Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Mestre informasjon om personvern og bestå CIPP/E & CIPM-eksamenen med letthet

 • Datavern
 • CIPP/E & CIPM
 • Sertifisering
 • Published by: André Hammer on jan 31, 2023

Personvern er et hett tema i dagens digitale tidsalder. Med den raske utviklingen av teknologi og det økende volumet av personlig informasjon som deles på nettet, er det viktigere enn noen gang å beskytte data. Kostnaden for et datainnbrudd for små og mellomstore bedrifter (SMB) er i gjennomsnitt 108 000 dollar, mens større bedrifter vanligvis taper rundt 3,84 millioner dollar per brudd.

Personvern er en viktig bekymring for organisasjoner av alle størrelser og bransjer. Bedrifter lagrer en betydelig mengde personopplysninger, noe som gjør det avgjørende å ha robuste praksiser for personvernhåndtering på plass for å beskytte mot hacking, forsøk og andre cybertrusler. Dette inkluderer løsninger for datastyring, datasikkerhet og overholdelse av ulike lover og forskrifter for personvern som GDPR og CCPA. Implementering av robuste praksiser for behandling av personvern bidrar ikke bare til å beskytte sensitiv informasjon, men hjelper også organisasjoner med å overholde juridiske krav.

Mulighetene og karriereutsiktene innen personvern

Den økende betydningen av datavern i dagens digitale tidsalder har resultert i en økning i etterspørselen etter eksperter på området. Datapersonvernanalytikere, informasjonssikkerhetsanalytikere, datastyringsansvarlige og compliance-spesialister er eksempler på slike stillinger. Organisasjoner i en rekke bransjer, inkludert helsevesen, finans og teknologi, ser etter folk som kan hjelpe dem med å navigere i det komplekse landskapet med lover og forskrifter for personvern.

Bureau of Labor Statistics anslår en økning på 28 % i jobbvekst for analytikere for informasjonsvern og sikkerhet mellom 2020 – 2030, noe som er raskere enn gjennomsnittet for alle yrker. Videre, ettersom antallet lover og forskrifter for personvern vokser, vil etterspørselen etter personvernpersonell også øke.

Hvorfor sertifisering i Information Privacy Management

Profesjonelle som ønsker å forbedre karrieren innen datavern kan dra nytte av å få en sertifisering i Information Privacy Management. En IBM-studie av 17 bransjer viste at gjennomsnittlig tid det tar å oppdage et datainnbrudd er 197 dager. Denne langvarige perioden med ikke-oppdagelse gir hackere god tid til å utnytte de stjålne dataene og selge dem på det mørke nettet mens de berørte selskapene forblir uvitende om bruddet. Noen av grunnene til å få en sertifisering for informasjonsvernstyring inkluderer:

 1. Demonstrere ekspertise: En sertifisering i Information Privacy Management viser bedrifter at en person har ferdighetene som kreves for å effektivt administrere sensitiv informasjon.
 2. Karrierefremgang: En sertifisering i Information Privacy Management kan hjelpe enkeltpersoner å komme videre i karrieren ved å åpne opp for nye jobbmuligheter og øke inntjeningspotensialet.
 3. Holde seg oppdatert: Datasikkerhetsfeltet er i stadig utvikling, og sertifisering i Information Privacy Management kan hjelpe enkeltpersoner med å holde seg oppdatert på de nyeste lovene, forskriftene og beste praksis.
 4. Nettverk: Mange sertifiseringsprogrammer tilbyr nettverksmuligheter med andre fagfolk på feltet, noe som kan føre til nye jobbmuligheter, samarbeid og andre profesjonelle forbindelser.
 5. Samsvar: For å demonstrere samsvar med lover og forskrifter krever mange organisasjoner at ansatte har spesifikke sertifiseringer.

Samlet sett kan det å oppnå en sertifisering i Information Privacy Management hjelpe enkeltpersoner med å få kunnskapen som kreves for å utmerke seg innen datavern, samtidig som det åpner for nye muligheter for karriereutvikling.

Sertifisering av informasjon Personvern Professional - Europe & Certified Information Privacy Manager

International Association of Privacy Professionals (IAPP) tilbyr sertifiseringen Certified Information Privacy Professional - Europe (CIPP/E), som demonstrerer en persons kunnskap om europeiske lover og regler for personvern. Sertifiseringen dekker blant annet General Data Protection Regulation (GDPR), ePrivacy-direktivet og databeskyttelsesdirektivet.

