Instruktørledet opplæring: Hvordan bruke det som en effektiv læringsmetode for å bestå sertifiseringseksamener

 • Instruktørledet opplæring
 • Sertifiseringseksamener
 • Published by: André Hammer on mar 19, 2024
Blog Alt NO

Hva er instruktørledet opplæring?

Instruktørledet opplæring (ILT) er en form for utdanning eller læring der en instruktør eller lærer leder en gruppe elever gjennom en strukturert læreplan i et klasserom eller et virtuelt klasserom. I ILT er instruktøren ansvarlig for å holde forelesninger, legge til rette for diskusjoner, gjennomføre demonstrasjoner og gi veiledning og tilbakemelding til elever gjennom hele læringsprosessen.

Nøkkelegenskaper ved instruktørledet opplæring inkluderer:

 • Live instruksjon:

  ILT innebærer live, sanntids instruksjon levert av en kvalifisert instruktør. Elevene har muligheten til å samhandle direkte med instruktøren, stille spørsmål, søke avklaring og få umiddelbar tilbakemelding.
 • Strukturert læreplan:

  ILT følger vanligvis en strukturert læreplan eller pensum designet for å dekke spesifikke læringsmål eller kursinnhold. Instruktøren veileder elevene gjennom materialet, og sikrer at alle relevante emner dekkes i en logisk rekkefølge.
 • Interaktiv læring:

  ILT inneholder ofte interaktive elementer som gruppediskusjoner, praktiske øvelser, rollespillaktiviteter og samarbeidsprosjekter. Disse aktivitetene engasjerer elever og oppmuntrer til aktiv deltakelse, og forbedrer forståelsen og oppbevaringen av materialet.
 • Personlig veiledning:

  Instruktører i ILT-innstillinger kan gi personlig veiledning og støtte til individuelle elever basert på deres behov, styrker og læringsstiler. Denne personlige tilnærmingen hjelper elevene med å holde seg på rett spor, overvinne utfordringer og oppnå læringsmålene sine mer effektivt.
 • Tilbakemelding og vurdering:

  ILT inkluderer vanligvis mekanismer for å gi tilbakemelding og vurdere elevenes fremgang. Instruktører kan administrere quizer, oppgaver eller eksamener for å evaluere forståelse og ferdigheter, og gi konstruktive tilbakemeldinger for å hjelpe elevene med å forbedre seg.
 • Klasserom eller virtuelt klasserom:

  ILT kan foregå i et fysisk klasserom der elever og instruktører er til stede på samme sted, eller det kan gjennomføres i et virtuelt klasseromsmiljø ved å bruke nettbaserte samarbeidsverktøy og videokonferanseplattformer.

Instruktørledede treningsmetoder

Instruktører bruker en rekke metoder for å gjennomføre instruktørledet opplæring (ILT), skreddersydd til de spesifikke behovene til elevene deres og emnet som undervises. Noen vanlige metoder som brukes i ILT inkluderer:

 • Forelesninger:

  Instruktører holder presentasjoner eller forelesninger for å formidle nøkkelbegreper, teorier og informasjon til elevene. Forelesninger kan inkludere multimediamateriale som lysbilder, videoer og demonstrasjoner for å øke forståelsen og engasjementet.
 • Diskusjoner:

  Instruktører legger til rette for gruppediskusjoner for å oppmuntre til aktiv deltakelse, utveksling av ideer og kritisk tenkning blant elever. Diskusjoner kan bidra til å forsterke læring, klargjøre konsepter og fremme samarbeid og kunnskapsdeling.
 • Demonstrasjoner:

  Instruktører demonstrerer teknikker, prosedyrer eller prosesser for å illustrere konsepter og gi praktiske eksempler for elever. Demonstrasjoner lar elevene se hvordan konsepter brukes i virkelige scenarier, noe som forbedrer forståelse og oppbevaring.
 • Praktiske øvelser:

  Instruktører designer praktiske øvelser eller aktiviteter for elever for å anvende teoretisk kunnskap i praktiske situasjoner. Praktiske øvelser kan inkludere simuleringer, casestudier, laboratorieeksperimenter eller interaktive workshops, som gir muligheter for aktiv læring og ferdighetsutvikling.
 • Gruppeprosjekter:

  Instruktører tildeler gruppeprosjekter eller oppgaver som krever samarbeid og teamarbeid blant elever. Gruppeprosjekter lar elevene bruke kunnskapen sin, jobbe mot felles mål og utvikle kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter i et samarbeidsmiljø.
 • Rollespill:

  Instruktører bruker rollespillaktiviteter for å simulere virkelige situasjoner eller scenarier som er relevante for emnet. Rollespill hjelper elever med å utvikle mellommenneskelige ferdigheter, beslutningsevner og empati ved å oppleve ulike perspektiver og roller.
 • Spørsmål og svar-økter:

  Instruktører oppfordrer elever til å stille spørsmål og søke avklaring om uklare eller utfordrende emner. Spørsmål og svar-økter gir muligheter for individualisert instruksjon, tar opp elevenes spesifikke bekymringer og sikrer forståelse.
 • Vurderinger:

  Instruktører administrerer quizer, tester, oppgaver eller eksamener for å vurdere elevenes forståelse og ferdigheter. Vurderinger hjelper instruktører med å måle elevenes fremgang, identifisere forbedringsområder og gi tilbakemelding for å støtte kontinuerlig læring.
 • Tilbakemelding:

  Instruktører gir konstruktiv tilbakemelding til elevene om deres prestasjoner, fremgang og oppgaver. Tilbakemelding oppmuntrer til refleksjon, motiverer elever til å forbedre seg og bidrar til å forsterke læringsmål.

