Terms & Conditions

Om Readynez Talent

En fokusert rekrutteringsløsning og et omfattende opplæringsprogram. Vi gjør kandidater klar til å hurtigstarte sine karrierer innenfor IT og vi gjør arbeidsgivere klar for fremtiden med de raskeste og mest kostnadseffektive metodene for å styrke teamene deres.

Get started

Jeg er en fremtidsrettet arbeidsgiver som er på jakt etter en dyktig kandidat

Jeg er en ambisiøs kandidat som er på jakt etter en spennende jobb

Oversikt
Disse vilkår regulerer forholdet mellom Kunden og Readynez A / S (i det følgende benevnt Readynez). Disse vilkår gjelder for alle ordrer, der avtaler sendes til Readynez og eventuelle unntak skal avtales skriftlig.

Gebyrer og avgifter
1.1 Kunden vil bli fakturert for det fulle beløp på tidspunktet for utarbeidelse av ordren.

1.2 Betaling av full kursavgift forfaller 14 dager fra fakturadato. Hvis fakturaen er mottatt senest 30 dager før kursstart er fakturaen forfalt ved mottagelse.

1.3 Hvis betalingen ikke er foretatt på forfallsdagen, dvs. senest 14 dage efter bestilling (se avsnitt 1.2) , forbeholder Readynez seg retten til at å kreve Kunden for renter og purregebyrer tilknyttet innkrevingssaken. Rentene beregnes fra fakturabeløpet med 1/6 av den til enhver tid gjeldende diskonteringsrente pr påbegynt måned, dog med et minimum på 1,75% pr start måned fra forfallsdato.

1.4. Alle priser eksklusiv moms

Annullering, endring av dato og refundering
2.1 På ethvert tidspunkt opp til 30 dager før startdatoen for kurset eller et Readynez Talent Program, som Kunden har registrert seg til, er Kunden berettiget til å endre datoen til et fremtidig kurs, dog avhengig av tilgjengelighet.

2.2 Hvis en Kunde ønsker at endre datoen mindre enn 30 dager før kurset eller Readynez ATalent Programs startdato, har Readynez rett til at betrakte det som en annullering i overensstemmelse med § 2.4.

2.3 På ethvert tidspunkt opp til 30 dager før startdatoen for kurset eller Readynez Talent Program, som Kunden er registrert på, kan Kunden annullere denne registreringen og er kun underlagt Readynez's rett til å oppkreve Kunden for administrasjonsomkostninger, utgifter til eventuelle kursmateriale, utgifter til utvikling av dét spesifikke kurset eller Readynez Talent Program,som Kunden er registrert på, eller Readynez Talent rekruttering som allerede levert av Readynez til Kunden.

2.4 Hvis Kunden ønsker å annullere mindre enn 30 dager før startdato for kurset eller Talent Programmet som Kunden er registrert på, så mister Kunden avgifter som allerede er betalt og eventuelle ubetalte beløp som har forfalt skal betales i sin helhet.

2.5 Hvis personen som skulle delta på kurset eller Readynez Talent Programmet blir forhindret av en eller annen grunn, har Kunden rett til å endre navnet på deltageren, inntil 16 dager før kurset- eller Readynez Talent Program start. Hvis endringen skjer senere enn 16 dager før kursstart kan det tilkomme ekstra omkostninger.

2.6 Readynez forbeholder sig retten til at omgjøre eller annullere ethvert kurs eller Readynez Talent Program, der hvor Readynez mener, at det er ugunstig å kjøre det eller hvor antallet Kunder påmeldt et bestemt kurs eller Readynez Talent Program gjør det uøkonomisk for Readynez å kjøre på dét tidspunkt eller når som helst. I sånne tilfeller skal Readynez gjøre sitt for å underrette Kunden om en sånn omgjøring eller annullering ved første mulighet og Readynez bærer intet ansvar i forbindelse med sånn omgjøring eller annullering, bortsett fra, at Readynez refunderer alle avgifter som allerede er betalt, hvis kunden ikke ønsker å delta i et fremtidig kurs eller Readynez Talent Program, dog fratrukket omkostningen til eventuelle materialer, som allerede er levert til kunden.

Rettigheter til Kursmaterialet
3.1 Eiendoms- og enhver opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter i ethvert kursmaterialet tilhører Readynez, og Kunden har kun rett til å bruke kursmaterialet under på kurset og til Kundens eget personlige bruk og informasjon.

3.2 Kunden er ikke berettiget til at kopiere kursmaterialet eller dele derav uten uttrykkelig tillatelse fra Readynez.

Garantier og ansvar
4.1 Readynez garanterer over for kunden, at kurset eller kursene eller Talent programmene vil bli levert med rimelig omhu og dyktighet, og, så langt som mulig, i overensstemmelse med den offentliggjorte litteratur på Readynez's webside.

4.2 Readynez er ikke ansvarlig overfor Kunden eller kan anses for at være i strid med avtalen på grunn av forsinkelser i utførelsen, eller manglende oppfyllelse, av noe av Readynez's forpliktelser i relasjon til kurset eller Talent-programmet, hvis forsinkelsen eller sviktet skyldes en årsak utenfor Readynez's kontroll.

Sertifiseringsgaranti
5.1 Såfremt Kunden ikke oppnår den relevante sertifisering etter den første gjennomførelsen av kurset har Kunden rett til å vende tilbake til det samme kurset så mange ganger som nødvendig i en periode på 12 måneder efter deltagelse i kurset. For å ta kurset igjen, er Kunden kun underlagt tilgjengeligheten av kurset og Kundens betaling av overnatting, eventuelle eksamens gebyrer, eventuelle omkostninger til Online Lab adgang og andre omkostninger eller avgifter (hvis noen) som med rimelighet kan innkreves av Readynez.

5.2 Kunden forventes at medbringe deres kursmaterialet når de deltar på kurset under Sertifiseringsgarantien. Er kursmaterialet blitt oppdatert, og ønsker Kunden at kjøpe dette, vil man bli fakturert deretter.

Generelt
6.1 Disse Betingelser (sammen med de ytterligere vilkår, hvis noen, som skriftlig er bekreftet av Readynez på tidspunktet for inngåelse av avtalen) utgjør dette  avtalen mellom partene, avløser dette alle tidligere avtaler eller forståelser, og kan ikke endres, unntaket skriftlig mellom partene.

6.2 Readynez følger dansk rett, og partene er enige om at underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen av den danske domstolen.

6.3 Hvis intet annet er nevnt i offentliggjorte opplysninger eller tilbud fra Readynez vil kurset eller Readynez Talent Programmet foregå på engelsk.

6.4 Bemerk at å filme og fotografering kan finne sted på kurssenteret. Disse midlene kan brukes av Readynez og dets affilierte organisasjoner til både sikkerhets- og salgsfremmende formål. Ved å delta på kurssenteret anerkjenner og samtykker du til sådanne opptak. Bemerk, at vi har rett til at gjøre fullt bruk av film og/eller opptak i alle nåværende og fremtidige medier over hele verden uten ansvar eller betaling til deg.

 

Noen spørsmål?

Readynez benytter seg av cookies for å forbedre din opplevelse av hjemmesiden. For å lære mer les våre regler på dette.

Personvernspolicy OK