Leverandørspesifikke sertifiseringer vs leverandørnøytrale sertifiseringer - Hvilken er riktig for din karrierevekst

 • Career Growth
 • Neutral Certifications
 • Specific Certifications
 • Published by: André Hammer on okt 13, 2023
Blog Alt NO

I dagens fartsfylte verden, hvor innovasjon og trusler er konstante, står IT-profesjonelle overfor den kontinuerlige utfordringen å holde seg relevante og konkurransedyktige. Feltet informasjonsteknologi er utrolig ekspansivt, og på grunn av det omfattende utvalget av sertifiseringer som er tilgjengelig og IT-bransjens stadig skiftende natur, kan det være stressende og skremmende å navigere gjennom sertifiseringslandskapet. IT-sertifiseringer er ikke bare legitimasjon, men tjener som et middel til å validere ferdighetene dine, fremme din profesjonelle vekst og øke inntektspotensialet ditt.

Leverandørspesifikke IT-sertifiseringer er vanligvis benchmarks der fagfolk demonstrerer sin ferdighet og evne til effektivt å administrere og innovere innenfor spesifikke teknologiske økosystemer. Men som enhver profesjonell utviklingsvei, har leverandørspesifikke IT-sertifiseringer sine egne fordeler og ulemper.

I denne artikkelen vil vi diskutere alle fordelene og ulempene ved å velge leverandørspesifikke sertifiseringer når det gjelder karrieremål, jobbkrav, bransjetrender og mer.


Hva er leverandørspesifikke sertifiseringer

Leverandørspesifikke sertifiseringer er spesialiserte sertifiseringer som tildeles av teknologiselskaper som Microsoft, Cisco, osv. til personer som viser ekspertise og ferdigheter i å bruke disse produktene, tjenestene og teknologiene. Disse sertifiseringene er utformet for å validere en persons kunnskap og ferdigheter i en bestemt leverandørs teknologistabel, programvareapplikasjoner, maskinvareenheter eller skytjenester.

Leverandørspesifikke sertifiseringsprogrammer dekker et bredt spekter av IT-domener, inkludert nettverksadministrasjon, cloud computing, cybersikkerhet, databaseadministrasjon, programvareutvikling osv., og strukturerer sertifiseringsprogrammene deres i et hierarki med entry-level, middels og avanserte sertifiseringer. For å få disse sertifiseringene må man bestå en eller flere eksamener.

Disse sertifiseringene er vanligvis allment anerkjent og respektert i IT-bransjen. Oftere enn ikke foretrekker arbeidsgivere ofte kandidater som har disse sertifiseringene, da de indikerer praktiske ferdigheter og kunnskaper som arbeidsgiverne ser etter. Disse sertifiseringene kan være til stor nytte for IT-fagfolk ved å åpne opp karrieremuligheter, forbedre jobbutsiktene og forbedre deres evne til å jobbe effektivt med spesifikke leverandørteknologier.


Fordeler med leverandørspesifikke sertifiseringer

Leverandørspesifikke sertifiseringer er profesjonelle sertifiseringer som tilbys av spesifikke teknologileverandører, som Microsoft, Cisco eller Oracle. Disse sertifiseringene validerer kunnskapen og ferdighetene til enkeltpersoner i å bruke og administrere spesifikke leverandørprodukter og -teknologier. Mens noen fagfolk kan hevde at leverandørnøytrale sertifiseringer gir mer verdi, er her noen fordeler ved å oppnå leverandørspesifikke sertifiseringer:

 • Tilpasning til industristandarder:

  Leverandørsertifiseringer er utformet for å samsvare med bransjestandarder og beste praksis. Dette sikrer at enkeltpersoner har en sterk forståelse av en bestemt leverandørs teknologistabel, noe som er avgjørende for bedrifter som er avhengige av disse teknologiene.
 • Fokusert ekspertise:

  Fokusert ekspertise oppnådd gjennom leverandørspesifikke sertifiseringer kan føre til økt effektivitet og produktivitet. Man vil være bedre rustet til å utnytte teknologien til sitt fulle potensial, noe som resulterer i tids- og kostnadsbesparelser for organisasjonen din.
 • Ferdighetsvalidering:

  Å oppnå en leverandørspesifikk sertifisering bekrefter dine ferdigheter og kunnskaper i bruk av en spesifikk leverandørs produkter eller tjenester. Det fungerer som konkret bevis på din ekspertise, noe som gjør deg mer attraktiv for arbeidsgivere.
 • Jobbmuligheter:

  Mange arbeidsgivere foretrekker kandidater som har leverandørspesifikke sertifiseringer da de demonstrerer ferdigheter i spesifikke teknologier. Sertifiseringer kan åpne opp jobbmuligheter og øke sjansene dine for å få en stilling hos et bestemt selskap.
 • Karriereopprykk:

  Leverandørsertifiseringer kan bidra til å fremme karrieren din. De kan være nødvendige for stillinger på høyere nivå eller forfremmelser i organisasjoner som er sterkt avhengige av en spesifikk leverandørs teknologi. Å ha visse sertifiseringer kan være en forutsetning for å bevege seg oppover karrierestigen.
 • Dybde av kunnskap:

  Leverandørsertifiseringer gir ofte inngående kunnskap og ferdigheter om en spesifikk leverandørs teknologistabel. Dette går utover det du kan lære i et generelt IT-sertifiseringsprogram som hjelper deg i det lange løp.
 • Leverandørstøtte:

  Sertifiseringsprogrammer fra leverandører kommer vanligvis med støtte og ressurser som studiemateriell, praksiseksamener og opplæringskurs. Disse ressursene bidrar til effektiv forberedelse til sertifiseringseksamener.
 • Bransjeanerkjennelse:

  Leverandørspesifikke sertifiseringer er godt anerkjent i bransjen. De blir ofte sett på som en standard for måling av ekspertise innen et bestemt teknologiområde, og forbedrer ditt profesjonelle omdømme og generelle vekst.
 • Tilgang til leverandørfellesskap:

  Få en leverandørspesifikk sertifiseringgir deg ofte tilgang til eksklusive fellesskap og fora hvor du kan nettverk med andre sertifiserte fagfolk, dele kunnskap og holde deg oppdatert på den siste utviklingen innen leverandørens teknologi.

Selv om leverandørspesifikke sertifiseringer gir disse fordelene, er det viktig å velge sertifiseringer som stemmer overens med dine karrieremål og teknologiene du jobber med eller planlegger å jobbe med. I tillegg er det ofte fordelaktig å komplementere leverandørspesifikke sertifiseringer med bredere, leverandørnøytrale sertifiseringer for å sikre et godt avrundet kompetansesett.


Ulemper med leverandørspesifikke sertifiseringer

Selv om leverandørspesifikke sertifiseringer gir mange fordeler, er det viktig å også vurdere deres potensielle ulemper. Her er noen av ulempene ved å forfølge leverandørspesifikke sertifiseringer:

 • Begrenset omfang:

  Leverandørsertifiseringer fokuserer på en spesifikk leverandørs teknologistabel, noe som kan begrense din generelle kunnskap og ekspertise på andre områder av IT- og teknologiindustrien. Denne spesialiseringen er kanskje ikke ønskelig hvis du foretrekker et bredere kompetansesett.
 • Leverandørlås:

  Innhenting av sertifiseringer fra en spesifikk leverandør kan resultere i en avhengighet av deres produkter eller tjenester. Dette kan begrense din evne til å jobbe med andre leverandører eller teknologier og kan begrense mulighetene dine for karrierevekst.
 • Koste:

  Leverandørspesifikke sertifiseringer kan være dyre å oppnå. Bortsett fra eksamensavgiftene, må du kanskje også investere i opplæringsressurser og kurs for å forberede deg til sertifiseringseksamenene. Dette kan være en betydelig økonomisk belastning, spesielt for enkeltpersoner med et stramt budsjett.
 • Sertifiseringsrelevans:

  Teknologilandskapet er i stadig utvikling, og leverandørspesifikke sertifiseringer kan bli utdaterte relativt raskt. Dette betyr at kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg under sertifiseringsprosessen kanskje ikke forblir relevante på lang sikt.
 • Leverandørskjevhet:

  Leverandørspesifikke sertifiseringer kan introdusere en skjevhet mot en bestemt leverandørs produkter eller tjenester. Dette kan begrense din evne til objektivt å vurdere og anbefale de beste løsningene for en gitt situasjon, spesielt hvis du blir for avhengig av en spesifikk leverandørs tilbud.
 • Begrenset overførbarhet:

  Leverandørsertifiseringer er ofte knyttet til spesifikke leverandører eller teknologileverandører, noe som betyr at de kanskje ikke blir anerkjent eller verdsatt like høyt av arbeidsgivere som ikke bruker den spesifikke leverandørens produkter eller tjenester. Dette kan begrense jobbmuligheter, spesielt hvis du ønsker å jobbe med et mangfoldig utvalg av teknologier eller leverandører.
 • Tidsforpliktelse:

  Å forfølge leverandørspesifikke sertifiseringer krever en betydelig investering av tid og krefter. Sertifiseringsforberedelsesprosessen kan være tidkrevende og ta bort fra andre profesjonelle eller personlige bestrebelser.
 • Krav som endrer seg raskt:

  Leverandørspesifikke sertifiseringer har ofte raskt skiftende krav, med leverandører som gir ut oppdaterte versjoner av sertifiseringene sine regelmessig. Dette kan føre til et konstant behov for å holde tritt med de siste sertifiseringskravene og eksamenene.

Det er viktig å veie disse ulempene opp mot de potensielle fordelene når du bestemmer deg for om du skal forfølge leverandørspesifikke sertifiseringer. Vurder karrieremålene dine, den spesifikke leverandørens teknologistabel og de generelle bransjetrendene før du bestemmer deg.


Leverandørspesifikke kontra leverandørnøytrale sertifiseringer

Leverandørspesifikke sertifiseringer er nært knyttet til spesifikke leverandører eller teknologileverandører og gir et dypdykk inn i en bestemt leverandørs teknologistabel. De samsvarer med bransjestandarder, validerer ferdigheter og kunnskap og gir tilgang til leverandørstøtte og ressurser. Leverandørspesifikke sertifiseringer kan føre til jobbmuligheter og karriereutvikling i organisasjoner som er sterkt avhengige av en spesifikk leverandørs teknologi. De kan imidlertid ha et begrenset omfang, føre til leverandørlåsing og pådra seg høye kostnader. De krever også å holde seg oppdatert med raskt skiftende sertifiseringskrav.

På den annen side er leverandørnøytrale sertifiseringer ikke knyttet til noen spesifikk leverandør og fokuserer på bredere bransjekunnskap og ferdigheter. De dekker et bredt spekter av teknologier og konsepter som gjelder for flere leverandører. Leverandørnøytrale sertifiseringer gir et mer balansert og objektivt perspektiv, slik at fagfolk kan jobbe med ulike teknologier og komme med objektive anbefalinger. Selv om de kanskje ikke gir den samme dybden av kunnskap som leverandørspesifikke sertifiseringer, kan de tilby allsidighet og overførbarhet på tvers av forskjellige jobbroller og organisasjoner.

Valget mellom leverandørspesifikke og leverandørnøytrale sertifiseringer avhenger av individuelle karrieremål, ønsket spesialiseringsnivå og de spesifikke kravene til bransjen og arbeidsmarkedet. Det er fordelaktig å vurdere fordeler og ulemper ved hver type sertifisering og vurdere de langsiktige implikasjonene for å ta en informert beslutning.


Konklusjon

Avslutningsvis har begge leverandørspesifikke sertifiseringer sitt eget sett med fordelerog hensyn. Leverandørspesifikke sertifiseringer gir dyp kunnskap og ferdighetsvalidering i en spesifikk leverandørs teknologistabel, i tråd med industristandarder og gir karrieremuligheter i organisasjoner som er avhengige av den leverandørens teknologi. På den annen side gir leverandørnøytrale sertifiseringer et bredere kompetansesett, allsidighet og objektivitet i arbeidet med ulike teknologier og leverandører.

Mens leverandørspesifikke sertifiseringer kan komme med begrenset omfang, leverandørlåsing og høyere kostnader, tilbyr leverandørnøytrale sertifiseringer et mer balansert perspektiv og overførbarhet på tvers av forskjellige jobbroller og organisasjoner.
Til syvende og sist avhenger valget mellom disse sertifiseringene av individuelle karrieremål, ønsket spesialisering og de spesifikke kravene til bransjen og arbeidsmarkedet. Det er viktig for fagfolk å nøye vurdere behovene deres og vurdere de langsiktige implikasjonene av sertifiseringsvalget. En kombinasjon av både leverandørspesifikke og leverandørnøytrale sertifiseringer kan tilby et omfattende ferdighetssett som imøtekommer både spesialisert kunnskap og bredere bransjeekspertise. Nøkkelen er å finne en balanse og kontinuerlig oppdatere ferdigheter for å trives i dagens raskt utviklende teknologilandskap.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}