Effekten av kunstig intelligens (AI) på arbeidsmarkedet og hvordan du kan forberede deg på fremtiden

 • Kunstig intelligens
 • Fremtidig forberedelse
 • Jobbmarked
 • Published by: André Hammer on mai 08, 2023

Etter hvert som vi beveger oss videre inn i det 21. århundre, forvandler nye teknologier arbeidsmarkedet raskt. Fra kunstig intelligens og automatisering til tingenes internett og blokkjede, disse teknologiene endrer måten vi jobber på og hvilke typer jobber som er tilgjengelige. Selv om dette skiftet byr på spennende nye muligheter, fører det også med seg bekymringer om potensielt tap av jobber og behovet for arbeidere for å tilpasse seg nye ferdighetssett.
Effekten av nye teknologier på arbeidsmarkedet er et tema som har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg i en enestående hastighet, må både enkeltpersoner og organisasjoner forstå hvordan disse endringene vil påvirke arbeidsmarkedet og hvordan de kan forberede seg på fremtiden.

I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av nye teknologier på arbeidsmarkedet og diskutere strategier for enkeltpersoner for å forberede seg på endringene fremover. Enten du er ansatt eller søker nye muligheter, kan forståelsen av hvordan nye teknologier vil forme arbeidsmarkedet hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om karriereveien din og ta de nødvendige skrittene for å fremtidssikre ferdighetene dine. Så la oss dykke ned og utforske dette viktige emnet sammen.


Faktorer som former det raskt skiftende arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet har endret seg raskt på grunn av det økende tempoet i teknologiske fremskritt, globalisering og andre økonomiske og sosiale faktorer. Noen av trendene som er observert inkluderer:

 1. Automatisering og kunstig intelligens:

  Automatisering og AI forandrer arbeidets natur i mange bransjer. De forventes å påvirke både blåsnipp- og funksjonærjobber. I følge en rapport fra McKinsey kan opptil 800 millioner jobber over hele verden bli fortrengt av automatisering innen 2030.
 2. Gig-økonomi:

  Gig-økonomien, som inkluderer frilansing, uavhengige kontrakter og andre utradisjonelle arbeidsordninger, vokser. I USA utgjør frilansere nå rundt 35 % av arbeidsstyrken, ifølge en rapport fra Upwork.
 3. Grønne jobber:

  Det er en økende etterspørsel etter arbeidere i fornybar energisektoren og andre områder knyttet til bærekraft. Bureau of Labor Statistics anslår at sysselsettingen i sektoren for fornybar energi vil vokse raskere enn gjennomsnittet de kommende årene.
 4. Helsetjenester:

  Ettersom befolkningen eldes, er det en økende etterspørsel etter helsepersonell. I følge Bureau of Labor Statistics anslås helsevesenet å legge til flest jobber for enhver yrkesgruppe fra 2020 til 2030.
 5. Digitale ferdigheter:

  Digitale ferdigheter blir stadig viktigere i mange bransjer. I en undersøkelse fra Burning Glass Technologies, ble det funnet at 82 % av jobbene med middels ferdigheter (jobber som krever mer enn et videregående diplom, men mindre enn en fireårig grad) nå krever digitale ferdigheter.

I følge en rapport fra Deloitte står 33 % av jobbene i Storbritannia i fare for automatisering innen 2030.

Hvordan AI påvirker arbeidsmarkedet

Kunstig intelligens (AI) transformerer arbeidsmarkedet ved å endre arbeidskarakteren, skape nye jobbroller, og i noen tilfeller føre til forskyvning av visse typer jobber. Her er noen måter AI påvirker arbeidsmarkedet på:

 1. Automatisering av repeterende oppgaver:

  AI-drevet automatisering brukes til å automatisere repeterende oppgaver som dataregistrering, sortering og analyse, som tidligere ble utført av mennesker. Dette frigjør menneskelige arbeidere til å fokusere på oppgaver på høyere nivå som krever kreativitet og problemløsningsevner.
 2. Opprette nye jobbroller:

  Utviklingen og distribusjonen av AI skaper nye jobbroller innen områder som datavitenskap, maskinlæringsteknikk og AI-etikk. Disse rollene krever spesialisert kunnskap og ferdigheter knyttet til AI-utvikling, implementering og tilsyn.
 3. Forbedre beslutningstaking:

  AI brukes til å analysere store mengder data og lage spådommer, noe som kan hjelpe bedrifter og organisasjoner til å ta bedre beslutninger. Dette fører til økt etterspørsel etter fagfolk som kan forstå og tolke data og formidle innsikt effektivt.
 4. Redusere behovet for visse jobber:

  I noen tilfeller erstatter AI visse typer jobber, for eksempel kundeservicerepresentanter, banktellere og administrative assistenter. Dette er fordi AI-drevne chatbots, automatiserte kiosker og andre verktøy kan utføre disse oppgavene mer effektivt og til en lavere kostnad enn menneskelige arbeidere.
 5. Endre ferdighetene som trengs i arbeidsstyrken:

  Etter hvert som AI blir mer utbredt på arbeidsmarkedet, endres også ferdighetene som arbeiderne trenger. Myke ferdigheter som kreativitet, kritisk tenkning og kommunikasjon blir viktigere, siden de er vanskelige for maskiner å replikere.

