Strategisk guide til at blive ISO 27001 Certificeret Lead Implementer

 • ISO 27001
 • Lead Implementer
 • Security Management
 • Published by: MARIA FORSBERG on maj 13, 2022

Information er et værdifuldt aktiv i enhver organisation, uanset dens former, såsom trykt, skriftligt eller elektronisk lagret. Organisationer er nu forpligtet til at forudse, hvordan deres oplysninger reguleres, hvordan de bruges, og hvordan de er beskyttet af leverandører. Organisationer forventes også at vurdere, hvordan forventningerne fra deres kunder og handelspartnere påvirker deres allerede eksisterende informationssikkerhedsstyringsprocesser.

Administration af informationssikkerhed går langt ud over at holde hackere ude af et it-netværk. Det er vokset fra et afdelingsspørgsmål til et spørgsmål om virksomhedsledelse, der kræver professionel ledelse og tilsyn i henhold til de internationale standarder. Desuden har mange højprofilerede it-sikkerhedsbrud for nylig bragt et presserende behov for at beskytte kritiske data i organisationer, især i æraen med Internet-of-Things, frem. Derfor er Information Security Management System (ISMS) indført for at beskytte proprietære data for at forhindre sikkerhedsbrud. Interessenterne forventer ansvarlighed med hensyn til fortrolighed såvel som tilgængeligheden af data. Det ville være et stort tilbageslag for en organisation at få hacket eller stjålet sine følsomme oplysninger.

Men hvordan ved man, om organisationens informationssikkerhed er god nok til at imødekomme alle disse forventninger?

ISO 27001 er en informationssikkerhedsstandard, der giver mandater til at etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et ISMS (Information Security Management System). Det er en holistisk proces, der anvendes til at håndtere it-relaterede risici og informationssikkerhed for en organisation. ISO 27001 Lead Implementer-certificeringen attesterer din evne til at implementere den formelle struktur, styring og politik for et ISO 27001-konformt Information Security Management System (ISMS).

Et ISMS baseret på den internationale standard ISO/IEC 27001 vil hjælpe dig med at implementere en effektiv ramme til at etablere, administrere og løbende forbedre sikkerheden af ​​dine oplysninger. Organisationen kan yderligere få bevis for sin overholdelse af disse standarder ved at få en respekteret ISO/IEC 27001-certificering.

 

Hvorfor bør din chef overveje at få dig ISO-certificeret?

Ofte investerer virksomheder ikke i at opretholde ISO-standarder af flere årsager:

 • Deres kunder har faktisk aldrig hørt om ISO-standarder
 • Virksomheden er næppe bekymret for cybersikkerhed
 • Ledelsen mener, det er for svært for deres team at håndtere
 • Det er for dyrt, og de kan ikke se et investeringsafkast

Den vigtigste årsag er, at de almindelige sikkerhedsbudgetter ikke er særlig nyttige til at udvikle en organisation, der overholder ISO-standarder. Mens de vurderer de ISO-standarder, der rent faktisk hjælper, går virksomhederne ikke længere, og dem, der gør, går tabt i papirarbejdet. Det er kun, når rammen er fuldt tilpasset og implementeret, at du ser de sande fordele ved ISO-standardisering og dens certificerede fagfolk.

I det sidste årti har ISO 27001-certificering været de facto-standarden for sikkerhedsprogrammer over hele kloden, og hvorfor virksomheder ofte undlader at overholde, er fordi:

 • Undervurderer indsatsniveauet groft
 • Til markedsføring af deres produkter
 • Gør det bare for at få en stor kontrakt
 • At binde certificeringen til en åbenlyst håbefuld deadline
 • Undervurderer hjælpen fra en ISO-certificeret professionel
 • Med uklare forretningsmål i tankerne.

Disse årsager forværres normalt af ikke at få støtte fra seniorledere og derefter undlade at skræddersy ISO til virksomhedens behov. Derfor ender organisationer meget ofte med et gået i stå, og en ekstern konsulent tager hele skylden. Ikke underligt, ISO 27001-certificering er helt sikkert ved at blive et must-have for næsten enhver virksomhed nu.

 

Hvordan vil ISO gavne din organisation?

