Velge den rette veien: Instruktørledet opplæring vs. On-Demand-kurs for suksess med IT-sertifisering

 • Instruktørledet opplæring
 • On-Demand-kurs
 • IT-sertifiseringer
 • Published by: André Hammer on apr 30, 2024

I det dynamiske riket av informasjonsteknologi, er landskapet i kontinuerlig utvikling med nye teknologier og metoder. For IT-fagfolk som ønsker å klatre på karrierestigen, er det ikke bare nyttig å holde seg oppdatert med disse endringene – det er avgjørende. Utfordringen ligger imidlertid i valget av en læringsmetode som stemmer overens med både karrieremål og personlige læringsstiler. Markedet er oversvømmet av ulike utdanningsplattformer som Coursera, LinkedIn Learning og Udemy, som hver tilbyr en mengde on-demand, forhåndsinnspilte kurs som dekker alt fra grunnleggende programmering til avansert datavitenskap. Disse plattformene er skreddersydd for å gi fagfolk muligheten til å lære i sitt eget tempo, og dermed tilby en høy grad av fleksibilitet og tilgang til et bredt spekter av fag. Ikke desto mindre gjenstår spørsmålet om effektiviteten til slike kurs i tilstrekkelig forberedelse av kandidater til de strenge kravene til IT-sertifiseringseksamener.

Denne debatten er spesielt relevant ettersom IT-sertifiseringer ofte fungerer som målestokk for faglig kompetanse i IT-bransjen. On-demand-kurs, selv om de er fordelaktige når det gjelder bekvemmelighet og bredde av emner, gir kanskje ikke alltid den dybden som kreves for å bestå sertifiseringseksamener, som er designet for å vurdere både kunnskap og praktiske ferdigheter. Denne artikkelen fordyper seg i disse problemstillingene ved å vurdere den virkelige effektiviteten til online læring i selvgående tempo for å oppnå sertifiseringsmål. Den kontrasterer on-demand-modellen med tradisjonell instruktørledet opplæring (ILT), som tilbyr strukturerte læringsmiljøer, direkte interaksjon med instruktører, og likemannsstøtte som er nødvendig for dypere forståelse og oppbevaring. Gjennom denne sammenligningen har artikkelen som mål å belyse veiene som best kan hjelpe IT-fagfolk til å ikke bare lære, men utmerke seg i karrieren gjennom strategiske utdanningsvalg – og bestå sertifiseringseksamenene sine.

Etterspørsel etter On-Demand, forhåndsinnspilte kurs

On-demand, forhåndsinnspilte kurs har sett en økning i popularitet, spesielt i IT-sektoren. Disse kursene tilbyr fleksibiliteten til å lære i sitt eget tempo, en betydelig fordel for arbeidere som kan slite med å passe fast timeplan inn i deres travle liv. Appellen ligger også i deres rimelige priser og det brede spekteret av tilgjengelige emner, fra programmeringsspråk til det siste innen cloud computing og AI-teknologier.

I følge en rapport fra Research and Markets forventes det globale e-læringsmarkedet å nå verdier på rundt 457,8 milliarder dollar innen 2026, drevet av den økende bruken av teknologiforbedrede undervisningsmetoder. Bekvemmeligheten og tilgjengeligheten til disse kursene gjør dem til en ressurs for mange fagfolk.

Effektiviteten til forhåndsinnspilte kurs

Forhåndsinnspilte kurs kan være svært effektive under visse forhold. De fungerer godt for elever som er selvmotiverte og har sterke tidsstyringsevner. For IT-fagfolk som ønsker å friske opp konsepter eller få en bred forståelse av nye teknikker og teknologier, kan disse kursene gi verdifull innsikt og oppdatert kunnskap, ofte kuratert av bransjeeksperter.

Den asynkrone karakteren til on-demand-kurs lar elevene gå tilbake til emner og lære i et behagelig tempo, noe som er spesielt fordelaktig når du oppdaterer deg selv om emner du allerede er kjent med og treningsøkter er begrenset i tid. På denne måten kan læring i eget tempo føre til bedre oppbevaring av informasjon og lar eleven fokusere på områder med personlig svakhet eller interesse.

