Køb Unlimited Training licenser i juni og få 3 måneders gratis træning! ☀️

Sådan består Microsoft AZ-700 eksamen

 • AZ-700 exam
 • Published by: André Hammer on feb 12, 2024

At opnå certificering som Microsoft Azure Network Engineer er en vigtig milepæl for it-professionelle, der sigter mod at specialisere sig i netværk i Azure-cloudmiljøet. Microsoft AZ-700-eksamenen er indgangen til denne legitimation, der tester din evne til at implementere og administrere Azure-netværksløsninger.

Denne guide vil give en klar vej til at forberede sig til og bestå AZ-700-eksamenen, med detaljer om de væsentlige færdigheder og viden, der kræves, samt de tilgængelige ressourcer til at sikre succes.

Vigtigheden af ​​AZ-700-certificering

Azure Network Engineer-certificeringen er et bevis på en persons ekspertise i at implementere og administrere netværksløsninger på Microsoft Azure-platformen.

Det validerer de nødvendige færdigheder til at håndtere netværksopgaver i den virkelige verden i Azure-miljøet, såsom håndtering af virtuelle netværk, VPN'er og sikkerhedsstrategier. At opnå denne certificering kan åbne døre til avancerede karrieremuligheder, højere indtjeningspotentiale og evnen til at bidrage til skalerbarheden og sikkerheden af ​​en organisations cloud-infrastruktur.

Fagfolk udstyret med denne certificering er godt positioneret til at imødekomme kravene fra virksomheder, der skifter til eller udvider deres tilstedeværelse i skyen.

Oversigt over AZ-700 eksamen

Introduktion til AZ-700-certificeringen

AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions-certificeringen er designet til fagfolk, der har en solid forståelse af netværksfunktioner og -funktioner i Azure.

Denne certificering kræver en blanding af praktisk erfaring og teoretisk viden med fokus på at designe, implementere og administrere sikre, pålidelige netværksarkitekturer på Azure. Det er en certificering på mellemniveau, der demonstrerer en persons evne til at arbejde med Azure-teknologier for at levere netværksløsninger, der stemmer overens med forretningskrav.

Kerneemner i AZ-700

AZ-700-eksamenen dækker en bred vifte af emner, der afspejler Azure Network Engineers' daglige ansvar. Disse emner omfatter design og implementering af kernenetværksinfrastruktur, hybride netværksforbindelser og netværkssikkerhedsløsninger.

Kandidater skal demonstrere færdigheder i at implementere privat adgang til Azure-tjenester, konfigurere Azure Virtual WAN og bruge forskellige netværksovervågningsværktøjer. Beherskelse af disse kerneemner er afgørende, da de danner grundlaget for en netværksingeniørs rolle i at skabe og vedligeholde et effektivt, sikkert og skalerbart Azure-netværksmiljø.

Beherskelse af kerneemner såsom netværksinfrastruktur, hybrid netværk og sikkerhedsløsninger er afgørende for AZ-700 eksamen.

Eksamensformat og spørgsmålstyper

AZ-700 eksamen er struktureret til at teste en kandidats evne til at anvende deres viden i praktiske scenarier. Selvom specifikke detaljer om eksamensformatet kan opdateres af Microsoft, er her en generel oversigt baseret på typiske Microsoft-certificeringseksamener:

Eksamensformat:

 • Antal spørgsmål:

  AZ-700-eksamenen indeholder typisk omkring 40-60 spørgsmål, men det nøjagtige antal kan variere.
 • Varighed:

  Kandidater får normalt omkring 120-150 minutter til at gennemføre eksamen.
 • Beståelsesscore:

  Den sædvanlige beståelsesscore er 700 ud af 1000 point.
 • Eksamenslevering:

  Eksamenen kan tages på autoriserede testcentre eller online som en proctoreret eksamen, hvilket giver fleksibilitet til testdeltagere.

