Viktigheten av sertifiseringer i IT: Er IT-sertifiseringer virkelig verdt det?

 • Cloud
 • Sikkerhet
 • Sertifiseringer
 • Published by: André Hammer on des 13, 2022
Blog Alt NO

I dagens verden spiller teknologi en kritisk rolle i nesten alle aspekter av livene våre. Fra kommunikasjon og underholdning til forretninger og helsetjenester - teknologi er en stadig viktigere del av våre daglige aktiviteter. Som et resultat er det en økende etterspørsel etter IT-fagfolk som kan designe, utvikle og vedlikeholde systemene og nettverkene som støtter disse aktivitetene. Internett og digitale teknologier har eksplodert de siste årene, med flere og flere mennesker som bruker disse teknologiene for å få tilgang til informasjon, kommunisere med andre og drive forretninger. Dette er hovedårsaken til boomen i IT-jobber som krever fagfolk som kan bygge og vedlikeholde infrastrukturen som støtter disse teknologiene. IT-feltet er i stadig utvikling, med nye teknologier og innovasjoner som dukker opp hele tiden. Dette har skapt muligheter for IT-fagfolk til å jobbe med banebrytende teknologi og utvikle nye løsninger for å møte behovene til bedrifter og forbrukere.

Når det er så stor etterspørsel etter IT-fagfolk, er det garantert en viss konkurranse på arbeidsmarkedet. IT-industrien er en stor og voksende sektor av den globale økonomien. I følge U.S. Bureau of Labor Statistics, ansettelse i data- og informasjonsteknologifeltet forventes å vokse med 11 % fra 2019 til 2029, raskere enn gjennomsnittet for alle yrker. IT-fagfolk er etterspurt, og mange arbeidsgivere sliter med å fylle ledige stillinger. En undersøkelse utført av faggruppen CompTIA for teknologiindustrien fant at 69 % av selskapene hadde problemer med å finne kvalifiserte IT-arbeidere. Dette er grunnen til at IT-sertifiseringer har blitt et buzzword i bransjen. I teknologiens verden kan dette emnet være et omstridt tema. Noen mennesker mener at IT-sertifiseringer er avgjørende for alle som jobber i feltet, mens andre mener at de er bortkastet tid og penger. Så, er IT-sertifiseringer virkelig verdt det?

Hva er IT-sertifiseringer?

Først av alt er det viktig å forstå hva IT-sertifiseringer er og hvorfor de eksisterer. IT-sertifiseringer tildeles av organisasjoner og institusjoner til personer som har vist et visst nivå av kunnskap og ekspertise innen et spesifikt område innen informasjonsteknologi. Disse sertifiseringene kan oppnås på en rekke måter, inkludert å ta klasser, bestå eksamener og gjennomføre praktiske vurderinger. Det er mange forskjellige IT-sertifiseringer tilgjengelig, som dekker et bredt spekter av teknologirelaterte emner. Noen av de mest populære sertifiseringene inkluderer de for spesifikke teknologiplattformer, som Microsoft, Cisco og Linux, samt de for mer generelle IT-ferdigheter, som prosjektledelse, nettverkssikkerhet og programvareutvikling.

Hovedgrunnen til at IT-sertifiseringer eksisterer er for å gi arbeidsgivere en måte å vurdere ferdighetene og kunnskapene til potensielle ansatte. I den konkurranseutsatte teknologiverdenen kan det være vanskelig for arbeidsgivere å skille mellom kandidater som har den nødvendige kompetansen til å utføre jobben og de som ikke har det. IT-sertifiseringer gir en standardisert måte for arbeidsgivere å evaluere kandidater og ta informerte ansettelsesbeslutninger.

Men er IT-sertifiseringer verdt det for de som får dem? Svaret på dette spørsmålet avhenger av en rekke faktorer, inkludert en persons karrieremål, den spesifikke sertifiseringen de forfølger, og verdien som sertifiseringen har på arbeidsmarkedet. Verdien av en IT-sertifisering kan variere avhengig av den spesifikke sertifiseringen og arbeidsmarkedet. I noen tilfeller kan en IT-sertifisering være høyt verdsatt av arbeidsgivere og kan gi betydelige fordeler for enkeltpersoner. I andre tilfeller kan verdien av sertifisering være mer begrenset. Å oppnå en IT-sertifisering innebærer vanligvis et visst nivå av studier og forberedelse. Dette kan inkludere å ta klasser, studere nettmateriell eller delta på workshops. Hvor mye tid og innsats som kreves for å oppnå sertifisering kan variere avhengig av den spesifikke sertifiseringen og den enkeltes erfaring og kunnskap på feltet.

Fordeler og ulemper med IT-sertifiseringer

Alt har fordeler og ulemper, men det som kan være sant for en person er kanskje ikke alltid sant for en annen. Så det er viktig å se på disse punktene med hensyn til ditt eget liv, forventninger og krav.

