Hvordan gjøre en karriere som leverandørrisikoansvarlig: Etterspørsel, dag i livet til, sertifiseringer og mer

 • Risk Manager
 • IT Career
 • Sertifiseringer
 • Published by: André Hammer on jul 24, 2023

I dagens sammenkoblede forretningslandskap har leverandørrisikostyring dukket opp som et kritisk aspekt ved organisasjonssikkerhet og suksess. Ettersom selskaper i økende grad stoler på eksterne leverandører og partnerskap, har behovet for dyktige fagfolk for å vurdere og redusere potensielle risikoer aldri vært mer avgjørende. Hvis du har et skarpt øye for detaljer, analytisk dyktighet og en lidenskap for å beskytte virksomheter, kan en karriere som Vendor Risk Manager være din billett til en spennende og givende reise. I denne artikkelen vil vi veilede deg gjennom de essensielle trinnene for å finne veien din i dette dynamiske feltet, fra å få de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene til å trives i en rolle som fungerer som den første forsvarslinjen mot potensielle trusler. Så la oss dykke inn og oppdage hvordan du kan bli en ettertraktet Vendor Risk Manager i dagens stadig utviklende bedriftslandskap.


Hvorfor er det en økt etterspørsel i karrieren til leverandørrisikosjefer

Leverandørrisikostyring er et avgjørende aspekt ved moderne forretningsdrift, spesielt i bransjer som er sterkt avhengige av eksterne leverandører, partnere og leverandører for å levere produkter eller tjenester. Her er noen grunner til at det er etterspørsel i karrieren til en leverandørrisikosjef:

 • Økende avhengighet av leverandører:

  Mange organisasjoner er nå avhengige av et mangfoldig utvalg av leverandører for å outsource ulike funksjoner, for eksempel IT-tjenester, programvareutvikling, produksjon, logistikk og mer. Med denne økte avhengigheten av eksterne partnere har behovet for effektiv leverandørrisikostyring økt betydelig.
 • Reguleringsoverholdelse:

  Reguleringsorganer og industristandarder har lagt større vekt på å håndtere tredjepartsrisikoer. Unnlatelse av å håndtere leverandørrisiko på riktig måte kan føre til manglende overholdelse, økonomiske straffer og skade på omdømmet. Som et resultat ansetter selskaper leverandørrisikoansvarlige for å sikre at de oppfyller regulatoriske krav og bransjebestemmelser.
 • Bekymringer om cybersikkerhet:

  Leverandører har ofte tilgang til en organisasjons sensitive data og systemer. Cyberangrep på leverandører kan ha en betydelig innvirkning på organisasjonen de betjener. Leverandørrisikoansvarlige spiller en avgjørende rolle i å vurdere og overvåke leverandørenes cybersikkerhetsstilling for å redusere potensielle datainnbrudd og andre cybertrusler.
 • Beskyttelse av forretningskontinuitet:

  Forstyrrelser i leverandørtjenester kan føre til driftsstans og økonomiske tap. Leverandørrisikoansvarlige arbeider med å identifisere potensielle risikoer og utvikle beredskapsplaner for å sikre forretningskontinuitet, selv i møte med leverandørrelaterte utfordringer.
 • Omdømmestyring:

  Høyprofilerte hendelser som involverer leverandører kan skade et selskaps omdømme alvorlig. Leverandørrisikoansvarlige vurderer proaktivt leverandørytelse og pålitelighet for å redusere risikoen for negative hendelser som kan skade organisasjonens image.
 • Finansiell risikostyring:

  Dårlig leverandørstyring kan føre til kostnadsoverskridelser, kontraktstvister og økonomiske tap. Leverandørrisikoansvarlige hjelper til med å identifisere økonomiske risikoer knyttet til leverandørforhold og arbeider for å redusere dem. Kompleksiteten til leverandørøkosystemer: Store organisasjoner håndterer ofte et komplekst nett av leverandører, underleverandører og partnere. Å administrere disse intrikate økosystemene krever spesialiserte ferdigheter og ekspertise, noe som gjør leverandørens risikoansvarlige til en viktig del av prosessen.