Spørgsmålstyper:

 • Flere valg
 • Træk og slip
 • Casestudier

Registreringsproces og gebyrer

Tilmelding til AZ-700 eksamen indebærer et par enkle trin. For det første kræver det at oprette en Microsoft Learning-profil og derefter planlægge eksamen via Microsoft Certification-dashboardet.

Eksamensgebyret er typisk $165, men det kan variere fra område til område, så det er vigtigt at tjekke de aktuelle priser for din specifikke placering.

Forstå de målte færdigheder

AZ-700-eksamenen evaluerer specifikke færdigheder, der er centrale for rollen som Azure Network Engineer. Disse omfatter design, implementering og administration af netværksløsninger, sikring af sikkerhed og overholdelse og integration af Azure-tjenester med eksisterende lokal infrastruktur. En klar forståelse af disse færdigheder og hvordan de måles er afgørende for effektiv eksamensforberedelse.

Kernenetværksinfrastruktur

Kernenetværksinfrastrukturen er et grundlæggende aspekt af AZ-700 eksamen. Du bør forstå forviklingerne ved Azures netværkskomponenter, såsom virtuelle netværk, undernet og routing. Du bør også være dygtig til at konfigurere forbindelse i Azure og mellem Azure og lokale miljøer.

Kendskab til netværkssikkerhedsfunktioner, herunder Network Security Groups (NSG'er) og Application Security Groups (ASG'er), er også afgørende. Dette afsnit tester evnen til at designe og implementere robuste netværksløsninger, der er optimeret til ydeevne og omkostninger.

IP-adressering: Grundlæggende og konfigurationer

IP-adressering er en kritisk komponent i Azure-netværk, og AZ-700-eksamenen vurderer en kandidats forståelseing af IP fundamentals, herunder adresserum, undernet og allokeringsmetoder.

Du bør være fortrolig med at konfigurere IP-adresser til Azure-ressourcer, administrere IP-adressetildelinger. Du bør også forstå implikationerne af offentlig og privat IP-adressering for sikkerhed og forbindelse. En grundig forståelse af IP-adresseringskonfigurationer sikrer, at Azure-netværksløsninger er designet til optimal effektivitet og skalerbarhed.

Navneopløsning: DNS og relaterede tjenester

Effektiv navneopløsning i Azure er afgørende for netværksforbindelse og servicetilgængelighed. AZ-700-eksamenen evaluerer evnen til at implementere Azure DNS-domæner, zoner og registreringstyper. Det tester også viden om at integrere DNS på stedet med Azure-tjenester og administrere DNS-strategier for private og offentlige slutpunkter.

At forstå, hvordan man konfigurerer navneopløsning til virtuelle netværk og hybride miljøer er nøglen til at sikre problemfri forbindelse på tværs af alle komponenter i en Azure-infrastruktur.

Routing: Principper og protokoller

Routing inden for Azure er en vigtig færdighed målt ved AZ-700-eksamenen. Kandidater skal demonstrere deres evne til at designe og implementere routingløsninger, der sikrer et effektivt dataflow i Azure og mellem Azure og lokale netværk.

Dette omfatter forståelse af Azures routingfunktioner, konfiguration af rutetabeller og udnyttelse af Azures routingfunktioner såsom User Defined Routes (UDR'er) og Border Gateway Protocol (BGP) til avancerede scenarier. Kendskab til routingprotokoller og -principper er afgørende for at opbygge et netværk, der både er modstandsdygtigt og optimeret til ydeevne.

VNet-forbindelse: Opsætning og administration

Virtuelt netværk (VNet) er byggestenen i Azure-netværk, og forståelsen af ​​VNet-forbindelse er bydende nødvendigt for AZ-700-eksamenen. Dette omfatter konfiguration af VNet-peering, styring af VNet-til-VNet-forbindelser og tilslutning af VNet til lokale netværk.

Du bør også være bekendt med virtuelle netværksapparater (NVA'er) og deres rolle i netværksforbindelse og sikkerhed. Evnen til at konfigurere og administrere VNet-forbindelse har direkte indflydelse på effektiviteten og sikkerheden i Azure-netværksmiljøet.

