9,20

Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star Fill-star half-star

(89 Reviews)

ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

Ditt personlige Larning Program med alt du trenger for å forberede deg best mulig til eksamenen og bli en Certified ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT), med støtte fra din ekspertinstruktør.

course: ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

Varighed: 3 days

Format: Virtual or Classroom

prepare-exam Forberedelse til Eksamen : Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT )

certification-icon Forberedelse til Sertifisering : ISACA: Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

ktk-icon Bli med på dette og 60+ andre Security kurs GRATIS med Unlimited Security Training

Overview

Å oppnå ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) sertifiseringen er ikke en lett oppgave, men med ditt Readynez kurs og Learning Program har vi gjort alt vi kan for å støtte deg fra start til slutt, og sikre at du har de optimale forutsetningene for å lykkes. Dette inkluderer de beste ressursene som er tilgjengelige for å hjelpe deg med å forberede deg, inkludert relevante online kurs, tilgang til praktiske labs, Practice Test for eksamensforberedelser, study guides, eksamensstøtte og veiledninger osv., alt gjort lett tilgjengelig for deg i vår Learning Platform. Velger du vårt Virtual Training-alternativ, bidrar du også til en mer bærekraftig verden med en reduksjon i CO2-utslipp på 96% sammenlignet med alternativet i klasserommet.

 • [Dictionary item: Green-check] Inkluderer omfattende læremateriell for best mulig eksamensforberedelse
 • [Dictionary item: Green-check] Ingen utdaterte og forhåndsinnspilte videoer. Oppdaterte og Live instruktørledede sessions - garantert!
 • [Dictionary item: Green-check] Inkludert i vårt Unlimited Training tilbud, som gir deg Unlimited tilgang til sikkerhetskurs
 • [Dictionary item: Green-check] Full støtte tilgjengelig som hjelper deg med å registrere deg, forberede deg til og ta eksamen

Hvem er ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) kurset for?

ISACA CGEIT Certification (Certified in the Governance of Enterprise IT) opplæringskurset er utviklet for IT-fagfolk og toppledere med ansvar for IT-styring og -ledelse. Den fokuserer på områder som IT-styringsrammer, strategisk ledelse, risikostyring, ressursoptimalisering og IT-verdilevering. Ved å fullføre kurset og oppnå sertifiseringen demonstrerer enkeltpersoner sin ferdighet i å tilpasse IT-strategier med forretningsmål, administrere IT-risikoer, optimalisere ressurser og levere verdi gjennom IT-tjenester. CGEIT-sertifiseringen validerer deres ekspertise innen IT-styring og gjør dem i stand til å bidra til effektiv styringspraksis og strategisk beslutningstaking i organisasjoner.


Tilbakemeldinger fra våre deltakere

Stephen Ridgway

Readynez er den beste treningsleverandøren jeg har brukt på mange år. Kundeservicen deres er førsteklasses, prisene er veldig konkurransedyktige og instruktørene er utmerket.

Johan Andersson

Lett å delta over Teams og en utmerket instruktør ga meg stor verdi for tiden jeg investerte.


All du trenger for å oppnå de resultatene du ønsker

Ditt personlige Learning Program vil gi deg ferdighetene du trenger slik at du kan gjøre mer av det du elsker. Learning Programmet's tre trinn er utformet slik at du lærer nye ferdigheter som vil åpne opp for nye muligheter for deg.


Slik sertifiserer vi deg

Readynez365: Ditt personlige Learning Program

Readynez365 plattformen gir en forbedret digital vei for alle læringselementene dine, fra forberedelse til eksamen, noe som gjør den til den mest direkte veien til nye tekniske ferdigheter. Velg hva du vil (og trenger) for å gjøre deg klar. Det hele er forberedt for deg i Readynez365 i god tid før kursene dine.

Opplæring designet for det virtuelle klasserommet

Treningsmetodikken er designet for det virtuelle klasserommet, med fokus på å inspirere og engasjere deg med en blanding av praktisk opplæring, presentasjoner, tekniske laboratorier og tester. Du vil også være glad for å vite at virtuell trening er elsket av ledere – det er den mest kostnadseffektive måten å trene på.

Veiledning fra ekspertene vil få deg rett i mål

Det er et maksimalt antall deltakere i teamet for å sikre deg enkel tilgang til personlig coaching. Du vil møte akkrediterte ekspertinstruktører som er erfarne IT-fagfolk og konsulenter som er sertifisert til høyeste nivå og som bringer den virkelige verden inn i undervisningen.