Hvordan industrier blir transformert av kunstig intelligens

En rapport fra McKinsey fant at 60 % av alle yrker har minst 30 % av teknisk automatiserbare aktiviteter.

Kunstig intelligens (AI) brukes allerede i ulike bransjer og jobbroller, og dens innvirkning forventes å økerad i årene som kommer. Her er noen eksempler på hvordan AI for tiden brukes:

 • Helsetjenester:

  AI brukes til å forbedre pasientbehandlingen ved å analysere medisinske data, hjelpe til med diagnose og forutsi potensielle helserisikoer. For eksempel brukes AI-drevne chatbots for å hjelpe pasienter med ikke-akuttmedisinske problemer, mens AI-basert medisinsk bildebehandlingsanalyse brukes til å oppdage sykdommer som kreft. Bureau of Labor Statistics anslår at sysselsettingen i helsevesenet vil vokse med 15 % fra 2019 til 2029, og legge til 2,4 millioner nye arbeidsplasser.
 • Finans:

  AI brukes til å analysere økonomiske data og oppdage svindel, samt å gi personlig tilpasset finansiell rådgivning til kunder. For eksempel bruker banker chatbots og virtuelle assistenter drevet av AI for å hjelpe kundene med deres bankbehov, og investeringsselskaper bruker AI for å analysere markedstrender og ta investeringsbeslutninger.
 • Produksjon:

  AI brukes til å forbedre produksjonsprosesser ved å automatisere oppgaver som kvalitetskontroll og prediktivt vedlikehold. For eksempel bruker produsenter AI-basert prediktivt vedlikehold for å overvåke utstyr og identifisere potensielle problemer før de forårsaker nedetid eller sikkerhetsproblemer.
 • Detaljhandel:

  AI brukes til å forbedre kundeopplevelsene ved å gi personlige produktanbefalinger og forbedre kundeservicen. Forhandlere bruker for eksempel AI-baserte chatbots for å hjelpe kundene med deres shoppingbehov, og AI-baserte anbefalingssystemer brukes til å foreslå produkter basert på kundenes preferanser og kjøpshistorikk.

Bruken av kunstig intelligens i disse bransjene og jobbrollene forventes å fortsette å vokse, noe som vekker bekymring for potensielle implikasjoner for sysselsettingen. Mens AI skaper nye jobbroller, fører det også til forskyvning av visse typer jobber, spesielt de som involverer repeterende oppgaver som kan automatiseres. Faktisk, ifølge en rapport fra McKinsey, kan opptil 800 millioner jobber over hele verden bli fortrengt av automatisering innen 2030.


Fremtidssikre din karriere med disse etterspurte ferdighetene:

Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og arbeidstakere må holde seg oppdatert med ferdigheter og kunnskap som vil være etterspurt i fremtiden. Her er noen ferdigheter og kunnskapsområder som forventes å bli etterspurt i fremtidens arbeidsmarked:

 1. Digital kompetanse:

  Ettersom teknologi blir stadig mer utbredt på arbeidsplassen, blir digital kompetanse en viktig ferdighet. Arbeidstakere må være dyktige i å bruke digitale verktøy og plattformer, inkludert programvareapplikasjoner, sosiale medier og online samarbeidsverktøy.
 2. Dataanalyse og tolkning:

  Med eksplosjonen av data i ulike bransjer, blir evnen til å analysere og tolke data en verdifull ferdighet. Arbeidere som kan analysere og tolke data vil være etterspurt innen felt som finans, helsevesen og markedsføring.
 3. Problemløsning og kritisk tenkning:

  Ettersom arbeidets natur endres, vil problemløsning og kritisk tenkning være viktigere enn noen gang. Arbeidere som kan tenke kreativt og løse komplekse problemer vil være etterspurt innen felt som engineering, programvareutvikling og ledelse.
 4. Myke ferdigheter:

  Myke ferdigheter som kommunikasjon, teamarbeid og lederskap vil fortsatt være etterspurt i fremtidens arbeidsmarked. Ettersom automatisering overtar mer rutinemessige oppgaver, vil arbeidere som kan samarbeide effektivt med andre og kommunisere komplekse ideer bli høyt verdsatt.