Fordeler med sertifiseringer

 1. Forbedrede jobbutsikter:En av de største fordelene med å få en IT-sertifisering er at den kan bidra til å forbedre en persons jobbutsikter. Mange arbeidsgivere setter stor pris på IT-sertifiseringer og vil foretrekke kandidater som har dem når de tar ansettelsesbeslutninger. I noen tilfeller kan det å ha en viss sertifisering til og med være et krav for visse stillinger. Dette kan være spesielt verdifullt for enkeltpersoner som nettopp har begynt i IT-karrieren og leter etter måter å skille seg ut fra konkurrentene.
 2. Oppgradering av ferdigheter: IT-sertifiseringer kan bidra til å forbedre en persons kunnskap og ferdigheter. Å oppnå en sertifisering innebærer vanligvis å studere og bestå en eksamen, noe som kan bidra til å forsterke en persons kunnskap innen et bestemt teknologiområde. Dette kan være spesielt nyttig for erfarne IT-fagfolk som ønsker å holde ferdighetene sine oppdatert og forbli konkurransedyktige på arbeidsmarkedet.
 3. Karriereutvikling: IT-sertifiseringer kan også gi enkeltpersoner muligheter for karriereutvikling. Mange arbeidsgivere ser på IT-sertifiseringer som et tegn på en persons dedikasjon til yrket sitt og vilje til å fortsette å lære og forbedre sine ferdigheter. Dette kan føre til muligheter for forfremmelser og andre former for karriereutvikling.
 4. Forbedret troverdighet: Å oppnå en IT-sertifisering kan også øke en persons troverdighet på sitt felt. IT-sertifiseringer er en måte for enkeltpersoner å demonstrere sin ekspertise og kunnskap til andre, noe som kan være verdifullt for å bygge et rykte og etablere troverdighet.
 5. Nettverk: Mange IT-sertifiseringsprogrammer tilbyr muligheter for studenter til nettverk med andre fagfolk innen sitt felt. Dette kan være verdifullt for enkeltpersoner som ønsker å bygge forbindelser og lære av andre som har erfaring i bransjen.
 6. Personlig vekst og utvikling: Å oppnå en IT-sertifisering kan også være en mulighet for personlig vekst og utvikling for enkeltpersoner. Prosessen med å studere til og ta en IT-sertifiseringseksamen kan hjelpe enkeltpersoner til å lære nye ferdigheter og kunnskaper, og kan også være en givende utfordring som kan hjelpe dem til å vokse personlig og profesjonelt.
 7. Jobbtilfredshet: Til slutt kan det å oppnå en IT-sertifisering også føre til økt arbeidsglede for enkeltpersoner. Ved å ha en sertifisering kan enkeltpersoner føle seg mer trygge og kompetente i jobbene sine, noe som kan føre til økt arbeidsglede og glede av arbeidet.

Ulemper med sertifiseringer

 1. Høye kostnader: Selvfølgelig er det også noen potensielle ulemper ved å få IT-sertifiseringer. En av de største ulempene er kostnadene. IT-sertifiseringer kan være dyre, spesielt hvis en person tar flere sertifiseringer eller trenger å ta en eksamen på nytt. I tillegg til kostnadene for selve sertifiseringen, kan det også være ekstra kostnader forbundet med å studere til og ta eksamen, for eksempel kostnadene for studiemateriell, klasser og reiser.
 2. Tid og innsats: En annen potensiell ulempe er tiden og innsatsen som kreves for å få en IT-sertifisering. Å studere og ta en IT-sertifiseringseksamen kan være tidkrevende, spesielt for personer som allerede jobber heltid. Dette kan være en betydelig barriere for noen mennesker som kanskje ikke har tid eller ressurser til å bruke på å oppnå sertifisering.
 3. Varierende verdi: I noen tilfeller kan det hende at en IT-sertifisering ikke har like stor verdi på arbeidsmarkedet som andre former for erfaring eller utdanning. Dette kan gjøre det vanskelig for enkeltpersoner å rettferdiggjøre kostnadene og innsatsen for å oppnå en sertifisering.
 4. Svindel: Det har vært tilfeller av falske IT-sertifiseringer som er solgt til enkeltpersoner som ikke er klar over at de ikke er legitime. Dette kan være et problem for både enkeltpersoner som blir lurt til å kjøpe en falsk sertifisering og for arbeidsgivere som er avhengige av sertifiseringer for å vurdere jobbkandidater.
 5. Redundans: Teknologifeltet er i konstant endring, og IT-sertifiseringer kan raskt bli utdaterte. Dette kan gjøre det vanskelig for enkeltpersoner å holde sertifiseringene oppdaterte og relevante, noe som kan begrense verdien av sertifiseringen over tid.

