Terms & Conditions

Om Readynez Talent

En fokusert rekrutteringsløsning og et omfattende opplæringsprogram. Vi gjør kandidater klar til å hurtigstarte sine karrierer innenfor IT og vi gjør arbeidsgivere klar for fremtiden med de raskeste og mest kostnadseffektive metodene for å styrke teamene deres.

Get started

Jeg er en fremtidsrettet arbeidsgiver som er på jakt etter en dyktig kandidat

Jeg er en ambisiøs kandidat som er på jakt etter en spennende jobb

Oversikt
Disse vilkår regulerer forholdet mellom Kunden og Readynez A / S (i det følgende benevnt Readynez). Disse vilkår gjelder for alle ordrer, der avtaler sendes til Readynez og eventuelle unntak skal avtales skriftlig.

Gebyrer og avgifter
1.1 Kunden vil bli fakturert for det fulle beløp på tidspunktet for utarbeidelse av ordren.

1.2 Betaling av full kursavgift forfaller 14 dager fra fakturadato. Hvis fakturaen er mottatt senest 30 dager før kursstart er fakturaen forfalt ved mottagelse.

1.3 Hvis betalingen ikke er foretatt på forfallsdagen, dvs. senest 14 dage efter bestilling (se avsnitt 1.2) , forbeholder Readynez seg retten til at å kreve Kunden for renter og purregebyrer tilknyttet innkrevingssaken. Rentene beregnes fra fakturabeløpet med 1/6 av den til enhver tid gjeldende diskonteringsrente pr påbegynt måned, dog med et minimum på 1,75% pr start måned fra forfallsdato.

1.4. Alle priser eksklusiv moms

Kansellering, ombooking og tilbakebetaling

Åpne offentlige kurs eller Readynez-talentprogrammer

Definisjoner:

- Åpne offentlige kurs sikter til de offentlig planlagte kursene som Readynez tilbyr, som alle bedrifter, organisasjoner og personer kan registrere én eller flere delegater på, og som holdes på Readynez’ opplæringssenter.

- Readynez-talentprogrammer sikter til programmene Readynez tilbyr som setter arbeidsgivere og nyutdannede i kontakt med hverandre, og du finner mer informasjon her:https://www.readynez.com/en/talent/.

2.1 Når som helst inntil 30 dager før oppstart av et åpent offentlig kurs eller Readynez-talentprogram som en kunde er registrert på, har kunden rett til å booke om til et fremtidig kurs uten straff eller bot, forutsatt at det er tilgjengelig.

2.2 Hvis en kunde vil booke om mindre enn 30 dager før oppstart av et åpent offentlig kurs eller Readynez-talentprogram, forbeholder Readynez seg retten til å vurdere dette som en kansellering i samsvar med del 2.4.

2.3 Når som helst inntil 30 dager før oppstartsdato for et åpent offentlig kurs eller Readynez-talentprogram som en kunde er registrert på, har kunden rett til å kansellere registreringen og er da kun underlagt Readynez’ rett til å belaste kunden for administrasjonskostnader, kostnader for eventuelt tilsendt kursmateriale, kostnaden for utarbeidelsen av det spesifikke kurset kunden er registrert på, eller kostnaden for Readynez-talentrekruttering som Readynez allerede har levert kunden.

2.4 Hvis kunden vil kansellere en plass på et åpent offentlig kurs eller Readynez-talentprogram mindre enn 30 dager før leveringsdato, skal alle gebyrer kunden har betalt, anses som tapt for kunden, og alle påløpte, men ubetalte, gebyrer regnes fortsatt som betalingspliktige.

Tilpassede kurs og spesialleveranser

Definisjon: Tilpassede kurs og spesielle leveringer sikter til alle arrangementer som ikke er offentlig planlagt, og som Readynez leverer til én enkelt bedrift eller organisasjon, enten hos kunden eller på Readynez’ opplæringssenter.

2.5. Når det gjelder tilpassede kurs og spesialleveranser, har kunden rett til å booke om inntil 30 dager før leveringsdato til en fremtidig dato (ikke mer enn 12 måneder frem i tid). Dette forutsetter tilgjengelighet og kan kun gjøres én gang, og etter en ombooking kan leveringen ikke kanselleres senere.

2.6 Hvis en kunde vil booke om mindre enn 30 dager før oppstart av et tilpasset kurs eller en spesialleveranse, har Readynez rett til å vurdere det som en kansellering i samsvar med del 2.8.