En studie fra World Economic Forum fant at 65 % av barna som begynner på grunnskolen i dag vil jobbe i jobber som ikke eksisterer i dag.

Opplæringstips som hjelper deg med å holde deg i forkant

I dagens arbeidsmarked blir kompetansen stadig viktigere for å fremtidssikre ens karriere. Dette skyldes arbeidets raskt skiftende karakter og behovet for ansatte for å tilpasse seg nye teknologier, prosesser og arbeidsmåter. Arbeidsgivere ser etter arbeidere som har en kombinasjon av tekniske og myke ferdigheter, inkludert kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon og tilpasningsevne.

For å forberede seg på det skiftende arbeidsmarkedet, må arbeidstakere kontinuerlig oppdatere sine ferdigheter og kunnskaper. Her er noen tips om hvordan du gjør det:

 1. Dra nytte av utdannings- og opplæringsmuligheter:

  Arbeidstakere kan ta kurs, delta på workshops eller følge formell utdanning for å utvikle nye ferdigheter og kunnskaper. Mange arbeidsgivere tilbyr opplæringsprogrammer for sine ansatte.
 2. Hold deg oppdatert med nye teknologier og arbeidsmarkedstrender:

  Arbeidstakere bør holde seg informert om de siste teknologiske fremskritt og hvordan de påvirker arbeidsmarkedet. Dette kan hjelpe dem med å identifisere nye jobbroller og utvikle ferdighetene som trengs for å lykkes i disse rollene.
 3. Bygg et profesjonelt nettverk:

  Et sterkt profesjonelt nettverk kan gi tilgang til jobbmuligheter og hjelpe arbeidere med å holde seg informert om bransjetrender. Nettverksarrangementer, konferanser og nettsamfunn er alle gode måter å bygge et nettverk på.
 4. Vær fleksibel og tilpasningsdyktig:

  Arbeidsmarkedet er ulemperi endring, og arbeidere må være fleksible og tilpasningsdyktige for å holde seg relevante. Dette kan innebære å endre karriereveier eller ta på seg nye oppgaver i sin nåværende rolle.

Virkningen av AI er kompleks og mangefasettert, og arbeidere, beslutningstakere og arbeidsgivere må holde seg informert og forberede seg på virkningen av AI på arbeidsmarkedet. Til tross for utfordringene, blir AI allerede brukt i ulike bransjer og jobbroller, og virkningen forventes å vokse i de kommende årene.

Ved å kontinuerlig oppgradere og holde seg oppdatert på nye utviklinger innen sitt felt, kan imidlertid arbeidere posisjonere seg for langsiktig karrieresuksess. Dette kan innebære å ta tilleggsutdanning, delta på kurs eller workshops, delta i bransjeforeninger eller nettverksgrupper, og oppsøke mentormuligheter.

Å fremtidssikre sin karriere gjennom kompetanseutvikling kan også gi større jobbsikkerhet og gjøre arbeidstakere mer attraktive for arbeidsgivere i et konkurranseutsatt arbeidsmarked. Ved å forbli tilpasningsdyktige og relevante, kan arbeidstakere øke sin verdi for arbeidsgivere og forbli ansettbare i møte med bransjeforstyrrelser og økonomiske nedgangstider.

Trenger du hjelp til å tilegne deg nye ferdigheter?

Sjekk ut kursene som tilbys av Readynez. Readynez er en innovativ opplæringsleverandør som kan hjelpe enkeltpersoner til å tilegne seg nye ferdigheter og oppnå sertifiseringer som kan forbedre deres karrieremuligheter. Vi tilbyr en rekke intensive opplæringsprogrammer som dekker et bredt spekter av fag, fra IT og prosjektledelse til cybersikkerhet og nettsky. Disse programmene er designet for å gi studentene en dyp forståelse av emnet, samt praktisk erfaring som kan brukes i virkelige scenarier. Readynez sine IT-opplæringsprogrammer ledes av ekspertinstruktører som har lang bransjeerfaring, og læreplanen oppdateres kontinuerlig for å sikre at den forblir aktuell og relevant. Ved å melde seg på et Readynez IT-opplæringsprogram kan enkeltpersoner utvikle nye ferdigheter, få bransjeanerkjente sertifiseringer og til slutt ta nødvendige skritt for å fremtidssikre karrieren i dette raskt skiftende arbeidsmarkedet.

En gruppe mennesker som diskuterer de siste Microsoft Azure-nyhetene

Unlimited Microsoft Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede Microsoft kurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}