Den komplette guide til hvordan du bliver en Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

 • Informationssikkerhed
 • ISO 27001
 • Certification Guide
 • Published by: Maria Forsberg on sep 23, 2022

Er du interesseret i en karriere inden for informationssikkerhed (IS)? Så kunne det være noget for dig at blive ISO/IEC 27001 Lead Implementer!

Læs videre for at lære, hvad en ISO/IEC 27001 Lead Implementer er, hvordan man bliver en, fordelene ved at blive det, og det nuværende arbejdsmarked for denne cybersikkerhedsrolle.

Lead Implementer: Hvad er det og hvordan man bliver én

En ledende implementer er en person, der hjælper en organisation med at planlægge, implementere, administrere og vedligeholde et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS).

En ISMS er et system til styring af risikoen for tab af data, beskadigelse og tyveri. Det hjælper en organisation med at beskytte sine data på tre vigtige måder:

 • Fortrolighed - oplysningerne er beskyttet mod uautoriserede brugere.
 • Integritet - oplysningerne opbevares ubeskadigede og fuldstændige.
 • Tilgængelighed - oplysningerne er tilgængelige for autoriserede brugere.

Som ISO/IEC 27001 Lead Implementer er du ansvarlig for at sikre, at ISMS overholder standarder fastsat af International Organization Standardization(IOS).

Det er derfor, for at blive en ISO/IEC 27001 Lead Implementer, skal du gennemføre en ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificering. Når du er certificeret, er du kvalificeret til ledende implementeringsjob.

I næste afsnit gennemgår vi, hvad ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen er mere detaljeret, så du ved præcis, hvad der skal til for at få det.

Lead Implementer Certificering

ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen er gjort tilgængelig gennem forskellige akkrediterede certificeringsorganer såsom PECB (The Professional Evaluation and Certification Board).

For at opnå certificeringen skal du først bestå en eksamen. Den 3-timers ISO/IEC 27001 Lead Implementer-eksamen koster $1000, er bestået/ikke-bestået og består af 80 multiple-choice-spørgsmål på tværs af syv domæner. Her er en komplet liste over domænerne og andelen af spørgsmål relateret til dem på eksamen:

 1. Grundlæggende principper og koncepter for et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) (18,75%)
 2. Informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) (15%)
 3. Planlægning af en ISMS-implementering baseret på ISO/IEC 27001 (22,5%)
 4. Implementering af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001 (17,5%)
 5. Overvågning og måling af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001 (12,5%)
 6. Konstant forbedring af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001 (7,5%)
 7. Forberedelse til en ISMS-certificeringsaudit (6,25 %)

Eksamenen tilbydes i papirbaserede og online-formater og er åben bog, hvilket betyder, at du har tilladelse til at henvise til følgende ressourcer under eksamen:

 • En papirkopi af ISO/IEC 27001-standarden
 • Uddannelseskursusmaterialer (adgang via PECB Exams-appen og/eller udskrevet)
 • Alle personlige noter taget under træningskurset (adgang til via PECB Exams app og/eller udskrevet)
 • En papirordbog

Når du er færdig med eksamen, vil du modtage dine resultater via e-mail. For online eksamener vil dette være øjeblikkeligt. For papirbaserede eksamener skal du vente to til fire uger. Husk, at snyd vil resultere i en automatisk fejl.

Hvis du fejler i eksamen, kan du tage den igen så mange gange, du vil. Du skal dog vente en stadig længere periode mellem hver gentagning: 15 dage, derefter 3 måneder, derefter 6 måneder og til sidst 12 måneder. Men forhåbentlig tager det dig ikke så lang tid!

Der er også et genoptagelsesgebyr for hvert forsøg (selvom kandidater, der fuldførte uddannelseskurset, får én gentagelse inden for et år gratis). For at omlægge din eksamen, send en e-mail til examination@pecb.com. Du kan også anmode om særlige eksamenstilpasninger, hvis du er handicappet.

Når du har bestået eksamen, er du klar til at ansøge om ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificering. For at gøre dette skal du oprette en konto på PECB-webstedet. Derfra kan du udfylde og indsende onlineansøgningsformularen og betale ansøgningsgebyret på 500 USD.

