Hvordan gjøre en karriere som nettverkspenetrasjonstester Lønn, muligheter på tvers av bransjer, kurs og mer

 • IT Career
 • NPTS
 • IT Industries
 • Published by: André Hammer on jul 21, 2023
En gruppe mennesker som diskuterer spennende IT-emner

I dagens hyper-tilkoblede verden, hvor teknologi er allestedsnærværende og datainnbrudd har blitt alt for vanlig, har behovet for cybersikkerhetseksperter nådd enestående høyder. Ettersom organisasjoner streber etter å beskytte nettverkene sine mot ondsinnede inntrengninger og sårbarheter, har rollen som en nettverkspenetrasjonstester dukket opp som en kritisk forsvarslinje.

Network Penetration Testers, også kjent som etiske hackere eller white hat hackere, er cybersikkerhetseksperter som spesialiserer seg på å identifisere og utnytte sårbarheter i datasystemer og nettverk. Disse dyktige personene søker aktivt etter svakheter i sikkerhetstiltak, og simulerer cyberangrep fra den virkelige verden for å hjelpe organisasjoner med å styrke forsvaret sitt.

For de med en umettelig nysgjerrighet, en lidenskap for problemløsning og et ønske om å være i forkant av den pågående kampen mot cybertrusler, gir en karriere som Network Penetration Tester en spennende mulighet. Men hvor begynner man? Hvordan legger man ut på denne reisen for å bli en cyber-speider, bevæpnet med verktøyene for å overliste selv de mest målbevisste cyberkriminelle?

Denne artikkelen fungerer som en omfattende guide for ambisiøse nettverkspenetrasjonstestere, og gir innsikt i ferdigheter, utdanning, sertifiseringer og praktisk erfaring som kreves for å trives i dette dynamiske feltet. Enten du er en aspirerende cybersikkerhetsprofesjonell som søker en karriereovergang eller en teknologientusiast som ønsker å utforske nye horisonter, vil denne guiden utstyre deg med kunnskapen og ressursene som trengs for å ta fatt på en vellykket vei som Network Penetration Tester.

Etter hvert som den digitale økonomien ekspanderer, øker også utbredelsen av digital kriminalitet. Det økende volumet av nett- og mobilinteraksjoner har skapt utallige muligheter for nettangrep, noe som har ført til datainnbrudd som utgjør betydelige risikoer for både enkeltpersoner og bedrifter. Hvis den nåværende vekstraten fortsetter, anslås den økonomiske effekten av nettangrep å nå rundt 10,5 billioner dollar årlig innen 2025. Dette representerer en svimlende 300 prosent økning sammenlignet med nivåene som ble observert i 2015.


Global lønnsinnsikt for nettverkspenetrasjonstestere

Følgende er en omfattende analyse av lønnsinnsikt for testere av nettverkspenetrasjon på global skala. Ved å undersøke kompensasjonstrender, faktorer som påvirker inntjeningen og regionale variasjoner, kan fagfolk få en dypere forståelse av verdien som legges til deres ferdigheter og erfaring.

USA:

Gjennomsnittlig årslønn for en Network Penetration Tester i USA er rundt $90 000 til $120 000, ifølge kilder som Indeed.

United Kingdom:

I Storbritannia varierer gjennomsnittslønnen for en Network Penetration Tester fra £40 000 til £60 000 per år, som rapportert av kilder som Totaljobs.

Canada:

Nettverkspenetrasjonstestere i Canada kan forvente en gjennomsnittlig årslønn som varierer fra CAD 75 000 til CAD 110 000, i henhold til data fra kilder som Payscale.

Australia:

I Australia varierer lønnen for Network Penetration Testers vanligvis fra AUD 80 000 til AUD 130 000 per år, ifølge data fra kilder som Indeed.


Hvem er Network Penetration Career for?

Rollen til en nettverkspenetrasjonstester, også kjent som en etisk hacker, er først og fremst for fagfolk med ekspertise på å evaluere og identifisere sårbarheter i datanettverk. De er ansvarlige for å vurdere sikkerheten til nettverksinfrastruktur, systemer og applikasjoner for å identifisere svakheter som potensielt kan utnyttes av ondsinnede aktører.

Denne rollen krever en dyp forståelse av nettverksprotokoller, sikkerhetsteknologier og vanlige hackingteknikker. Sterk kunnskap om nettverksarkitektur, operativsystemer og sikkerhetsverktøy er avgjørende. I tillegg er kjennskap til etiske hackingmetoder, overholdelsesstandarder og bransjebestemmelser avgjørende for å lykkes i denne rollen.

Organisasjoner, inkludert selskaper, offentlige etater og sikkerhetskonsulentfirmaer, bruker vanligvis Network Penetration Testers for å sikre robustheten til nettverksinfrastrukturen deres og beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert tilgang.