Hvem er egnet for rollen som Vendor Risk Manager

Rollen til en leverandørrisikoansvarlig er vanligvis for personer med et spesifikt kompetansesett og bakgrunn som er egnet til å håndtere leverandørrelaterte risikoer i en organisasjon. Denne rollen passer for personer som har en kombinasjon av følgende kvalifikasjoner, egenskaper og interesser:

 • Risikostyringsekspertise:

  Leverandørens risikoledere bør ha en sterk bakgrunn i risikostyringsprinsipper, inkludert identifisering, vurdering og redusering av risikoer. De bør være dyktige til å analysere data, vurdere potensielle risikoer og implementere risikostyringsstrategier.
 • Forretningssans:

  Å forstå organisasjonens forretningsmål, operasjoner og forsyningskjede er avgjørende for effektiv leverandørrisikostyring. Leverandørrisikoansvarlige må tilpasse innsatsen til selskapets overordnede mål.
 • Erfaring med anskaffelse og leverandørstyring:

  Tidligere erfaring med anskaffelse, leverandørstyring eller håndtering av leverandørforhold kan være fordelaktig for leverandørrisikoansvarlige. Kjennskap til kontraktsforhandlinger, leverandørevaluering og ytelsesovervåking er verdifull i denne rollen.
 • Compliance og forskriftskunnskap:

  Kunnskap om relevante bransjeforskrifter og samsvarsstandarder er avgjørende for å sikre at leverandører oppfyller de nødvendige juridiske og sikkerhetskravene.
 • Informasjonssikkerhet og cybersikkerhetsbevissthet:

  Gitt at leverandører ofte håndterer sensitive data og kan ha tilgang til kritiske systemer, bør leverandørens risikoansvarlige ha en god forståelse av beste praksis for informasjonssikkerhet og cybersikkerhet.
 • Analytiske og problemløsende ferdigheter:

  Kunne vurdere kompleks leverandørøkosystemer, identifisere potensielle risikoer og utarbeide passende risikoreduserende strategier krever sterke analytiske og problemløsende evner.
 • Etisk oppførsel:

  Leverandørens risikoansvarlige kan håndtere sensitiv leverandørinformasjon, og etisk oppførsel er avgjørende for å opprettholde tillit og konfidensialitet.

Samlet sett er rollen som en leverandørrisikosjef godt egnet for personer som er dyktige i risikostyring og leverandørrelasjonsstyring, og har en sterk forståelse av forretningsdrift og compliance. I tillegg er det viktig å ha en genuin interesse i å sikre jevn og sikker funksjon av leverandørrelaterte aktiviteter i en organisasjon for å lykkes i denne rollen.


En dag i livet til en leverandørrisikoansvarlig

Dagen i livet til en Vendor Risk Manager kan variere avhengig av den spesifikke bransjen, bedriftsstørrelsen og omfanget av leverandørrelasjoner de administrerer. Her er en generell oversikt over hvordan en leverandørrisikoansvarlig kan bruke dagen sin:

 • Morgenrutine og planlegging:

  Dagen starter ofte med gjennomgang av e-poster og meldinger for å identifisere eventuelle presserende problemer eller oppdateringer fra leverandører. Leverandørens Risk Manager kan også bruke tid på å planlegge dagens oppgaver, sette prioriteringer og organisere møter med interessenter om nødvendig.
 • Leverandørvurdering og due diligence:

  En av hovedoppgavene til en leverandørrisikoansvarlig er å vurdere potensielle leverandører før de starter dem. Dette innebærer å utføre due diligence-kontroller, evaluere leverandørens evner, finansiell stabilitet og overholdelse av relevante forskrifter.
 • Møte med interne interessenter:

  Leverandørrisikoansvarlige samarbeider ofte med ulike avdelinger i organisasjonen, for eksempel anskaffelses-, juridiske, IT- og cybersikkerhetsteam. De kan ha møter for å diskutere leverandørens ytelse, pågående prosjekter, kontraktsforhandlinger og eventuelle risikorelaterte bekymringer.
 • Evaluering av leverandørytelse:

  Overvåking og evaluering av leverandørytelse er avgjørende for å sikre at de oppfyller avtalte tjenestenivåer og kontraktsmessige forpliktelser. Leverandørens risikoansvarlige kan gjennomgå ytelsesrapporter, analysere data og vurdere leverandørens overholdelse.
 • Kontrakt- og SLA-gjennomgang:

  Leverandørkontrakter og servicenivåavtaler (SLAer) spiller en betydelig rolle i å administrere leverandørforhold. Leverandørens risikoansvarlige kan gjennomgå og forhandle kontrakter for å sikre at de samsvarer med organisasjonens risikotoleranse og samsvarskrav.
 • Reiser og nettstedsbesøk:

  Avhengig av organisasjonens behov og arten av leverandørrelasjoner, kan det hende at leverandørrisikoansvarlige må reise til leverandørlokasjoner for vurderinger, møter og revisjoner på stedet.
 • Dokumentasjon og rapportering:

  Det er viktig å føre omfattende oversikt over leverandørvurderinger, risikoanalyse og kommunikasjon. Leverandørrisikoansvarlige vil bruke tid på å dokumentere sine aktiviteter og utarbeide rapporter for toppledelsen.
 • Krisehåndtering:

  I tilfelle leverandørrelaterte hendelser eller kriser, vil leverandørens risikoansvarlige være involvert i å koordinere reaksjoner, sikre forretningskontinuitet og implementere korrigerende handlinger.

En Vendor Risk Managers dag innebærer en blanding av kommunikasjon, analyse, risikostyring og relasjonsbygging. Rollen krever tilpasningsevne og evne til å håndtere flere oppgaver og interessenter samtidig for å sikre at leverandørrelasjoner er godt administrert og på linje med organisasjonens strategiske mål og risikostyringsmål.


Sertifiseringer å satse på for å få jobb som leverandørrisikoansvarlig

 • Sertifisert i Risk and Information Systems Control (CRISC):

  Utstedt av ISACA, fokuserer denne sertifiseringen på risikostyring knyttet til informasjonssystemer. Den demonstrerer din evne til å identifisere og administrere IT- og cybersikkerhetsrisikoer, noe som er relevant for Leverandører Risk Managers som arbeider med leverandører som har tilgang til sensitive data og systemer.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP):

  Denne sertifiseringen tilbys også av (ISC)², og er allment anerkjent i cybersikkerhetsindustrien. Selv om det ikke er leverandørrisikospesifikk, dekker det essensielle sikkerhetsprinsipper som er verdifulle for leverandørrisikoansvarlige som arbeider med nettsikkerhetsaspekter ved leverandøradministrasjon.
 • Certified Outsourcing Professional (COP):

  Utstedt av International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), viser denne sertifiseringen ekspertise innen outsourcingspraksis, inkludert leverandørstyring og risikoevaluering.
 • Certified Supply Chain Professional (CSCP):

  Denne sertifiseringen tilbys av Association for Supply Chain Management (ASCM), og er ikke risikospesifikk for leverandøren, men dekker prinsipper for forsyningskjedestyring, som kan være relevante for leverandørrisikoansvarlige som arbeider med leverandørkjederisiko.

Før du forfølger noen sertifisering, er det viktig å undersøke kravene, studiemateriellet og kostnadene som er involvert. Noen sertifiseringer kan ha forutsetninger, for eksempel arbeidserfaring eller utdanningsbakgrunn, mens andre kan kreve bestått eksamen. Velg sertifiseringer som stemmer overens med degdine karrieremål og de spesifikke aspektene ved leverandørrisikostyring som interesserer deg mest.

Selv om sertifiseringer kan styrke din CV, husk at praktisk erfaring og en solid forståelse av risikostyringsprinsipper er like viktige. Frivillig arbeid for relevante prosjekter eller å få erfaring i leverandørstyringsroller kan også øke sjansene dine for å få jobb som leverandørrisikoansvarlig.