Noen scenarier der du bør vurdere en IT-sertifisering:

1) Hvis du ser etter din første jobb innen teknologifeltet. Hvis du har bestemt deg for å forfølge en jobb innen IT-feltet. Hvis du gjør det med en sertifisering i hånden, vil du ha mye større sannsynlighet for å sikre deg en jobb i et teknologiselskap du velger.

2) Hvis du har jobbet med IT i flere år, men ønsker å komme deg videre i karrieren. Hvis du velger å ta en sertifisering oppnådd ved å ta kurs og bestå en eksamen, kan demonstrere din ekspertise på dette området og forvente en forfremmelse til en ledende stilling i din bedrift.

3) Hvis du er en erfaren IT-profesjonell, men har vært ute av arbeidsstyrken i flere år. Du kan bestemme deg for å ta en IT-sertifisering innen programvareutvikling for å oppdatere ferdighetene dine og gjøre deg selv mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.

Så hvis du vurderer en IT-sertifisering, lurer du kanskje på hvilken som er mest verdt det.

Hva er de beste IT-sertifiseringene?

Det er vanskelig å si hvilke IT-sertifiseringer som er de "beste" fordi verdien av sertifisering kan variere avhengig av en persons karrieremål og det spesifikke arbeidsmarkedet de befinner seg i. Det er imidlertid noen IT-sertifiseringer som er allment anerkjent og svært ettertraktet av både arbeidsgivere og bedrifter. Disse inkluderer:

1) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - Denne sertifiseringen tilbys av International Information System Security Certification Consortium (ISC) og regnes som en gullstandard for sikkerhetsfagfolk. Den dekker et bredt spekter av sikkerhetsemner og krever betydelig erfaring innen feltet for å oppnå.

2) Certified ScrumMaster (CSM) – Denne sertifiseringen tilbys av Scrum Alliance og er rettet mot fagfolk som ønsker å forbedre sine ferdigheter innen smidig prosjektledelse. Det er allment anerkjent av arbeidsgivere og anses som en verdifull legitimasjon for alle som jobber med programvareutvikling eller prosjektledelse.

3) Certified Cloud Security Professional (CCSP) – Denne sertifiseringen tilbys av (ISC) ² og er rettet mot fagfolk som ønsker å demonstrere sin ekspertise innen skysikkerhet. Den dekker en rekke emner relatert til skysikkerhet og anses som en verdifull legitimasjon for alle som jobber i dette feltet.

4) Certified Information Systems Auditor (CISA) – Denne sertifiseringen tilbys av Information Systems Audit and Control Association (ISACA) og er rettet mot fagfolk som ønsker å demonstrere sine ferdigheter innen revisjon av informasjonssystemer. Det er allment anerkjent av arbeidsgivere og regnes som en verdifull legitimasjon for alle som jobber innen revisjon og kontroll.

Dette er bare noen få eksempler på anerkjente og svært ettertraktede IT-sertifiseringer. Det er mange andre IT-sertifiseringer tilgjengelig, og den beste for en person vil avhenge av deres spesifikke karrieremål og arbeidsmarkedet de er i.

Slutte linjer

IT-sertifiseringer er et middel der enkeltpersoner kan bevise sine ferdigheter innen et bestemt IT-felt. Disse sertifiseringene ble utviklet for å gi bedrifter en konsekvent metode for å bedømme kandidaters ekspertise og kunnskapsnivå.

Ens ansettelsesmuligheter, ens kompetansenivå og ens evne til å utvikle en karriere er alle ting som kan forbedres ved å oppnå en IT-sertifisering. De har mange fordeler, men å få dem kan være dyrt og tidkrevende uten profesjonell hjelp. Hvorvidt du bestemmer deg for å oppnå IT-sertifiseringer eller ikke, avhenger av dine profesjonelle ambisjoner og viktigheten av sertifiseringen av arbeidsgiverne dine.

Readynez tilbyr online opplæring for fagfolk som ønsker å oppnå IT-sertifiseringer. Vi løser dine digitale ferdigheter med IT-treningskurs, rekruttering og utvikling av talenter. Vi er verdens eneste Digital Skills LXP, med mål om å bygge, tilegne og administrere ferdigheter for digital transformasjon. Vi tilbyr kurs for å forberede deg på et bredt spekter av IT-sertifiseringer, inkludert de for spesifikke teknologiplattformer og de for mer generelle IT-ferdigheter. Gjennom mange års erfaring med å jobbe med mer enn 1000 toppbedrifter i verden, har vi designet Readynez Best Practice-modellen for læring og tilpasset opplæring for å hjelpe studentene med å bestå sertifiseringseksamenene sine, med fokus på praktiske ferdigheter og virkelige scenarier. Med Readynez kan du trene i hvilken som helst teknologi, hvor som helst i verden, ved å bruke den prisbelønte Readynez-metoden. I tillegg tilbyr vi fleksible læringsmuligheter som kan gjøre prosessen enklere for deg. Du kan kontakte oss for å komme i gang!

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}