Hvordan gjøre en karriere som Secure Code Reviewer: Ferdigheter som kreves, utfordringer og belønninger, sertifiseringer og mer

 • Code Reviewer
 • Sertifiseringer
 • IT Career
 • Published by: André Hammer on jul 31, 2023

I den fartsfylte og stadig utviklende teknologiverdenen er bekymringen for bedrifter og organisasjoner å sikre sikkerheten til programvareapplikasjonene deres. Cybertrusler og datainnbrudd har blitt stadig mer utbredt, noe som understreker behovet for sikkerhetstiltak innen programvareutvikling. Som et resultat har etterspørselen etter dyktige fagfolk innen gjennomgang av sikker kode sett en betydelig økning.

En sikker kodekontroller spiller en viktig rolle i å identifisere og rette opp potensielle sårbarheter og svakheter i programvarekode. De er portvaktene som gransker og analyserer kodebaser for å sikre at beste praksis for sikkerhet følges, og reduserer potensielle risikoer som kan kompromittere sensitive data eller utsette systemer for ondsinnede angrep.

Med denne artikkelen vil vi utforske den spennende og givende karriereveien til en sikker kodeanmelder. Enten du er en ambisiøs programvareingeniør som ønsker å spesialisere seg i cybersikkerhet eller en erfaren fagperson som ønsker å gå over til dette nisjedomenet, vil denne guiden gi deg uvurderlig innsikt og trinn-for-steg veiledning om hvordan du kan legge ut på en vellykket reise som en sikker. kodeanmelder.

Fra den grunnleggende kunnskapen og de tekniske ferdighetene som kreves for å utmerke seg i denne rollen, til de ulike bransjeanerkjente sertifiseringene som kan øke din troverdighet, vil vi utforske de essensielle elementene som er nødvendige for å trives i en verden av sikker kodegjennomgang. I tillegg vil vi fremheve utfordringene og belønningene knyttet til denne okkupasjonen, og tilby en omfattende forståelse av de mangfoldige mulighetene som venter de med en lidenskap for å beskytte digitale landskap.

La oss dykke ned og oppdage hvordan du kan skape en tilfredsstillende og virkningsfull karriere som sikker kodeanmelder, og gjøre en betydelig forskjell når det gjelder å sikre programvareapplikasjoner mot de nådeløse truslene fra den digitale tidsalderen.


Tekniske ferdigheter som kreves for å bli Secure Code Reviewer

Å bli en vellykket Secure Code Reviewer krever et sterkt fundament i både programvareutvikling og cybersikkerhet. Anmeldere må ha en kombinasjon av tekniske ferdigheter som gjør dem i stand til å vurdere kode grundig for potensielle sårbarheter og sikkerhetsfeil. Her er noen viktige tekniske ferdigheter som kreves for å utmerke seg i denne rollen:

 • Programmeringsspråk:

  En sikker kodeanmelder bør være dyktig i ulike programmeringsspråk som vanligvis brukes i programvareutvikling, som Java, C/C++, Python, JavaScript, PHP, Ruby eller andre. Det er viktig å forstå flere språk, siden applikasjoner kan skrives på forskjellige språk.
 • Nettapplikasjonsteknologier:

  Inngående kunnskap om nettapplikasjonsteknologier, inkludert HTML, CSS, JavaScript-rammeverk (f.eks. Angular, React, Vue.js) og backend-teknologier (f.eks. Node.js, Django, Ruby on Rails), er avgjørende for gjennomgang av nettbaserte applikasjoner og APIer.
 • Sikker kodingspraksis:

  Å forstå sikker kodingspraksis er grunnleggende. Evaluatorer bør være godt kjent med retningslinjer for koding og beste praksis, for eksempel inndatavalidering, utdatakoding, riktig feilhåndtering og sikre autentiserings- og autorisasjonsmekanismer.
 • Applikasjonssikkerhetskonsepter:

  Kunnskap om applikasjonssikkerhetskonsepter er avgjørende. Dette inkluderer forståelse av vanlige sårbarheter som SQL-injeksjon, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) og andre.
 • Grunnleggende om operativsystem og nettverk:

  En grunnleggende forståelse av operativsystemer (Windows, Linux, etc.) og grunnleggende nettverk hjelper deg med å forstå potensielle sikkerhetsrisikoer knyttet til distribusjonsmiljøet.
 • Teknikker for sikkerhetstesting:

  Forståelse av ulike sikkerhetstestteknikker, inkludert manuell kodegjennomgang, dynamisk applikasjonssikkerhetstesting (DAST) og penetrasjonstesting, er verdifullt for en omfattende vurdering.

