Forstå rollen og karriereveien til en DevOps-ingeniør

  • DevOps Engineer
  • Career Path
  • Role of DevOps Engineer
  • Published by: André Hammer on mai 28, 2024

I det raskt utviklende teknologiske landskapet har rollen som DevOps-ingeniør dukket opp som en avgjørende posisjon for å bygge bro mellom programvareutvikling og IT-drift. Denne utviklingen er drevet av behovet for raskere, mer pålitelige og effektive prosesser for programvarelevering. I dagens konkurranseutsatte marked er organisasjoner under konstant press for å innovere og implementere nye funksjoner raskt samtidig som de opprettholder høye standarder for kvalitet og sikkerhet. DevOps-ingeniører spiller en sentral rolle i å muliggjøre dette ved å integrere utviklings- og driftsteam, fremme en samarbeidskultur og implementere automatisering gjennom hele programvareleveringspipelinen.

Ettersom bedrifter i økende grad tar i bruk DevOps-praksis, fortsetter etterspørselen etter dyktige DevOps-ingeniører å øke. Disse fagfolkene er ansvarlige for et bredt spekter av oppgaver, fra å administrere infrastruktur og sikre jevn kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) pipelines til overvåking av applikasjonsytelse og implementering av sikkerhetstiltak. Ferdighetene til en DevOps-ingeniør er mangfoldig, og omfatter tekniske ferdigheter i ulike verktøy og plattformer, samt myke ferdigheter som problemløsning, kommunikasjon og samarbeid.

Denne artikkelen tar sikte på å gi en omfattende oversikt over DevOps, og starter med en forklaring på hva DevOps er og kjerneprinsippene som ligger til grunn for denne tilnærmingen. Vi vil deretter fordype oss i det spesifikke ansvaret og ferdighetene som kreves for en DevOps-ingeniør, og kaste lys over hva som gjør denne rollen så viktig i moderne IT-miljøer. Å forstå lønnsforventningene til DevOps-ingeniører i Storbritannia og Europa er også avgjørende for de som vurderer denne karriereveien, siden den gjenspeiler verdien og etterspørselen etter disse fagpersonene på arbeidsmarkedet.

For de som ønsker å bli DevOps-ingeniører, kan det å oppnå relevante sertifiseringer være et betydelig skritt mot å nå karrieremålene. Vi vil utforske de mest anerkjente DevOps-sertifiseringene, og gi innsikt i hva hver sertifisering innebærer og hvordan den kan forbedre din profesjonelle profil. I tillegg vil vi gi praktiske tips om hvordan du forbereder deg til og består DevOps Engineer-eksamenen, for å sikre at du har kunnskapen og selvtilliten som trengs for å lykkes.

Til slutt vil vi fremheve fordelene ved å bli med på Readynez sin DevOps-instruktørledede opplæring. Dette opplæringsprogrammet tilbyr en strukturert og omfattende læringsopplevelse, veiledet av bransjeeksperter, for å hjelpe deg med å mestre ferdighetene som kreves for en vellykket karriere i DevOps. Enten du nettopp har startet på DevOps-reisen eller ønsker å fremme dine eksisterende ferdigheter, gir Readynez ressursene og støtten som trengs for å oppnå sertifiseringen din og utmerke deg i rollen din.

Mot slutten av denne artikkelen vil du ha en klar forståelse av DevOps-landskapet, den essensielle rollen til en DevOps-ingeniør, og trinnene du kan ta for å bygge en vellykket karriere i dette dynamiske feltet.

Hva er DevOps?

DevOps er et sett med praksiser som kombinerer programvareutvikling (Dev) og IT-drift (Ops). Den har som mål å forkorte utviklingslivssyklusen og levere programvare av høy kvalitet kontinuerlig. Kjerneideen bak DevOps er å skape en kultur og et miljø der bygging, testing og utgivelse av programvare kan skje raskt, ofte og mer pålitelig. Nøkkelprinsippene for DevOps inkluderer samarbeid, automatisering, kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD), overvåking og logging og Infrastructure as Code (IaC).

Rollen til en DevOps-ingeniør

En DevOps-ingeniør spiller en sentral rolle i implementeringen av DevOps-praksis i en organisasjon. Deres ansvar spenner over hele utviklings- og driftsspekteret, noe som gjør dem avgjørende for sømløs integrasjon av prosesser og systemer. De fremmer samarbeid mellom utvikling, drift og andre interessenter for å sikre at alle team er på linje med DevOps-prinsippene. I tillegg designer, bygger og vedlikeholder de skalerbar infrastruktur ved hjelp av verktøy som Terraform, Ansible eller AWS CloudFormation, og implementerer Infrastructure as Code (IaC) for å automatisere infrastrukturprovisionering.

Å sette opp og administrere CI/CD-pipelines ved å bruke verktøy som Jenkins, GitLab CI eller Azure DevOps, og automatisere distribusjonsprosessen for å sikre jevne og pålitelige utgivelser, er nøkkeloppgaver for en DevOps-ingeniør. Overvåking og logging er også kritisk; de implementerer løsninger for å spore applikasjonsytelse og infrastrukturhelse ved hjelp av verktøy som Prometheus, Grafana, ELK stack eller Splunk. Dessuten er integrering av sikkerhetspraksis i DevOps-arbeidsflyten, kjent som DevSecOps, avgjørende for å gjennomføre sikkerhetsvurderinger og implementere tiltak for å beskytte mot sårbarheter. Å analysere systemytelse og optimalisere etter behov for å sikre at applikasjoner og infrastruktur er skalerbare for å møte etterspørselen er også en del av deres rolle.

