Köp Unlimited Training licenser i juni och få 3 månaders utbildning kostnadsfritt! ☀️

Är Microsoft AZ-500 en bra certifiering för din karriär?

 • Is AZ-500 a good certification?
 • Published by: André Hammer on feb 08, 2024
En grupp människor som diskuterar spännande IT-ämnen

Vill du avancera din karriär inom teknikbranschen? Microsoft AZ-500-certifieringen kan vara en värdefull tillgång att ha under bältet.

I den här artikeln kommer vi att utforska de potentiella fördelarna med att få denna certifiering och hur det kan påverka din karriärbana. Oavsett om du är en erfaren proffs eller precis har börjat, kan AZ-500-certifieringen vara en värdefull investering i din framtid.

Vad är AZ-500-certifieringen?

Proffs med en AZ-500-certifiering har utökade karriärmöjligheter. Det beror på att den här certifieringen bevisar deras förmåga att hantera identitet och åtkomst, såväl som säkra data, applikationer och nätverk.

AZ-500 sticker ut på arbetsmarknaden genom sitt fokus på säkerhet. Medan andra Azure-certifieringar täcker bredare aspekter, gör AZ-500s specialisering inom säkerhet den unik och mycket eftertraktad.

Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate-certifieringen kan erhållas genom att klara AZ-500-certifieringsprovet. Det här provet är skräddarsytt för att visa upp din expertis och dina förmågor som Azure-säkerhetsingenjör. I den här rollen skulle jag ansvara för att distribuera, övervaka, övervaka och skydda resurser inom Azure och multi-cloud-inställningar. Din expertis skulle sträcka sig till att ge råd om de bästa konfigurationerna och tjänsterna för att skydda identiteter, data, applikationer och nätverk.

För Azure-proffs som vill avancera sina karriärer är denna certifiering ett utmärkt val. Det tillför värde till deras kompetens och visar deras expertis i att säkra Azure-miljöer.

Den ökande efterfrågan på molnsäkerhetsproffs

Ett betydande antal chief information officers (CIOs) ser cybersäkerhet som sin främsta angelägenhet, enligt insikter från 2023 Insight Intelligent Technology Report av IDC InfoBrief. Rapporten understryker att cybersäkerhet är en av de största utmaningarna för organisationer, med 56 % av de tillfrågade erkänner dess avgörande betydelse.

I takt med att tekniken utvecklas utvecklas cyberhot, vilket kräver konstant vaksamhet från IT-ledare och deras team för att effektivt minska potentiella risker. Efterfrågan på kompetens inom molnsäkerhet ökar, vilket ökar erkännandet och värdet av AZ-500-certifieringen. Detta gör det till en värdefull investering för erfarna Azure-proffs som vill avancera inom molnsäkerhet. Med många företag som går över till molnbaserad infrastruktur finns det ett större behov av skickliga yrkesmän för att säkra dessa miljöer.

AZ-500-certifieringen ger individer kunskap och expertis för att effektivt säkra molnplattformar, vilket gör dem mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt i Storbritannien och USA, där efterfrågan på molnsäkerhetsproffs ökar. Som ett resultat kan de med en AZ-500-certifiering förutse en konkurrensfördel och attraktiva karriärmöjligheter i branschen.

Är AZ-500 en bra certifiering för yrkesverksamma?

Karriärmöjligheter med en AZ-500-certifiering

Individer med en AZ-500-certifiering har stora karriärmöjligheter. Denna certifiering visar expertis i att implementera säkerhetskontroller, upprätthålla säkerhetsställning, hantera identitet och åtkomst och skydda data, applikationer och nätverk.

Dessa färdigheter är och kommer att fortsätta att vara mycket efterfrågade på grund av ökande oro för cybersäkerhet. Det finns ett ökat behov av proffs med denna expertis.

Branschen värdesätter yrkesverksamma med en AZ-500-certifiering, som erbjuder konkurrenskraftiga jobbmöjligheter och löneförväntningar. Arbetsgivare inser vikten av att säkra sina digitala tillgångar och är villiga att kompensera dem med relevant kompetens och kunskap.

