Hvilken er vanskeligere: PRINCE2 eller PMP?

 • Is PRINCE2 or PMP harder?
 • Published by: André Hammer on feb 23, 2024

Vurderer du å få en prosjektledelsessertifisering og er usikker på om du skal gå for PRINCE2 eller PMP? Begge har utfordringer og fordeler.

Profesjonelle sertifiseringer gir en sjanse til å vise frem ekspertisen din og etablere deg selv som en spesialist i din bransje, noe som potensielt åpner opp for flere karrieremuligheter. Prosjektledere har en rekke sertifiseringer å vurdere, så det er viktig å velge en som matcher dine ferdigheter og lidenskaper. Denne artikkelen går nærmere inn på PRINCE2-sertifiseringen, PMP-sertifiseringen og forskjellene mellom dem. Den gir også veiledning om valg av riktig sertifiseringsvei.

Er PRINCE2 eller PMP vanskeligere?

Sertifiseringsoversikt

Både PRINCE2- og PMP-sertifiseringer er godt respektert i prosjektledelse.

La oss først se på hva en PRINCE2-sertifisering innebærer. En PRINCE2-sertifisering, som står for Projects in Controlled Environments, er en prosjektledelsessertifisering som legger vekt på strukturerte tilnærminger for å oppnå prosjektsuksess. Denne sertifiseringen bekrefter din forståelse av organiserte metoder for å levere effektive prosjekter ved hjelp av prosesser, stadier og maler. Den sentrerer om grunnleggende rammer og retningslinjer for å etablere en konsistent prosjektledelsesmetodikk, og gir veiledning om tildeling av ansvar og roller i prosjekter.

For det andre, hva innebærer en PMP-sertifisering? En PMP-sertifisering, forkortelse for Project Management Professional, er en prosjektledelsessertifisering levert av Project Management Institute (PMI). Denne sertifiseringen bekrefter din forståelse av universelt anerkjente prosjektledelsesmetoder og standarder. Den dekker ulike ferdigheter og evner som er avgjørende for effektiv prosjektledelse, og viser ferdighetene dine i å bruke Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Forskjeller mellom de to

De viktigste forskjellene mellom dem er i deres metodikk og rammeverk.

 • PRINCE2 fokuserer på en strukturert prosjektledelsestilnærming. Det gir et sterkt grunnlag i prosjektpraksis. PRINCE2-sertifiserte ledere håndterer komplekse prosjekter med klart definerte prosesser.
 • PMP-sertifisering fremhever lederskap og strategiske ferdigheter. Det utstyrer fagfolk med avanserte ferdigheter i prosjektledelse. PMP-sertifiserte fagfolk utmerker seg i å lede prosjektorienterte team for effektive resultater.

For å bli sertifisert må enkeltpersoner oppfylle spesifikke kriterier som prosjektledelseserfaring, opplæring og bestå en eksamen.

Avgifter for begge sertifiseringene varierer basert på sertifiseringsnivået og medlemsstatus hos sertifiseringsorganene.

Begge sertifiseringene tilbyr fordeler som høyere lønnspotensial, global anerkjennelse og etterspørsel etter sertifiserte fagfolk.

Generelle fordeler med PRINCE2 og PMP

 • Profesjonell validering:

  Å oppnå en sertifisering for prosjektledelse erkjenner formelt din ekspertise, kunnskap og ferdigheter innen prosjektledelse. Å oppnå bransjeanerkjente sertifiseringer kan ytterligere vise din spesialiserte forståelse og ferdigheter innen en spesifikk industrisektor.
 • Forbedret ferdighetssett:

  Sertifiserte prosjektledere får tilgang til avanserte verktøy, metoder og teknikker som muliggjør effektiv prosjektledelse. Denne kompetanseforbedringen bidrar til forbedrede prosjektresultater og økt kundetilfredshet, til fordel for begge involverte parter.
 • Lønnsforbedring:

  Å skaffe seg en prosjektledelsessertifisering kan åpne nye karrieremuligheter eller akselerere karriereveksten i din nåværende organisasjon. Denne veksten fører ofte til bedre lønnsutsikter.
 • Global anerkjennelse:

  De fleste prosjektledelsessertifiseringer er anerkjent og akseptert over hele verden. Denne universelle anerkjennelsen lar sertifiserte prosjektledere jobbe sømløst på tvers av forskjellige land eller regioner.
 • Standardisert kunnskap:

  Prosjektledelsessertifiseringer etablerer konsistens ved å fremme etablerte rammer og beste praksis. Denne standardiseringen av kunnskap og ferdigheter letter sertifiserte prosjektlederes evne til å jobbe effektivt i ulike miljøer.
 • Konkurransefordel:

