Viktig innsikt i CISSP Domain 8: Software Development Security

 • CISSP Domain 8 Software Development Security
 • Published by: André Hammer on feb 19, 2024
Blog Alt NO

I en verden der digital sikkerhet er av største betydning, er integrering av robuste sikkerhetsprotokoller i programvareutvikling ikke bare en tendens, men en grunnleggende nødvendighet. Med 86 % av utviklerne ser ikke på applikasjonssikkerhet som en toppprioritet når de skriver kode, og 67 % sender fortsatt bevisst sårbarheter i koden deres, er programvaresikkerhet en utfordring for de fleste selskaper.

Profesjonelle bevæpnet med CISSP-sertifiseringen (Certified Information Systems Security Professional) leder ansvaret for å skape motstandsdyktige systemer som kan stå opp mot de komplekse truslene i moderne tid. Med et spesielt fokus på domene 8, spesialiserer disse ekspertene seg på vanskelighetene ved programvareutviklingssikkerhet og spiller en sentral rolle i å beskytte en organisasjons digitale eiendeler.

Sikkerhetens rolle i programvareutvikling

Implementering av robuste sikkerhetstiltak innen programvareutvikling er en kompleks oppgave som krever en strategisk og forebyggende tankegang. Det er ikke nok å lappe sårbarheter etter hvert som de oppstår; sikring av programvare krever en nyansert sikkerhetstilnærming som integrerer beste praksis og hensyn til potensielle trusler i alle trinn i utviklingssyklusen.

Denne helhetlige integrasjonen er avgjørende for vedlikehold av organisasjonens integritet, datapersonvern og generelle infrastruktursikkerhet, og sikrer at sikkerheten ikke bare er defensiv, men iboende innebygd i selve programvaren.

Forstå CISSP Domain 8: Software Development Security

Hva er CISSP?

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)-sertifiseringen er blant de mest anerkjente legitimasjonene for informasjonssikkerhetseksperter, noe som betyr en omfattende forståelse og kapasitet på tvers av ulike domener av sikkerhetsekspertise.

Denne sertifiseringen er spesielt viktig for fagfolk som er involvert i sikkerhet for programvareutvikling, der en dyp forståelse av sikre applikasjoner og systemer er nødvendig for å lage og vedlikeholde beskyttede informasjonsteknologimiljøer.

Nøkkelkomponenter i CISSP Domain 8

Domene 8 i CISSP undersøker alt fra applikasjonssikkerhet til de mer tekniske aspektene ved sikring av programvare som bufferoverløp og sikring av kodeintegritet med applikasjonssikkerhetstesting. Domenet dekker en omfattende forståelse av sikker programvare, fra oppstart og design til distribusjon og vedlikehold.

Beherskelse av dette domenet gir kunnskapen som er nødvendig for å skjelne den intrikate naturen til programvaresårbarheter og implementere passende sikker kodingspraksis som vil beskytte applikasjoner mot ondartet kode og andre sikkerhetsrisikoer forbundet med programvareutviklingspraksis, spesielt innen åpen kildekode og COTS-programvare. (COTS) programvare.

Retningslinjer for sikker koding: Grunnlaget for programvaresikkerhet

Prinsipper for sikker koding i 2023

Den grunnleggende fronten mot sikkerhetstrusler i programvareutvikling ligger innenfor retningslinjene for sikker koding. Disse retningslinjene oversetter beste praksis til handlingsrettede trinn, som kan tilpasses for å sikre både nye applikasjonsarkitekturer og etablerte systemer.

Her er en liste over nøkkelprinsipper:

 • Minste privilegium:

  Sørg for at koden fungerer med minimumsnivået av tilgangsrettigheter som er nødvendig for å utføre oppgavene, og begrenser potensiell skade fra sikkerhetsbrudd.
 • Forsvar i dybden:

  Bruk flere lag med sikkerhetskontroller gjennom hele programvaren for å redusere potensielle sårbarheter.
 • Mislykkes sikkert:

  Design programvare for å håndtere feil og unntak på en sikker måte, slik at feilforholdene ikke kompromitterer sikkerheten.
 • Inndatavalidering:

  Valider alle inndata for korrekthet, type, lengde, format og rekkevidde for å forhindre injeksjon og andre input-baserte angrep.
 • Utgangskoding:

  Kod ut utdata for å forhindre injeksjonsangrep, for eksempel Cross-Site Scripting (XSS), spesielt når du bruker inndata i utdataoperasjoner.
 • Autentisering og autorisasjon:

  Implementer sterke autentiserings- og autorisasjonsmekanismer for å kontrollere tilgang til ressurser og operasjoner.
 • Sikker standard:

