Kjøp Unlimited Training lisenser i juni og få 3 måneders trening gratis! ☀️

Forbered deg på din Microsoft AZ-800 eksamen i dag!

  • AZ-800 exam
  • Published by: André Hammer on feb 12, 2024
Blog Alt NO

Å oppnå en Microsoft-sertifisering er en betydelig milepæl for IT-fagfolk som har som mål å validere ferdighetene og kunnskapene deres i å administrere Windows Server-miljøer. AZ-800-eksamenen, med fokus på administrasjon av Windows Server Hybrid Core Infrastructure, er et avgjørende skritt for de som ønsker å vise frem sin ekspertise.

Denne veiledningen vil gi en oversikt over eksamen og viktig innsikt for å hjelpe deg med forberedelsene, og sikre at du går til eksamen med selvtillit.

Forstå AZ-800 eksamen

Oversikt over AZ-800 eksamen

Microsoft AZ-800-eksamenen er en kritisk vurdering for IT-fagfolk som administrerer og implementerer Windows Server hybrid og lokal infrastruktur.

Denne sertifiseringseksamenen er utviklet for å teste en kandidats evne til å integrere Windows Server-miljøer med Azure-tjenester, og den dekker et bredt spekter av tekniske oppgaver, inkludert distribusjon, konfigurasjon og vedlikehold av Windows Server-arbeidsbelastninger i et hybridmiljø.

Kandidater bør ha en solid forståelse av kjerne Windows Server-administrasjonskonsepter og erfaring med Windows Server Hybrid og Azure IaaS-tjenester. Mestring i å bruke administrative verktøy som Windows Admin Center og PowerShell for å administrere identitets-, nettverks- og lagringsløsninger er også avgjørende. I tillegg forventes kunnskap om administrasjon av virtuelle maskiner (VM), høy tilgjengelighet og katastrofegjenoppretting.

Eksamensformatet består av ulike spørsmålstyper, som casestudier, korte svar og flervalgsspørsmål. Den er tilgjengelig på flere språk, inkludert engelsk, og kandidater kan planlegge eksamen på et testsenter eller velge et online proctored-format.

For å prestere vellykket i AZ-800-eksamenen, er det viktig å være godt kjent med de nyeste Windows Server-versjonene, Azure-tjenester og hybridnettverkskonsepter. Ettersom eksamenen fortsetter å utvikle seg, er det viktig å holde seg oppdatert på de siste eksamensemnene og -målene for alle eksamensbehandlere.

Ferdigheter testet i AZ-800-eksamenen

AZ-800-eksamenen vurderer en rekke ferdigheter som er avgjørende for å administrere en hybrid kjerneinfrastruktur for Windows Server. Kandidater blir testet på deres evne til å distribuere og administrere domenekontrollere, inkludert skrivebeskyttede domenekontrollere (RODC), konfigurere AD DS-nettsteder og administrere AD DS-replikering. Kompetanse i å implementere Azure-tjenester for å støtte lokale arbeidsbelastninger blir også evaluert.

Videre måler eksamen evnen til å administrere filtjenester og lagringsløsninger i et hybridscenario, noe som sikrer høy tilgjengelighet og sikker datatilgang. Ferdigheter i å distribuere og administrere IaaS VM-er, inkludert Azure VM-utvidelser og Azure-automatisering, spiller en betydelig rolle i vurderingen.

Undersøkelsen går også inn i hybridnettverk, undersøker ens kunnskap om å koble lokale nettverk til Azure og konfigurerer Azure Monitor og Azure Policy for å opprettholde et sikkert og kompatibelt miljø. Bruken av Windows Admin Center og Azure Arc for serveradministrasjon er et annet kritisk område.

Til slutt er ferdigheter i PowerShell-skripting og bruk av administrative verktøy for automatisering og konfigurasjonsoppgaver et must. Eksamenen søker å bekrefte at kandidater effektivt kan administrere et hybridmiljø, balansere lokale og skyansvar.

Ved å fokusere på disse ferdighetene, sikrer AZ-800-eksamenen at sertifiserte fagfolk er rustet til å håndtere kompleksiteten til moderne hybridinfrastruktur, noe som gjør dem til verdifulle eiendeler for deres organisasjoner.

AZ-800-eksamenen sikrer at sertifiserte fagfolk kan håndtere kompleksiteten til moderne hybridinfrastruktur.

