Låse opp karrieremuligheter med kurset Certified Information Security Manager (CISM).

 • CISM Course
 • Carrer Oppotunities
 • Information Security Manager
 • Published by: André Hammer on jul 09, 2024

I dagens digitale tidsalder er cybersikkerhet ikke lenger en luksus, men en nødvendighet for bedrifter og organisasjoner over hele verden. Den raske utviklingen av teknologi har medført betydelige fordeler, men den har også utsatt organisasjoner for en mengde cybertrusler. Fra datainnbrudd og løsepenge-angrep til phishing-svindel og avanserte vedvarende trusler, landskapet av cybertrusler utvikler seg kontinuerlig og blir mer sofistikert. Som et resultat har etterspørselen etter dyktige fagfolk som effektivt kan håndtere og dempe disse truslene nådd enestående nivåer.

I regioner som Storbritannia og Europa blir viktigheten av nettsikkerhet ytterligere forsterket av strenge databeskyttelsesforskrifter og overholdelseskrav. Lover som General Data Protection Regulation (GDPR) krever robuste databeskyttelsestiltak, som krever at organisasjoner implementerer omfattende sikkerhetsrammeverk og sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til sensitiv informasjon. Manglende overholdelse av dette regelverket kan føre til strenge straffer og betydelig skade på omdømmet, noe som gjør rollen til informasjonssikkerhetsansvarlige kritisk.

Informasjonssikkerhetsledere er i forkant av en organisasjons forsvar mot cybertrusler. De er ansvarlige for å utvikle, implementere og administrere en organisasjons informasjonssikkerhetsprogram. Denne rollen innebærer å identifisere og redusere sikkerhetsrisikoer, etablere sikkerhetspolicyer og -prosedyrer, sikre overholdelse av regelverk og svare på sikkerhetshendelser. Effektiviteten til en informasjonssikkerhetssjef kan ha betydelig innvirkning på en organisasjons evne til å beskytte sine data og opprettholde driftskontinuitet.

Blant de ulike sertifiseringene som er tilgjengelige innen cybersikkerhetsfeltet, utmerker sertifiseringen Certified Information Security Manager (CISM) seg som en prestisjetung legitimasjon som validerer en profesjonells evne til å administrere, designe og overvåke en bedrifts informasjonssikkerhetsprogram. Tilbys av ISACA, er CISM-sertifiseringen globalt anerkjent og høyt respektert. Den er designet for enkeltpersoner som er ansvarlige for å administrere og styre en organisasjons informasjonssikkerhet, noe som gjør den til en essensiell legitimasjon for de som håper på seniorlederroller innen cybersikkerhet.

CISM-sertifiseringen fokuserer på fire nøkkeldomener som er kritiske for rollen til en informasjonssikkerhetssjef:

 1. Informasjonssikkerhetsstyring:

  Etablere og vedlikeholde et rammeverk for å sikre at informasjonssikkerhetsstrategien stemmer overens med forretningsmålene.
 2. Informasjonsrisikostyring:

  Identifisere og administrere informasjonssikkerhetsrisikoer for å støtte oppnåelse av forretningsmål.
 3. Programutvikling og ledelse for informasjonssikkerhet:

  Etablere og administrere informasjonssikkerhetsprogrammet for å implementere rammeverket for styring av informasjonssikkerhet.
 4. Håndtering av informasjonssikkerhetshendelser:

  Planlegging, etablering og administrasjon av evnen til å svare på og gjenopprette informasjonssikkerhetshendelser.

CISM-sertifiseringen forbedrer ikke bare en persons kunnskap og ferdigheter, men viser også deres forpliktelse til de høyeste standardene for informasjonssikkerhetsprofesjonen. Den utstyrer fagfolk med verktøyene og metodene som trengs for å beskytte organisasjonene deres mot det stadig økende utvalget av cybertrusler. I Storbritannia og Europa, hvor databeskyttelse og overholdelse av regelverk er avgjørende, er rollen til CISM-sertifiserte fagfolk uunnværlig.

Når vi går dypere inn i denne artikkelen, vil vi utforske de utallige fordelene med CISM-sertifiseringen, den økende etterspørselen etter slike kvalifikasjoner, de beste kursene som er tilgjengelige for å forberede seg til sertifiseringen, og den kritiske betydningen av instruktørledet opplæring for å mestre de nødvendige ferdighetene . Enten du er en aspirerende profesjonell cybersikkerhet eller en organisasjon som ønsker å forbedre informasjonssikkerhetstiltakene dine, er det viktig å forstå verdien og virkningen av CISM-sertifiseringen i dagens digitale tidsalder. Gjennom denne omfattende veiledningen vil du få innsikt i hvorfor CISM-sertifiseringen er en viktig ressurs i cybersikkerhetslandskapet og hvordan den kan hjelpe deg eller organisasjonen din til å ligge i forkant av cybertrusler og regulatoriske krav.