  Design programvare med sikre innstillinger som standard, som krever at brukere velger mindre sikre konfigurasjoner om nødvendig.
 • Kryptering:

  Bruk sterk kryptering for datalagring og overføring for å beskytte sensitiv informasjon mot avlytting eller tukling.
 • Feilhåndtering og logging:

  Implementer sikker feilhåndtering og logging for å unngå lekkasje av sensitiv informasjon, samtidig som du sørger for tilstrekkelig logging for sikkerhetsovervåking.
 • Programvareoppdateringer:

  Oppdater og lapp programvarekomponenter regelmessig for å fikse kjente sårbarheter, og redusere angrepsoverflaten.
 • Kodevurderinger og testing:

  Utfør regelmessige kodegjennomganger og sikkerhetstesting, inkludert statisk og dynamisk analyse, for å identifisere og fikse sikkerhetsfeil.
 • Avhengighetsbehandling:

  Administrer tredjepartsavhengigheter ved å holde dem oppdatert og erstatte de som ikke vedlikeholdes aktivt eller har kjente sårbarheter.
 • Sikker konfigurasjon:

  Sørg for at programvare er sikkert konfigurert og distribuert, unngå vanlige feilkonfigurasjoner som kan føre til sårbarheter.
 • Prinsippet om enkelhet:

  Design og implementer programvare på en enkel, oversiktlig og grei måte for å unngå sikkerhetsfeil som kan oppstå på grunn av kompleksitet.

Sikkerhetsprinsipper som riktig metadataadministrasjon, konsistent applikasjonssikkerhetstesting og overholdelse av oppdaterte sikre kodingsstandarder er avgjørende for å konstruere et formidabelt forsvar mot både langvarige og begynnende cybertrusler.

Sikker interaksjon med API-er, skreddersydde programvaresikringstiltak for ulike modenhetsnivåer og et nådeløst fokus på å rette opp vanlige og sjeldnere sikkerhetssvakheter er alle integrert i den moderne sikkerhetsetosen.

Opplæring for sikker programvareutvikling

Bygge ferdigheter i sikker koding

Å dyrke et dypt spekter av ferdigheter innen sikker koding er en ikke-omsettelig fasett av faglig utvikling innen IT-sikkerhet. Sikkerhetseksperter forventes å tilegne seg et enormt kunnskapsrepertoar, alt fra å forstå detaljene i identitets- og tilgangsadministrasjon til å forstå finessene i forskjellige programvareutviklingsmodeller.

Å forfølge legitimasjon, for eksempel en CISSP-sertifisering, som understreker ferdigheter i viktige sikkerhetsområder, inkludert kryptering, tilgangskontroller og programvaredefinerte sikkerhetsmekanismer, er avgjørende for jakten på fortreffelighet på dette feltet. Det er denne blandingen av grunnleggende kunnskap og spesialisert ekspertise som utgjør kjernen i sikker programvareutvikling.

Forbedring av sikkerhetsbevissthet i utviklingsøkosystemer

Ekspertise bør ikke legges i silo. En ekspertorganisasjon erkjenner at det å fremme en kultur for sikkerhetsbevissthet gjennom hele utviklingsøkosystemene er en integrert del av å beskytte informasjonen.

Gjennom et konsekvent fokus på kunnskapsforbedring og overholdelse av beste praksis for programvaresikkerhet, kan utviklere og ledelse bidra til en omfattende og robust sikkerhetsstilling. Å øke bevisstheten om programvareutviklingssikkerhet blant alle interessenter bidrar til å bygge en forsterket barriere mot uautorisert tilgang og cybertrusler.

Vurdere programvaresikkerhet: verktøy og teknikker

Vurderingsmetoder og deres sikkerhetspåvirkning

Flittig bruk av verktøy for vurdering av programvaresikkerhet, som statisk kodeanalyse og dynamisk testing, gjør det mulig for utviklere og sikkerhetseksperter å måle robustheten til programvaren deres. Ved å integrere disse metodene i Programvareutvikling livssyklus (SDLC) prosess, kan organisasjoner oppdage, diagnostisere og adressere potensielle svakheter tidlig og effektivt.

Videre er bevissthet og riktig implementering av sikre applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt, inkludert kjennskap til RESTful-tjenester, SOAP-protokoller og bevissthet om prinsippene som følges av organisasjoner som OWASP, avgjørende for å opprettholde kodeintegritet og applikasjonssikkerhet.