Husk, at i henhold til PECB ISO/IEC 27001 LEAD IMPLEMENTER Candidate Handbook, “For alle kandidater, der har fulgt uddannelseskurset og taget eksamen hos en af PECBs forhandlere, inkluderer ansøgningsgebyret omkostningerne forbundet med eksamen, ansøgning om certificering og den første

kun år for årlig vedligeholdelsesgebyr (AMF).

Hvis du også tager ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER-kurset af Readynez, vil certificeringen og eksamensgebyrer er inkluderet i kursets pris.

Du vil høre tilbage om, hvorvidt din ansøgning er godkendt via e-mail. Hvis godkendt, kan du downloade certificeringen direkte fra din PECB-konto.

For at bevare din ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificering skal du betale et årligt vedligeholdelsesgebyr på $100 (AMF) og optjene 30 timers kontinuert professionel udvikling (CPD)-kreditter hvert år. PECB tilbyder et par måder at tjene CPD'er på:

 • Deltag i webinarer og konferencer
 • Fuldfør onlinekurser
 • Bestå eksamener
 • Bidrag til artikler og e-bøger
 • Udvid din professionelle erfaring

Det er ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen i en nøddeskal. Lad os gå videre til forskellen mellem ledende implementere og ledende revisorer.

Hvad er forskellen mellem en Lead Implementer og en Lead Auditor?

En ledende implementer overvåger implementeringen af et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS). Dette omfatter design, drift og vedligeholdelse af ISMS.

I modsætning hertil sørger en ledende revisor for, at et ISMS er op til standarder og opfylder interne og eksterne regulatoriske krav. ISMS-revisioner falder i tre forskellige kategorier:

 • Førstepartsrevisioner – Disse er interne revisioner udført af en person i organisationen.
 • Andenpartsrevisioner – Disse er eksterne revisioner, der udføres af en kontraktlig tjenesteudbyder på vegne af en organisation.
 • Tredjepartsrevisioner – Disse er uafhængige revisioner udført af et certificeringsbureau eller regulator for at vurdere ISMS.

Grundlæggende er ISO/IEC 27001 Lead Implementers dem, der står bag kulisserne i en organisations ISMS, mens ledende revisorer er ansvarlige for at vurdere en organisations ISMS. Du kan være begge dele, men du kan ikke revidere et system, du har udviklet, da dette kan skabe en interessekonflikt.

Hvad er ISO/IEC 27001 Lead Implementer PECB-certifikatforudsætninger?

Ud over at bestå ISO/IEC 27001 Lead Implementer-eksamenen skal du opfylde nogle forudsætninger for at opnå ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen. Lad os gennemgå dem:

For det første skal du have fem års erhvervserfaring, hvoraf to skal være inden for informationssikkerhed (IS). For at validere denne oplevelse skal du give bekræftende oplysninger som jobtitler, start- og slutdatoer, jobbeskrivelser og mere. Du skal også have en professionel reference, som kan stå inde for din erfaring.

Dernæst skal du også have et generelt kendskab til ISMS-koncepter og ISO/IEC 27001-standarden. Dette inkluderer følgende:

 • Grundlæggende principper og koncepter for et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS)
 • Planlægning af en ISMS-implementering baseret på ISO/IEC 27001
 • Implementering af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001
 • Overvågning og måling af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001
 • Konstant forbedring af et ISMS baseret på ISO/IEC 27001
 • Forberedelse til en ISMS-certificeringsaudit

For at kvalificere dig til ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen skal du også gennemføre 300 timers ISMS-projektaktiviteter, der involverer:

 • Udarbejdelse af en ISMS implementering business case
 • Administration af et ISMS-implementeringsprojekt
 • Implementering af et ISMS
 • Håndtering af dokumenterede oplysninger
 • Implementering af metrics
 • Implementering af korrigerende handlinger
 • Udførelse af en ledelsesgennemgang
 • Administration af en ISMS-ydelse
 • Administration af et ISMS-team

Sidst skal ISO/IEC 27001 Lead Implementer-kandidater acceptere PECB's etiske kodeks . Det betyder blandt andet, at du vil:

 1. Opfør dig professionelt, med ærlighed, nøjagtighed, retfærdighed, ansvarlighed og uafhængighed.
 2. Handler til enhver tid udelukkende i din arbejdsgivers, dine kunders, offentlighedens og professionens interesse ved at handle i overensstemmelse med de professionelle standarder og gældende teknikker, mens du udfører professionelle tjenester.
 3. Bevar kompetencen inden for dit respektive felt, og stræb efter konstant at forbedre dine faglige færdigheder.
 4. Tilbyd kun professionelle tjenester, som du er kvalificeret til at udføre, og informer kunder og forbrugere tilstrækkeligt om arten af de foreslåede tjenester, herunder eventuelle relevante bekymringer eller risici.
 5. Informer hver arbejdsgiver eller klient om enhver forretningsinteresse eller tilknytning, der kan påvirke din dømmekraft eller forringe din retfærdighed.
 6. Behandle oplysninger erhvervet under professionelle og forretningsmæssige handler med enhver nuværende eller tidligere arbejdsgiver eller klient uden dennes behørige samtykke fortroligt og privat.
 7. Overhold alle love og regler i de jurisdiktioner, hvor der udføres professionelle aktiviteter.
 8. Respekter andres intellektuelle ejendom og bidrag.
 9. Ikke med vilje kommunikere falske eller forfalskede oplysninger, der kan kompromittere integriteten af evalueringsprocessen for en kandidat til en professionel betegnelse.
 10. Undgå at handle på nogen måde, der kan kompromittere PECB's omdømme eller dets certificeringsprogrammer.
 11. Samarbejde fuldt ud i forespørgslen efter en påstået overtrædelse af dette etiske kodeks.

Husk på, at PECB-certificeringer kan suspenderes, tilbagekaldes eller trækkes tilbage frivilligt. Så tag ikke let på PECB's etiske kodeks. Du skal følge den til T.

Hvis du opfylder alle ovenstående forudsætninger, er du godt på vej til at blive en certificeret ISO/IEC 27001 Lead Implementer!

Hvor vigtigt er det at blive certificeret med ISO 27001:2013?

ISO 27001:2013 er det seneste sæt krav udgivet af International Organization for Standardization (IOS) til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS).

Som virksomhed eller organisation er det vigtigt at blive certificeret med ISO 27001:2013, fordi det giver dig mulighed for at:

 • Minimer risikoeksponering. Et velbygget ISMS vil hjælpe dig med at sikre fortrolige oplysninger, udveksle oplysninger sikkert og beskytte dig selv mod andre cybersikkerhedstrusler.
 • Spar penge. Et 27001:2013 godkendt ISMS vil sænke dine driftsomkostninger, fordi det vil hjælpe dig med at undgå økonomiske tab som følge af databrud. Ifølge IBM, steg de gennemsnitlige omkostninger ved et databrud med 2,6 % fra 4,24 millioner USD i 2021 til 4,35 millioner USD i 2022.
 • Beskyt dit omdømme. Kunder, forretningspartnere og andre interessenter vil stole mere på din virksomhed med deres data, når du er ISO 27001:2013-certificeret. Dette vil booste dit omdømme, hjælpe dig med at blive mere selvsikker og give dig en konkurrencefordel.
 • Overhold lovmæssige bestemmelser. ISO 27001:2013-certificering garanterer, at din virksomhed overholder reglerne. På denne måde undgår du lovpligtige bøder og reducerer behovet for hyppige revisioner.
 • Forbedre strukturen i din virksomhed. Efterhånden som din virksomhed vokser, bliver det stadig sværere at holde styr på, hvem der er ansvarlig for hvilke informationsaktiver. ISO 27001:2013-certificering vil hjælpe dig med at uddelegere ansvar mere effektivt og forblive organiseret.

Det er ingen hemmelighed, at have et stærkt ISMS er nøglen til at holde dine virksomhedsdata sikre. Og ved at følge ISO 27001:2013-standarden kan du være sikker på, at den også hjælper dit budget, omdømme, overholdelse af lovgivning og overordnede virksomhedsorganisation. I den digitale tidsalder er det et must-have!