Eksamen og kompetansefokus

Vi dekker alle detaljene slik at du kan bruke det i ditt daglige arbeid, og du vil til og med lære detaljene du trenger å vite til eksamen. Det er ditt valg om du vil gå opp til eksamen eller ikke, men med våre detaljerte eksamensveiledninger og hotline gjør vi det enkelt å få tilgang til eksamensbeviset ditt og planlegge og fullføre eksamen online

Sertifiseringsgaranti

Din tilgang til trening er ubegrenset, og du kan trene så mye du vil frem til du består eksamen.

Bærekraftig læring – tren med god samvittighet

Tren med god samvittighet med kurs som gir 96 % lavere CO2-avtrykk sammenlignet med trening i klasserommet. Organisasjonen vår opererer med minimal miljøpåvirkning og vi har redusert våre CO2-utslipp med 96 % siden 2019. Vi overholder ISO 14001 gjennom hele forsyningskjeden vår som din garanti for våre bærekraftige kurs.


Hva du vil lære på vårt ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) kurs

- Domene 1: Rammeverk for styring av Enterprise IT (25 %)
- Domene 2: Strategisk ledelse (20 %)

- Domene 4: Risikooptimalisering (24 %)
- Domene 5: Ressursoptimalisering (15 %)

- Sikre at et rammeverk for styring av bedrifts-IT er etablert og muliggjør oppnåelse av bedriftens mål og mål for å skape interessentverdier, med hensyn til fordelerrealisering, risikooptimalisering og ressursoptimalisering.
- Identifisere kravene og målene for rammeverket for styring av bedrifts-IT ved å inkludere innspill fra muliggjørere som prinsipper, retningslinjer og rammeverk; prosesser; organisasjonsstrukturer; kultur, etikk og atferd; informasjon; tjenester, infrastruktur og applikasjoner; mennesker, ferdigheter og kompetanser.
- Sikre at rammeverket for styringen av bedrifts-IT adresserer gjeldende interne og eksterne krav (for eksempel prinsipper, retningslinjer og standarder, lover, forskrifter, tjenestemuligheter og kontrakter).
- Sikre at strategiske planleggingsprosesser er innarbeidet i rammeverket for styring av bedrifts-IT.
- Sikre inkorporering av bedriftsarkitektur (EA) i rammeverket for styring av bedrifts-IT for å optimalisere IT-aktiverte forretningsløsninger.
- Sikre at rammeverket for styring av bedrifts-IT inneholder omfattende og repeterbare prosesser og aktiviteter.
- Sikre at roller, ansvar og ansvar for informasjonssystemer og IT-prosesser er etablert.
- Sikre at problemstillinger knyttet til rammeverket for styring av bedrifts-IT blir gjennomgått, overvåket, rapportert og rettet.
- Sikre at organisasjonsstrukturer er på plass for å muliggjøre effektiv planlegging og implementering av IT-aktiverte forretningsinvesteringer.
- Sikre etableringen av en kommunikasjonskanal for å forsterke verdien av styringen av bedrifts-IT og åpenhet om IT-kostnader, fordeler og risiko i hele bedriften.
- Sørge for at rammeverket for styring av bedrifts-IT periodisk vurderes, inkludert identifisering av forbedringsmuligheter.

- Komponenter i et rammeverk for styring av bedrifts-IT
- Bransjepraksis, standarder og rammeverk for IT-styring (for eksempel COBIT, Information Technology Infrastructure Library [ITIL], International Organization for Standardization [ISO] 20000, ISO 38500)

- IT-styringsmuligheter (for eksempel prinsipper, retningslinjer og rammer; prosesser; organisasjonsstrukturer; kultur, etikk og atferd; informasjon; tjenester, infrastruktur og applikasjoner; mennesker, ferdigheter og kompetanse)
- Teknikker som brukes for å identifisere IT-strategi (for eksempel SWOT, BCG Matrix)
- Komponenter, prinsipper og konsepter knyttet til bedriftsarkitektur (EA)
- Organisasjonsstrukturer og deres roller og ansvar (for eksempel bedriftsinvesteringskomité, programledelseskontor, IT-strategikomité, IT-arkitekturgjennomgang, IT-risikostyringskomité)
- Metoder for å håndtere organisasjons-, prosess- og kulturendring
- Modeller og metoder for å etablere ansvarlighet for informasjonskrav, data og systemeierskap; og IT-prosesser
- IT-styringsovervåkingsprosesser/-mekanismer (for eksempel balansert målkort (BSC)
- IT governance rapporteringsprosesser/mekanismer
- Kommunikasjons- og promoteringsteknikker
- Assurance metodikker og teknikker
- Kontinuerlige forbedringsteknikker og prosesser

- Sikre at IT muliggjør og støtter oppnåelse av bedriftens mål gjennom integrering og justering av IT-strategiske planer med bedriftens strategiske planer.