Det er viktig å merke seg at cybersikkerhetslandskapet er i kontinuerlig utvikling, og sikre kodeanmeldere må holde seg oppdatert med de siste sikkerhetstrendene, angrepsvektorer og kodingspraksis for effektivt å håndtere nye trusler. I tillegg er det å ha en sterk analytisk tankegang og en nysgjerrighet etter å utforske potensielle sikkerhetssvakheter verdifulle egenskaper for alle som ønsker å bli en vellykket Secure Code Reviewer.


Utfordringer og belønninger som Secure Code Reviewer

Å være en Secure Code Reviewer kommer med sitt eget sett med utfordringer og belønninger. La oss utforske begge aspektene:

Utfordringer

 • Kodebasers kompleksitet:

  Kodebaser kan være store og intrikate, noe som gjør det utfordrende å grundig gjennomgå alle aspekter for sikkerhetssårbarheter. Å forstå kodens logikk og interaksjoner kan være tidkrevende og krever nøye oppmerksomhet på detaljer.
 • Nye trusler:

  Nettsikkerhetstrusler utvikler seg stadig, og nye angrepsvektorer oppstår regelmessig. Som Secure Code Reviewer er det avgjørende å holde seg oppdatert på de nyeste sikkerhetssårbarhetene og angrepsteknikkene for å sikre praktisk kodevurdering.
 • Balansering av sikkerhet og brukervennlighet:

  Å finne en balanse mellom sikkerhet og brukeropplevelse kan være vanskelig. Implementering av strenge sikkerhetstiltak kan påvirke applikasjonens brukervennlighet, noe som krever nøye beslutningstaking under gjennomgangsprosessen.
 • Tidsbegrensninger:

  Kodegjennomganger utføres ofte innenfor prosjektets tidslinjer, noe som gjør det utfordrende å dedikere god tid til å vurdere hele kodebasen grundig for potensielle sikkerhetssvakheter.
  Tverrfaglig kunnskap: Secure Code Reviewers trenger å bygge bro mellom programvareutvikling og cybersikkerhet, noe som krever en omfattende forståelse av begge domenene.

Belønninger

 • Forbedring av programvaresikkerhet:

  Som en Secure Code Reviewer spiller du en sentral rolle i å styrke sikkerhetsposisjonen til applikasjoner. Identifisering og utbedring av sårbarheter før distribusjon bidrar til å forhindre potensielle datainnbrudd og cyberangrep.
 • Bidrag til cybersikkerhet:

  Ved å sikre integriteten til programvarekoden, bidrar du aktivt til det bredere cybersikkerhetslandskapet, beskytter sensitive data og beskytter brukere mot skade.
 • Intellektuell utfordring:

  Rollen til en Secure Code Reviewer er intellektuelt stimulerende. Å analysere kompleks kode og oppdage potensielle sikkerhetsfeil kan være intellektuelt givende, spesielt når man identifiserer kreative løsninger for å håndtere sårbarheter.
 • Høy etterspørsel og karrierevekst:

  Med det økende fokuset på cybersikkerhet, er dyktige Secure Code Reviewers etterspurt. Denne etterspørselen kan føre til attraktive karrieremuligheter og potensial for karrierevekst og avansement.
 • Anerkjent ekspertise:

  Etter hvert som du får erfaring og ekspertise innen gjennomgang av sikker kode, blir ferdighetene dine høyt verdsatt og anerkjent innenfor nettsikkerhets- og programvareutviklingsmiljøene.
 • Positiv effekt:

  Å vite at arbeidet ditt bidrar direkte til å gjøre applikasjoner og systemer sikrere kan være dypt tilfredsstillende, og gi en følelse av prestasjon og formål i karrieren din.