Når On-Demand-kurs kommer til kort

Til tross for deres fordeler, har on-demand-kurs betydelige begrensninger, spesielt når det gjelder forberedelse til sertifiseringseksamener. Disse eksamenene, designet for å teste en helhetlig forståelse og evnen til å anvende kunnskap praktisk, krever ofte mer enn bare teoretisk forståelse.

Videre, som fremhevet av Matthew Mason og William Arruda i sin Forbes-artikkel, blir disse begrensningene tydelige i sammenheng med travle IT-fagfolk. On-demand opplæring, mens den tilbyr fleksibilitet og bekvemmelighet, kan utilsiktet føre til mangel på engasjement blant elever. Overfloden av tid og frihet gitt av kurs i eget tempo resulterer ofte i mangel på ansvarlighet. Uten en håndgripelig struktur eller sanntidsveiledning, kan elever slite med å holde seg motiverte og forpliktet til treningsmålene sine. Derimot gir instruktørledede formater en fastere struktur med planlagte live treningsøkter. I denne settingen finner elevene seg ansvarlige overfor en instruktør som har en egeninteresse i deres suksess. Tilstedeværelsen av en dedikert instruktør fremmer en følelse av forpliktelse og ansvarlighet, ettersom elever er motivert til å møte instruktørens forventninger og fullføre opplæringen. Denne ansvarlighetsfaktoren øker sannsynligheten betydelig for at elever fullfører opplæringen og oppnår ønsket sertifisering.

 • Mangel avInteraksjon:

  En stor ulempe er mangelen på sanntidsinteraksjon med instruktører og jevnaldrende. Dette kan være kritisk ettersom det begrenser muligheten for elevene til å avklare tvil umiddelbart eller få dypere innsikt gjennom diskusjon.
 • Ingen tilpasset tilbakemelding:

  Automatiserte vurderinger gitt i kurs på forespørsel mangler personlig tilbakemelding som er avgjørende for å forbedre problemløsningsstrategier og tekniske ferdigheter som kreves for sertifiseringseksamener.
 • Begrenset ansvarlighet:

  Kurs i eget tempo mangler ofte strukturer som fremtvinger regelmessige studier, noe som kan føre til utsettelse, spesielt blant de som kanskje ikke er iboende selvdisiplinerte.
 • Ikke skreddersydd for eksamener:

  Mange on-demand-kurs er designet for å formidle kunnskap, men ikke spesifikt for å bestå sertifiseringseksamener. De dekker ofte ikke spesifisitetene eller formatet til eksamenene, noe som gjør elevene underforberedt på de faktiske testforholdene.

Seth Godin, en kjent markedsføringsskribent og lærer, fremhevet nylig de skremmende frafallet innen nettbasert læring. Han avslørte at online klasser vanligvis har en frafallsrate på 97 % og delte at hans egne kurs på plattformer som Udemy og Skillshare opplevde 80 % frafall. Udemy selv rapporterer at gjennomsnittsstudenten bare fullfører omtrent 30 % av et kurs, med svimlende 70 % av studentene som aldri begynner på kurset de meldte seg på. Tilsvarende en studie som involverer 16 massive åpne nettkurs (MOOC) fra toppuniversiteter på Coursera fant en gjennomsnittlig gjennomføringsgrad på bare 4 %.

Disse statistikkene understreker utfordringene med å opprettholde motivasjon og engasjement i læringsmiljøer i eget tempo, ofte forsterket av fraværet av strukturert veiledning og sanntidsinteraksjon, som er avgjørende for omfattende læring og vellykket eksamensforberedelse.

Overlegenhet av instruktørledet opplæring

Instruktørledet opplæring (ILT), enten det gjennomføres i et virtuelt eller fysisk klasserom, gir unike fordeler som er spesielt fordelaktige for enkeltpersoner som forbereder seg til sertifiseringseksamener. Denne læringsmåten skiller seg ut sammenlignet med on-demand kurs i eget tempo på grunn av flere årsaker.