Hvad er fordelene ved ISO 27001 Lead Implementer Training?

Nu hvor du kender værdien af ISO 27001:2013-certificeringen for virksomheder, lad os gennemgå, hvordan enkeltpersoner drager fordel af at få ISO 27001 Lead Implementer-uddannelsen.

En vellykket gennemførelse af ISO 27001 Lead Implementer Training demonstrerer din evne til at implementere et ISMS baseret på kravene i ISO/IEC 27001, og dette har mange fordele.

For det første er ISO 27001 Lead Implementer-uddannelsen og certificeringen anerkendt globalt. Flere internationale organer kræver, at organisationer og virksomheder har det. Som en ISO 27001 Lead Implementer-certifikatindehaver vil du tiltrække arbejdsgivere.

ISO 27001 Lead Implementer-uddannelsen undervises også af erfarne fagfolk. Hvert domæne undervises af en ekspert på det område, hvilket betyder, at du får den bedste træning.

Til sidst tilbyder ISO 27001 Lead Implementer-uddannelsen fantastisk kundesupport. Uanset om du har et teknisk spørgsmål eller en bekymring eller en klage, er PECB kundesupport der for at hjælpe. De svarer typisk inden for 24 timer og tilbyder support på både engelsk og fransk.

Så hvis du er på kanten med at gennemføre ISO 27001 Lead Implementer Training, skal du ikke være det. Det vil gøre dig til et værdifuldt aktiv for din organisation og hjælpe dig med at fremme din karriere.

Omkostninger ved at opnå ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificering

Selvfølgelig vil det koste dig nogle penge og tid at få ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen. Lad os gennemgå de fulde omkostninger mere detaljeret.

For at opnå ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen skal du tage (og bestå) en ISO/IEC 27001 Lead Implementer-eksamen på $1000. Oven i det skal du betale et ansøgningsgebyr på 500 USD og et årligt årligt vedligeholdelsesgebyr på 100 USD (AMF).

Ifølge PECB ISO/IEC 27001 LEAD IMPLEMENTER Candidate Handbook, "For alle kandidater, der har fulgt uddannelseskurset og taget eksamen hos en af PECB's forhandlere, inkluderer ansøgningsgebyret omkostningerne forbundet med eksamen, ansøgning om certificering og det første års årlige vedligeholdelsesgebyr. (AMF) kun."

Du kan også tage ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER-kurset af Readynez for at frafalde certificeringen og eksamensgebyrer (som er inkluderet i kursets pris).

Hvor lang tid det tager at få ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen afhænger af dig. Du kan tage et forberedelseskursus i eget tempo eller en tre-dages bootcamp som den af Readynez. Hvor hurtigt du går, er op til dig.

I sidste ende er ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificeringen en investering. De karrieremæssige fordele, du får til gengæld, er prisen værd.

Omkostninger ved at opnå ISO 27001-certifikatet

For at opnå et ISO 27001-certifikat skal virksomheder og organisationer medregne omkostningerne. Her er nogle af de involverede dollaromkostninger:

 • Forberedelsesomkostninger - Før din organisation kan blive ISO 27001-certificeret, skal den definere, hvordan den måler succes og udfører interne audits for at se, hvor den står i forhold til disse mål.
 • Implementeringsomkostninger - Opsætning af et ISMS til standard er en dyr proces, der kræver, at man skriver sikkerhedspolitikker, beslutter sig for en risikovurderingsmetode og derefter udfører risikovurderinger.
 • Vedligeholdelsesomkostninger - Når ISMS'et er oppe at køre, skal du ansætte personale og konsulenter til at hjælpe med at køre og styre det.
 • Evalueringsomkostninger - Endelig skal du hyre en tredjepartscertificeringsfirma for at verificere, at dit ISMS lever op til standarderne. For at opretholde certificeringen skal du også betale for regelmæssige interne og eksterne revisioner.