Färdigheter förvärvade genom AZ-500

Proffs som erhåller AZ-500-certifieringen skaffar sig en rad färdigheter som krävs för molnsäkerhet och Microsoft Azure. Dessa inkluderar implementering av plattformsskydd, hantering av säkerhetsoperationer och säkra data och applikationer.

Sådana proffs för att utveckla en robust förståelse för viktiga säkerhetskomponenter inom molnmiljön. Genom att göra det stärker de sin expertis i att minska risker och underhålla säkra molninfrastrukturer. Detta i sin tur öppnar upp karriärmöjligheter som molnsäkerhetsarkitekt, molnsäkerhetskonsult och molnsäkerhetsingenjör.

Undersöker värdet av AZ-500 på arbetsmarknaden

Löneförväntningar för AZ-500 certifierade proffs

AZ-500-certifierade yrkesverksamma kan förvänta sig konkurrenskraftiga löner på arbetsmarknaden eftersom deras specialiserade färdigheter i att säkra Azure-miljöer är mycket efterfrågade. Naturligtvis varierar lönerna mycket beroende på land och din roll men för att ge dig en uppfattning är den genomsnittliga Azure-säkerhetsingenjörslönen i USA runt 138 00 USD per år eller cirka 70 USD per timme.

AZ-500-lönen för nybörjarpositioner börjar på 120 000 USD årligen, medan många erfarna arbetare tjänar upp till 175 000 USD årligen.

Jämförelse med andra Azure-certifieringar

Jämfört med andra Azur certifieringar ger AZ-500 en bred kunskap om säkerhet medan andra är mer specifika.

Jämfört med andra Azure-certifieringar, som AZ-104 eller AZ-204, kan AZ-500-certifierade proffs få högre löner på grund av säkerhetens kritiska natur i dagens digitala landskap.

Arbetsgivarens uppfattning om AZ-500-certifiering

Arbetsgivare verkar värdesätta AZ-500-certifieringen högt, förmodligen för att den visar expertis inom Microsoft Azure-säkerhetsimplementering. Denna certifiering är en positiv indikator på arbetsmarknaden. Arbetsgivare förväntar sig att certifierade individer har djupa kunskaper och praktiska färdigheter inom hotskydd, säkerhetshantering och identitets- och åtkomstkontroll. Certifieringen indikerar förmågan att säkra molnbaserade applikationer och implementera säkerhetsåtgärder för skydd av digitala tillgångar i en organisation.

Är AZ-500 en bra certifiering för erfarna Azure-proffs?

Avancerad kompetensvalidering för Azure-säkerhetsspecialister

AZ-500-certifieringen är för Azure-säkerhetsspecialister. Den validerar avancerade färdigheter i att hantera identitet och åtkomst, implementera plattformsskydd, hantera säkerhetsoperationer och säkra data och applikationer inom Azure. Företag söker aktivt proffs med expertis för att säkra sina molnbaserade system, vilket gör AZ-500-certifieringen mycket värdefull för att möta dessa krav.

Med efterfrågan på expertis inom molnsäkerhet ständigt ökar, är AZ-500-certifieringen en värdefull tillgång för yrkesverksamma som vill utvecklas i sina karriärer inom molnsäkerhetsbranschen.

Skäl att fortsätta med AZ-500-certifieringen

Branschkrav på Azure-säkerhetskompetens

Som vi har visat växer efterfrågan på molnsäkerhetsproffs. Företag vill ha individer med rätt kompetens för att säkra sina molnmiljöer. Eftersom molnlösningar fortsätter att omfamnas kommer skickliga proffs med Azure-säkerhetsexpertis att vara efterfrågade. Att få AZ-500-certifieringen är ett smart val för karriäravancemang!

