Er CEH-eksamenen vanskelig? Hva du trenger å vite

  • Is the CEH exam hard?
  • Published by: André Hammer on jan 30, 2024

Tenker du på å ta eksamenen Certified Ethical Hacker (CEH)? Det er normalt å føle seg usikker på hvor vanskelig det kan være. Men med riktig forberedelse og forståelse for hva du kan forvente, kan du trygt takle utfordringen.

I denne artikkelen vil vi utforske vanskelighetsgraden til CEH-eksamenen og hva du trenger å vite for å nærme den med selvtillit. Enten du er ny innen cybersikkerhet eller en erfaren profesjonell, vil denne informasjonen hjelpe deg med å vurdere beredskapen din og ta de neste skrittene mot sertifisering.

La oss dykke inn og avdekke sannheten om CEH-eksamenen.

Forstå CEH-legitimasjonen

CEH-sertifiseringen fokuserer på å forstå sårbarheter i målsystemer og lærer ferdigheter for å sikre dem. Eksamenen anses som utfordrende og krever evnen til å skanne et nettverk, tolke resultater og iverksette nødvendige handlinger.

For å forfølge CEH-legitimasjonen må du delta på offisiell opplæring eller ha to års arbeidserfaring innen informasjonssikkerhet. Du må også godta å følge de etiske retningslinjene, sende inn en søknad og betale gjeldende avgifter.

Sertifiseringen er allment anerkjent og respektert i bransjen, noe som gjør den til en verdifull ressurs for profesjonelle innen cybersikkerhet.

Nøkkelmål for CEH-sertifiseringen

CEH-sertifiseringen har to hovedmål:

  • For å styrke og validere forståelsen og praktisk anvendelse av etisk hacking og penetrasjonstesting.
  • For å fremme kunnskap og ferdigheter på feltet ved å utstyre fagfolk med ekspertisen og strategiene som kreves for å identifisere og adressere sårbarheter i cybersystemer.

Viktige læringsresultater inkluderer å mestre de fem fasene av etisk hacking, forstå de juridiske implikasjonene av hacking og lære metoder for å motvirke cyberkriminalitet. Sertifiseringen har også som mål å sikre at fagfolk kan bruke ulike hackingverktøy og -teknikker for å beskytte informasjon og oppdage potensielle trusler.

Er CEH-eksamenen vanskelig? Evaluering av vanskelighetsgraden

Komponenter av CEH-eksamenen

CEH-eksamenen har tre hoveddeler: flervalgsspørsmål, simuleringer og praktiske scenarier. Det er 125 flervalgsspørsmål som må besvares på fire timer. Temaene som dekkes inkluderer fotavtrykk og rekognosering, skanning av nettverk, opptelling og systemhacking. Du kan støte på statiske og dynamiske spørsmål basert på virkelige scenarier. For å ta CEH-eksamenen trenger du offisiell EC-Council-opplæring eller to års erfaring med informasjonssikkerhet.

Alternativt kan du sende inn en søknad og betale gebyr. Eksamenen tester grundig din praktiske kunnskap og evne til å anvende etiske hackingteknikker profesjonelt.

Hvorfor noen finner CEH-eksamenen utfordrende

CEH-eksamenen er tøff på grunn av dens spesifikke aspekter, spørsmålstyper og format. Den dekker komplekse emner som etisk hacking, penetrasjonstesting og nettverkssikkerhet. Spørsmålene er flervalgsscenarier og interaktive scenarier, som tester praktisk og teoretisk kunnskap. Du trenger erfaring eller utdanning innen cybersikkerhet. Dette gjør det vanskelig for de uten dyp forståelse av emnet.

Bryte ned CEH-eksamenstrukturen

Eksamensformat og spørsmålstyper

CEH eksamensformatet består av flervalgsspørsmål hvor du må velge ett eller flere riktige svar.

I tillegg er det simulative spørsmålstyper som dra-og-slipp og scenarier der du må demonstrere kunnskapen din i virkelige situasjoner. Eksamen er strukturert med en tidsbegrensning på fire timer og består av 125 spørsmål. Du bør forvente en rekke spørsmålstyper som dekker etiske hackingteknikker, verktøy og metoder. Som sådan er det viktig for deg å fordele tiden din klokt, og tillater ca. 1-2 minutter per spørsmål. Effektiv tidsstyring er avgjørende for å sikre at du kan fullføre eksamen innenfor den tildelte tidsrammen. Ved å øve på ulike spørsmålstyper og gjøre deg kjent med eksamensformatet, kan du forbedre sjansene dine for å lykkes i CEH-eksamenen.

Lengde og tidstildeling for CEH-eksamen

CEH-eksamenen bør ta rundt fire timer å fullføre. For å administrere tiden effektivt bør du først bruke 15-20 minutter på å lese gjennom alle spørsmålene og merke dem du føler deg trygg på. Deretter kan du svare på de lettere spørsmålene før du takler de vanskeligere. Strategier for effektiv tidsstyring under CEH-eksamenen inkluderer å holde oversikt over tid, hoppe over vanskelige spørsmål å gå tilbake til senere, og praktisere god tidsstyring før eksamen.

Disse strategiene hjelper deg å bruke tiden din klokt og øke sjansene dine for å fullføre eksamen i tide.

Forutsetninger og kvalifikasjonskriterier for CEH

Nødvendig erfaring og utdanningsbakgrunn

Å søke om CEH-sertifiseringen krever minst to års erfaring innen informasjonssikkerhet. Du må også følge etiske retningslinjer.