2.7 Når det gjelder tilpassede kurs og spesialleveranser, har kunden rett til å  kansellere leveringen inntil 60 dager før leveringsdato. Men kunden kan bli belastet for kostnader knyttet til utarbeidelse som er påløpt på kanselleringstidspunktet.

2.8 Hvis kunden vil kansellere et tilpasset kurs eller en spesialleveranse mindre enn 60 dager før leveringsdato, skal alle gebyrer kunden har betalt, anses som tapt for kunden, og alle påløpte, men ubetalte, gebyrer regnes fortsatt som betalingspliktige.

2.9
Readynez forbeholder seg retten til å omplanlegge eller kansellere levering (offentlig, tilpasset eller annen) der Readynez mener at det er upraktisk eller uønsket å levere. I alle tilfeller skal Readynez forsøke å varsle kunden om slik omplanlegging eller kansellering så snart som mulig. Readynez er ikke ansvarlig for slik omlegging eller kansellering, med mindre Readynez skal betale tilbake alle betalte gebyrer dersom kunden ikke ønsker å delta i fremtidig levering, fratrukket kostnadene for materiale, utvikling eller tjenester som allerede er levert til kunden eller pågår .

Rettigheter til Kursmaterialet
3.1 Eiendoms- og enhver opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter i ethvert kursmaterialet tilhører Readynez, og Kunden har kun rett til å bruke kursmaterialet under på kurset og til Kundens eget personlige bruk og informasjon.

3.2 Kunden er ikke berettiget til at kopiere kursmaterialet eller dele derav uten uttrykkelig tillatelse fra Readynez.

Garantier og ansvar
4.1 Readynez garanterer over for kunden, at kurset eller kursene eller Talent programmene vil bli levert med rimelig omhu og dyktighet, og, så langt som mulig, i overensstemmelse med den offentliggjorte litteratur på Readynez's webside.

4.2 Readynez er ikke ansvarlig overfor Kunden eller kan anses for at være i strid med avtalen på grunn av forsinkelser i utførelsen, eller manglende oppfyllelse, av noe av Readynez's forpliktelser i relasjon til kurset eller Talent-programmet, hvis forsinkelsen eller sviktet skyldes en årsak utenfor Readynez's kontroll.

Sertifiseringsgaranti
5.1 Såfremt Kunden ikke oppnår den relevante sertifisering etter den første gjennomførelsen av kurset har Kunden rett til å vende tilbake til det samme kurset så mange ganger som nødvendig i en periode på 12 måneder efter deltagelse i kurset. For å ta kurset igjen, er Kunden kun underlagt tilgjengeligheten av kurset og Kundens betaling av overnatting, eventuelle eksamens gebyrer, eventuelle omkostninger til Online Lab adgang og andre omkostninger eller avgifter (hvis noen) som med rimelighet kan innkreves av Readynez.

5.2 Kunden forventes at medbringe deres kursmaterialet når de deltar på kurset under Sertifiseringsgarantien. Er kursmaterialet blitt oppdatert, og ønsker Kunden at kjøpe dette, vil man bli fakturert deretter.

Generelt
6.1 Disse Betingelser (sammen med de ytterligere vilkår, hvis noen, som skriftlig er bekreftet av Readynez på tidspunktet for inngåelse av avtalen) utgjør dette  avtalen mellom partene, avløser dette alle tidligere avtaler eller forståelser, og kan ikke endres, unntaket skriftlig mellom partene.

6.2 Readynez følger dansk rett, og partene er enige om at underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen av den danske domstolen.

6.3 Hvis intet annet er nevnt i offentliggjorte opplysninger eller tilbud fra Readynez vil kurset eller Readynez Talent Programmet foregå på engelsk.

6.4 Bemerk at å filme og fotografering kan finne sted på kurssenteret. Disse midlene kan brukes av Readynez og dets affilierte organisasjoner til både sikkerhets- og salgsfremmende formål. Ved å delta på kurssenteret anerkjenner og samtykker du til sådanne opptak. Bemerk, at vi har rett til at gjøre fullt bruk av film og/eller opptak i alle nåværende og fremtidige medier over hele verden uten ansvar eller betaling til deg.

6.5 Hvis ingenting annet er nevnt i publisert informasjon eller tilbud fra Readynez, vil de åpne, offentlige kursene bli holdt på vårt Readynez kurssenter. Imidlertid kan Readynez noen gange flytte bestemte kursleveranser og / eller deltakerinnkvartering til andre konferansesentre.

Noen spørsmål?

Readynez benytter seg av cookies for å forbedre din opplevelse av hjemmesiden. For å lære mer les våre regler på dette.

Personvernspolicy OK