Sådan gør du karriere som netværkssikkerhedsadministrator: efterspørgsel, forudsætninger, roller og ansvar og mere

 • NSA
 • IT Karriere
 • Published by: André Hammer on sep 13, 2023

I nutidens digitale tidsalder har behovet for cybersikkerhed aldrig været mere presserende. Med en stadigt stigende afhængighed af teknologi og internettet finder både enkeltpersoner og organisationer sig selv sårbare over for cybertrusler, der kan kompromittere følsomme data og forstyrre driften. Som følge heraf er efterspørgslen efter dygtige fagfolk, der kan beskytte netværk og systemer mod disse trusler, steget, hvilket gør en karriere som netværkssikkerhedsadministrator til en af de mest efterspurgte og givende veje inden for informationsteknologi.

Denne artikel udforsker den mangefacetterede verden af Network Security Administration og giver en indsigtsfuld guide til, hvordan du begiver dig ud på denne karriererejse. Vi vil dykke ned i den voksende efterspørgsel efter netværkssikkerhedsadministratorer, den afgørende rolle, de spiller i sikringen af digital infrastruktur, og de skridt, håbefulde individer kan tage for at opbygge en succesfuld karriere inden for dette dynamiske felt.

Efterhånden som cyberangreb bliver mere sofistikerede og udbredte, erkender organisationer, at det er nødvendigt at investere i robuste cybersikkerhedsforanstaltninger. Som følge heraf har efterspørgslen efter netværkssikkerhedsadministratorer oplevet en eksponentiel stigning, hvor arbejdsgivere aktivt søger fagfolk, der besidder ekspertisen til at beskytte deres digitale aktiver og sikre uafbrudt forretningsdrift.


Stigning i efterspørgsel

En stigning i efterspørgslen efter netværkssikkerhedsadministratorer kan tilskrives flere faktorer, herunder det udviklende trussellandskab, øget afhængighed af teknologi og det voksende behov for robuste cybersikkerhedsforanstaltninger. Her er nogle vigtige årsager til den stigende efterspørgsel på dette område:

 • Cybersikkerhedstrusler:

  Med den stigende sofistikering af cybertrusler og det stigende antal cyberangreb indser organisationer den kritiske betydning af at sikre deres netværk. Netværkssikkerhedsadministratorer er på forkant med at forsvare sig mod disse trusler.
 • Databeskyttelse:

  Behovet for at beskytte følsomme data, herunder kundeoplysninger og intellektuel ejendom, er en topprioritet for virksomheder. Netværkssikkerhedsprofessionelle spiller en afgørende rolle i at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af disse data.
 • Reguleringsoverholdelse:

  Mange industrier er underlagt strenge regulatoriske krav vedrørende datasikkerhed og privatliv. Netværkssikkerhedsadministratorer er ansvarlige for at sikre, at deres organisationer overholder disse regler, hvilket har drevet efterspørgslen efter deres færdigheder.
 • Cloudadoption:

  Efterhånden som flere organisationer migrerer deres data og tjenester til skyen, har de brug for netværkssikkerhedseksperter, der forstår bedste praksis for cloud-sikkerhed og kan beskytte deres aktiver i skymiljøer.
 • IoT-vækst:

  Udbredelsen af Internet of Things (IoT)-enheder har udvidet angrebsfladen for cyberkriminelle. Netværkssikkerhedsadministratorer har til opgave at sikre disse enheder og de netværk, de opretter forbindelse til.
 • Manglende færdigheder:

  Der er mangel på dygtige fagfolk inden for netværkssikkerhed. Organisationer kæmper for at finde kvalificerede kandidater til at udfylde disse roller, hvilket har drevet lønninger og jobmuligheder op for dem med den rette ekspertise.
 • Avancerede teknologier:

  Indførelsen af avancerede teknologier såsom kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) i cybersikkerhed har skabt nye muligheder for fagfolk, der kan udnytte disse teknologier til at forbedre netværkssikkerheden.

Forudsætninger for at få en netværkssikkerhedsadministrator

At blive netværkssikkerhedsadministrator kræver typisk en kombination af uddannelse, færdigheder, certificeringer og praktisk erfaring. Her er forudsætningerne og trinene for at blive netværkssikkerhedsadministrator:

Uddannelse

 • Selvom det ikke altid er obligatorisk, foretrækker mange arbejdsgivere kandidater med en bachelorgrad inden for et beslægtet område, såsom datalogi, informationsteknologi eller cybersikkerhed. Nogle organisationer kan kræve en bachelorgrad for stillinger på højere niveau.