Forstå rollen til en sertifisert informasjonssikkerhetssjef

Rollen som en sertifisert informasjonssikkerhetssjef er mangefasettert og involverer strategisk planlegging, implementering og styring av informasjonssikkerhetsprogrammer. CISM-sertifiserte fagfolk er ansvarlige for å identifisere og redusere potensielle sikkerhetsrisikoer, utvikle sikkerhetspolicyer og -prosedyrer og sikre overholdelse av regulatoriske krav. De spiller en avgjørende rolle i å beskytte en organisasjons dataressurser og opprettholde integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten til informasjon.

CISM-sertifisering, tilbys av ISACA, er designet for personer som administrerer, designer, overvåker og vurderer enn bedriftens informasjonssikkerhet. Sertifiseringen fokuserer på følgende nøkkeldomener:

 1. Informasjonssikkerhetsstyring:

  Etablere og vedlikeholde et rammeverk for å sikre at informasjonssikkerhetsstrategier stemmer overens med forretningsmålene.
 2. Informasjonsrisikostyring:

  Identifisere og administrere informasjonssikkerhetsrisikoer for å oppnå forretningsmål.
 3. Programutvikling og ledelse for informasjonssikkerhet:

  Etablere og administrere informasjonssikkerhetsprogrammet for å implementere rammeverket for styring av informasjonssikkerhet.
 4. Håndtering av informasjonssikkerhetshendelser:

  Planlegging, etablering og administrasjon av evnen til å svare på og gjenopprette informasjonssikkerhetshendelser.

Markedsetterspørsel etter CISM-profesjonelle

Etterspørselen etter CISM-sertifiserte fagfolk har økt jevnt og trutt i Storbritannia og Europa, drevet av flere faktorer:

 1. Regulatory Compliance:

  Innføringen av strenge databeskyttelsesforskrifter, slik som General Data Protection Regulation (GDPR), har nødvendiggjort behovet for dyktige informasjonssikkerhetsledere som kan sikre overholdelse og redusere risiko.
 2. Økende cybertrusler:

  Den økende frekvensen og sofistikeringen av cyberangrep har økt behovet for fagfolk som kan utvikle og implementere robuste sikkerhetstiltak for å beskytte sensitive data.
 3. Forretningskontinuitet:

  Organisasjoner erkjenner viktigheten av å ha et omfattende informasjonssikkerhetsprogram for å sikre forretningskontinuitet og beskytte sitt omdømme.

Ettersom organisasjoner fortsetter å prioritere informasjonssikkerhet, forventes etterspørselen etter CISM-sertifiserte fagfolk å vokse, og tilby lukrative karrieremuligheter for enkeltpersoner innen cybersikkerhetsfeltet.

Karriereavansement og lønn

CISM-sertifisering er høyt ansett i cybersikkerhetsindustrien og er ofte en forutsetning for topplederroller innen informasjonssikkerhet. Fagfolk som har CISM-sertifisering er godt posisjonert for karriereutvikling og kan forfølge ulike roller, for eksempel:

 1. Informasjonssikkerhetssjef:

  Ansvarlig for å administrere og implementere en organisasjons informasjonssikkerhetsprogram.
 2. Chief Information Security Officer (CISO):

  Overvåke organisasjonens informasjonssikkerhetsstrategi og sikre samsvar med forretningsmål.
 3. Risk Management Professional:

  Identifisere og redusere informasjonssikkerhetsrisikoer for å oppnå forretningsmål.
 4. IT-revisor:

  Vurderer effektiviteten til en organisasjons informasjonssikkerhetsprogram og sikrer overholdelse av regulatoriske krav.

Når det gjelder lønn, kan CISM-sertifiserte fagfolk beordre konkurransedyktige kompensasjonspakker. I Storbritannia varierer lønn for CISM-sertifiserte personer vanligvis fra £60 000 til £100 000 per år, avhengig av erfaring og den spesifikke bransjesektoren. For seniorroller, slik som CISOer, kan lønn overstige dette området, noe som gjenspeiler det høye nivået av ansvar og ekspertise som kreves.