- Evaluere, lede og overvåke IT-strategiske planleggingsprosesser for å sikre samsvar med bedriftens mål.
- Sikre at hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer er på plass for å støtte IT- og bedriftsstrategisk innretting.
- Sikre at de strategiske IT-planleggingsprosessene og relaterte resultater er tilstrekkelig dokumentert og kommunisert.
- Sikre at bedriftsarkitektur (EA) er integrert i den strategiske IT-planleggingsprosessen.
- Sikre prioritering av IT-initiativer for å nå virksomhetens mål.
- Sørge for at IT-målene går over i klare roller, ansvar og handlinger til IT-personell.

- En virksomhets strategiske plan og hvordan den forholder seg til IT
- Strategiske planleggingsprosesser og teknikker
- Påvirkning av endringer i forretningsstrategi på IT-strategi
- Barrierer for å oppnå strategisk innretting
- Retningslinjer og prosedyrer som er nødvendige for å støtte IT og forretningsstrategisk innretting
- Metoder for å dokumentere og kommunisere IT-strategiske planleggingsprosesser (for eksempel IT-dashboard/balanseed scorecard, nøkkelindikatorer)
- Komponenter, prinsipper og rammeverk for bedriftsarkitektur (EA)
- Nåværende og fremtidige teknologier
- Prioriteringsprosesser knyttet til IT-tiltak
- Omfang, mål og fordeler ved IT-investeringsprogrammer
- IT-roller og -ansvar og metoder for å kaskadere forretnings- og IT-mål til IT-personell

- Sikre at IT-aktiverte investeringer administreres for å levere optimaliserte forretningsfordeler og at gevinstrealisering utfall og ytelsesmål er etablert, evaluert og fremgang rapportert til sentrale interessenter.

- Sikre at IT-aktiverte investeringer forvaltes som en portefølje av investeringer.
- Sikre at IT-aktiverte investeringer administreres gjennom deres økonomiske livssyklus for å oppnå forretningsfordeler.
- Sikre at bedriftseierskap og ansvarlighet for IT-aktiverte investeringer er etablert.
- Sørge for at IT-investeringsforvaltningspraksis er på linje med bedriftsinvesteringsforvaltningspraksis.
- Sikre at IT-aktiverte investeringsporteføljer, IT-prosesser og IT-tjenester blir evaluert og benchmarked for å oppnå forretningsfordeler.
- Sikre at resultat- og resultatmål er etablert og evaluert for å vurdere fremgang mot oppnåelse av virksomhetens og IT-målene.
- Sikre at resultat- og resultatmål overvåkes og rapporteres til sentrale interessenter i tide.
- Sikre at forbedringstiltak blir identifisert, prioritert, initiert og styrt basert på resultat- og resultatmål.

- IT-investeringsstyringsprosesser, inkludert den økonomiske livssyklusen til investeringer
- Grunnleggende prinsipper for porteføljestyring
- Teknikker for beregning av fordeler (for eksempel opptjent verdi, totale eierkostnader, avkastning på investeringen)

- Prosesser og praksis for planlegging, utvikling, overgang, levering og support av IT-løsninger og tjenester
- Kontinuerlige forbedringskonsepter og prinsipper

- Prosedyrer for å administrere og rapportere status for IT-investeringer
- Strategier for kostnadsoptimalisering (for eksempel outsourcing, innføring av nye teknologier)
- Modeller og metoder for å etablere ansvarlighet over IT-investeringer
- Rammer for verdilevering (for eksempel Val IT)
- Business case-utvikling og evalueringsteknikker

- Sikre at det finnes et rammeverk for IT-risikostyring for å identifisere, analysere, redusere, administrere, overvåke og kommunisere IT-relatert forretningsrisiko, og at rammeverket for IT-risikostyring er i tråd med rammeverket for bedriftsrisikostyring (ERM).

