Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Är PRINCE2 likvärdigt med PMP?

 • Is PRINCE2 equivalent to PMP?
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024

Har du någonsin undrat över skillnaderna mellan PRINCE2- och PMP-certifieringar i projektledning? Dessa certifieringar är både internationellt erkända och alla har unika egenskaper och fördelar.

I den här artikeln kommer vi att undersöka om PRINCE2 är likvärdig med PMP. Att förstå skillnaderna mellan dessa certifieringar kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om vilken som är bäst för dina karriärmål.

Översikt över PMP- och PRINCE2-certifieringar

PMP- och PRINCE2-certifieringar fokuserar på olika projektledningsmetoder. PMP erbjuder en bred förståelse för processer och tekniker, medan PRINCE2 betonar ett strukturerat arbetssätt med tydliga roller och ansvar.

PMP är globalt erkänt, medan PRINCE2 är populärt inom statliga sektorer.

För att få PMP-certifiering behöver proffs lång erfarenhet av projektledning. Å andra sidan är PRINCE2 lämplig för dem som vill förbättra sina färdigheter i projektledning utan att behöva tidigare erfarenhet.

PMP-certifiering hanteras av Project Management Institute (PMI), medan PRINCE2-certifiering övervakas av AXELOS.

Båda certifieringarna är mycket efterfrågade och kan leda till högre löner. Att välja mellan PMP och PRINCE2 beror på individuella karriärmål, branschbehov och komplexiteten i projekt man planerar att hantera.

Vikten av projektledningscertifiering

Projektledningscertifiering är viktig för yrkesverksamma som effektivt vill hantera projekt och få högre löner. Att få en certifiering indikerar att individen har ägnat tid åt att bemästra de bästa metoderna för framgångsrik projektledning. Med denna certifiering kan en arbetsgivare lita på att projektledaren är kapabel att konsekvent planera, övervaka och slutföra projekt inom den angivna tidsramen och budgeten, vilket i slutändan gynnar företagets mål.

Certifieringar som PMP eller PRINCE2 visar en gedigen förståelse för projektledningsmetoder, processer och tekniker. Att ha dessa certifieringar ger individer kunskap och färdigheter att leda komplexa projekt framgångsrikt, vilket hjälper dem att sticka ut i en konkurrenskraftig bransch.

Arbetsgivare föredrar ofta certifierade projektledare eftersom de tillför organisationen professionalism, expertis och trovärdighet. Det är därför certifierade yrkesverksamma vanligtvis tjänar högre löner och har fler möjligheter till karriäravancemang jämfört med sina icke-certifierade kamrater.

PMP-certifiering

Examdetaljer för PMP

Project Management Professional (PMP)®-certifieringen är en internationellt erkänd merit inom projektledning. Den bedömer en kandidats förmåga att effektivt hantera personal, rutiner och affärsmål för ett professionellt projekt. PMP-provet fokuserar på projektledning. Det är en certifiering som många yrkesverksamma inom olika branscher tycker är värdefulla.

PMP-examen täcker projektinitiering, planering, utförande, övervakning, kontroll, stängning och ramverk för projektledning. Kandidater behöver känna till PMBOK-guiden för examensfrågor.

För att förbereda sig kan kandidater ta PMP-utbildningar, använda onlineresurser och öva på provexamina. Det är viktigt att förstå tentamens struktur – det finns 180 flervalsfrågor att besvara på fyra timmar.

Det är tufft men att klara PMP-provet kan öppna upp jobbmöjligheter, öka lönepotentialen och öka efterfrågan på projektledningsfärdigheter.

Löneutsikter med PMP-certifiering

Proffs med en PMP-certifiering tjänar ofta mer än de utan den i projektledning eftersom denna certifiering visar på expertis i att leda projekt. Arbetsgivare uppskattar det som ett bevis på effektiv uppgiftshantering och framgångsrikt teamledarskap.

Fördelar med PMP-certifiering

PMP-certifiering är en värdefull prestation inom projektledning. Det validerar yrkesverksammas färdigheter och kunskaper, vilket öppnar olika karriärmöjligheter i branschen.

Proffs med PMP-certifiering kan effektivt hantera komplexa projekt, vilket leder till ökad arbetstillfredsställelse och karriärtillväxt. Denna certifiering visar expertis, förbättrar trovärdighet och säljbarhet för potentiella arbetsgivare.

De rigorösa examenskraven och utbildningen i samband med PMP-certifiering säkerställer att yrkesverksamma är väl förberedda för att utmärka sig i projektledning. Därför får PMP-certifierade individer ofta högre löner på grund av sin skicklighet i projektledningsprocesser och -tekniker.

Jämförelse av PMP med PRINCE2

Certifieringskraven för PMP och PRINCE2 är olika. PMP fokuserar på kunskap och erfarenhet av projektledning. Däremot kräver PRINCE2 förståelse för dess strukturerade metodik.