Forbereder til AZ-800 eksamen

Forberedelse til AZ-800-eksamenen krever en strategisk tilnærming som kombinerer forståelse av eksamensstrukturen, bruk av kvalitetsstudiemateriell og praktisk erfaring. Det er avgjørende å utvikle en studieplan som dekker alle eksamensmålene og gir mulighet for en helhetlig gjennomgang av temaene.

Studiemateriell

Å velge riktig studiemateriell er avgjørende for suksess i AZ-800-eksamenen. Microsoft tilbyr en rekke offisielle ressurser, inkludert dokumentasjon, øvingsprøver og læringsveier som er skreddersydd for eksamenens innhold. Disse ressursene gir en grundig dekning av ferdighetene og kunnskapsområdene som vil bli testet.

I tillegg til Microsofts tilbud er et vell av fellesskapsdrevet innhold tilgjengelig. Fora, studiegrupper og nettplattformer tilbyr lokalisert støtte og innsikt fra enkeltpersoner som har tatt eksamen. Disse kan være uvurderlige for å forstå komplekse emner og få tips fra de med førstehåndserfaring.

Det er også fordelaktig å konsultere en rekke kilder for å sikre en godt avrundet forståelse av eksamensemnene. Bøker, whitepapers og bransjepublikasjoner kan gi flere perspektiver og et dypere grep om emnet.

Eksamensforberedende kurs

Et godt strukturert kurs er et uvurderlig verktøy for de som forbereder seg til AZ-800-eksamenen.

Kurs tilbyr vanligvis en læreplan som er tilpasset klmed eksamensmålene, og gir omfattende dekning av de nødvendige emnene. Enten du foretrekker online læring i eget tempo eller den interaktive karakteren til live-instruktørledede økter, er det et treningsalternativ som passer din læringsstil.

Live-instruktørledet AZ-800-trening, slik som den levert av Readynez, gir fordelen av sanntidsengasjement med erfarne instruktører. Disse kursene inkluderer ofte praktiske laboratorier, scenarier i den virkelige verden og muligheten til å stille spørsmål på stedet, noe som i stor grad kan forbedre læringsopplevelsen.

For de som leter etter en mer fleksibel og kostnadseffektiv tilnærming til sertifisering, gir abonnementsbaserte opplæringsprogrammer et bredt utvalg av kurs til en fast pris. Readynez's Unlimited Training-alternativ er et eksempel på et slikt program, som gir tilgang til en rekke Microsoft-kurs, inkludert AZ-800, for en månedlig avgift på $199.

Når du velger et kurs, bør du vurdere faktorer som dybden av innholdet, erfaringen til instruktørene og formatet på opplæringen. Det er viktig å velge et kurs som ikke bare forbereder deg til eksamen, men som også utstyrer deg med praktiske ferdigheter som kan brukes i din yrkesrolle.

Et godt strukturert opplæringskurs stemmer godt overens med eksamensmålene og gir omfattende dekning av nødvendige emner.

Praktisk forberedelse

Utover teoretisk kunnskap, er praktisk forberedelse avgjørende for AZ-800 eksamen. Å engasjere seg med Azure-tjenester direkte gjennom praktiske laboratorier og scenarier i den virkelige verden bidrar til å styrke forståelsen og bygge ferdighetene som er nødvendige for å administrere hybrid infrastruktur.

Praktisk erfaring med Azure Services

Å få praktisk erfaring med Azure-tjenester er avgjørende for å mestre de praktiske aspektene ved AZ-800-eksamenen. Azures omfattende pakke med tjenester, inkludert Azure Arc, Azure Automation og Azure Monitor, er sentrale i eksamens fokus på hybridmiljøer. Bruk av Azure-portalen og øving med disse tjenestene kan gi dypere innsikt i deres drift og integrasjon med Windows Server.

Å jobbe med levende miljøer lar deg bruke det du har lært i en kontrollert setting, noe som forsterker din evne til å konfigurere, sikre og administrere hybrid infrastruktur. Du vil også bli flinkere til å feilsøke og optimalisere Windows Server-arbeidsbelastninger på Azure, noe som er avgjørende for eksamen og din profesjonelle utvikling.