Utfordringer du kan møte som leverandørrisikoansvarlig

Som leverandørrisikoansvarlig kan du møte flere utfordringer. En betydelig utfordring er å håndtere kompleksiteten og mangfoldet til leverandørens økosystem. Å håndtere en rekke leverandører, hver med ulik grad av risikoeksponering, kontraktsmessige forpliktelser og servicenivåer, krever grundig oppmerksomhet på detaljer og en omfattende forståelse av organisasjonens forretningsmål.

I tillegg kan det være krevende å holde seg oppdatert med regelverk i stadig utvikling, samsvarsstandarder og beste praksis i bransjen. En annen kritisk utfordring er å balansere behovet for robust risikostyring med organisasjonens mål om effektivitet og kostnadseffektivitet. Å finne den rette balansen innebærer ofte å navigere i forhandlinger, implementere risikoreduserende strategier og sikre leverandøroverholdelse uten å hindre forretningsdrift. Videre er det avgjørende å effektivt kommunisere risikovurderinger og anbefalinger til interne interessenter og administrere deres forventninger for å få støtte og innkjøp for risikostyringsinitiativer.

Å overvinne disse utfordringene krever tilpasningsevne, analytiske ferdigheter og sterke evner til relasjonsstyring for å fremme samarbeid med leverandører og interne team samtidig som organisasjonen beskyttes mot potensielle risikoer.


Konklusjon

Ettersom organisasjoner fortsetter å anerkjenne viktigheten av leverandørrisikostyring for å ivareta deres drift og omdømme, vil etterspørselen etter dyktige og erfarne leverandørrisikoansvarlige sannsynligvis øke. Å omfavne utfordringene og proaktivt takle dem vil ikke bare være til fordel for organisasjonen, men også gi fagfolk på dette feltet givende og tilfredsstillende karrieremuligheter. Når de bygger en vei mot sikre og bærekraftige leverandørrelasjoner, spiller leverandørrisikosjefer en avgjørende rolle i å sikre forretningskontinuitet og vekst i en stadig skiftende og sammenkoblet forretningsverden.

Avslutningsvis er rollen som en leverandørrisikosjef viktig i dagens forretningslandskap, der organisasjoner i økende grad er avhengige av eksterne leverandører og partnere for å drive driften. Utfordringene for leverandørrisikoansvarlige er mangfoldige og komplekse, alt fra å administrere et mangfoldig leverandørøkosystem til å balansere risikostyring med forretningsmål. Imidlertid gir disse utfordringene muligheter for fagfolk på dette feltet til å demonstrere sin ekspertise, strategiske tenkning og tilpasningsevne.

Ved å oppnå relevante sertifiseringer, holde seg oppdatert på beste praksis i bransjen og utnytte ferdighetene sine innen risikovurdering, kommunikasjon og relasjonsstyring, kan leverandørrisikoansvarlige effektivt navigere i kompleksiteten til leverandørrisikostyring. Evnen til proaktivt å identifisere og redusere risikoer og samtidig fremme sterke leverandørrelasjoner forbedrer organisasjonens motstandskraft og omdømme i møte med potensielle forstyrrelser.

Hos Readynez tilbyr våre erfarne instruktører praktisk kunnskap som går utover standard lærebøker, supplert med praktiske laboratorier og praksiseksamener for å sikre at du er fullt forberedt for sertifisering. Vår Unlimited Security Training-pakke presenterer en enestående mulighet for de som ønsker å fremme karrieren. Med tilgang til et bredt spekter av kurs som letter sertifisering og profesjonell vekst, gir denne pakken deg mulighet til å heve ferdighetssettet ditt til nye nivåer. Å delta på førsteklasses live instruktørledede treningsøkter i ditt eget tempo gir en praktisk og berikende læringsopplevelse som aldri før. Verdien av denne pakken blir enda mer overbevisende ettersom den gir tilgang til flere kurs for prisen av mindre enn ett. Omfavn denne muligheten i dag og gå inn i en fremtid fylt med suksess i det dynamiske og stadig utviklende teknologilandskapet.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}