De samlede omkostninger ved et ISO 27001-certifikat afhænger af en række faktorer, herunder følgende:

 • Organisationens størrelse. En stor virksomhed har brug for et meget mere omfattende informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) end et lille. Med en stor organisation er flere medarbejdere og sikkerhedsrisici involveret, så det vil koste flere penge at få ISO 27001 certificeret.
 • Nuværende sikkerhedsinfrastruktur. Status for dine eksisterende sikkerhedsforanstaltninger afgør også, hvor meget et ISO 27001-certifikat vil koste dig. Jo mere robust og moden din ISMS er, jo mindre skal du bruge for at bringe den til standard. Udfør en gap-analyse for at se, hvad du stadig mangler for at være ISO 27001-kompatibel.
 • In-house kapacitet. Er du i stand til at bygge dit ISMS internt? Hvis ikke, skal du betale entreprenører for at udvikle en til dig. Disse outsourcingomkostninger kan stige hurtigt, hvis du ikke er forsigtig.
 • Tidslinje. Hvis du har brug for at tjene dit ISO 27001-certifikat hurtigt, vil omkostningerne også stige. Når alt kommer til alt, er tid penge, og revisorer og andre entreprenører opkræver mere for deres ydelser, når de skal spores hurtigt.

I sidste ende er der ingen måde at give et nøjagtigt tal for omkostningerne ved at opnå ISO 27001-certifikatet. Men det meste af tiden kan du regne med, at den falder overalt i intervallet $6.000 til $40.000.

Så er prisen det værd? Kort sagt, ja.

At opnå ISO 27001-certifikatet hjælper organisationer og virksomheder med at vinde tillid fra flere kunder - specifikt dem, der værdsætter datasikkerhed. Og i en verden, hvor cyberkriminalitet er stigende, er de fleste mennesker bekymrede over deres data.

At vise, at du er ISO 27001-certificeret, vil give dig en konkurrencefordel, for ikke at nævne hjælpe dig med at operere internationalt, da ISO-certifikater er anerkendt over hele kloden. Hvis du vil udvide din rækkevidde og tiltrække flere kunder, er ISO 27001-certifikatet en god investering.

Hvad er en ISO Lead Implementers rolle og ansvar?

En ISO/IEC 27001 Lead Implementer er ansvarlig for at etablere, administrere, implementere og vedligeholde en organisations ISO-standard.

De hjælper med at træffe store beslutninger som f.eks. at fastlægge omfanget af et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) og adressering af ledelsen om sikkerhedskrav. De sørger for, at alle i organisationen forstår og overholder ISO 27001-standarderne.

Rollen som en ISO/IEC 27001 Lead Implementer er beregnet til alle følgende:

 • Ledere og konsulenter, der hjælper med at implementere informationssikkerhedsstyringssystemet (ISMS) i en organisation
 • Personer, der er ansvarlige for at opretholde overensstemmelse med kravene til informationssikkerhed i en organisation
 • Medlemmer af et ISMS-implementeringsteam

Ansvaret for en ISO/IEC 27001 Lead Implementer fylder et bredt område. Dine specifikke opgaver afhænger af din organisation.

Lead Implementer job, efterspørgselstendenser og lønninger

Nu hvor du ved, hvad det kræver at blive en ISO/IEC 27001 Lead Implementer, lad os gennemgå job, efterspørgselstendenser og lønninger for denne rolle.

Ifølge US Bureau of Labor Statistics ( BLS), var der 141.200 job som informationssikkerhedsanalytiker i 2020. Fra 2020 til 2030 forventes jobs som informationssikkerhedsanalytiker at vokse med 33 %, hvilket er meget hurtigere end den gennemsnitlige jobvækst og beløber sig til 47.100 nye job. Meget af denne vækst inkluderer ny efterspørgsel efter ISO/IEC 27001 Lead Implementers.

Den gennemsnitlige løn for en ISO/IEC 27001 Lead Implementer er 93.025 USD om året. Det er $7.752 pr. måned, $1.788 pr. uge og $45 pr. time!

Ifølge ZipRecruiter.com kan lønningerne til Lead Implementer løbe så højt som $138.500 og så lavt som $50.500. I hele USA tjener den 25. percentil 65.000 USD, den 75. percentil tjener 112.000 USD, og den 90. percentil tjener 131.500 USD.