 • Forbedret interaksjon og engasjement:

  En av hovedfordelene med ILT er den direkte interaksjonen deltakerne har med erfarne instruktører. Denne interaksjonen fremmer et engasjerende læringsmiljø der elevene kan dra nytte av tilbakemeldinger i sanntid og personlig veiledning. Instruktører kan avklare tvil, gi forklaringer og tilpasse undervisningsmetoder basert på klassens behov, noe som ofte ikke er mulig i on-demand læringsscenarier.
 • Strukturert læringsmiljø:

  ILT gir et strukturert læringsmiljø som bidrar til å opprettholde en konsistent studieplan. Regelmessige økter oppmuntrer til kontinuerlig læring og oppbevaring, noe som er avgjørende for å bestå komplekse sertifiseringseksamener. Denne strukturen bidrar til å sikre at elevene dekker alt nødvendig materiale på en systematisk måte, og reduserer sannsynligheten for at viktige konsepter blir oversett.
 • Peer Learning Opportunities:

  Å være en del av et klasserom, enten det er fysisk eller virtuelt, gir også muligheten for peer-to-peer læring. Studentene kan delta i diskusjoner, dele innsikt og samarbeide om å løse problemer, noe som beriker læringsopplevelsen deres. Denne dynamikken kan skape et fellesskap av elever som støtter hverandre, og potensielt øke motivasjonen og selvtilliten til deltakerne når de forbereder seg til eksamen.
 • Påvist effektivitet:

  Effektiviteten til ILT i eksamensforberedelse støttes av empiriske bevis. En studie utført av International Data Corporation (IDC) fant at inpider som deltok i instruktørledet opplæring hadde større sannsynlighet for å bestå sertifiseringseksamener på sitt første forsøk sammenlignet med de som utelukkende stolte på selvstudier gjennom on-demand-kurs. Denne statistikken understreker den virkningsfulle rollen som instruktørveiledning og strukturert læring spiller for å øke suksessratene til sertifiseringseksamenskandidater.

Disse faktorene fremhever samlet hvorfor ILT er et foretrukket valg for mange når det gjelder å forberede seg til sertifiseringseksamener. De interaktive, strukturerte og støttende elementene i instruktørledet opplæring letter ikke bare en dypere forståelse av emnet, men forbedrer også sjansene for eksamenssuksess betraktelig.


Lukke linjer

I det stadig utviklende feltet av informasjonsteknologi, står fagfolk overfor den kontinuerlige utfordringen med å holde tritt med nye teknologier og metoder. Innsatsen er høy, siden det å holde seg oppdatert er avgjørende for de som ønsker å fremme karrieren. Mens på forespørsel, forhåndsinnspilte kurs fra plattformer tilbyr fleksibilitet og et bredt spekter av emner, kommer de ofte til kort når det gjelder å forberede elevene på de strenge kravene til IT-sertifiseringseksamener, som er avgjørende for profesjonell troverdighet.

Denne forskjellen fremhever det kritiske behovet for en læringstilnærming som går utover bare eksponering for konsepter, med vekt på en dypere, mer interaktiv eomgang med materialet. Tradisjonell instruktørledet opplæring (ILT) fyller dette gapet effektivt. I motsetning til kurs i eget tempo, gir ILT i enten virtuelle eller fysiske klasserom strukturerte læringsopplevelser, umiddelbar tilbakemelding fra instruktører og den uvurderlige muligheten for sanntids problemløsningsdiskusjoner med jevnaldrende. Disse elementene er avgjørende for å mestre de komplekse ferdighetene og kunnskapene som kreves for å lykkes i sertifiseringseksamener.

Readynez erkjenner begrensningene ved selvstudium for å oppnå sertifiseringssuksess, og tilbyr en transformativ læringsmodell med Readynez Unlimited. Dette programmet gir tilgang til over 60 instruktørledede kurs i verdensklasse for mindre enn prisen for ett tradisjonelt kurs. Det er en eksepsjonell mulighet for IT-fagfolk til å samarbeide med ekspertinstruktører og få den strenge forberedelsen som trengs for å utmerke seg i sertifiseringseksamener. Å registrere seg i Readynez Unlimited forbedrer ikke bare læringsopplevelsen din, men øker også sjansene dine for sertifiseringssuksess på første forsøk. For de som er forpliktet til å fremme sine IT-karrierer, er det å omfavne den omfattende, interaktive opplæringen som Readynez gir et strategisk grep mot å nå dine profesjonelle mål. Lær mer om denne innovative tilnærmingen til profesjonell utdanning og registrer deg hos Readynez Unlimited. Denne investeringen i din karriereutvikling er nøkkelen til å forbli konkurransedyktig og dyktig i den dynamiske IT-bransjen.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}