RESTful Services

RESTful-tjenester er webtjenester som følger REST-prinsipper, ved å bruke enkle URL-er og HTTP-metoder (GET, POST, PUT, DELETE) for å utføre CRUD-operasjoner. De er kjent for sin enkelhet og skalerbarhet i utvikling av web-API.

SOAP-protokoller

SOAP er en protokoll for utveksling av strukturert informasjon i webtjenester, ved bruk av XML for meldingsutveksling. Den brukes i miljøer som krever omfattende sikkerhets- og transaksjonsadministrasjonsfunksjoner.

OWASP

Open Web Application Security Project (OWASP) er en ideell organisasjon som fokuserer på å forbedre programvaresikkerheten. Det gir ressurser som OWASP Topp 10, som fremhever de viktigste sikkerhetsrisikoene for nettapplikasjoner.

Programvaresikkerhetsvurdering i praksis

I den praktiske anvendelsen av disse vurderingsmetodene vurderer en mangefasettert sikkerhetstilnærming hvert lag av programvaren – enten det involverer integrering av tredjepartskode eller vedlikehold av nettapplikasjonssikkerhet. Årvåken vurdering av sikkerhetsrisikoene knyttet til bruken av applikasjonssikkerhetsprotokollene og gjennomføring av grundige tester før distribusjonen er viktige skritt for å sikre påliteligheten til ethvert programvaresystem.

Håndtere sikkerhet i anskaffet programvare

Risikoer og hensyn ved anskaffelse av programvare

Å anskaffe programvare fra tredjepartsleverandører, enten det er åpen kildekode eller kommersiell, bringer potensielle sikkerhetsrisikoer inn i folden. Disse risikoene krever ekspertledede analyser som er tilpasset de til tider subtile sikkerhetshensynene som følger med prosesser for programvareanskaffelse. Slik gransking bidrar til å opprettholde en balansegang, der de åpenbare fordelene ved å lene seg på allerede utviklede programvarekomponenter veies opp mot potensielle sårbarheter og sikkerhetsrisikoer.

Evaluering av Commercial-Off-The-Shelf (COTS) og åpen kildekode-programvare

Evaluering av sikkerhetsberegningene til COTS og åpen kildekode-programvare er mangefasettert. Det krever en grundig forståelse av hva hver programvarekomponent bringer til bordet når det gjelder funksjoner, ytelse og, viktigere, sikkerhet.

Streng applikasjonssikkerhetstesting, nøye gjennomgang av applikasjonssikkerhetsarkitekturen og detaljert vurdering av hvordan anskaffelsen passer inn i organisasjonens sikkerhetstilnærming er alle trinn som må navigeres for å sikre at programvaren vil styrke, snarere enn svekke, organisasjonens sikkerhetsinfrastruktur.

Navigering i Software Assurance-faser

Lifecycle Management og Software Assurance

Programvaresikring er en omfattende prosess som bør skje ved siden av hver fase av systemets livssyklus. Fra de første retningslinjene for koding, gjennom sikkerhetstesting, til utgivelse og utover, er programvaresikkerhet en kontinuerlig forpliktelse.

Det innebærer å holde seg à jour med de siste sikkerhetsrisikoene, sikre fortsatt overholdelse av beste praksis for koding, og administrere en tilpasningsdyktig og spenstig sikkerhetsstilling som kan møte nye trusler direkte.

Metadata og dens betydning i programvaresikkerhet

Metadata spiller en nøkkelrolle i applikasjonens sikkerhetsregime. Det er den detaljerte informasjonen som beskriver data, som letter sorteringen og identifiseringen av potensielle trusler under sikkerhetstesting.

Å forstå og utnytte metadata effektivt understreker en moden sikkerhetsprotokoll og er en indikasjon på en sofistikert tilnærming til programvaresikkerhet. Det gjør det mulig for utviklere og sikkerhetseksperter å utføre mer presise og fokuserte sikkerhetsevalueringer, noe som fører til sikrere programvareprodukter.

Hvordan bli CISSP-sertifisert?

For å oppnå CISSP-sertifisering (Certified Information Systems Security Professional), en globalt anerkjent standard innen informasjonssikkerhet, må kandidater følge en strukturert vei som omfatter både akademisk kunnskap og praktisk erfaring. Her er en kortfattet veiledning for hvordan du får CISSP-sertifisert:

 1. Oppfyll erfaringskravene:

  Kandidater må ha minst fem års kumulativ, betalt arbeidserfaring i to eller flere av de åtte domenene til CISSP Common Body of Knowledge (CBK). En ettårig dispensasjon er tilgjengelig for personer med en fireårig høyskolegrad eller en godkjent legitimasjon.
 2. Studer CISSP Common Body of Knowledge (CBK):