En formell grad i cybersikkerhet eller informasjonsteknologi er nyttig, sammen med dybdekunnskapav nettverkssikkerhet og etisk hacking. Dette kan bekreftes gjennom en 4-timers kvalifiserende eksamen.

Opplæring inkluderer vanligvis praktisk praksis med verktøy og metoder for cybersikkerhet. Den hjelper deg med å navigere i forutsetningene for CEH-eksamenen.

Alternativer for selvstudier, som å lese studiemateriell og delta i nettbasert opplæring, kan også forberede deg på sertifiseringen.

Grunnleggende forutsetninger for CEH-eksamentakere inkluderer forståelse av datateknologier og sikkerhetskonsepter, analytiske ferdigheter innen informasjonssikkerhet og kunnskap om sikkerhetsprinsipper. En klar bakgrunn fra statlige eller militære tjenester kan oppfylle forutsetningene og kvalifikasjonskriteriene for interesserte personer.

Formell opplæring vs alternativer for selvstudier

Formell opplæring for CEH-sertifiseringen tilbyr strukturert læring og veiledning fra erfarne instruktører. Det kan være ganske kostbart og tidkrevende. På den annen side gir selvstudiealternativer fleksibilitet og kostnadseffektivitet. De lar deg studere i ditt eget tempo.

Når det gjelder eksamensforberedelse og kunnskapsbevaring, sikrer formell opplæring en helhetlig forståelse av CEH-eksamenmaterialet. Dette gjøres gjennom interaktive forelesninger og praktiske laboratorier. Selvstudium krever imidlertid sterk disiplin og selvmotivasjon for å dekke alle nødvendige emner grundig.

Noen faktorer du bør vurdere når du velger mellom de to inkluderer læringsstilen din, tilgjengelighet og økonomiske ressurser. Selv om formell opplæring har sine fordeler, kan selvstudium være like effektivt med de riktige ressursene og dedikasjonen.

Forberedelsestips for å bestå CEH-eksamenen

For å bestå CEH-eksamenen må du oppfylle flere mål. Et hovedmål er å demonstrere en solid forståelse av hackerverktøy og teknikker som brukes for å kompromittere systemsikkerheten. Praksislaboratorier og praktiske øvelser kan hjelpe deg med å utvikle praktiske ferdigheter i offensiv sikkerhet.

Et annet hovedmål er å forstå de juridiske og etiske implikasjonene av hackingaktiviteter. Å gjennomgå relevant lovgivning og etiske retningslinjer og diskutere dem med fagfolk i bransjen kan hjelpe deg med å forberede deg på dette aspektet.

Eksamenen inkluderer flervalgsspørsmål som krever en sterk forståelse av sikkerhetskonsepter, samt en praktisk eksamen for å demonstrere ferdigheter i den virkelige verden. Studieveiledninger og nettressurser kan være nyttige for effektiv forberedelse for hver komponent.

Formelle treningsalternativer og selvstudiemateriell er tilgjengelig for å hjelpe deg med å oppfylle forutsetningene for å ta CEH-eksamenen, inkludert opplæringskurs, oppstartsleirer og studiemateriell i eget tempo. Disse alternativene kan gi det nødvendige grunnlaget for suksess.

Avslutter

CEH-eksamenen er tøff og trenger en god forståelse av materialet. Den inkluderer ulike emner om etisk hacking og cybersikkerhet, som verktøy, teknikker og metoder. Du må være klar til å bruke tid og krefter på å studere og øve på å bestå eksamen.

Readynez tilbyr et 5-dagers EC-Council Certified Ethical Hacker Course and Certification Program, som gir deg all læring og støtte du trenger for å forberede deg til eksamen og sertifisering. CEH-kurset, og alle våre andre EC-Council-kurs, er også inkludert i vårt unike Ubegrenset sikkerhetsopplæringstilbud, der du kan delta på CEH og 60+ andre sikkerhetskurs for bare €249 per måned, den mest fleksible og rimelige måten å få sikkerhetssertifiseringene dine.

FAQ

Er CEH-eksamenen vanskelig?

Ja. CEH-eksamenen kan være vanskelig for mange enkeltpersoner på grunn av dets tekniske innhold og det brede spekteret av emner som dekkes, for eksempel nettverkssikkerhet, etisk hacking og sårbarhetsvurdering. Men riktig forberedelse gjennom studier og praksis kan hjelpe deg med å forbedre prestasjonen din på eksamen.

Hva er beståttkravene for CEH-eksamenen?

For å bestå CEH-eksamenen, må du score minst 70 % av 125 flervalgsspørsmål. Du har 4 timer på deg til å fullføre eksamen.

Hvordan kan jeg forberede meg til CEH-eksamenen?

Du kan forberede deg til CEH-eksamenen ved å bruke studieveiledninger, ta praksiseksamener og få praktisk erfaring med etiske hackingverktøy. Du kan også prøve å bruke ressurser som CEHs offisielle studieveiledning og øve med verktøy som Wireshark og Metasploit.

Hva er beståttprosenten for CEH-eksamenen?

Beståttprosenten for CEH-eksamenen er omtrent 60 %. Det kan imidlertid variere avhengig av versjonen av eksamen og vanskelighetsgraden.

Er det noen spesifikke forutsetninger for å ta CEH-eksamenen?

Ja. Du må ha minst to års arbeidserfaring innen informasjonssikkerhetsfeltet og delta på offisiell EC-Council-opplæring eller ha bevis på minst to års erfaring innen informasjonssikkerhet.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

  • 60+ LIVE instruktørledede kurs
  • Money-back Garanti
  • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
  • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}