Øve med virtuelle maskiner og containere

En solid forståelse av virtualisering er avgjørende for AZ-800-eksamenen, og å øve med virtuelle maskiner (VM-er) og containere kan forbedre forberedelsene betraktelig. Ved å sette opp og administrere VM-er i et hybridmiljø kan du oppleve distribusjon, konfigurasjon og administrasjon av Windows Server-forekomster på egenhånd.

Containere tilbyr et lett og effektivt alternativ til VM-er, og det er også fordelaktig å forstå hvordan man implementerer og administrerer containeriserte applikasjoner. Utforsk verktøy som Docker og Kubernetes, og øv på å distribuere containeriserte applikasjoner til både lokale servere og Azure.

Ved å inkludere virtuelle maskiner og beholdere i studierutinen din, vil du utvikle de praktiske ferdighetene som trengs for å utmerke seg i eksamen og i virkelige applikasjoner. Denne praktiske tilnærmingen til læring sikrer at du ikke bare er klar til eksamen, men også for utfordringene med å administrere moderne IT-infrastruktur.

Forstå nøkkelbegreper

For å utmerke seg i AZ-800-eksamenen er det viktig å forstå nøkkelbegrepene som danner grunnlaget for administrering av Windows Server Hybrid Core Infrastructure. Disse konseptene omfatter en rekke emner fra integrering av identitetstjenester til hybridnettverk og sikkerhet.

1. Integrering av identitetstjenester

Integrering av identitetstjenester er en hjørnestein i AZ-800-eksamenen, og understreker viktigheten av å administrere brukere og grupper på tvers av lokale og skymiljøer. Dette inkluderer konfigurering av Azure AD Connect for synkronisering av identiteter, implementering av Single Sign-On (SSO) og forståelse av nyansene til hybride identitetsmodeller.

Kompetanse på dette området sikrer at du kan opprettholde en sømløs brukeropplevelse samtidig som du styrker sikkerhet og samsvar. Ettersom identitet blir stadig mer sentral i IT-infrastrukturen, er det å mestre denne integrasjonen ikke bare nøkkelen til å bestå eksamen, men også for å sikre robust identitetsadministrasjon i hybride scenarier.

2. Windows Server Workload i Azure

Migrering og administrasjon av Windows Server-arbeidsbelastninger i Azure er en kritisk ferdighet som er testet i AZ-800-eksamenen. Å forstå hvordan du kan utnytte virtuelle Azure IaaS-maskiner, konfigurere Azure VM-utvidelser og bruke Azure-tjenester som Azure Backup og Azure Site Recovery er avgjørende for å opprettholde kontinuitet og høy tilgjengelighet.

Kandidater bør være komfortable med å distribuere Windows Server-operativsystemer i skymiljøer, optimalisere ytelsen og sikre at arbeidsbelastninger er sikre og kompatible. Denne kunnskapen hjelper ikke bare til eksamensuksess, men utstyrer også fagfolk med evner til å støtte deres organisasjoners overgang til skyen.

3. Katastrofegjenoppretting og databeskyttelse

Å sikre motstandskraften til Windows Server-infrastrukturer er et hovedfokus for AZ-800-eksamenen. Kandidater må demonstrere sin evne til å designe og implementere katastrofegjenopprettingsstrategier ved å bruke Azure Site Recovery og andre verktøy. Dette inkluderer konfigurering av replikerings-, failover- og gjenopprettingsprosesser for å beskytte data og opprettholde forretningskontinuitet.

Databeskyttelse er like viktig, og omfatter sikkerhetskopieringsløsninger, gjenopprettingsplaner og sikker lagring av sensitiv informasjon. En dyp forståelse av disse prosessene er avgjørende for eksamen og for å sikre organisasjonens data mot uforutsette hendelser.

4. Hybrid nettverk

Hybridnettverk er et integrert konsept i AZ-800-eksamenen, som gjenspeiler nødvendigheten av sømløs tilkobling mellom lokale nettverk og Azure. Mestring i å konfigurere VPN-er, ExpressRoute og andre nettverkstjenester er avgjørende for å skape en robust hybridnettverksarkitektur.

Eksamenen evaluerer ferdighetene dine i å sikre nettverkstilkobling og sikkerhet, administrere IP-adressering og integrere lokale nettverk med Azure. Kompetanse på disse områdene gir mulighet for effektiv styring av trafikkflyt, optimalisering av nettverksytelse og forbedring av sikkerhetsstillinger i hybridmiljøer.