Personlig utveckling och fortbildning

När det gäller långsiktig avkastning på investeringar och karriärutveckling är AZ-500-certifieringen värdefull. Det visar en professionells engagemang för att hålla sig uppdaterad med de senaste tekniktrenderna och deras förmåga att effektivt säkra molnbaserade miljöer, vilket gör dem till en tillgång för alla organisationer. Därför kan det betyda skillnaden mellan att få det jobbet eller inte.

Som sagt, det är avgörande att inte likställa ditt personliga värde med resultatet av provet. Att misslyckas kan vara nedslående, särskilt efter att ha investerat tid i studier, videor, läsning, laborationer och övningsprov. Testresultatet definierar dock inte dig som person eller dina färdigheter och bidrag i en professionell miljö.

Även om certifieringar kan förbättra ditt CV och dina jobbutsikter och känna sig givande när de uppnås, bör det primära målet med att fullfölja dem vara att skaffa kunskap inom ditt område för att förbättra dig som professionell.

Nätverksmöjligheter för certifierade proffs

Proffs med AZ-500-certifieringen har tillgång till många nätverksmöjligheter. Dessa inkluderar att delta i branschevenemang, gå med i professionella organisationer och delta i onlineforum. Nätverk gör att proffs kan dra nytta av kamraters kunskap, hålla sig uppdaterad om trender och skapa värdefulla kontakter. Det förbättrar också karriärmöjligheterna genom att få tillgång till nya jobbmöjligheter, få insikter och bygga ett starkt professionellt rykte.

Dessutom kan nätverkande leda till mentorskap, projektsamarbete och att lära av andras erfarenheter inom området.

Skäl att vänta med att fortsätta AZ-500-certifieringen

När ska man överväga andra

Azure

-certifieringar

Proffs som vill specialisera sig på specifika Azure-tjänster som datahantering, AI eller IoT bör överväga att utöva andra Azure-certifieringar istället för AZ-500 som är specifikt säkerhetsorienterad. Faktorer att ta hänsyn till när du väljer mellan AZ-500 och andra Azure-certifieringar inkluderar långsiktiga karriärmål, nuvarande jobbansvar och efterfrågan på specifika färdigheter på arbetsmarknaden.

För karriärvägar eller specialiseringar som molnutvecklare, lösningsarkitekt eller DevOps-ingenjör kan andra Azure-certifieringar vara mer lämpliga än AZ-500 eftersom de kräver expertis inom olika områden av Azure. Dessa certifieringar kan vara mer relevanta för individer som vill avancera sina karriärer inom dessa specifika områden.

Bedömning av nuvarande färdigheter och behovet av AZ-500

Individen bör bedöma sina färdigheter och kunskaper i Azure-säkerhet. Att identifiera specifika behov eller brister i kompetens är avgörande. Detta hjälper till att avgöra om det är nödvändigt eller fördelaktigt att eftersträva AZ-500-certifieringen. Till exempel, om individen saknar expertis i att hantera säkerhetsoperationer eller implementera säkerhetslösningar, kan certifieringen öka deras kvalifikationer och ge en konkurrensfördel inom molnsäkerhet.

Analysera investeringen: Är AZ-500 Certifikation värt det?

Kostnads-nyttoanalys av AZ-500

examen

och förberedelser

AZ-500-certifieringen kräver både tid och pengar. Men de som har det tenderar att se en betydande ökning av intjäningspotentialen. Provet kommer att kosta dig cirka 165 USD inklusive extra skatter.

Kom också ihåg att denna certifiering är komplement till din befintliga jobbroll/kompetens oavsett om det är Infrastructure, Dev, Architect eller SecOps. Det är osannolikt att denna certifiering ensam kommer att öppna många dörrar – tänk på det mer som en extra fjäder i hatten.

Över till dig

Sammanfattningsvis är Microsoft Azure Security Engineer-certifieringen skräddarsydd för ingenjörer som söker expertis inom implementering och hantering av säkerhetskontroller, åtkomsthantering och skydd av molndata, applikationer och nätverk. Denna kurs validerar kandidatens skicklighet i att säkra molnbaserade lösningar, inklusive hybridkomponenter inom den övergripande infrastrukturen. För att klara provet måste kandidaterna behärska automatisering, skript, virtuella nätverk och andra virtuella tekniska färdigheter.