  I et konkurransedyktig prosjektledelseslandskap gir sertifisering fagfolk et verdifullt konkurransefortrinn. Arbeidsgivere foretrekker ofte å ansette sertifiserte prosjektledere fremfor ikke-sertifiserte kolleger.
 • Nettverksmuligheter:

  Å forfølge en prosjektledelsessertifisering innebærer å bli med i profesjonelle organisasjoner som tilbyr slike programmer. Dette skaper nettverksmuligheter for prosjektledere for å komme i kontakt med andre sertifiserte fagfolk, bransjeeksperter og holde seg à jour med utviklende bransjetrender.
 • Kontinuerlig læring:

  Å opprettholde profesjonelle sertifiseringer krever kontinuerlig faglig utvikling og kontinuerlig læring. Dette kravet oppfordrer prosjektledere til å holde seg oppdatert med de siste prosjektledelsesmetodene og -praksisene.

Forskjeller mellom PRINCE2 og PMP

Tilnærming til prosjektledelse

Det er mange sertifiseringsalternativer tilgjengelig i tprosjektledelsesområdet, men Projects in Controlled Environments (PRINCE2) og Project Management Professional (PMP) skiller seg ut. Begge krever prosjektledelseskunnskap og bransjeerfaring.

PMP-sertifisering fokuserer på å administrere prosjekter effektivt, mens PRINCE2-sertifisering tilbyr et strukturert rammeverk for prosjektledelse. PMP følger en global standard, mens PRINCE2 gir en skreddersydd tilnærming til prosjektoppgaver.

Sertifiserte prosjektledere har forskjellige roller: PMP-fagfolk håndterer komplekse prosjekter, mens PRINCE2-utøvere sikrer vellykkede prosjektleveranseprosesser.

Valget mellom PRINCE2 og PMP avhenger av individuelle karrieremål, prosjektledelsesstil og prosjektkrav. I stedet for bare å fokusere på hva som er vanskeligst, foreslår vi at du også tar disse aspektene i betraktning.

Eksamensformat

PRINCE2-sertifiseringseksamenen har flervalgsspørsmål. Den tester kunnskap om prosjektledelsesprosesser, roller og oppgaver. Derimot fokuserer PMP-eksamenen mer på å bruke prosjektledelsesferdigheter og erfaring praktisk. Disse forskjellene i eksamensformat viser hvordan PRINCE2 og PMP divergerer i sine tilnærminger til prosjektledelsestrening og sertifisering. Avhengig av læringsstilen din, kan du finne den ene vanskeligere enn den andre.

Når du velger mellom disse sertifiseringene, tenk på din bransjeerfaring og karrieremål. Begge sertifiseringene har fordeler som god lønn, global etterspørsel og forbedrede faglige ferdigheter. Å velge mellom PRINCE2- og PMP-sertifiseringer avhenger virkelig av personlige preferanser, ekspertise, hvor du bor og tilgjengelige ressurser for opplæring og eksamensberedskap.

Kvalifikasjonskriterier

For å oppnå PRINCE2-sertifiseringen trenger enkeltpersoner kunnskap eller erfaring innen prosjektledelse. Dette sikrer at de har et godt grunnlag før de går til sertifiseringseksamen.

For PMP-sertifiseringen fokuserer kriteriene mer på utdanningsnivå og praktisk prosjektledelseserfaring. Kandidater trenger en grad, flere timer med prosjektledelse og spesifikk opplæring.

Disse ulike kravene viser hvordan PRINCE2- og PMP-sertifiseringer vurderer fagfolk i prosjektledelse annerledes.

Gebyrstruktur

Gebyrstrukturen for å få PRINCE2-sertifisering kan variere avhengig av opplæringsleverandøren og hvor eksamenen tas. Kandidater må vanligvis betale for opplæringskurset, eksamensavgifter og studiemateriell.

På samme måte har PMP-sertifisering også kostnader som eksamensavgifter, kursavgifter og studieressurser som bøker og praksiseksamener.

Selv om begge sertifiseringene krever en investering, vil det å ha profesjonell prosjektledelseslegitimasjon resultere i flere karrieremuligheter, høyere lønnspotensial og forbedrede prosjektledelsesevner.

Forberedelsestid

Hvor lang tid du trenger for PRINCE2- eller PMP-sertifiseringseksamener avhenger av prosjektledelsesbakgrunnen din.

For PRINCE2 må du studere metodikken, prosessene og rollene. Det kan kreve en betydelig innsats og tidsinvestering.