Kernefærdigheder

 • Grundlæggende om netværk: En solid forståelse af netværkskoncepter, protokoller og arkitekturer er afgørende. Dette omfatter viden om TCP/IP, routing, switching og netværkstopologier.
 • Operativsystemer: Færdighed i operativsystemer som Windows, Linux og Unix er vigtig, da netværkssikkerhedsadministratorer ofte arbejder med disse systemer.
 • Grundlæggende om cybersikkerhed: Du bør have et stærkt fundament i cybersikkerhedsprincipper, herunder kryptering, autentificering, adgangskontrol og sikkerhedspolitikker.

Certificeringer

Certificeringer kan validere dine færdigheder og viden inden for netværkssikkerhed. Nogle relevante certificeringer omfatter:

 • CompTIA Security+: En certificering på begynderniveau, der dækker grundlæggende cybersikkerhed.
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP): En globalt anerkendt certificering for erfarne sikkerhedsprofessionelle.
 • Certificeret Information Security Manager (CISM): Fokus på informationsrisikostyring og -styring.
 • Certificeret informationssystems Revisor (CISA): Koncentrerer sig om revision, kontrol og sikkerhed.
 • Certificeret Ethical Hacker (CEH): Fokus på etisk hacking og penetrationstestning.

Erfaring:

 • Få praktisk erfaring ved at arbejde i IT-roller, såsom netværksadministrator, systemadministrator eller helpdesk-tekniker, for at opbygge et stærkt fundament inden for netværk og IT-drift.
 • Overgang til en junior- eller entry-level sikkerhedsstilling, såsom en sikkerhedsanalytiker eller en Security Operations Center (SOC) analytiker, for at få praktisk erfaring med sikkerhedsoperationer.

Avancerede færdigheder:

 • Efterhånden som du udvikler dig, bliver du nødt til at udvikle mere avancerede færdigheder inden for områder som indtrængningsdetektion og -forebyggelsessystemer (IDS/IPS), firewalladministration, VPN'er og SIEM-systemer (sikkerhedsinformation og hændelsesstyring).

Bløde færdigheder:

 • Kommunikationsevner er afgørende, da netværkssikkerhedsadministratorer ofte har brug for at formidle kompleks teknisk information til ikke-tekniske interessenter.
 • Problemløsningsevner og opmærksomhed på detaljer er afgørende for at identificere og afbøde sikkerhedstrusler.

Hold dig opdateret:

 • Netværkssikkerhedsområdet udvikler sig konstant. Netværkssikkerhedsadministratorer skal holde sig opdateret om de nyeste sikkerhedstrusler, teknologier og bedste praksis gennem løbende uddannelse og faglig udvikling.

Netværk:

 • Byg et professionelt netværk ved at deltage i sikkerhedskonferencer, slutte sig til sikkerhedsorganisationer og oprette forbindelse til ligestillede i felten. Netværk kan åbne op for jobmuligheder og give værdifuld indsigt.

At blive en netværkssikkerhedsadministrator er en karrierevej, der kræver kontinuerlig læring og tilpasning for at være på forkant med udviklende cybersikkerhedstrusler. At få praktisk erfaring, opnå relevante certificeringer og holde sig orienteret om branchetendenser er nøgletrin til succes i denne rolle.


Roller og ansvar for en netværkssikkerhedsadministrator

Netværkssikkerhedsadministratorer spiller en afgørende rolle i at beskytte en organisations digitale aktiver, sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af data og forsvare sig mod cybertrusler. Deres ansvar er mangefacetteret og omfatter en bred vifte af opgaver. Her er nøglerollerne og -ansvaret for en netværkssikkerhedsadministrator:

 • Netværkssikkerhedsovervågning:

  Overvåg løbende netværkstrafik og systemlogfiler for mistænkelige aktiviteter og potentielle sikkerhedsbrud. Dette involverer brug af specialiserede værktøjer og indtrængningsdetektionssystemer til at opdage uregelmæssigheder.
 • Sårbarhedsvurdering:

  Identificer og vurder sårbarheder i netværksinfrastrukturen, applikationer og systemer. Scan jævnligt for svagheder og prioriter dem til udbedring.
 • Firewall Management:

  Konfigurer, vedligehold og opdater firewalls for at kontrollere indgående og udgående netværkstrafik, håndhæv sikkerhedspolitikker og adgangskontroller.
 • Intrusion Detection and Prevention:

  Implementer og administrer indtrængningsdetektion og -forebyggelse (IDPS) for at identificere og afbøde uautoriserede adgangsforsøg og ondsindede aktiviteter i realtid.
 • Adgangskontrol:

  Implementer og administrer adgangskontrolmekanismer, herunder brugergodkendelse, autorisation og multifaktorautentificering (MFA) for at sikre, at kun autoriseret personale kan få adgang til følsomme ressourcer.
 • Udvikling af sikkerhedspolitik:

  Udvikle, dokumentere og håndhæve sikkerhedspolitikker, -procedurer og -standarder for at styre organisationens sikkerhedsposition og overholdelsesbestræbelser.
 • Incident Response:

  Udvikle og vedligeholde en hændelsesresponsplan, herunder procedurer til rapportering, analyse og afbødning af sikkerhedshændelser. Handl omgående for at begrænse og løse sikkerhedsbrud.
 • Patch Management:

  Hold software, operativsystemer og netværksenheder opdateret ved at anvende patches og opdateringer regelmæssigt for at løse kendte sårbarheder.
 • Sikkerhedsbevidsthedstræning:

  Uddanne medarbejdere og brugere om bedste sikkerhedspraksis, sociale ingeniørmæssige trusler og vigtigheden af at opretholde en stærk sikkerhedsposition.
 • Datakryptering:

  Implementer krypteringsprotokoller og -mekanismer til at beskytte følsomme data under transmission og lagring.
 • Netværkssegmentering:

  Opdel netværket i segmenter eller zoner med forskellige sikkerhedsniveauer, og sørg for, at selvom et område er kompromitteret, forbliver hele netværket beskyttet.
 • Sikkerhedsrevision og overholdelse:

  Udfør regelmæssige sikkerhedsaudits, sårbarhedsvurderinger og overholdelsestjek for at sikre overholdelse af industristandarder (f.eks. PCI DSS, HIPAA, GDPR) og interne politikker.
 • Hændelsesdokumentation:

  Dokumentér grundigt sikkerhedshændelser, deres løsning og erfaringer med at forbedre sikkerhedsforanstaltningerne.
 • Disaster Recovery Planning:

  Udvikle og vedligeholde disaster recovery og forretningskontinuitetsplaner for at minimere nedetid og datatab i tilfælde af et cyberangreb eller andre katastrofer.

Netværkssikkerhedsadministratorer spiller en central rolle i en organisations overordnede cybersikkerhedsstrategi. Deres proaktive tilgang til at identificere og afbøde sikkerhedsrisiciks er afgørende for at beskytte følsomme data og opretholde tilliden hos kunder, partnere og interessenter. Var dette svar bedre eller værre? Bedre Værre Samme


En dag i et show af netværkssikkerhedsadministratorer

En dag i en netværkssikkerhedsadministrators liv kan være dynamisk og fyldt med forskellige ansvarsområder for at beskytte en organisations netværksinfrastruktur mod cybertrusler. Her er en typisk dag for en netværkssikkerhedsadministrator:

9:00 - Dagens start Ankom på kontoret eller log ind via fjernadgang.

 • Tjek e-mails og meddelelser for eventuelle presserende sikkerhedshændelser eller opdateringer fra den foregående dag.
 • Gennemgå sikkerhedsadvarsler og logfiler, der er genereret natten over for at identificere potentielle trusler eller uregelmæssigheder.

9:30 - Morgenmøde

 • Deltag i et team- eller afdelingsmøde for at diskutere igangværende sikkerhedsprojekter, seneste sikkerhedshændelser og kommende opgaver.
  Samarbejd med kolleger for at prioritere opgaver og allokere ressourcer effektivt.