5. Lagringsløsninger i hybridscenarier

Lagringskonfigurasjon og -administrasjon er avgjørende for enhver hybrid infrastruktur, og AZ-800-eksamenen tester disse ferdighetene grundig. Kandidater må forstå hvordan de implementerer og vedlikeholder lagringsløsninger som er optimalisert for både lokale og Azure-miljøer.

Dette inkluderer konfigurering av filtjenester, forståelse av lagringsreplikering og utnyttelse av Azure-lagringsalternativer som Azure Blob Storage og Azure Files. Mestring av disse lagringsløsningene sikrer at data forblir tilgjengelige, sikre og i samsvar med organisasjonens retningslinjer og forskrifter.

6. Hyper-V-virtualisering på Azure

AZ-800-eksamenen krever ferdigheter i Hyper-V, Microsofts virtualiseringsplattform, spesielt i Azure-sammenheng. Å forstå hvordan du oppretter og administrerer Hyper-V virtuelle maskiner, konfigurerer virtuelle nettverk og implementerer virtualiseringslagringsløsninger er nøkkelkomponenter i eksamen.

Kunnskap om hvordan Hyper-V integreres med Azure-tjenester, som Azure Migrate for VM-vurderinger og migrering, er også avgjørende. Dette ferdighetssettet gjør det mulig for fagfolk å effektivt utnytte virtualisering i hybride scenarier, optimalisere ressurser og sikre jevn drift.

7. Windows Server-sikkerhet

Sikkerhet er en overordnet bekymring i ethvert IT-miljø, og AZ-800-eksamenen legger stor vekt på å sikre Windows Server-infrastrukturer. Kandidater må demonstrere sin evne til å implementere og administrere sikkerhetsfunksjoner som Windows Defender, Network Policy Server (NPS) og VPN-er.

Det er viktig å forstå hvordan du sikrer data, beskytter mot trusler og overholder industristandarder og forskrifter. Eksamenen tester evnen til å bruke beste praksis for serverherding, patchadministrasjon og tilgangskontroll, og sikrer et sikkert og robust Windows Server-miljø.

8. Overvåking og vedlikehold

AZ-800-eksamenen evaluerer evnen til å overvåke og vedlikeholde Windows Server-miljøer effektivt. Dette inkluderer bruk av verktøy som Windows Admin Center, Azure Monitor og Azure Automation for å spore ytelse, administrere oppdateringer og automatisere rutineoppgaver.

Kandidater bør være godt kjent med å sette opp varsler, analysere logger med Azure Log Analytics og bruke PowerShell for administrative oppgaver. Disse kompetansene er avgjørende for å holde systemene i gang optimalt og identifisere problemer før de eskalerer.

9. Domenekontrollere og sikkerhetsprinsipper

Domenekontrollere er kjernen i Windows Server-nettverk, og AZ-800-eksamenen tester kunnskapen din i å distribuere, administrere og sikre dem. Forstå rollene til sikkerhetsprinsipper som brukerkontoer, grupper og datamaskinkontoer i administrasjon av tilgang til nettverksressurser er også undersøkt.

Kandidater må være kjent med konfigurasjonen og administrasjonen av skrivebeskyttede domenekontrollere (RODC), Active Directory Domain Services (AD DS) nettsteder og AD DS-replikering. Disse elementene er avgjørende for å opprettholde integriteten og sikkerheten til domenet og sikre effektiv nettverksdrift.

10. Konfigurere miljøer for flere nettsteder, flere domener og flere skoger

AZ-800-eksamenen utfordrer kandidatene til å demonstrere deres evne til å konfigurere komplekse Windows Server-miljøer som inkluderer flere nettsteder, domener og skoger. Dette krever en dyp forståelse av AD DS-arkitektur, stedtopologi og replikering.

Ferdighet i å administrere tillitsrelasjoner, implementere inter-site-tilkobling og optimalisere AD DS-replikeringstrafikk er avgjørende. Disse ferdighetene sikrer at kandidater kan håndtere ckompleksiteten i store, distribuerte miljøer og opprettholder sømløs drift på tvers av ulike nettverkssegmenter.