PMP-sertifisering krever enda mer forberedelse. Den dekker et bredt spekter av prosjektledelsespraksis og trenger en dyp forståelse av komplekse prosjekter.

Begge sertifiseringene krever dedikert studietid. Bruk treningsprogrammer, ressurser og praksiseksamener for å gjøre deg klar.

Ytterligere sammenligning av PRINCE2 og PMP

Geografisk popularitet

Når man sammenligner populariteten til PRINCE2- og PMP-sertifiseringer basert på geografi, er det klart at noen regioner eller land favoriserer PRINCE2 mer. Denne preferansen skyldes den strukturerte tilnærmingen og rammeverket som PRINCE2 tilbyr, noe som gjør det til et toppvalg for prosjektledere. Storbritannia har fortsatt det høyeste antallet PRINCE2-sertifikatinnehavere sammenlignet med noe annet land. Imidlertid er det globale antallet sertifikatinnehavere større totalt sett. Mens PRINCE2s tilstedeværelse fortsetter å vokse globalt, er det flere regioner som tradisjonelt er kjent for sin popularitet innen PRINCE2-sertifiseringer, inkludert Storbritannia, Nederland, Australia og Øst- og Vest-Europa (Polen, Danmark, Tyskland). De siste årene har PRINCE2 også fått betydelig gjennomslag i økonomisk mektige land som India og Kina, og markerer dem som de raskest voksende regionene for PRINCE2-sertifiseringer.

På den annen side leder USA når det gjelder ansettelsesmuligheter for sertifiserte prosjektledere. Ifølge en PMI-undersøkelse er mer enn halvparten av alle PMP-sertifiserte fagfolk i USA ansatt i IT-, finans- og ingeniørsektorene. I tillegg rapporterte over 28 % av de spurte PMP-sertifiserte personene å tjene en årslønn som oversteg USD 120 000. Land med blomstrende økonomier og sterk prosjektledelsesindustri som USA, Canada, Storbritannia, Australia og Tyskland søker ofte etter sertifiserte PMP-er på grunn av stor etterspørsel. Trender tyder på at PRINCE2 ofte foretrekkes i prosjektfokuserte bransjer, mens PMP er godt ansett i land som trenger prosjektledere med dykkrse ferdigheter.

Å forstå disse geografiske preferansene kan hjelpe fagfolk med å forbedre sine prosjektlederkarrierer. Ved å tilpasse opplærings- og sertifiseringsvalg med bransjekrav og global praksis, kan enkeltpersoner ta informerte beslutninger om å fremme ferdighetene sine.

Lønnsutsikter

Personer som har PRINCE2-sertifisering har gode lønnsmuligheter innen prosjektledelse. De med PMP-sertifisering drar også nytte av konkurransedyktig lønn. Å oppnå en av sertifiseringene kan i stor grad forbedre karriereprogresjonen og inntjeningen i prosjektledelse.

Karrieremuligheter

Med en PMP-sertifisering vil flere karriereveier være åpne for deg:

Prosjektkoordinator:

(Gjennomsnittlig lønn ca. $54 000 årlig) En prosjektkoordinator hjelper prosjektledere med å overvåke teamets ytelse gjennom prosjekter. De samarbeider med team for å lage tidsplaner, spore prosjektstatus ved hjelp av verktøy som regneark.

Portefølje- og programleder:

(gjennomsnittlig lønn ca. $91 000 årlig) Portefølje- og programledere håndterer prosjektplanlegging, overvåking og rapportering. De mottar prosjektinstruksjoner fra ledere og konsoliderer dem til en helhetlig løsning, og fører tilsyn med styringsstrukturen for utøvende tilsyn.

Prosjektdirektør:

(gjennomsnittlig lønn ca. $95 000 årlig) Prosjektdirektører fører tilsyn med alle selskapets prosjekter, fra planlegging til ferdigstillelse. De legger strategier for prosjektgjennomføring, overvåker fremdrift og registrerer fullførte prosjekter.

Produkteier:

(gjennomsnittlig lønn rundt $108 000 årlig) Produkteiere administrerer produktetterslep, veileder utviklingsteam for å nå prosjektmålene. De setter produktmål, motiverer utvikling og legger til rette for kundekommunikasjon for prosjektoppdateringer og tilbakemeldinger.

Prosjektlederkonsulent:

(Gjennomsnittlig lønn rundt $83 000 årlig) Prosjektledelseskonsulenter bistår bedrifter med prosjektledelsesaspekter som budsjettering, planlegging og markedsføring. En PMP-sertifisering gjør dem i stand til å lede og veilede prosjektledere, gi støtte til organisasjoner eller jobbe selvstendig.