IAPP tilbyr også sertifiseringen Certified Information Privacy Manager (CIPM). Den fokuserer på administrasjon av datavernprogrammer, som inkluderer opprettelse av retningslinjer, prosedyrer og prosesser for å beskytte sensitive data. Den tar for seg problemer som risikostyring, hendelsesrespons og datastyring. I tillegg dekker sertifiseringen grunnleggende om databeskyttelseslover, forskrifter og rammeverk.

Både CIPP/E og CIPM er anerkjent som gullstandarder innen databeskyttelse, noe som viser en persons dedikasjon til yrket og kunnskap om emnet.

Gå inn i Readynez CIPP/E & CIPM-sertifiseringsprogram

Readynez sitt 4 dagers opplæringsprogram i CIPP/E & CIPM-sertifisering er avgjørende for organisasjoner fordi det sikrer at de har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å overholde europeiske lover og forskrifter for personvern, sikre sensitive data og redusere risikoen for datainnbrudd, og til slutt beskytte organisasjonens omdømme og økonomi.

Readynez opplæringskurs for CIPP/E og CIPM hjelper på følgende måter.

 • Det gir inngående kunnskap om europeiske lover og regler for personvern: Programmet dekker General Data Protection Regulation (GDPR) og ePrivacy-direktivet, som er avgjørende for organisasjoner som opererer i EU.
 • Hjelper med å forberede seg til sertifiseringseksamener: Programmet er utviklet for å forberede enkeltpersoner til CIPP/E- og CIPM-sertifiseringseksamenene og øke sjansene for å bestå første forsøk.
 • Ledet av erfarne og sertifiserte instruktører: Programmet ledes av erfarne og sertifiserte instruktører som kan gi veiledning og støtte gjennom hele kurset.
 • Gir en omfattende kurspakke: Programmet inkluderer alt kursmateriell, eksamenskuponger og en sertifiseringsgaranti, noe som gir maksimal læring og bekvemmelighet.
 • Møter den økende etterspørselen etter personvernpersonell: Med den økende betydningen av datapersonvern og behovet for organisasjoner å overholde datapersonvernlovgivningen, er det en økende etterspørsel etter fagfolk med ekspertise innen europeiske datapersonvernlover.

Readynez 4-dagers opplæringskurs er en verdifull ressurs for fagfolk som ønsker å øke karrieren innen datavern, spesielt i EU. Den gir kunnskapen og ferdighetene som trengs for å bestå sertifiseringseksamenene og demonstrerer ekspertise i europeiske lover og forskrifter for personvern.

Nøkkelen til å fremme din karriere som personvernansvarlig eller personvernekspert

Hvis du ønsker å fremme karrieren din innen personvern, er det å oppnå sertifiseringer og bestå eksamener et avgjørende skritt. Våre ekspertinstruktører er her for å forberede deg til følgende eksamener og sertifiseringer, som er inkludert i kurspakken din og dekkes av vår sertifiseringsgaranti.

 • Den første sertifiseringen vi vil forberede deg på er IAPP Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E). Denne sertifiseringen er den mest anerkjente og respekterte personvernsertifiseringen i verden og er et must for alle som ønsker å gjøre en karriere innen personvernfeltet.
 • Den neste sertifiseringen vi vil forberede deg på er IAPP Certified Information Privacy Manager (CIPM). Denne sertifiseringen er designet for de som administrerer team og prosjekter relatert til personvern, og er en flott måte å demonstrere kunnskapen din og ekspertisen din til potensielle arbeidsgivere.

Begge disse sertifiseringene er høyt respektert innen personvern og kan gi deg et betydelig konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet.

Forutsetninger:

Dette kurset er ideelt for de med eksisterende kunnskap om personvernlover, forskrifter, standarder og rammeverk. Du vil også dra nytte av erfaring i operative eller ledende roller, som inkluderer personvernansvar. Hvis du oppfyller disse forutsetningene, vil du være godt forberedt til å ta fatt på materialet som dekkes i dette kurset og bestå eksamenene.

____________________________________________________________________________________

Konklusjon

Avslutningsvis, hvis du ønsker å gå inn i personvernfeltet, er det å oppnå sertifiseringer og bestå eksamener et avgjørende skritt. Våre ekspertinstruktører er her for å forberede deg på IAPP Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) og IAPP Certified Information Privacy Manager (CIPM), og kurset vårt er spesielt utviklet for de med eksisterende kunnskap om personvernlover, forskrifter, standarder , og rammeverk, og erfaring i operasjonelle eller ledelsesroller som inkluderer personvernansvar.

Ta det første skrittet mot en vellykket karriere innen Information Security Management med vårt omfattende forberedende kurs. Kontakt oss for å starte reisen din i dag.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}