  Gjør deg kjent med de åtte domenene til CISSP CBK. Disse domenene dekker kritiske aspekter ved informasjonssikkerhet, inkludert risikostyring, sikkerhetsoperasjoner og programvareutviklingssikkerhet. Bruk studieveiledninger, opplæringskurs og andre pedagogiske ressurser for å utdype forståelsen din.
 3. Planlegg eksamen:

  Registrer deg for CISSP-eksamenen via nettstedet (ISC)². Eksamenen er tilgjengelig på autoriserte Pearson VUE-testsentre over hele verden. Velg en dato som gir deg god tid til å forberede deg.
 4. Bestå eksamen:

  CISSP-eksamenen er en datamaskinbasert test som vurderer kunnskapen din på tvers av CBK-domenene. Den inneholder en blanding av flervalgsspørsmål og avanserte innovative spørsmål. Å oppnå en poengsum på 700 av 1000 eller høyere kreves for å bestå.
 5. Godkjenning og etikkavtale:

  Etter å ha bestått eksamen, må du godkjennes av en (ISC)²-sertifisert fagperson som kan bekrefte din yrkeserfaring. Du må også godta (ISC)² etiske retningslinjer.
 6. Oppretthold din sertifisering:

  CISSP-sertifisering krever studiepoeng (CPE) for å holde seg oppdatert. Du må tjene og sende inn minimum 40 CPE-poeng hvert år og totalt 120 CPE-poeng over tre år for å opprettholde sertifiseringen din.

Ved å følge disse trinnene og dedikere deg til kontinuerlig læring og etisk praksis, kan du oppnå CISSP-sertifisering og fremme din karriere innen informasjonssikkerhet.

Over til deg

Å navigere i kompleksiteten til programvareutviklingssikkerhet, som fremhevet i CISSP Domain 8, er avgjørende i dagens digitale landskap. Denne artikkelen understreker behovet for omfattende sikkerhetsintegrasjon innen programvareutvikling, fra sikker kodingspraksis til strenge sikkerhetsvurderinger, og nøye administrasjon av både proprietær og tredjepartsprogramvare.

CISSP-sertifiserte fagfolk er i forkant med å implementere disse praksisene, og sikrer at programvaresikkerhet ikke er en ettertanke, men et grunnleggende aspekt av utviklingens livssyklus. Denne tilnærmingen sikrer ikke bare digital infrastruktur, men forsterker også en sikkerhetskultur på tvers av organisasjoner, og setter en høy standard for digital sikkerhet og pålitelighet.

FAQ

Hva er nøkkelprinsippene for sikker programvareutvikling?

Sikker programvareutviklingsprinsipper omfatter et bredt spekter av praksiser, inkludert forståelse av sikkerhetssårbarheter, å følge strenge retningslinjer for koding, integrere konsistente sikkerhetsvurderinger og opprettholde en veltalende prosess for metadatabehandling.

Hvordan bidrar Secure Software Development Lifecycle (SDLC) til programvaresikkerhet?

Secure SDLC-metoden integrerer sikkerhet som et grunnleggende element gjennom hele programvareutviklingsprosessen, og fremmer en proaktiv snarere enn reaktiv tilnærming til å adressere potensielle sårbarheter og sikrer en konsekvent høy standard for sikkerhet gjennom hele applikasjonens livssyklus.

Hva er de vanlige sikkerhetssårbarhetene i programvareutvikling?

Kritiske sikkerhetssårbarheter inkluderer vanligvis injeksjonsangrep, ødelagte autentiseringsmekanismer, feilkonfigurerte sikkerhetsinnstillinger, eksponerte sensitive data, cross-site scripting (XSS), utdaterte komponenter og utilstrekkelig logging og overvåking.

Hva er de beste fremgangsmåtene for sikker koding?

Å følge de beste fremgangsmåtene for sikker koding innebærer å holde seg oppdatert med de siste sikre kodingsstandardene, implementere sikkerhetsrammeverk og protokoller som OWASP, gjennomføre regelmessige kodegjennomganger og testing, og fremme en sikkerhetskultur i utviklingsteamet.

Hvordan kan programvareutviklere holde seg oppdatert med de siste sikkerhetstruslene og -løsningene?

Programvareutviklere kan holde seg informert om de siste truslene og utvikle robuste løsninger ved å engasjere seg i kontinuerlig utdanning gjennom kurs og sertifiseringer som CISSP, delta i nettsikkerhetsfellesskapsdiskusjoner, delta på industrikonferanser og opprettholde en konsekvent praksis for sikkerhetsforskning og -utvikling.
To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}