Ved å bruke disse metodene kan instruktører skape dynamiske og engasjerende ILT-opplevelser som imøtekommer ulike læringsstiler og maksimerer læringsutbytte for elevene.


Instruktørledede treningsfordeler vs konvensjonell onlineOpplæring

Instruktørledet opplæring gir flere fordeler fremfor konvensjonell nettbasert opplæring når det gjelder IT-opplæring og forberedelse til sertifiseringseksamener. For det første gir instruktørledet opplæring samhandling i sanntid med kunnskapsrike instruktører som kan avklare tvil, forklare komplekse konsepter og gi personlig veiledning skreddersydd til individuelle læringsstiler. Denne direkte interaksjonen fremmer en dypere forståelse av materialet og gir mulighet for umiddelbar tilbakemelding, noe som ofte mangler i konvensjonell nettbasert opplæring der elever kan måtte stole utelukkende på forhåndsinnspilte forelesninger eller fora for støtte.

For det andre inkluderer instruktørledet opplæring vanligvis en strukturert læreplan utformet for å dekke alle eksamensmålene fullstendig. Instruktører kan sikre at elevene holder seg på rett spor og fokuserer på de viktigste temaene som er relevante for sertifiseringseksamenen. Denne strukturerte tilnærmingen kan være mer effektiv sammenlignet med nettbasert opplæring i eget tempo, der elever kan slite med å prioritere og administrere studietiden effektivt.

I tillegg inkluderer instruktørledet opplæring ofte praktiske laboratorier og praktiske øvelser utført i et kontrollert miljø. Disse praktiske aktivitetene lar elevene bruke teoretisk kunnskap i scenarier i den virkelige verden, og forsterker forståelsen og oppbevaringen av nøkkelbegreper. I motsetning til dette kan konvensjonell nettbasert opplæring mangle slike interaktive komponenter, noe som begrenser mulighetene for praktisk anvendelse og ferdighetsutvikling.
Videre gir instruktørledet opplæring et støttende læringsmiljø der elever kan samarbeide med jevnaldrende, dele erfaringer og dra nytte av kollektiv kunnskap. Denne følelsen av fellesskap kan være motiverende og inspirerende, og oppmuntre elever til å holde seg engasjert og forpliktet til studiene.

Til slutt kan instruktørledet opplæring tilby ytterligere ressurser og støtte, for eksempel studiemateriell, praksiseksamener og eksamensforberedende tips, for å hjelpe elever med å lykkes med sertifiseringsmålene sine. Selv om konvensjonell nettbasert opplæring kan gi lignende ressurser, kan personlig veiledning og støtte som tilbys av instruktører være uvurderlig for å øke selvtilliten og sikre eksamensberedskap.


Hvordan Readynez sin instruktørledede opplæring sikrer sertifiseringssuksess

Readynez bruker instruktørledet opplæring (ILT) for å effektivt forberede IT-fagfolk til sertifiseringseksamener, og sikre at de består med selvtillit og letthet. I motsetning til konvensjonelle videoopplæringsformater som tilbys av plattformer som PluralSight og Coursera, gir ILT på Readynez et dynamisk og interaktivt læringsmiljø. Å bestå sertifiseringseksamener er notorisk utfordrende, og krever et nivå av eksamensberedskap som er vanskelig å oppnå gjennom forhåndsinnspilte videoer alene. Med ILT har elevene direkte tilgang til erfarne instruktører som kan svare på spørsmål, gi umiddelbar tilbakemelding og holde kursinnholdet oppdatert med bransjestandarder. Denne personlige tilnærmingen sikrer at elevene ikke bare tilegner seg den nødvendige kunnskapen, men også utvikler selvtilliten som trengs for å utmerke seg i eksamenene sine. Readynez sin ILT-metodikk legger vekt på praktiske øvelser, gruppediskusjoner og praktiske demonstrasjoner, slik at elevene kan bruke ferdighetene sine i virkelige scenarier og forsterke deres forståelse av nøkkelbegreper. Som et resultat er IT-fagfolk trent med Readynez sin ILT-tilnærming godt rustet til å bestå sertifiseringseksamener med letthet og lykkes i karrieren.

Få ubegrenset tilgang til førsteklasses LIVE instruktørledede kurs for prisen av mindre enn ett kurs. Opplev den mest praktiske, fleksible og rimeligste veien til sertifisering. Løft IT-karrieren din uten økonomisk belastning når du tilegner deg nye ferdigheter i Azure, Microsoft 365, Dynamics, Power Platform og Security med enkle månedlige betalinger og muligheten til å bruke lisensene dine ved behov. I motsetning til generiske innspilte videoer, er opplæringen vår utelukkende live og instruktørledet, noe som sikrer personlig samhandling og veiledning. Dra nytte av pengene-tilbake-garantien vår, slik at du aldri betaler for mye, og kontakt direkte med over 50 erfarne instruktører, som trekker fra vår omfattende erfaring med opplæring av over 50 000 IT-fagfolk.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}