Økningen i etterspørsel etter nettverkspenetrasjonstestere

Fra et etterspørselssynspunkt er raskt voksende små organisasjoner stadig mer mottakelige for et økende antall digitale berøringspunkter og sammenkoblede økosystemer. Videre står SMB-er og mellommarkedsbedrifter ofte overfor en eksistensiell risiko fra skadelig programvare som løsepengevare, som kanskje ikke påvirker større bedrifter i samme grad. Som et resultat er etterspørselen etter nettverkspenetrasjonstestere spesielt høy i disse organisasjonene. Organisasjoner i ulike sektorer krever robuste cybersikkerhetstiltak for å beskytte nettverkene og sensitive data. Her er noen bransjer som tilbyr muligheter for testere av nettverkspenetrasjon:

1. Informasjonsteknologi (IT) og teknologiselskaper

 • IT-selskaper og teknologiselskaper har ofte kompleks nettverksinfrastrukturturer og programvareapplikasjoner som krever regelmessige sikkerhetsvurderinger.
 • Nettverkspenetrasjonstestere kan hjelpe til med å identifisere sårbarheter i programvare, nettverksenheter og skyinfrastruktur.

2. Finans og bank

 • Banker, finansinstitusjoner og fintech-selskaper håndterer sensitive finansielle data og er hovedmål for nettangrep.
 • Nettverkspenetrasjonstestere kan hjelpe med å identifisere svakheter i nettverkssikkerhet, sikre nettbanksystemer og forhindre uautorisert tilgang til økonomiske data.

3. Helsevesen

 • Helsesektoren lagrer og behandler enorme mengder sensitiv pasientinformasjon, noe som gjør den til et lukrativt mål for nettkriminelle.
 • Nettverkspenetrasjonstestere kan vurdere sikkerheten til medisinsk utstyr, elektroniske helsejournalsystemer og sykehusnettverk for å forhindre datainnbrudd og sikre pasientens personvern.

4. Regjeringen og Forsvaret

 • Offentlige etater og forsvarsorganisasjoner har kritisk og klassifisert informasjon som krever strenge sikkerhetstiltak.
 • Nettverkspenetrasjonstestere kan støtte beskyttelse av offentlige nettverk, infrastruktur og kommunikasjonssystemer mot cybertrusler og spionasje.

5. E-handel og detaljhandel

 • Nettforhandlere og e-handelsplattformer håndterer betydelige mengder kundedata, inkludert betalingsinformasjon.
 • Nettverkspenetrasjonstestere kan hjelpe til med å sikre e-handelsnettsteder, betalingsgatewayer og forsyningskjedesystemer for å forhindre datainnbrudd og sikre kundenes tillit.

6. Rådgivning og profesjonelle tjenester

 • Sikerhetskonsulentfirmaer og profesjonelle tjenesteselskaper tilbyr ofte nettverkspenetrasjonstesting til kunder på tvers av flere bransjer.
 • Nettverkspenetrasjonstestere kan fungere som konsulenter og tilby sin ekspertise for å vurdere og forbedre sikkerhetsstillingen til ulike organisasjoner.

Dette er bare noen få eksempler på bransjer der nettverkspenetrasjonstestere kan finne muligheter. Behovet for dyktige fagfolk innen cybersikkerhet spenner over sektorer, noe som gjør det til et dynamisk felt med gode karrieremuligheter.


En dag i livet til en nettverkspenetrasjonstester

Hvis du er nysgjerrig på den daglige rutinen til en nettverkspenetrasjonsoffiser, her er et innblikk i hva deres typiske dag kan innebære

1. Planlegging og omfang

 • Begynn dagen med å gjennomgå timeplanen, pågående prosjekter og prioritere oppgaver.
 • Samarbeid med kunder eller teammedlemmer for å forstå omfanget av engasjementer for penetrasjonstesting og definere mål.

2. Informasjonsinnhenting og rekognosering

 • Utfør undersøkelser og samle informasjon om målnettverket eller systemet som skal testes.
 • Bruk ulike teknikker som åpen kildekodeintelligens (OSINT), nettverksskanning og footprinting for å samle relevante data.

3. Sårbarhetsvurdering

 • Bruk spesialiserte verktøy for å utføre sårbarhetsvurderinger og identifisere potensielle svakheter i nettverksinfrastruktur, systemer og applikasjoner.
 • Analyser resultatene for å prioritere sårbarheter basert på deres potensielle innvirkning og utnyttelsesevne.

4.  Penetrasjonstesting og utnyttelse

 • Utfør etiske hackingaktiviteter for å simulere virkelige angrep på målsystemene.
 • Bruk en kombinasjon av manuelle og automatiserte teknikker for å utnytte identifiserte sårbarheter og få uautorisert tilgang til nettverket.

5. Dataanalyse og rapportering

 • Samle inn og analyser data samlet under penetrasjonstestingsprosessen.
 • Dokumenter funn, inkludert de identifiserte sårbarhetene, trinnene som er tatt for å utnytte dem, og alle sensitive data som ble åpnet under testingen.