Uanset hvilket job du har nu, vil det sandsynligvis give dig et betydeligt lønløft at få dit ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certifikat.

Lead Implementer Karriere køreplan

Så hvad er køreplanen for at blive en ISO/IEC 27001 Lead Implementer? Lad os tage et kig:

Der er et par forskellige måder, du kan nærme dig ved at blive ISO/IEC 27001 Lead Implementer:

 • Selvstudie. Du kan lære dig selv principperne for implementering af ISO-leads gennem bøger, artikler, hvidbøger og videoer. Dette kan være en fantastisk måde at lære på, men du skal være selvdisciplineret for at holde dig på sporet. Ellers mister du fokus og når aldrig dit mål.
 • Professionel mentor. Uanset hvor meget du studerer på egen hånd, kan du ikke kopiere den visdom og viden, du får fra en mentor, der har været i dine sko før. Find en erfaren ISO/IEC 27001 Lead Implementer til at guide dig ned ad denne karrierevej.
 • Formel uddannelse. Nogle universiteter og højere læreanstalter tilbyder programmer for informationssikkerhed (IS), der kan forberede dig til at blive en ISO/IEC 27001 Lead Implementer. Få gode karakterer i gymnasiet, så du kan gå på et respekteret universitet med et godt program.
 • Uddannelsesprogram. Der er mange træningsprogrammer designet specifikt til at forberede dig til at blive en ISO/IEC 27001 Lead Implementer. Gennemfør en intern uddannelse, der tilbydes af din arbejdsgiver, eller tilmeld dig en tredjepartsuddannelse som den af Readynez. Den varer 3 dage og har en onlineversion på $2.410 og en klasseværelsesversion på $3.190, som begge inkluderer en eksamenskupon og en certificeringsgaranti.

Når du har gennemført den nødvendige uddannelse for at blive ISO/IEC 27001 Lead Implementer, vil du opdage, at det vil hjælpe dig på en eller alle af følgende måder:

 • Find et nyt job. Cybersikkerhed er en voksende industri, der har brug for stadig flere førende implementere. Det betyder, at der åbner sig nye jobmuligheder for dig, og du vil ikke have store problemer med at finde et nyt job.
 • Optjen mere anerkendelse på dit nuværende job. Certificering som ISO/IEC 27001 Lead Implementer viser, at du er ekspert i at designe, udføre og administrere et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS). Din chef og dine kolleger vil komme for at se dig med ny respekt.
 • Avanceret i din organisation. Som ISO/IEC 27001 Lead Implementer vil du have de tekniske og ledelsesmæssige færdigheder til at tage din organisations ISMS til næste niveau. Uanset om du udfører et nyt ISMS eller reviderer det nuværende, er der mange måder, hvorpå du kan fremme din rolle i din organisation.

Hvor end du lader din ISO/IEC 27001 Lead Implementer-certificering tage dig hen, vil du være et værdifuldt aktiv. Organisationer og virksomheder over hele verden har brug for ISO/IEC 27001 Lead Implementers til at hjælpe med at styrke deres data, så dine færdigheder ikke bliver brugt.

ISO 27001 Lead Implementer 2021-2022 Oversigt

ISO/IEC 27001 Lead Implementer-stillingen er kommet for at blive. Igennem 2021 og 2022 har efterspørgslen efter ISO/IEC 27001 Lead Implementer kun været stigende, og vi kan forvente, at den tendens vil fortsætte et stykke tid.

Hvis du er interesseret i at blive en ISO/IEC 27001 Lead Implementer, er tiden nu inde. Jo før du bliver uddannet og certificeret, jo lettere vil det være for dig at besætte en topplaceret informationssikkerhedsstilling (IS).

Tilmeld dig ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER-uddannelsen af Readynez i dag for at komme i gang! Den leveres med alt kursusmateriale, en eksamensvoucher, en certificeringsgaranti og endda indkvartering og måltider til klasseværelsesversionen – alt hvad du behøver for at sikre, at du består ISO/IEC 27001 Lead Implementer Certification-eksamenen med glans. Kontakt os i dag for at lære mere!

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}