Alt du trenger å vite om GIAC-sertifiseringer: betydning, typer, karriærmuligheter og mer

 • GIAC Certification
 • Cybersecurity
 • IT Career
 • Published by: André Hammer on nov 02, 2023

I dagens svært konkurranseutsatte arbeidsmarked kan det å ha de riktige sertifiseringene utgjøre en betydelig forskjell i din karriere. Det er ikke lenger tilstrekkelig å stole utelukkende på tradisjonelle kvalifikasjoner eller erfaring, spesialiserte sertifiseringer kan tjene som en sentral differensiator i din karriere. En slik sertifisering som umiskjennelig skiller seg ut i denne forbindelse er GIAC.

Denne artikkelen vil gi deg en omfattende oversikt over GIAC Comprehensive Certification, inkludert dens betydning, karrieremuligheter og hvordan du oppnår den.


Hva er GIAC-sertifisering?

GIAC er en bransjeledende sertifisering som tilbys av Global Information Assurance Certification (GIAC). Den er designet for å validere en persons ekspertise innen ulike områder av informasjonssikkerhet. I motsetning til tradisjonelle sertifiseringer som fokuserer på ett spesifikt domene, dekker GIAC-sertifiseringen et bredt spekter av emner, og sikrer at sertifiserte fagfolk har et omfattende kompetansesett for å takle de dynamiske utfordringene i dagens cybersikkerhetslandskap. Sertifiseringen gir spesialiserte spor som dekker forskjellige domener, inkludert cybersikkerhetsstyring, revisjon, hendelseshåndtering, penetrasjonstesting og rettsmedisinske analyser. Denne omfattende tilnærmingen sikrer at fagfolk effektivt kan analysere og svare på sikkerhetstrusler på tvers av ulike miljøer og bransjer.


Betydningen av GIAC-sertifisering

GIAC har fått et rykte som et emblem for fortreffelighet innen informasjonssikkerhet og cybersikkerhet. Den er anerkjent globalt og fungerer som et godkjenningsstempel for å bevise en persons ekspertise og kunnskap innen sikkerhetsdomener.

 • Anerkjennelse og troverdighet:

  GIAC-sertifiseringsprosessen er streng, og å oppnå sertifiseringen viser at du har et høyt nivå av ekspertise innen informasjonssikkerhet. Denne sertifiseringen er anerkjent globalt og er høyt respektert av både arbeidsgivere og bransjefolk. Arbeidsgivere bruker ofte GIAC-sertifiseringer for å identifisere kvalifiserte kandidater for ledige stillinger.
 • Omfattende ferdighetssett:

  GIAC-sertifiseringen dekker ulike domener, inkludert penetrasjonstesting, hendelsesrespons og digital etterforskning, blant andre. Denne brede kunnskapsbasen gjør det mulig for sikkerhetseksperter å ta på seg ulike roller og være godt rustet til å takle komplekse sikkerhetsutfordringer.
 • Karrierefremgang:

  GIAC-sertifiseringer er høyt ansett av organisasjoner som leter etter dyktige og kompetente sikkerhetseksperter. Å tjene GIAC-sertifiseringen kan føre til bedre karrieremuligheter, økt jobbsikkerhet og høyere inntjeningspotensial.
 • Bransjerelevans:

  GIAC Comprehensive-sertifiseringen legger vekt på praktiske ferdigheter og virkelige scenarier. Dette betyr at sertifiserte fagfolk har ekspertisen til å håndtere de siste truslene og sårbarhetene. Dette gjør dem til verdifulle eiendeler for organisasjoner som ønsker å beskytte informasjonsmidlene sine.
 • Samsvar og regulering:

  Mange bransjer og organisasjoner krever overholdelse av spesifikke sikkerhetsstandarder og forskrifter. Å ha GIAC-sertifiseringen kan bidra til å oppfylle disse kravene og sikre datasikkerhet og overholdelse av regelverk.
 • Tillit og troverdighet:

  Sertifiseringen øker en persons troverdighet og troverdighet i nettsikkerhetssamfunnet. Arbeidsgivere, kunder og kolleger har tillit til evnene og kunnskapen til GIAC-sertifiserte fagfolk.
 • Sikkerhetslederskap:

  Sertifiseringen handler ikke bare om tekniske ferdigheter, men legger også vekt på evnen til å utvikle og implementere effektive sikkerhetsstrategier. Sertifiserte personer er ofte ettertraktet for å lede sikkerhetsteam i organisasjoner.

Å forfølge en GIAC Comprehensive Certification er en utmerket investering i din karriere som cybersikkerhetsekspert. Det viser ditt engasjement for videreutdanning og din evne til å takle komplekse sikkerhetsutfordringer.