 1. Kundetilfredshed: Forsikre kunderne om, at deres fortrolige data er sikre, hvilket fører til bedre tillid
 2. Lovlig overholdelse: Overhold lovmæssige og regulatoriske retningslinjer for at undgå juridiske problemer og unødvendige bøder.
 3. Effektiv risikostyring: ISO 27001-certificering vil hjælpe med at sikre, at følsomme kundeoplysninger er beskyttet mod cyberkriminalitet.
 4. Forretningsvækst: Kunder vil være sikre på at købe dine produkter eller tjenester, hvilket fører til en massiv stigning i salg og omsætning.
 5. Behørig anerkendelse: Din virksomhed kan blive globalt anerkendt med dokumenterede forretningsoplysninger, som vil udvide sin markedstilstedeværelse over hele kloden.
 6. Flere kontrakter og udbud: ISO-standarder er obligatoriske for offentlige udbud eller kontrakter, og derfor kan ISO-certificering anses for at være afgørende for at få flere forretninger.

 

Hvordan vil ISO-certificering hjælpe dig som Certified Lead Implementer Professional?

 • Til at begynde med kan du hjælpe din organisation med at opsætte et informationssikkerhedsstyringssystem.
 • Som certificeret Lead Implementer Professional vil du være i stand til at lede et team til implementering af ISMS i en ISO-konform organisation.
 • En certificeret Lead Implementer Professional er udstyret til at skalere implementeringen af ​​ISMS i hele organisationen.
 • Du får den viden og de færdigheder, der kræves til at administrere og overvåge informationssikkerhedsstyringssystemet i overensstemmelse med de nuværende ISO 27001-standarder for bedste praksis.
 • Du kan spille en central rolle i at sikre, at din organisation med succes forbedrer beskyttelsen af ​​deres data for at imødekomme deres behov vedrørende markedspenetration og virksomhedsledelse.

Frem for alt vil du være i stand til at udvide din kompetence inden for informationssikkerhed og forbedre dit CV, hvilket vil åbne muligheder for et øget indtjeningspotentiale.

At blive certificeret er ret simpelt og kan udføres fuldstændigt online.

 

Sådan bliver du kvalificeret til ISO 27001 LI-certificeringen

 • Bliv medlem af Certified Information Security (CIS): hvis du ikke allerede er en og forfølger en CIS-legitimationsoplysninger.
 • Deltag på det obligatoriske kursus: live eller online for at få dit CIC-legitimationsoplysninger. Forudsætningsuddannelse for at blive kvalificeret til ISO 27001 Lead Implementer-certificering omfatter:
  • Politikworkshop: ISO 31000 Enterprise Risk Management
  • Politikworkshop: ISO 27001 Information Security Management
 • Bestå de certificerede ISO 27001 Lead Implementer-eksamener. For denne certificering skal kandidater bestå de to eksamener, der er forbundet med Risk Management og ISMS. Eksamener administreres online og kan tages, når det passer dig hjemme. Du kan også tage testen gennem CIS eLearning Center. Dine eksamensresultater deklareres automatisk efter afslutningen af ​​din eksamen.
 • Indsend dine professionelle påtegninger og et CV: Certificeret ISO 27001 LI er en informationssikkerhedslegitimation på begynderniveau og kræver ikke tidligere relateret erfaring. Gennemfør dine eksamener og indsend dine tre kandidatgodkendelsesformularer til certificeringsafdelingen på CIS-hovedkvarteret. Den udfyldte ansøgning sammen med dokumenterne kan e-mailes til: certification@certifiedinfosec.com
 • Få endelig godkendelse fra certificeringsudvalget og bliv certificeret af CIS. Du bliver officielt certificeret, når din eksamen og andre legitimationsoplysninger er godkendt af certificeringsudvalget, hvorefter dit certificeringssæt vil blive sendt til den angivne adresse.

Hvis du ikke består de forudgående eksamener i dit første forsøg, efter afslutningen af ​​dine påkrævede kursus- og øvelsesprøver, vil CIS give dig mulighed for genoptagelser uden ekstra omkostninger, indtil du har bestået dine certificeringseksamener.

 

Hvilke muligheder har du, når du nærmer dig ISO-uddannelse og -certificering?

1. Mulighed 1: Tilmeld dig et forberedende træningsprogram

Hvis din arbejdsgiver betaler for din uddannelse og certificering, bør du overveje at købe Readynez's gennemfør ISO 27001 Lead Auditor uddannelsesprogram. Dette vil omfatte alle de nødvendige ressourcer, alle nødvendige træningsprogrammer, alle anbefalede praksiseksamener og alle nødvendige certificeringseksamener. At tage det rigtige træningsprogram er en win-win for både dig og din arbejdsgiver, fordi det giver din virksomhed mulighed for at købe alle dine nødvendige ressourcer på én gang.

2. Mulighed 2: Gør forberedelsen selv

Hvis du selv betaler for det, vil du måske bare følge strømmen og øve dig på gratis online testeksamener for at gøre dig klar til finalen. Når du har gennemført nogle øvelseseksamener og revisioner, er chancerne for, at du vil føle dig mere selvsikker og klar.