- Sikre at omfattende IT-risikostyringsprosesser er etablert for å identifisere, analysere, redusere, administrere, overvåke og kommunisere IT-risiko.
- Sikre at lov- og forskriftsoverholdelseskrav blir adressert gjennom IT-risikostyring.
- Sikre at IT-risikostyring er på linje med rammeverket for enterprise risk management (ERM).
- Sikre hensiktsmessig sponsing av ledernivå for IT-risikostyring.
- Sikre at retningslinjer, prosedyrer og standarder for IT-risikostyring utvikles og kommuniseres.
- Sikre identifisering av nøkkelrisikoindikatorer (KRI).
- Sikre rettidig rapportering og riktig eskalering av risikohendelser og respons til passende ledelsesnivåer.

- Anvendelse av risikostyring på strategisk, portefølje-, program-, prosjekt- og driftsnivå
- Risk management-rammeverk og standarder (for eksempel RISK IT, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management—Integrated Framework (2004) [COSO ERM], International Organization for Standardization (ISO) 31000)
- Forholdet mellom risikostyringstilnærmingen og overholdelse av lover og forskrifter
- Metoder for å samkjøre IT og enterprise risk management (ERM)
- Forholdet mellom risikostyringstilnærmingen og forretningsresiliens (for eksempel forretningskontinuitetsplanlegging [BCP] og katastrofegjenopprettingsplanlegging [DRP])
- Risiko, trusler, sårbarheter og muligheter som ligger i bruk av IT
- Typer forretningsrisiko, eksponeringer og trusler (for eksempel eksternt miljø, intern svindel, informasjonssikkerhet) som kan håndteres ved hjelp av IT-ressurser
- Risikoappetitt og risikotoleranse
- Kvantitative og kvalitative risikovurderingsmetoder
- Risikoreduserende strategier knyttet til IT i virksomheten
- Metoder for å overvåke effektiviteten til avbøtende strategier og/eller kontroller
- Interessentanalyse og kommunikasjonsteknikker
- Metoder for å etablere nøkkelrisikoindikatorer (KRI)
- Metoder for å håndtere og rapportere status for identifisert risiko

- Sikre optimalisering av IT-ressurser, inkludert informasjon, tjenester, infrastruktur og applikasjoner, og mennesker, for å støtte oppnåelsen av bedriftens mål.

- Sørge for at prosesser er på plass for å identifisere, anskaffe og vedlikeholde IT-ressurser og -kapasiteter (dvs. informasjon, tjenester, infrastruktur og applikasjoner og mennesker).
- Evaluere, lede og overvåke innkjøpsstrategier for å sikre at eksisterende ressurser tas i betraktning for å optimalisere IT-ressursutnyttelsen.
- Sikre integrering av IT-ressursstyring i virksomhetens strategiske og taktiske planlegging.
- Sikre at IT-ressursstyringsprosessene er tilpasset virksomhetens ressursstyringsprosesser.
- Sikre at en analyseprosess for ressursgap er på plass slik at IT er i stand til å oppfylle strategiske mål for virksomheten.
- Sikre at det finnes retningslinjer for å veilede strategier for IT-ressurser som inkluderer servicenivåavtaler (SLAer) og endringer i innkjøpsstrategier.
- Sikre at retningslinjer og prosesser er på plass for vurdering, opplæring og utvikling av ansatte for å møte bedriftskrav og personlig/faglig vekst.

- Metoder for IT-ressursplanlegging
- Anskaffelse av menneskelige ressurser, vurdering, opplæring og utviklingsmetoder
- Prosesser for å anskaffe applikasjons-, informasjons- og infrastrukturressurser
- Outsourcing og offshoring-tilnærminger som kan brukes for å oppfylle investeringsprogrammet og driftsnivåavtaler (OLA) og servicenivåavtaler (SLAer)
- Metoder som brukes for å registrere og overvåke IT-ressursutnyttelse og tilgjengelighet
- Metoder som brukes for å evaluere og rapportere om IT-ressursytelse
- Interoperabilitet, standardisering og stordriftsfordeler
- Datahåndtering og datastyringskonsepter
- Konsepter for styring av tjenestenivå


Møt våre instruktører

Møt noen av instruktørene du kan møte på kurset ditt. De er eksperter, lidenskapelig opptatt av yrket sitt og dedikert til å gi kunnskapen sin tilbake til industrien, yrket og de som ønsker å lære, utforske og fremme karrieren.

Kevin Henry
#(ISC)2 #ISACA #Infosec

Kevin Henry er en globalt anerkjent ekspert som i over 20 år har bidratt til opplæring og sertifisering av mennesker innen IT-sikkerhet, inkludert CISSP, CISM, CISA og andre.