11. Implementering av hybrididentiteter og domenebaserte gruppepolicyer

Hybrid identitetsimplementering er et sentralt aspekt ved AZ-800-eksamenen, som krever kunnskap om hvordan du integrerer lokale Active Directory med Azure Active Directory (Azure AD) ved hjelp av verktøy som Azure AD Connect. Kandidater må også være flinke til å administrere domenebaserte gruppepolicyer for å håndheve sikkerhetsinnstillinger og administrere brukermiljøer på tvers av hybridlandskapet.

Å forstå synkroniseringen av identiteter, konfigurasjonen av autentiseringsmetoder og bruken av policyer for betinget tilgang er avgjørende. Denne ekspertisen gjør det mulig for fagfolk å sikre konsistent identitetshåndtering og håndheving av policy i en hybrid infrastruktur.

12. Azure Services for Hybrid Core Infrastructure

Azure Services spiller en betydelig rolle i hybrid kjerneinfrastruktur, og AZ-800-eksamenen dekker en rekke Azure-løsninger som er relevante for Windows Server-administrasjon. Kandidater forventes å være dyktige i tjenester som Azure Arc for serveradministrasjon på tvers av miljøer, Azure Policy for governance og Azure Automation for prosessautomatisering.

Å forstå hvordan disse tjenestene integreres med lokale Windows Server-roller og arbeidsbelastninger er avgjørende for eksamen og for effektiv administrasjon av hybrid infrastruktur. Evnen til å utnytte Azure-tjenester for å utvide og forbedre lokale evner er en verdifull ferdighet for enhver IT-profesjonell.

13. Administrere nettverksinfrastruktur og IP-adressering

AZ-800-eksamenen krever en omfattende forståelse av nettverksinfrastruktur og IP-adressering i hybridmiljøer. Dette inkluderer konfigurering og administrasjon av DHCP, DNS, IPAM og nettverkstilkobling mellom lokale nettverk og Azure.

Kompetanse på disse områdene sikrer at kandidater kan opprettholde robuste og effektive nettverksoperasjoner, noe som er avgjørende for at Windows Server-hybridinfrastrukturer skal fungere jevnt. Eksamenen tester evnen til å designe, implementere og feilsøke nettverksløsninger som oppfyller organisasjonsbehov og ytelseskrav.

14. Sikre nettverkstilkobling og sikkerhet

For IT-fagfolk som tar AZ-800-eksamenen, er det en kritisk kompetanse å sikre nettverkstilkobling og sikkerhet i hybridmiljøer. Eksamenen vurderer evnen til å implementere nettverkssikkerhetsfunksjoner som brannmurer, nettverkssikkerhetsgrupper (NSG) og VPN-gatewayer.

Kandidater må demonstrere sin kompetanse i å designe og distribuere sikre nettverkstopologier som letter kommunikasjon mellom lokale og Azure-ressurser samtidig som de beskytter mot eksterne og interne trusler. Mestring av disse konseptene er avgjørende for beskyttelsen og påliteligheten til nettverksinfrastrukturen.

15. Active Directory Domain Services (AD DS)

Active Directory Domain Services (AD DS) er en grunnleggende komponent i Windows Server-administrasjon og et viktig emne i AZ-800-eksamenen. Kandidater må vise sin ekspertise i å administrere AD DS-objekter, konfigurere tjenesteautentisering og sikre domenetjenester.

Eksamenen evaluerer forståelsen av AD DS-distribusjonsstrategier, gruppepolicyadministrasjon og integrasjonen av AD DS med Azure AD. Denne kunnskapen er avgjørende for å opprettholde katalogtjenester som støtter behovene til et hybridmiljø og for å sikre sikker tilgang til nettverksressurser.

Tips for suksess i AZ-800-eksamenen

Å nærme seg AZ-800-eksamenen med en gjennomtenkt strategi kan øke sannsynligheten for suksess betraktelig. Her er noen effektive treningsstrategier og praktiske råd som hjelper deg med å forberede deg.

Effektive treningsstrategier

Effektiv trening for AZ-800 eksamen går utover å huske fakta; det innebærer å forstå de underliggende prinsippene og å kunne bruke dem i virkelige scenarier. Å bruke en rekke studiemateriell, engasjere seg i praktisk praksis og dra nytte av opplæringskurs kan bygge et sterkt grunnlag av kunnskap.