Engineering Project Manager

(gjennomsnittlig lønn rundt $101 000 årlig) Engineering prosjektledere takler virkelige utfordringer ved å designe løsninger og samarbeide med eksperter for rettidig levering. De jobber tett med prosjektledere for å veilede produktutvikling og sikre kundetilfredshet gjennom konstante oppdateringer og tilbakemeldinger.

Fagfolk som har PRINCE2-sertifisering kan også se frem til mange karrieremuligheter innen prosjektledelse.I henhold til Glassdoor-data tjener PRINCE2-utøvere vanligvis en gjennomsnittlig årslønn som varierer fra $40 000 til $242 000. En PRINCE2-sertifisering kan være til nytte for fagfolk i følgende roller:

 • Prosjektledere
 • Prosjektingeniører
 • Programvareutviklere
 • Prosjektledere
 • Tilknyttede prosjektledere
 • Programvareingeniører

Avslutter

For å komme tilbake til vårt opprinnelige spørsmål om hva som er vanskeligst, Prince2 eller PMP...

PRINCE2 og PMP er begge prosjektledelsesmetoder. PRINCE2 er mer foreskrivende, og PMP dekker et bredere spekter av prosjektledelseskunnskap. PRINCE2 er enklere å forstå og implementere. PMP er mer komplekst, og krever en dypere forståelse av prosjektledelseskonsepter.

Mens vanskelighetsgraden for hver sertifisering varierer basert på en persons bakgrunn og erfaring innen prosjektledelse, er PMP kjent som en av de mest utfordrende sertifiseringene på grunn av sine forutsetninger. Det krever minimum 4500 timer ved siden av en 4-årig grad, eller 7500 timer med en videregående grad. Derimot krever både PRINCE2 Foundation- og PRINCE2 Practitioner-sertifiseringer bare å bestå en eksamen, uten noen forutgående erfaring eller grad som er nødvendig for begge nivåene. I tillegg er det flere sertifiseringer som gjør det mulig for PRINCE2 Practitioner-eksamenen. PMP-eksamenen er spesielt lang og inkluderer de fleste spørsmål, med PMI som ikke avslører bestått karakter offentlig.

Readynez tilbyr et 4-dagers Prince2 Foundation and Practitioner og et 4-dagers PMI Project Management Professional (PMP) kurs og sertifiseringsprogram, og gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamener og sertifiseringer.

Ta kontakt med oss ​​med spørsmål eller hvis du ønsker en prat om muligheten din med Prince2 Foundation and Practitioner eller PMP-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Hvilken sertifisering, PRINCE2 eller PMP, anses som mer utfordrende?

PMP-sertifiseringen anses generelt som mer utfordrende enn PRINCE2 på grunn av dens fokus på virkelige anvendelse av prosjektledelsesprinsipper og dens strenge eksamensprosess som dekker et bredere spekter av emner.

Når det gjelder vanskelighetsgrad, hvordan sammenlignes PRINCE2 og PMP?

PRINCE2 anses generelt som mindre vanskelig enn PMP. PMP har en mer omfattende eksamen med krav om høyere bestått. PRINCE2 legger vekt på en strukturert tilnærming til prosjektledelse, mens PMP dekker et bredere spekter av prosjektledelsestemaer.

Er det spesifikke områder av PRINCE2 som gjør det vanskeligere enn PMP?

Ja, PRINCE2s fokus på å skreddersy metodikken for å passe til forskjellige prosjekter kan gjøre det vanskeligere enn PMP, da det krever en dypere forståelse av hvordan man kan anvende prinsippene på en fleksibel måte. For eksempel kan det være utfordrende å forstå når man skal tilpasse prosessene for mindre prosjekter.

Hvilke faktorer bør vurderes når man bestemmer hvilken sertifisering som er vanskeligere: PRINCE2 eller PMP?

Faktorene du bør vurdere når du bestemmer hvilken sertifisering som er vanskeligere inkluderer din erfaring med prosjektledelse, foretrukket metodikk (tradisjonell kontra smidig) og studietid.

Er det en generell konsensus om hvilken sertifisering, PRINCE2 eller PMP, som er vanskeligere å oppnå?

Den generelle konsensus ser ut til å være at PMP er tøffere å oppnå. Men den opplevde vanskeligheten kan variere avhengig av individuell erfaring og ferdigheter. Det er viktig å nøye gjennomgå kravene og studiemateriellet for hver sertifisering før du bestemmer deg for hvilken du skal forfølge.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}