Kostnader for CISM-sertifisering

Kostnaden for å oppnå CISM-sertifisering varierer avhengig av flere faktorer, inkludert opplæringsleverandøren, geografisk plassering og ekstra ressurser som kreves. Generelt er CISM-eksamenavgiften rundt £575 for ISACA-medlemmer og £760 for ikke-medlemmer. Ekstra kostnader kan omfatte:

 • Opplæringskurs:

  Instruktørledede eller nettbaserte opplæringskurs som gir omfattende forberedelser til CISM-eksamenen.
 • Studiemateriell:

  Bøker, øvingseksamener og andre ressurser for å hjelpe til med eksamensforberedelse.
 • Medlemsavgifter:

  Valgfritt ISACA-medlemskap, som tilbyr fordeler som rabatterte eksamensavgifter, tilgang til ressurser og nettverksmuligheter.

Selv om den første investeringen kan virke betydelig, gjør avkastningen i form av karriereutvikling og inntjeningspotensial CISM-sertifisering til en verdig investering.

Beste CISM-kurs og opplæringsleverandører

Å velge riktig CISM-kurs er avgjørende for å lykkes med å oppnå sertifisering og tilegne seg praktiske ferdigheter som er avgjørende for informasjonssikkerhetsstyring. Flere opplæringsleverandører tilbyr CISM-kurs, men en skiller seg ut for sin omfattende og praktiske tilnærming: Readynez.

Readynez CISM-opplæringskurs: Readynez tilbyr høyt ansett instruktørledede CISM-opplæringskurs skreddersydd for å møte behovene til håpefulle informasjonssikkerhetsledere i Storbritannia og Europa. Kursene deres dekker viktige emner som informasjonssikkerhetsstyring, risikostyring og hendelseshåndtering. Hovedtrekk ved Readynez sin CISM-trening inkluderer:

 • Ekspertlærere:

  Erfarne fagfolk som gir verdifull innsikt og veiledning gjennom hele kurset.
 • Praktiske laboratorier:

  Få praktisk erfaring gjennom interaktive laboratorieøkter som simulerer virkelige scenarier.
 • Omfattende læreplan:

  Dekker alle aspekter av CISM-sertifiseringen, og sikrer at du er godt forberedt til eksamen og den virkelige søknaden.
 • Interaktivt læringsmiljø:

  Dra nytte av direkte interaksjon med instruktører og jevnaldrende, fremme en samarbeidende læringsopplevelse.

Viktigheten avInstruktørledet opplæring (ILT)

Instruktørledet opplæring (ILT) tilbyr flere distinkte fordeler fremfor læring i eget tempo, spesielt på komplekse felt som informasjonssikkerhetsadministrasjon:

 1. Interaktivt læringsmiljø:

  ILT muliggjør direkte interaksjon med erfarne instruktører, fremmer aktiv læring gjennom diskusjoner, spørsmål og svar-økter og tilbakemeldinger i sanntid. Denne interaksjonen forbedrer forståelsen og oppbevaringen av informasjonssikkerhetskonsepter og -metodologier.
 2. Praktiske laboratorier:

  Praktiske laboratorieøkter som tilbys i ILT-miljøer lar deltakerne bruke teoretisk kunnskap i simulerte scenarier. Denne praktiske erfaringen styrker problemløsningsferdigheter og forbereder enkeltpersoner til å takle virkelige utfordringer med informasjonssikkerhet effektivt.
 3. Strukturert læreplan:

  ILT sikrer omfattende dekning av CISM-eksamensmål, veileder deltakere gjennom kritiske konsepter og eksamensforberedende strategier. Den strukturerte tilnærmingen øker læringseffektiviteten og eksamensberedskapen, og utstyrer enkeltpersoner med selvtillit og ekspertise for å lykkes med informasjonssikkerhetsstyring.
 4. Kollegainteraksjon:

  Læring i en gruppesetting gir mulighet for kunnskapsdeling og samarbeid med jevnaldrende, noe som kan forbedre læringsopplevelsen og gi nettverksmuligheter.
 5. Motivasjon og ansvarlighet:

  ILT bidrar til å opprettholde motivasjon og ansvarlighet, og sikrer at deltakerne holder seg på sporet og fullfører kurset innenfor den angitte tidsrammen.