När det gäller branschens erkännande är PMP mer globalt erkänd, särskilt inom IT-sektorn. PRINCE2 är populärt inom den offentliga sektorn, särskilt i Storbritannien. PRINCE2 är godkänd certifiering för många offentliga organisationer som NHS, Home Office och Central Government.Dess anpassningsbara tillvägagångssätt säkerställer att projekt uppfyller krav, budgetar och deadlines på ett effektivt sätt, vilket gör det ovärderligt för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn.

När trycket ökar för att offentliga projekt ska uppfylla den erforderliga specifikationen, inom budget och i tid, behövs en fast metod som kan tillämpas på alla projekt för att säkerställa berättigade skattebetalares ekonomiska utgifter. Därför blir PRINCE2-certifieringarna mer och mer värdefulla för tjänstemän i den offentliga sektorn.

Båda certifieringarna erbjuder värdefull kompetens för projektledare. PMP fokuserar på en bredare projektledningsstrategi, medan PRINCE2 tillhandahåller en detaljerad metodik för effektiv projektledning.

PRINCE2-certifiering

Provformat för PRINCE2

Det finns tre PRINCE2-prov – Foundation, Practitioner och Agile. Vi kommer att titta på formatet för dem alla här.

 1. PRINCE2 Foundation.

  Detta prov täcker de grundläggande principerna och teman för PRINCE2. Det är en sluten bok tentamen med en längd på 60 minuter. Det finns 60 flervalsfrågor för 60 poäng. Godkänt betyg är 55%.
 2. PRINCE2-utövare.

  Det här provet utvärderar en projektledares förmåga att tillämpa PRINCE2-metoden i praktiska scenarier. Det är ett prov med öppen bok med fokus på verkliga tillämpningar. Du får 150 minuter på dig att svara på 68 frågor för 68 poäng. Godkänt betyg är 55%.
 3. PRINCE2 Agile.

  Detta riktar sig till projektledare som vill utnyttja agility med bibehållen styrning. Du får 60 minuter på dig att svara på 50 frågor. Godkänt betyg är 55%

För att förbereda dig för ditt prov, fokusera på att förstå PRINCE2-processer, tekniker och bästa praxis. Praktisk erfarenhet av att tillämpa PRINCE2 på riktiga projekt kan förbättra projektledningsförmågan.

Färdigheter förvärvade genom PRINCE2-certifiering

Förberedelser för PRINCE2-certifiering hjälper individer att bemästra viktiga projektledningsfärdigheter. Du kommer iväg med en djup förståelse för projektledningsmetoder. Du kommer att kunna hantera projekt effektivt och se till att uppgifter utförs i tid och inom budget.

Så, är PRINCE2 ekvivalent med PMP?

Även om PRINCE2- och PMP-certifieringar båda ger projektledningsfärdigheter och kunskaper, är de inte likvärdiga. De fokuserar på olika projektledningsmetoder.

PRINCE2 har sitt ursprung i Storbritannien medan PMP har sitt ursprung i USA. PRINCE2 bygger på en processbaserad metodik medan PMP har en kunskapsbaserad metodik.

Om vi ​​tittar på länder där dessa certifieringar är populära, är PRINCE2 favoriserad i Storbritannien, Australien och större delen av Europa. PMP är mer populärt i USA, Kanada, Australien, Schweiz och vissa asiatiska länder.

Alternativa referenser

Andra certifieringar för projektledning att överväga

När de letar efter certifieringar för projektledning har proffsen alternativ utöver PMP och PRINCE2. De kan överväga CAPM-, ITIL- eller Agile-certifieringar.

Dessa certifieringar kan komplettera en PMP- eller PRINCE2-certifiering eller fristående. Även om PMP och PRINCE2 är välkända, kan alternativa certifieringar som CAPM, ITIL eller Agile ge en konkurrensfördel. De fokuserar på områden som IT service management eller agila metoder.

Faktorer att tänka på när du väljer en certifiering inkluderar efterfrågan från industrin, karriärmål och specifika projektledningsmetoder som krävs av arbetsgivare i din region. Genom att få flera certifieringar kan projektledare förbättra sina färdigheter, öka lönepotentialen och hantera komplexa projekt i olika branscher mer effektivt.

Beslutsfattande faktorer vid val mellan PMP och PRINCE2

PMP- och PRINCE2-certifieringar fokuserar på olika projektledningsmetoder. PMP fokuserar på att integrera olika processer och tekniker, medan PRINCE2 betonar att definiera roller och ansvar i ett projektteam.

När de väljer mellan de två bör individer överväga sina karriärmål, bransch och efterfrågan på certifiering i sin region. PMP är globalt erkänt, föredras av många arbetsgivare och kan leda till bredare möjligheter och högre löner. PRINCE2 används ofta inom myndigheter och IT-sektorer, vilket visar på specifik expertis inom projektledning.

Förbättra färdigheter

Hur projektledningskurser kan bidra till att förbättra dina färdigheter

Projektledningsutbildningen utrustar dig med olika projektlednings- och organisationsverktyg. Dessa verktyg ger dig möjlighet att förbättra ditt arbetsschema, leveranser och övergripande produktivitet.