 

Hvordan ser omkostningsopdelingen ud?

Det påkrævede CIS-medlemskabsansøgningsgebyr og andre kontingenter summer op til et tal, der slynger sig omkring $100. Der er en ekstra omkostning for den påkrævede uddannelse til Enterprise Risk Management-eksamenen og Information Security Management-systemeksamenen, som koster henholdsvis omkring $399 og $299 via online-tilstand. Der er også instruktørledede muligheder, hvis omkostninger er variabelt højere sammenlignet med online-muligheden.

 

Hvor svær er ISO 27001-eksamenen?

Selve ISO 27001-standarden er 30 sider lang og har kun 114 kontroller. For hver kontrol er der dog et gennemsnit på 4 yderligere aspekter at overveje fra den 90 sider lange ISO 27002. Den første ISO 27001 kontrol er A.5.1.1 - som er et sæt politikker for informationssikkerhed, der skal defineres og godkendt. Selvom dette lyder simpelt, er der mindst 19-20 foreslåede vejledningsfaktorer bag det. Det betyder ikke nødvendigvis, at eksamen er ubeståelig. Det indikerer blot, at du skal være forberedt med et hundrede procent engagement i processen helt fra begyndelsen.

 

Hvordan sejler man igennem i første forsøg?

 • Der er ingen særlige forudsætninger for at tage eksamen, forudsat at du har gennemgået rigtig forberedende træning. Du kan deltage i det 3-dages kursus, der er lavet af eksperter hos Readynez, og sikre dig, at du er klar til succes fra begyndelsen.
 • Revider alle quizzerne for at forberede din hjerne til de forventede spørgsmål i eksamen, selvom revisionstestene ikke matcher den faktiske eksamen.
 • Undersøg alle diasene, og lav noter, som du kan revidere senere.
 • Det er en åben bog-eksamen, men dette garanterer ikke en bestået score i eksamen, fordi det næppe er brugbart, når man ser på de stillede spørgsmål.
 • Ud af 80 er halvdelen af ​​spørgsmålene scenariebaserede, heraf 10-15 linjer for hvert spørgsmål. Nogle spørgsmål, der ikke er scenariebaserede, ser ud til at være ligetil, men der skal tænkes lidt ud af boksen. Nogle tidligere cybersikkerhedsfærdigheder ville helt sikkert hjælpe.
 • Du skal forsøge at besvare alle spørgsmålene fuldstændigt inden for de første 2 timer og bruge den resterende time på at revidere dine svar og prøve de ubesvarede spørgsmål, der er tilbage.
 • Du skal ikke have travlt med at afslutte eksamen, og vent med at indsende dit ark.
 • Deltag på et fordybende online ISO 27001 Foundation-uddannelseskursus
 • Få en forståelse af ISO 27001 ved at læse standarden:

Normalt gennemgår en ISO-revisor din virksomheds dokumentation for at kontrollere, at ISMS er udviklet i overensstemmelse med standarden. Du, som certificeret professionel, forventes at fremlægge dokumentation for alle kritiske aspekter af ISMS. Revisoren vil yderligere analysere politikkerne og procedurerne i større dybde og kontrollere, hvordan ISMS fungerer på stedet, med en undersøgelse på stedet. Revisoren vil også interviewe nøglemedarbejdere for at verificere, at alle aktiviteter udføres i henhold til specifikationerne i ISO 27001. Udover at have erfaring med at implementere et ISMS i din organisation, forventes du at have en ISO 27001 Lead Implementer-uddannelse og -certificering, hvis du ikke allerede har en.

Intet projekt kan blive vellykket uden støtte fra organisationens ledelse. Du vil også blive bedt om at implementere politikker, der får medarbejderne til at indprente gode vaner, såsom et rent skrivebord, låsning af computere, før de forlader deres arbejdsstationer, og så videre. ISO 27001 understøtter en proces med konstant forbedring. Dette kræver, at ISMS'ens ydeevne konstant evalueres og revideres for effektivitet og overholdelse, bortset fra at identificere forbedringer af eksisterende processer og kontroller. Praktisk viden om revisionsprocessen er også afgørende for den Lead Implementer, der er ansvarlig for ISO 27001-overholdelse.

Hvis du er forberedt på denne lange sejltur, Readynez er her for at hjælpe dig. Vores intensive træning vil hjælpe dig med at udvikle de færdigheder, du har brug for for at blive ISO 27001 certificeret. Du vil også blive i stand til at lede et team af revisorer ved at bruge de mest anerkendte overvågningsprincipper - procedurer og teknikker.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}