6. Rapportutarbeidelse og presentasjon

 • Utarbeid detaljerte rapporter som tydelig kommuniserer funnene, risikoene og anbefalte utbedringstiltak.
 • Presenter funnene for kunder eller relevante interessenter, og forklar tekniske konsepter på en klar og kortfattet måte.

7. Kontinuerlig læring og ferdighetsutvikling

 • Hold deg oppdatert med de siste hackingteknikkene, sikkerhetstrender og beste praksis i bransjen.
 • Delta i kontinuerlig læring gjennom selvstudier, delta på konferanser eller delta i cybersikkerhetssamfunn for å forbedre ferdigheter og kunnskap.

8. Samarbeid og konsultasjon

 • Samarbeid med teammedlemmer, sikkerhetsanalytikere eller andre interessenter for å dele innsikt, diskutere funn og gi veiledning om sikkerhetstiltak.
 • Fungere som konsulent og gi råd til kunder om beste praksis for sikkerhet, risikoreduserende strategier og utbedringsplaner.

Det er viktig å merke seg at en nettverkspenetrasjonstesters dag også kan inkludere andre aktiviteter, som å delta i møter, forske på nye verktøy og metoder og engasjere seg i kontinuerlig faglig utvikling. Rollen krever tilpasningsevne, kreativitet og evnen til å tenke som en hacker og samtidig opprettholde etiske standarder.


Fremme karrieren din som nettverkspenetrasjonstester: Viktige sertifiseringer og eksamener

I dagens svært konkurranseutsatte arbeidsmarked må ambisiøse testere av nettverkspenetrasjon utstyre seg med de nødvendige ferdighetene og legitimasjonene for å skille seg ut fra mengden. For desikte på å utmerke seg på dette feltet, oppnå relevante sertifiseringer og bestå bransjeanerkjente eksamener kan være nøkkelen til å låse opp nye karrieremuligheter og øke profesjonell troverdighet. Følgende er noen av de mest ettertraktede sertifiseringene og eksamenene som kan øke mulighetene dine for å sikre deg en jobb som nettverkspenetrasjonstester betraktelig.

 1. Certified Ethical Hacker (CEH):

  CEH-sertifiseringen er allment anerkjent og fokuserer på ferdighetene og kunnskapen som kreves for å identifisere sårbarheter og sikre nettverkssystemer. Den dekker ulike penetrasjonstestmetoder og -teknikker, som gjør det mulig for fagfolk å vurdere og redusere sikkerhetsrisikoer effektivt.
 2. GIAC Penetration Tester (GPEN):

  GPEN-sertifiseringen tilbys av programmet Global Information Assurance Certification (GIAC). Den validerer fagfolks kunnskap og ferdigheter i gjennomføring av nettverks- og nettapplikasjonspenetrasjonstesting, og gir en grundig forståelse av offensive sikkerhetsteknikker.
 3. Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Selv om den ikke er spesifikk for penetrasjonstesting, er CISSP-sertifiseringen høyt respektert og dekker et bredt spekter av cybersikkerhetsdomener. Den gir en omfattende forståelse av sikkerhetsprinsipper og -praksis, inkludert nettverkssikkerhet og risikostyring, noe som gjør den verdifull for testere av nettverkspenetrasjon.
 4. GIAC Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP):

  GICSP-kurset utstyrer nettverkspenetrasjonstestere med spesialiserte teknikker for penetrasjonstesting som er relevante for industrielle nettverk. Profesjonelle lærer å vurdere sikkerhetsstillingen til industrielle kontrollsystemer, identifisere sårbarheter som er spesifikke for disse miljøene, og simulere virkelige angrepsscenarier. Denne sertifiseringen forbedrer deres evne til effektivt å evaluere og sikre kritisk infrastruktur mot potensielle cybertrusler.

Konklusjon

Å bli en nettverkspenetrasjonstester gir spennende karrieremuligheter i dagens digitale landskap. Med den økende avhengigheten av teknologi, søker organisasjoner på tvers av ulike bransjer aktivt dyktige fagfolk for å sikre sikkerheten til deres nettverk og systemer.

Som en nettverkspenetrasjonstester som søker kostnadseffektiv og altomfattende opplæring, er Unlimited Security Training den perfekte passformen for deg. Vårt eksepsjonelle program gir ikke bare verdifulle sertifiseringer, men holder deg også oppdatert med siste sikkerhetspraksis. Med en bunt av førsteklasses live instruktørledede kurs tilgjengelig til en brøkdel av prisen for mindre enn ett kurs, vil du ha friheten til å delta på så mange økter du ønsker. Bevæpnet med verktøyene og kunnskapen du har fått fra denne omfattende opplæringen, kan du trygt takle selv de mest utfordrende sikkerhetssertifiseringseksamenene. Si farvel til begrensninger og omfavn de grenseløse mulighetene som venter deg med Unlimited Security Training, eksklusivt tilgjengelig hos Readynez.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}