James Rowney
#(ISC)2 #TOGAF #Infosec

James Rowney er en velkjent ekspert med over 20 års bidrag til opplæring av IT-sikkerhetsferdigheter.

Friedhelm Düsterhöft
#Dataprivacy #Infosec #ISO

Friedhelm har mer enn 30 års erfaring innen IT, sikkerhet og personvern som senior informasjonssikkerhetskonsulent.


Hvordan du best kan forberede deg til vårt ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) kurs

Hos Readynez stiller vi med mange ressurser og har erfarne eksperter på området. Derfor har vi også stor suksess med mange fornøyde kunder. Du kan derfor trygt ta kurset ditt hos oss. For å ta GICSP-sertifiseringen kreves det imidlertid noen forutsetninger.

Minst fem års erfaring med å administrere, gi råd eller på annen måte støtte IT-styring i en bedrift er nødvendig for CGEIT-sertifisering. Denne erfaringen må oppfylle disse spesifikke kravene, basert på CGEIT Job Practice-domenene:

 • Minst ett års erfaring knyttet til definisjon, etablering og styring av et rammeverk for IT-styring.Type og omfang akseptert erfaring er beskrevet i CGEIT-domene 1 (Framework for the Governance of Enterprise IT).
 • Ytterligere bred erfaring direkte relatert til to eller flere av de gjenværende CGEIT-domenene er nødvendig. Typen og omfanget av erfaring som aksepteres er beskrevet i CGEIT-domenene 2 til 5. Disse domenene er: -
 • Strategisk ledelse
 • Realisering av fordeler
 • Risikooptimalisering
 • Ressursoptimalisering
 • Det er ingen fraskrivelser eller erstatninger for CGEIT-erfaring, bortsett fra ett unntak: To år som universitetsinstruktør på heltid som underviser i IT-styringsrelaterte fag ved et akkreditert universitet, kan erstattes for hvert ett års erfaring med IT-styring.
 • Enkeltpersoner kan ta CGEIT-eksamenen før de oppfyller erfaringskravene. Denne praksisen er akseptabel og oppmuntret, selv om CGEIT-betegnelsen ikke vil bli tildelt før alle krav er oppfylt.


Våre resultater

Med 15 års erfaring og mer enn 50 000 fornøyde kunder fra hele verden, stoler organisasjoner som ALSO, ATEA, Microsoft, Serco og mange flere på at Readynez trener og sertifiserer sine ansatte.

 • [Dictionary item: Green-check] Topprangerte kurs, med flest deltakere som scoret kurset 10/10
 • [Dictionary item: Green-check] 50 000 deltakere trent og sertifisert
 • [Dictionary item: Green-check] Globalt anerkjente ekspertinstruktører, hvorav mange er MVP
 • [Dictionary item: Green-check] Betrodd leverandør av store opplæringsprosjekter for mange store organisasjoner

Dette er bare noen av de mange organisasjonene som stoler på Readynez


Andre har også deltatt på

ISACA CISA Certification

Legg ut på en transformativ reise med ISACA CISA-sertifiseringen. Løft karrieren din gjennom målrettet opplæring og bli sertifisert for å navigere i den dynamiske verdenen av revisjon av informasjonssystemer. Vårt spesialiserte program utstyrer deg med ekspertisen som trengs for å klare CISA-eksamenen, og låser opp enestående muligheter for vekst og suksess i din profesjonelle reise. Invester i fremtiden din i dag og bli en sertifisert leder i verden av IT-revisjon.

SE KURS
Live Virtual Masterclass: CISA Overview

This half-day Masterclass will provide you with knowledge and understanding about the process and value of Information Systems Auditing,

SE KURS

FAQ's

The Virtual Classroom is an online room, where you will join your instructor and fellow classmates in real time. Everything happens live and you can interact freely, discuss, ask questions, and watch your instructor present on a whiteboard, discuss the courseware and slides, work with labs, and review.

Yes, you can sit exams from all the major Vendors like Microsoft, Cisco etc from the comfort of your home or office.

With Readynez you do any course form the comfort of your home or office. Readynez provides support and best practices for your at-home classroom and you can enjoy learning with minimal impact on your day-to-day life. Plus you'll save the cost and the environmental burden of travelling.

Well, learning is limitless, when you are motivated, but you need the right path to achieve what you want. Readynez consultants have many years of experience customizing learner paths and we can design one for you too. We are always available with help and guidance, and you can reach us on the chat or write us at info@readynez.com.

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}