Typer GIAC-sertifiseringer

GIAC tilbyr et bredt spekter av sertifiseringer innen informasjonssikkerhet, hver skreddersydd for spesifikke domener og jobbroller. Her er noen av GIAC-sertifiseringene:

 • GIAC Security Essentials (GSEC):

  Dette er en grunnleggende sertifisering som dekker et bredt spekter av informasjonssikkerhetsemner, noe som gjør den egnet for sikkerhetseksperter på ulike nivåer.
 • GIAC Certified Incident Handler (GCIH):

  Fokusert på hendelseshåndtering og respons, er denne sertifiseringen ideell for fagfolk som håndterer cybersikkerhetshendelser, brudd og nødsituasjoner.
 • GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA):

  Denne sertifiseringen er for personer som er involvert i digital etterforskning, og hjelper dem med å samle og analysere digitale bevis i cybersikkerhetsundersøkelser.
 • GIAC Certified Penetration Tester (GPEN):

  Designet for etiske hackere og penetrasjonstestere, og dekker ferdighetene som trengs for å identifisere og adressere sårbarheter i systemer og nettverk.
 • GIAC Certified Incident Manager (GCIM):

  Denne sertifiseringen er for erfarne hendelsesbehandlere og menneskerpersoner som leder og koordinerer responsteam for sikkerhetshendelser.
 • GIAC Certified Forensic Analyst (GCFA):

  Denne sertifiseringen er for personer som er involvert i digital etterforskning, og hjelper dem med å samle og analysere digitale bevis i cybersikkerhetsundersøkelser.

Dette er bare et utvalg av tilgjengelige GIAC-sertifiseringer. Hver sertifisering har sitt eget spesifikke fokus og krav, slik at fagfolk kan velge den som passer best med deres karrieremål og ekspertise. Det er viktig å gjennomgå de detaljerte målene og forutsetningene for den spesifikke sertifiseringen du er interessert i å forfølge.


Karrieremuligheter med en GIAC-sertifisering

Å tjene GIAC-sertifiseringen åpner for en rekke karrieremuligheter innen cybersikkerhetsfeltet. Her er noen potensielle jobbroller du kan få:

 • Sikkerhetsanalytiker:

  Som sikkerhetsanalytiker vil du være ansvarlig for å analysere og overvåke en organisasjons sikkerhetsinfrastruktur for å identifisere og redusere potensielle sårbarheter og trusler. Du vil gjennomføre regelmessige sikkerhetsvurderinger, overvåke sikkerhetsvarsler og logger og iverksette forebyggende tiltak.
 • Penetrasjonstester:

  En penetrasjonstesters rolle innebærer å utføre kontrollerte angrep på datasystemer for å identifisere svakheter og sårbarheter som ondsinnede hackere kan utnytte. Du vil simulere virkelige angrep for å vurdere en organisasjons sikkerhetsforsvar og gi anbefalinger for forbedringer, og hjelpe organisasjoner med å styrke sin sikkerhetsstilling.
 • Incident Responder:

  Hendelsesvarere er ansvarlige for å undersøke og svare på sikkerhetshendelser. Når et sikkerhetsbrudd oppstår, vil du spille en avgjørende rolle i å identifisere arten og omfanget av hendelsen, inneholde og redusere skaden, og utvikle strategier for å forhindre fremtidige hendelser. Hendelsesvarere trenger sterke analytiske og problemløsende ferdigheter for å håndtere høytrykkssituasjoner effektivt.
 • Digital etterforskningsekspert:

  Digitale etterforskningseksperter samler inn og analyserer digitale bevis fra ulike enheter for å hjelpe til med juridiske undersøkelser. De spiller en avgjørende rolle i å avdekke nettkriminalitet og straffeforfølge lovbrytere. Som digital rettsmedisinsk ekspert vil du bruke spesialiserte verktøy og teknikker for å gjenopprette og analysere data, utarbeide rapporter og presentere funn som bevis i rettslige prosesser.
 • Sikkerhetskonsulent:

  Sikkerhetskonsulenter gir ekspertise og veiledning til organisasjoner om hvordan de kan forbedre deres sikkerhetsstilling. Du vil vurdere risikoer, utvikle sikkerhetspolicyer og -prosedyrer, gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og anbefale passende sikkerhetsløsninger. Sterke kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter er avgjørende i denne rollen, siden du vil jobbe tett med klienter for å forstå deres spesifikke sikkerhetsbehov og gi skreddersydde anbefalinger.
 • Samsvars- og risikoanalytiker:

  Bedrifter må følge regler og lover for å beskytte data. Din jobb ville være å sørge for at de gjør det og å håndtere eventuelle risikoer som kan dukke opp.
 • Nettverksadministrator:

  Du vil være ansvarlig for å sette opp og vedlikeholde datanettverk og sørge for at de er sikre. Det er som å være trafikkbetjent for data på internett.