Lønn til DevOps-ingeniører i Storbritannia og Europa

Etterspørselen etter DevOps-ingeniører er høy, og dettes gjenspeiles i deres konkurransedyktige lønn. I Storbritannia kan junior DevOps-ingeniører forvente å tjene mellom £30.000 og £45.000 per år, mellomnivåingeniører mellom £45.000 og £65.000, og senioringeniører mellom £65.000 og £90.000 årlig. I Europa tjener junior DevOps-ingeniører vanligvis mellom €35.000 og €50.000 per år, mellomnivåingeniører mellom €50.000 og €75.000, og senioringeniører kan tjene oppover €75.000, ofte over €100.000 årlig i enkelte regioner. Disse tallene kan variere basert på land, by, erfaringsnivå og spesifikke ferdigheter til ingeniøren.

Sertifiseringer for å bli DevOps-ingeniør

Sertifiseringer kan øke din troverdighet og salgbarhet betydelig som DevOps-ingeniør. Noen av de mest anerkjente DevOps-sertifiseringene inkluderer AWS Certified DevOps Engineer – Professional, designet for personer som utfører en DevOps-rolle med to eller flere års erfaring med å klargjøre, drifte og administrere AWS-miljøer; Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert, som demonstrerer ekspertisen din i å designe og implementere DevOps-praksis for Azure; og Google Professional Cloud DevOps Engineer, med fokus på å bruke Google Cloud Platform til å designe, bygge og administrere kontinuerlige leveringspipelines. Andre bemerkelsesverdige sertifiseringer er Certified Kubernetes Administrator (CKA), som validerer ferdighetene dine i å administrere Kubernetes-klynger, og Docker Certified Associate (DCA), som demonstrerer ferdighetene dine med Docker og containerisering.

Hvordan forberede seg til og bestå DevOps-ingeniøreksamenen

Forberedelse til en DevOps-ingeniørsertifiseringseksamen krever en strukturert tilnærming og engasjement. Det er viktig å forstå eksamensplanen. Se gjennom eksamensveiledningen fra sertifiseringsorganet for å forstå domenene og målene som dekkes av eksamen. Praktisk erfaring er avgjørende; arbeid med virkelige prosjekter, sett opp dine egne CI/CD-pipelines og administrer infrastruktur ved hjelp av IaC-verktøy.

Bruk studiemateriell som bøker, nettkurs og opplæringsprogrammer. Readynez tilbyr omfattende opplæring for Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert-sertifiseringen, som anbefales på det sterkeste. Delta i studiegrupper og nettfora for å diskutere emner og dele ressurser med andre ambisiøse DevOps-ingeniører. Ta øvingseksamener for å gjøre deg kjent med eksamensformatet og identifisere områder der du trenger forbedring. DevOps er et felt i stadig utvikling, så hold deg oppdatert med de siste trendene, verktøyene og beste praksisene ved å følge bransjeblogger, delta på webinarer og delta på konferanser.

Readynez DevOps instruktørledet opplæring

Hvis du mener alvor med å bli en sertifisert DevOps-ingeniør, tilbyr Readynez et utmerket instruktørledet opplæringskurs som kan hjelpe deg med å nå dine mål. Readynez DevOps-opplæringen gir en omfattende læringsopplevelse med ekspertinstruktører, praktiske laboratorier og scenarier i den virkelige verden. Lære av bransjeeksperter med lang erfaring i DevOps-praksis og verktøy, få praktisk erfaring med praktiske laboratorier som simulerer virkelige miljøer, som dekker alle viktige emner og domener som kreves for Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert-sertifiseringen, og velge mellom ulike opplæringsformater, inkludert personlig, virtuell og on-demand, er noen av fordelene. Readynez tilbyr også en sertifiseringsgaranti, som gir trygghet for at du vil bestå eksamen.

Å bli med i den Readynez DevOps-instruktørledede opplæringen vil ikke bare forberede deg til sertifiseringseksamenen, men også utstyre deg med ferdighetene og kunnskapene som trengs for å utmerke deg i din karriere som DevOps-ingeniør. For mer informasjon og for å melde deg på kurset, besøk Readynez DevOps Training.

Konklusjon

Rollen som DevOps-ingeniør er både utfordrende og givende, og krever en blanding av tekniske ferdigheter, praktisk erfaring og en forpliktelse til kontinuerlig læring. Med den høye etterspørselen etter DevOps-fagfolk og de attraktive lønningene som tilbys i Storbritannia og Europa, kan det være svært fordelaktig å satse på en karriere på dette feltet.

Sertifiseringer er en fin måte å validere ferdighetene dine og forbedre dine karrieremuligheter. Ved å følge forberedelsestipsene som er skissert i denne artikkelen og melde deg på Readynez DevOps instruktør-ledede opplæring, vil du være på god vei til å bli en vellykket DevOps-ingeniør.

Omfavn DevOps-kulturen, hold deg oppdatert med de siste trendene, og forsøk kontinuerlig å forbedre ferdighetene dine. Reisen til å bli DevOps-ingeniør er en pågående prosess, men med dedikasjon og de riktige ressursene kan du nå målene dine og gjøre en betydelig innvirkning i teknologiens verden.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}