Utfordringene og belønningene ved å være en Secure Code Reviewer går hånd i hånd. Å overvinne utfordringene og forbli dedikert til rollen din kan føre til en tilfredsstillende og virkningsfull karriere der du spiller en avgjørende rolle i å forbedre programvaresikkerheten og beskytte mot cybertrusler.


Sertifiseringer for å bli en Secure Code Reviewer

Innhenting av relevante sertifiseringer kan betydelig forbedre din troverdighet og ekspertise som Secure Code Reviewer. Sertifiseringer viser din forpliktelse til å mestre sikker kodingspraksis og forstå ulike sikkerhetssårbarheter. Her er noen verdifulle sertifiseringer som kan hjelpe deg å etablere deg selv som en dyktig Secure Code Reviewer: Å oppnå relevante sertifiseringer kan forbedre din troverdighet og ekspertise som en Secure Code Reviewer betydelig. Sertifiseringer viser din forpliktelse til å mestre sikker kodingspraksis og forstå sikkerhetssårbarheter. Her er noen verdifulle sertifiseringer som kan hjelpe deg med å etablere deg som en dyktig Secure Code Reviewer:

 • Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP):

  Denne sertifiseringen tilbys av (ISC)² og bekrefter kunnskapen din om sikker programvareutviklingspraksis, inkludert gjennomgang av sikker kode. Den dekker ulike aspekter av programvareutviklingens livssyklus og legger vekt på sikkerhet hele veien.
 • Certified Ethical Hacker (CEH):

  Denne sertifiseringen tilbys av EC-Council og fokuserer primært på etisk hacking og penetrasjonstesting. Selv om det ikke bare er rettet mot kodegjennomgang, kan det være fordelaktig for de som ønsker å utvide cybersikkerhetskompetansen.
 • Sertifisert applikasjonssikkerhetsingeniør (CASE):

  Denne sertifiseringen, levert av International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council), fokuserer på applikasjonssikkerhet og inkluderer en modul om sikker koding og sikker kodegjennomgang.
 • Offensive Security Certified Professional (OSCP):

  Levert av Offensive Security, er denne sertifiseringen primært fokusert på penetrasjonstesting. Selv om det ikke er direkte relatert til kodegjennomgang, kan det være verdifullt for de som ønsker en omfattende forståelse av cybersikkerhet.

Det er viktig å undersøke hver sertifisering for å finne ut hvilken som passer best med dine karrieremål og de spesifikke teknologiene og verktøyene du ønsker å spesialisere deg i. Husk i tillegg at enkelte sertifiseringer kan kreve forutsetninger, for eksempel tidligere arbeidserfaring eller bestått eksamen. Selv om sertifiseringer kan være fordelaktige, kan praktisk erfaring og en sterk portefølje av kodegjennomgangsprosjekter også få deg til å skille deg ut som en Secure Code Reviewer. Å delta i åpen kildekode-prosjekter, bug-bounty-programmer eller bidra til nettsikkerhetssamfunn kan hjelpe deg med å få praktisk erfaring og vise frem ferdighetene dine for potensielle arbeidsgivere.


Hvordan få en jobb som Secure Code Reviewer

Å sikre seg en jobb som Secure Code Reviewer krever en kombinasjon av tekniske ferdigheter, bransjekunnskap og effektive jobbsøkende strategier. Her er noen tips som hjelper deg med å øke sjansene dine for å få jobb som Secure Code Reviewer:

 • Få relevante tekniske ferdigheter:

  Utvikle et sterkt grunnlag i programmeringsspråk som vanligvis brukes i programvareutvikling og nettapplikasjonsteknologier. Fokuser i tillegg på å lære sikker kodingspraksis og sikkerhetskonsepter knyttet til applikasjonsutvikling.
 • Forstå sikkerhetsverktøy og rammeverk:

  Gjør deg kjent med kodeanalyseverktøy, sikkerhetsrammeverk (f.eks. OWASP Top Ten) og bransjestandardens beste praksis for sikkerhet for å demonstrere kunnskapen din om verktøyene som brukes i sikre kodegjennomgangsprosesser.
 • Bygg en portefølje:

  Lag en portefølje som viser din ekspertise innen sikker kodegjennomgang. Ta med eksempler på kodegjennomganger du har utført, sammen med eventuelle feilrettinger eller sikkerhetsforbedringer du har implementert.
 • Delta i åpen kildekode-prosjekter:

  Bidra til åpen kildekode-prosjekter og samarbeid med andre utviklere om sikkerhetsrelaterte initiativer. Dette lar deg få praktisk erfaring og knytte verdifulle forbindelser innenfor nettsikkerhetssamfunnet.
 • Skaff relevante sertifiseringer:

  Å tjene sertifiseringer som CSSLP, CASE eller andre anerkjente sikkerhetssertifiseringer kan forbedre CV-en din betydelig og demonstrere din forpliktelse til cybersikkerhet og sikker koding.
 • Nettverk og delta på bransjearrangementer:

  Engasjer deg med fagfolk innen cybersikkerhet ved å delta på industrikonferanser, webinarer og lokale møter. Nettverk kan åpne dører til potensielle jobbmuligheter og gi verdifull innsikt i arbeidsmarkedet.
 • Vis frem myke ferdigheter:

  Bortsett fra tekniske ferdigheter, verdsetter arbeidsgivere kandidater med sterk kommunikasjon, teamarbeid og kritisk tenkning. Fremhev disse myke ferdighetene under intervjuer og i din interaksjon med potensielle arbeidsgivere.
 • Hold deg informert og lær kontinuerlig:

  Nettsikkerhetslandskapet er i stadig endring. Hold deg oppdatert med de siste sikkerhetstrendene, sårbarhetene og bransjefremskritt. Vis din forpliktelse til kontinuerlig læring under intervjuer.

Konklusjon

Å gjøre en karriere som Secure Code Reviewer tilbyr en lovende og tilfredsstillende vei for individer som er lidenskapelig opptatt av å beskytte digitale eiendeler og bidra til det stadig voksende området av cybersikkerhet. Ved å finpusse dine tekniske ferdigheter, oppnå relevante sertifiseringer, bygge en sterk portefølje og aktivt nettverksbygging innenfor nettsikkerhetssamfunnet, kan du posisjonere deg selv som en ettertraktet kandidat i dette dynamiske og essensielle feltet.

Husk at kontinuerlig læring og å holde seg oppdatert med de siste sikkerhetstrendene er avgjørende for å ligge i forkant i cybersikkerhetslandskapet. Omfavn utfordringene og belønningene som følger med å være en Secure Code Reviewer, mens du spiller en sentral rolle i å styrke programvareapplikasjoner mot de nådeløse truslene fra den digitale tidsalderen. Din ekspertise kan utgjøre en betydelig forskjell i å sikre sikkerheten og integriteten til programvaresystemer, til fordel for bedrifter, organisasjoner og sluttbrukere over hele verden. Så ta spranget og begi deg ut på denne spennende reisen for å bli en pålitelig vokter av sikker kode og en verdifull ressurs i kampen mot cybertrusler. Mulighetene er grenseløse, og effekten er umåtelig.

Hvis rollen som en sikker kodeanmelder interesserer deg, passer Readynez Unlimited perfekt for deg. Readynez Unlimited er en praktisk løsning for enkeltpersoner på et begrenset budsjett som søker instruktørledet opplæring for å utmerke seg i sikkerhetssertifiseringseksamener. Få tilgang til en rekke sertifiseringskurs til en pris som er lavere enn for ett enkelt kurs. Det er din billett til ubegrenset adgang til et omfattende utvalg av sikkerhetskurs, som omfatter CISSP, CISM, CEH, ISO, IAPP og mange flere, alt til en bemerkelsesverdig rimelig pris. Readynez Unlimited er stolt av å levere eksklusiv live instruktørledet opplæring, og unngår bruk av generiske, forhåndsinnspilte videoer. Dette sikrer en dynamisk og interaktiv læringsopplevelse, slik at elever kan engasjere seg personlig med over 50 erfarne instruktører, og dra nytte av deres ekspertise og støtte på en-til-en-basis.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}