10:00 - Sikkerhedspolitik og overholdelse

 • Gennemgå og opdater sikkerhedspolitikker, -procedurer og -dokumentation for at sikre, at de stemmer overens med de nyeste industristandarder og bedste praksis.
 • Udfør overensstemmelsesvurderinger for at verificere, at organisationens netværkssikkerhedsforanstaltninger opfylder lovkrav.

11:00 - Netværksovervågning og -analyse

 • Overvåg konstant netværkstrafik og sikkerhedsadvarsler ved hjælp af forskellige sikkerhedsværktøjer og -software.
 • Analyser logfiler og data for at opdage usædvanlige eller mistænkelige aktiviteter. Undersøg sikkerhedshændelser og brud, dokumenter resultater og tag nødvendige handlinger for at begrænse og afbøde dem.

12:00 - frokostpause

 • Tag en pause for at genoplade og slappe af.

13:00 - Administration af sikkerhedspatch

 • Evaluer de seneste sikkerhedsrettelser og opdateringer til netværksenheder, operativsystemer og softwareapplikationer.
 • Planlæg og planlæg patch-implementeringer for at minimere forstyrrelser, mens sårbarheder håndteres.

14:00 - Sikkerhedsrevision og sårbarhed

 • Scanning Udfør regelmæssige sikkerhedsaudits og sårbarhedsvurderinger for at identificere svagheder i netværksinfrastrukturen.
 • Opret rapporter, der beskriver sårbarheder, og arbejd med it-teams for at afhjælpe dem.

15:00 - Sikkerhedsbevidsthedstræning

 • Udvikle og gennemføre træningssessioner i sikkerhedsbevidsthed for medarbejdere for at uddanne dem om bedste praksis for cybersikkerhed.
 • Giv vejledning i, hvordan du genkender og rapporterer potentielle sikkerhedstrusler, såsom phishing-e-mails.

16:00 - Hændelsesberedskab

 • Planlægning Gennemgå og opdatere organisationens hændelsesplan og procedurer.
 • Kør bordøvelser for at simulere forskellige typer sikkerhedshændelser og sikre, at indsatsteamet er forberedt.

17:00 - Slut på dagen

 • Afslut eventuelle udestående opgaver og dokumenter fremskridt i løbet af dagen.
 • Forbered en sammenfattende rapport over dagens aktiviteter, herunder eventuelle hændelser eller bemærkelsesværdige sikkerhedshændelser.
 • Opsæt eventuel nødvendig overvågning eller alarmer til natholdsteamet, hvis det er relevant.
 • Log af og sørg for, at alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte netværket i løbet af natten.

De specifikke opgaver og prioriteter kan naturligvis variere afhængigt af organisationens størrelse, branche og sikkerhedsbehov. Netværkssikkerhedsadministratorer skal forblive tilpasningsdygtige og årvågne i deres rolle for at beskytte mod cybersikkerhedstrusler, der udvikler sig.


Konklusion

Den stigende afhængighed af teknologi og internettet har gjort cybersikkerhed mere afgørende end nogensinde før. Dette har ført til en stigning i efterspørgslen efter netværkssikkerhedsadministratorer, som spiller en afgørende rolle i sikringen af digital infrastruktur. For at påbegynde denne karrierevej skal enkeltpersoner erhverve den nødvendige uddannelse, færdigheder, certificeringer og praktisk erfaring. Netværkssikkerhedsadministratorer har mange facetterede ansvarsområder, herunder overvågning af netværkssikkerhed, sårbarhedsvurdering, firewall-styring og hændelsesrespons. En typisk dag i deres liv involverer en række opgaver, der fokuserer på at beskytte organisationens netværk mod cybertrusler og sikre overholdelse af sikkerhedspolitikker og -standarder. Tilpasningsevne og årvågenhed er nøgleegenskaber for succes på dette dynamiske felt.

For cybersikkerhedseksperter, der søger omkostningseffektive og altomfattende træningsprogrammer, der giver værdifulde certificeringer og samtidig sikrer, at de holder sig ajour med de nyeste sikkerhedsstrategier, tilbyder Unlimited Security Training den perfekte løsning. Med friheden til at deltage i flere kurser, vil du være grundigt forberedt og vidende, klar til at tackle selv de mest krævende sikkerhedscertificeringseksamener med tillid.

To personer overvåger systemer for sikkerhedsbrud

Unlimited Security Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede sikkerhedskurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}