Konkurrensfördel: Stick ut i branscher som teknik, hälsovård, finans, teknik och juridik genom att utveckla väsentliga organisatoriska och ledarskapsförmåga genom certifierad projektledningsutbildning.

Lönetillväxt: Certifiering kan avsevärt öka din inkomstpotential, vilket framgår av många löneundersökningar.

Förbättrad kvalitet: Lär dig att hantera resurser effektivt, använda verktyg och ramverk och undvika förhalning, vilket leder till konsekvent högkvalitativ projektleverans.

Ledarskapsutveckling: Projektledning ingjuter ledarskapsegenskaper, ger vision, motivation och reflytta hinder för teamet, vilket i slutändan driver bättre organisation och framgång.

Effektivt måluppfyllelse: Strukturerad målsättning och planering från projektledningsutbildning gör att du kan prioritera uppgifter, förutse utmaningar och uppnå mål snabbare och mer effektivt.

Klassrumsutbildning online

Fördelar med onlineklassrumsutbildning för certifieringar för projektledning

Klassrumsutbildning online för certifieringar för projektledning erbjuder flexibilitet för individer med fullspäckade scheman. Detta gör att de kan hantera sin studietid kring arbete och personliga åtaganden.

Denna flexibilitet är avgörande för proffs som vill förbättra sina färdigheter i projektledning. Det hjälper dem att balansera förberedelser för certifieringsprov med dagliga uppgifter.

Klassrumsträning online ger också tillgänglighet för personer i avlägsna områden eller internationella studenter. Detta är särskilt viktigt för dem som kanske inte har lätt tillgång till traditionella träningscenter.

Den interaktiva karaktären hos onlineklassrumsträning förbättrar inlärningsupplevelsen. Det erbjuder realtidsdiskussioner, gruppaktiviteter och virtuella teamprojekt som simulerar projektledningsprocessen.

Detta praktiska tillvägagångssätt säkerställer att yrkesverksamma får praktiska färdigheter omedelbart tillämpliga i sina roller som projektledare inom sina organisationer.

Populära städer för projektledningscertifiering

Städer som London, Toronto och Sydney erbjuder olika kurser för att hjälpa individer att gå vidare i sina karriärer. Certifieringskrav och examenscentra skiljer sig åt mellan olika stader.

Vissa platser, som New York och Dubai, har flera examenscentra för PMP-certifiering på grund av stor efterfrågan från projektledare.

Nyckel takeaways

I slutändan kommer beslutet mellan PRINCE2 och PMP-certifiering att baseras på din bransch och karriärsträvanden. Båda certifieringarna erbjuder värdefulla färdigheter och kunskaper, nödvändiga för att projektledare ska utmärka sig i att hantera komplexa projekt och förbli konkurrenskraftiga inom området.

Readynez erbjuder en 4-dagars Prince2 Foundation and Practitioner och en 4-dagars PMI Project Management Professional (PMP)-kurs och certifieringsprogram, vilket ger dig all inlärning och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för proven och certifieringarna.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med Prince2 Foundation and Practitioner eller PMP-certifieringen och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Är PRINCE2 detsamma som PMP?

Nej, PRINCE2 och PMP är inte samma sak. PRINCE2 är en projektledningsmetodik utvecklad i Storbritannien, medan PMP är en certifiering som erbjuds av Project Management Institute baserat i USA.

Vad är skillnaden mellan PRINCE2 och PMP?

PRINCE2 är en strukturerad metodik för projektledning som används i stor utsträckning i Storbritannien och Europa, med fokus på organisation och kontroll. PMP är en globalt erkänd certifiering av Project Management Institute som täcker ett bredare utbud av projektledningsprinciper och tekniker.

Kan jag använda min PMP-certifiering i stället för PRINCE2?

Nej, PMP och PRINCE2 är separata projektledningscertifieringar med olika metoder. Även om de båda täcker projektledningsprinciper, är de inte utbytbara. Det rekommenderas att ha båda certifieringarna om du arbetar med globala projekt.

Värderar arbetsgivare PMP mer än PRINCE2?

Det beror på bransch och företag. Vissa arbetsgivare kanske värderar PMP mer för dess globala erkännande och fokuserar på bästa praxis för projektledning, medan andra kanske föredrar PRINCE2 för dess strukturerade tillvägagångssätt. Det rekommenderas att undersöka de specifika kraven för jobbet och branschen innan du genomför någon av certifieringarna.

Vilken certifiering är mer allmänt erkänd, PRINCE2 eller PMP?

PMP är mer allmänt erkänt globalt jämfört med PRINCE2, särskilt i Nordamerika. PRINCE2 är dock mer utbredd i vissa branscher och regioner som Europa och Storbritannien.

Två personer övervakar system för säkerhetsintrång

Unlimited Security Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda säkerhetskurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}