Det er også viktig å regelmessig vurdere forståelsen din med praksiseksamener. Disse gjør deg ikke bare kjent med formatet og stilen til spørsmålene, men fremhever også områder som kan kreve ytterligere studier. Konsekvent gjennomgang og forsterkning av nøkkelkonsepter vil bidra til å styrke kunnskapen din og øke selvtilliten din.

Praktiske råd

Når du forbereder deg til AZ-800-eksamenen, er tidsstyring avgjørende. Lag en studieplan som gir konsistente, fokuserte studieøkter og hold deg til den. Bryt ned eksamensmålene i håndterbare seksjoner og tildel tid til hvert emne i henhold til dets kompleksitet og din kjennskap til det.

I tillegg kan du bli med i studiegrupper eller nettsamfunn for å dele kunnskap og erfaringer med andre fagfolk. Å engasjere seg med jevnaldrende kan gi moralsk støtte og kan tilby ny innsikt eller teknikker for å forstå vanskelige konsepter.

Til slutt, sørg for at du er godt uthvilt og slapper aved på eksamensdagen. Kom tidlig til testsenteret eller sett opp ditt nettbaserte miljø på forhånd for å unngå stress i siste liten. Under eksamen, les hvert spørsmål nøye, administrer tiden din klokt, og husk å gå gjennom svarene dine før du sender inn.

Konklusjon

Veien til å bli sertifisert i administrasjon av Windows Server Hybrid Core Infrastructure er krevende, men svært givende. Ved å forstå eksamensstrukturen, mestre ferdighetene som testes og forberede seg effektivt, kan kandidater gå til eksamen med selvtillit.

Husk at nøkkelen til suksess ligger i en balansert kombinasjon av teoretisk kunnskap, praktisk erfaring og strategisk forberedelse. Med de riktige ressursene og en standhaftig forpliktelse til å lære, er det innen rekkevidde å bestå AZ-800-eksamenen, noe som baner vei for faglig vekst og muligheter innen det utviklende IT-feltet.

Lykke til med eksamensforberedelsen!

Readynez tilbyr et 4-dagers administrasjonskurs og sertifiseringsprogram for Windows Server Hybrid Core Infrastructure, som gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering. AZ-800 Administrerende Windows Server Hybrid Core Infrastructure-kurs, og alle våre andre Microsoft-kurs, er også inkludert i vårt unike Ubegrensede Microsoft-opplæringstilbud, hvor du kan delta på Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure og 60+ andre Microsoft-kurs for bare € 199 per måned, den mest fleksible og rimelige måten å få Microsoft-sertifiseringene dine på.

Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål, eller hvis du ønsker en prat om muligheten din med Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure-sertifiseringen og hvordan du best oppnår den.

FAQ

Hvilke emner dekkes i Microsoft AZ-800-eksamenen?

Microsoft AZ-800-eksamenen dekker emner knyttet til utforming og implementering av Microsoft-løsninger på Azure, inkludert avansert nettverk, sikkerhet og styring. Eksempler inkluderer utforming av hybride skyarkitekturer, implementering av Azure Active Directory og konfigurering av Azure Policy for samsvar.

Hvordan kan jeg registrere meg for Microsoft AZ-800 eksamen?

Du kan registrere deg for Microsoft AZ-800-eksamenen via det offisielle Microsoft Learning-nettstedet. Bare opprett en konto, velg eksamen og avtal en dato på et utpekt testsenter eller via nettbasert proctoring.

Hvilket studiemateriell anbefales for å forberede seg til Microsoft AZ-800-eksamenen?

Øvingseksamener, offisiell Microsoft-dokumentasjon, nettkurs (f.eks. Pluralsight, Udemy), studieveiledninger og praktisk erfaring med Azure-tjenester anbefales for å forberede seg til Microsoft AZ-800-eksamenen.

Er det noen praksiseksamener tilgjengelig for Microsoft AZ-800-eksamenen?

Ja, det finnes praksiseksamener tilgjengelig for Microsoft AZ-800-eksamenen. Du kan finne dem på det offisielle Microsoft-nettstedet eller gjennom tredjepartsplattformer som ExamTopics eller Udemy.

Hva er bestått poengsum for Microsoft AZ-800-eksamenen?

Bestått poengsum for Microsoft AZ-800-eksamenen er omtrent 700 av 1000. Det er viktig å se gjennom eksamensdetaljene på det offisielle Microsoft-nettstedet for den mest oppdaterte informasjonen.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}