Instruktørledet opplæring er spesielt gunstig for sertifiseringer som CISM, som krever en dyp forståelse av styring, risikostyring og hendelsesrespons. Veiledningen gitt av ekspertinstruktører hjelper til med å klargjøre komplekse konsepter og sikrer at deltakerne er godt forberedt til å bruke kunnskapen sin i praktiske omgivelser. Videre fremmer det samarbeidende læringsmiljøet en dypere forståelse av materialet gjennom kollegadiskusjoner og delte erfaringer.

Ubegrenset sikkerhetsopplæringsprogram

For de som ønsker å maksimere sine lærings- og karrieremuligheter, er Readynez sitt Unlimited Security Training-program et uslåelig alternativ. Dette programmet gir tilgang til over 60 instruktørledede opplæringskurs i cybersikkerhet, inkludert CISM-kurset.

Nøkkelfunksjoner i Unlimited Security Training Program:

 1. Omfattende kurstilgang:

  Delta på et av de 60+ cybersikkerhetskursene, inkludert CISM-kurset, uten ekstra kostnad.
 2. Kontinuerlig læring:

  Hold deg oppdatert med de siste trendene og fremskrittene innen cybersikkerhet gjennom regelmessige treningsøkter.
 3. Kostnadseffektivt:

  Få omfattende opplæring og sertifiseringer for én pris med alt inkludert.
 4. Fleksibilitet:

  Velg kurs som passer til timeplanen og karrieremålene dine, og gir fleksibilitet i læringsreisen.
 5. Ekspertopplæring:

  Dra nytte av den samme høykvalitets instruksjonen og praktiske laboratorier som Readynez er kjent for, på tvers av alle kurs.

Unlimited Security Training er designet for å imøtekomme behovene til cybersikkerhetseksperter på alle nivåer. Enten du nettopp har begynt i karrieren eller ønsker å spesialisere deg i avanserte områder av cybersikkerhet, gir dette programmet ressursene og opplæringen som er nødvendig for å nå dine mål. Fleksibiliteten som tilbys av Unlimited-programmet betyr at du kan skreddersy din læringserfaring for å passe dine spesifikke behov og interesser, og sikrer at du får den mest relevante og oppdaterte kunnskapen på feltet.


Konklusjon

Å tjene CISM-sertifisering gjennom Readynez sin instruktørledede opplæringsklasse er en betydelig milepæl for fagfolk som ønsker å utmerke seg innen informasjonssikkerhetsstyring i Storbritannia og Europa. Denne globalt anerkjente legitimasjonen validerer ikke bare ens ekspertise i å håndtere og redusere sikkerhetsrisikoer, men posisjonerer også enkeltpersoner som pålitelige ledere i å sikre en organisasjons dataressurser og sikre overholdelse av regulatoriske krav.

Readynezs CISM-klasse er designet for å gi deltakerne kunnskapen, ferdighetene og praktiske erfaringene som trengs for å gi meningsfulle bidrag til organisatorisk sikkerhetsarbeid. Ved å velge Readynez, investerer du i en omfattende og praktisk læringsopplevelse som vil utstyre deg med verktøyene for å lykkes i det stadig utviklende feltet cybersikkerhet.

I tillegg til CISM-sertifiseringskurset, tilbyr Readynez et Unlimited Security Training-program, som gir deg tilgang til over 60 instruktørledede opplæringskurs i cybersikkerhet. Dette omfattende programmet er perfekt for fagfolk som ønsker å utvide sin ekspertise og ligge i forkant i den hektiske verden av cybersikkerhet. Ved å bli med i Unlimited Security Training-programmet kan du kontinuerlig oppdatere ferdighetene og kunnskapene dine, og sikre at du forblir i forkant av fremskritt innen personvern og cybersikkerhet.

Ta det første skrittet mot å fremme din karriere innen cybersikkerhet og datavern ved å melde deg på Readynez sin CISM-sertifiseringsklasse. For mer informasjon og for å sikre deg plass på denne sremier treningsprogram, besøk Readynez sin CISM-sertifiseringskursside. For å utforske programmet Unlimited Security Training og få tilgang til et bredt spekter av cybersikkerhetskurs, besøk Readynez's Unlimited Security Training.

Utstyr deg med ferdighetene og sertifiseringene som trengs for å utmerke deg i informasjonssikkerhetsadministrasjon og bli en nøkkelaktør i å beskytte digitale eiendeler og sikre overholdelse av globale personvernforskrifter. Bli med Readynez i dag og lås opp potensialet ditt innen det stadig viktige feltet cybersikkerhet.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}