Viktiga certifieringsämnen inkluderar:

 • Konfigurera Microsoft Active Directory för olika arbetsbelastningar
 • Använder Azure AD:s privilegierade identitetshanteringstjänster
 • Implementera säkerhetsåtgärder för Azure-hyresgäster
 • Etablering av nätverks- och containersäkerhetsprotokoll
 • Konfigurera Azure Monitor, Azure Log Analytics, säkra policyer och säkerhetsvarningshantering

Tillämpa och hantera datainfrastruktursäkerhet med hjälp av SSL/TLS, nyckelvalv och datakryptering.Readynez erbjuder en 4-dagars AZ-500 Microsoft Certified Azure Security Engineer-kurs och certifieringsprogram som ger dig all inlärning och all support du behöver för att framgångsrikt förbereda dig för examen och certifiering. AZ-500 Microsoft Azure Security Engineer-kursen, och alla våra andra Microsoft-kurser, ingår också i vårt unika Unlimited Microsoft Training-erbjudande, där du kan gå Microsoft Azure Security Engineer och 60+ andra Microsoft-kurser för bara 199 € per månad, det mest flexibla och prisvärda sättet att få dina Microsoft-certifieringar.

Vänligen kontakta oss om du har frågor eller om du vill ha en pratstund om din möjlighet med Microsoft Azure Security Engineer-certifieringen och hur du bäst uppnår den.

FAQ

Vad är Microsoft AZ-500-certifieringen?

Microsoft AZ-500-certifieringen är en referens som validerar en kandidats färdigheter i att implementera säkerhetskontroller, hotskydd och hantera identitet och åtkomst inom Microsoft Azure. Denna certifiering visar expertis i att säkra molnmiljöer och skydda digitala tillgångar.

Hur kommer en Microsoft AZ-500-certifiering att gynna min karriär?

Microsoft AZ-500-certifieringen kommer att gynna din karriär genom att validera dina färdigheter inom säkerhetsoperationer, ge dig en konkurrensfördel på arbetsmarknaden och öppna möjligheter för högre betalda tjänster, såsom säkerhetsingenjör eller säkerhetsanalytiker.

Är Microsoft AZ-500-certifiering efterfrågad på arbetsmarknaden?

Ja, Microsoft AZ-500-certifiering efterfrågas på arbetsmarknaden, särskilt för roller inom cybersäkerhet och molnsäkerhet. Många arbetsgivare föredrar kandidater med denna certifiering för säkerhetsrelaterade jobb.

Vilka färdigheter och kunskaper krävs för Microsoft AZ-500-certifiering?

De färdigheter och kunskaper som krävs för Microsoft AZ-500-certifiering inkluderar förståelse för Azures säkerhetsteknik, praktisk erfarenhet av att implementera säkerhetskontroller och kunskap om identitets- och åtkomsthantering. Det kräver också kunskaper i att använda verktyg som Azure Security Center och Azure Sentinel.

Finns det några rekommenderade förutsättningar för Microsoft AZ-500-certifiering?

Det finns inga specifika förutsättningar för Microsoft AZ-500-certifieringen, men det är meriterande att ha erfarenhet av Azure-säkerhet, nätverk och administration. Bekantskap med säkerhetskoncept som brandväggar, kryptering och autentisering är också till hjälp.

En grupp människor som diskuterar de senaste Microsoft Azure-nyheterna

Unlimited Microsoft Training

obegränsad tillgång till ALLA LIVE instruktörsledda Microsoft kurser du vill ha - allt till priset av mindre än en kurs.

 • 60+ LIVE instruktörsledda kurser
 • Money-back Garanti
 • Tillgång till 50+ erfarna instruktörer
 • Utbildad 50 000+ IT-proffs

Varukorg

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}