I dagens digitale tidsalder verdsetter nesten alle organisasjoner fagfolk som kan beskytte sine datasystemer og data. Med en GIAC-sertifisering vil du ha ferdighetene og kunnskapene til å påta deg disse spennende og viktige rollene uten å nøle.


Hvordan få GIAC Comprehensive-sertifisering?

Å oppnå GIAC-sertifiseringen er en betydelig prestasjon innen informasjonssikkerhet.

Her er en trinnvis prosess for å hjelpe deg:

 • Velg spesialisering:

  Sertifiseringen tilbyr spesialisering innen ulike områder, for eksempel cybersikkerhetshåndtering, hendelseshåndtering, penetrasjonstesting og rettsmedisinske analyser. Velg spesialiseringen som samsvarer med dine interesser og karrieremål. Det er viktig å velge en spesialisering som er relevant og etterspurt i bransjen.
 • Forberedelse og studier:

  GIAC tilbyr offisielt studiemateriell, opplæringskurs og praksiseksamener for å hjelpe deg med å forberede deg til sertifiseringseksamenen. Det er avgjørende å studere ressursene som tilbys grundig og få praktisk erfaring innen de relevante domenene. Sertifiseringsforberedelsen kan ta flere måneder, avhengig av dine forkunnskaper og erfaring.
 • Registrer deg for eksamen:

  Når du føler deg tilstrekkelig forberedt, kan du registrere deg for sertifiseringseksamen via GIAC-nettstedet. Betal eksamensavgiften og velg en passende eksamensdato. Sørg for at du har en klar forståelse av eksamensformatet, varigheten og kravene til bestått poengsum.
 • Ta eksamen:

  På den planlagte eksamensdagen, sørg for at du er godt uthvilt og klar til å takle eksamen. GIAC-sertifiseringseksamenen består av flervalgsspørsmål og kan også inkludere praktiske utfordringer, avhengig av spesialiseringen. Les hvert spørsmål nøye og bruk kunnskapen din og kritisk tenkning for å velge det mest passende svaret.
 • Vedlikehold degur-sertifisering:

  Etter å ha oppnådd GIAC-sertifiseringen, må du opprettholde den ved å tjene studiepoeng (CPE). Dette sikrer at sertifiserte fagfolk holder seg oppdatert med den siste utviklingen på feltet. GIAC tilbyr ulike muligheter for å tjene CPE-poeng, som å delta på konferanser, gjennomføre kurs, publisere artikler og delta i webinarer.
 • Oppdater CV-en og LinkedIn:

  Etter å ha oppnådd GIAC-sertifiseringen, sørg for å oppdatere CV-en og LinkedIn-profilen din for å gjenspeile prestasjonene dine. Denne sertifiseringen er en betydelig legitimasjon som potensielle arbeidsgivere og kunder ønsker å se.

Husk at å oppnå en GIAC-sertifisering krever dedikasjon, en sterk forståelse av materialet og iherdig forberedelse. Hver GIAC-sertifisering er en verdifull ressurs som kan fremme din karriere innen informasjonssikkerhet.


Konklusjon

I et svært konkurranseutsatt arbeidsmarked er betydningen av GIAC-sertifiseringen ubestridelig. Det fungerer som anerkjennelse på informasjonssikkerhetsfeltet over hele verden. Å oppnå denne sertifiseringen viser ikke bare ekspertise, men også dedikasjonen til å holde seg oppdatert med de siste trendene og truslene.

Som konklusjon er GIAC-sertifisering mer enn bare en legitimasjon, det er et springbrett til en vellykket karriere innen informasjonssikkerhet. Det representerer ekspertise, engasjement og evnen til å tilpasse seg det stadig skiftende landskapet innen cybersikkerhet.

Interessert i å bli GIAC-sertifisert? Når du blir med i Readynez Unlimited, vil du få umiddelbar tilgang til GIAC-sertifiseringsforberedende kurs, i tillegg til over 60 andre sikkerhetskurs, alt for en pris som er mindre enn prisen for bare ett kurs.

To personer overvåker systemer for sikkerhetsbrudd

Unlimited Security Training

ubegrenset tilgang til ALLE LIVE instruktørledede sikkerhetskurs du ønsker - alt for prisen av mindre enn ett kurs.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurs
 • Money-back Garanti
 • Tilgang til 50+ erfarne instruktører
 • Opplært 50 000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Price: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}