande länkar:

Vill du veta mer?

Då är du säkert redo för de nyaste rollbaserade Azure-utbildningstracken som du kan läsa mer om här. Eller har du valt AWS? I så fall hittar du alla program och certifieringar här.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

  • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
  • Money-back Garanti
  • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
  • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}