Overvåg netværk

Overvågning er et afgørende aspekt af netværksstyring, og AZ-700-eksamenen lægger stor vægt på en kandidats evne til at implementere overvågningsløsninger. Dette involverer brug af Azure Monitor og Network Watcher til at få indsigt i netværkets ydeevne og sundhed.

Kandidater bør være dygtige til at konfigurere diagnostiske indstillinger, analysere netværkstrafik og reagere på netværkshændelser. Evnen til effektivt at overvåge netværk sikrer proaktiv styring og hurtig løsning af eventuelle problemer, der opstår.

Værktøjer og teknikker til netværksovervågning

Azure tilbyder en række værktøjer og teknikker til omfattende netværksovervågning, et kritisk fokusområde i AZ-700-eksamenen. Du bør være fortrolig med brugen af ​​Azure Monitor, Network Watcher og andre værktøjer til at spore netværkets ydeevne, opdage uregelmæssigheder og fejlfinde problemer.

Det er også vigtigt at forstå, hvordan man fortolker metrics og logfiler for at opretholde netværkets sundhed og ydeevne. Beherskelse af disse værktøjer og teknikker er afgørende for at sikre pålideligheden og effektiviteten af ​​Azure-netværksløsninger.

Ydeevne og sundhedsovervågning

Opretholdelse af optimal ydeevne og sundhed for Azure-netværk er ikke til forhandling for netværksingeniører. AZ-700-eksamenen vurderer evnen til at implementere strategier til overvågning af netværkets ydeevne, såsom analyse af netværksressourcemålinger og logfiler. Kandidater skal også være dygtige til at opsætte advarsler og diagnosticere netværksproblemer ved hjælp af Azures native værktøjer. En dybtgående forståelse af ydeevnemålinger og sundhedsindikatorer er nøglen til at sikre, at Azure-netværk kører problemfrit og effektivt.

Administrer forbindelsestjenester

Forbindelsestjenester er en hjørnesten i Azure-netværk, og at administrere dem effektivt er en færdighed, der testes i AZ-700-eksamenen. Kandidater skal være dygtige til at konfigurere og administrere tjenester, der letter netværksforbindelse, såsom VPN'er, Azure Virtual WAN og Azure ExpressRoute. Evnen til at vælge og implementere de passende tilslutningstjenester til specifikke scenarier er afgørende for at skabe et netværk, der opfylder både ydeevne- og sikkerhedskrav.

Site-to-Site VPN-forbindelse: Konfigurations- og brugstilfælde

Site-to-Site VPN-forbindelser er et grundlæggende aspekt af Azure-netværk, der muliggør sikre forbindelser mellem lokale netværk og virtuelle Azure-netværk. AZ-700-eksamenen tester kandidater i at konfigurere Site-to-Site VPN-forbindelser, forstå deres use cases og administrere dem for optimal ydeevne og sikkerhed. Dette inkluderer valg af den rigtige VPN-gateway, opsætning af VPN-tunnelen og sikring af, at forbindelsen overholder organisationens politikker og overholdelseskrav.

Point-to-Site VPN-forbindelse: Opsætning og scenarier

Point-to-Site VPN-forbindelser er afgørende for at kunne leveresikker fjernadgang til virtuelle Azure-netværk. AZ-700-eksamenen kræver, at kandidater demonstrerer deres evne til at opsætte Point-to-Site VPN'er, herunder konfiguration af VPN-klienter og Azure VPN Gateway. Forståelse af, hvornår man skal bruge Point-to-Site VPN'er, såvel som deres begrænsninger og fordele, er afgørende for netværksingeniører for at levere fleksibel og sikker forbindelse til fjernbrugere.

Azure ExpressRoute: Implementering og fordele

Azure ExpressRoute tilbyder en privat forbindelse til Azure-tjenester, der omgår det offentlige internet for øget sikkerhed og pålidelighed. AZ-700-eksamenen evaluerer en kandidats færdigheder i at implementere ExpressRoute og forstå dens fordele i forhold til traditionelle tilslutningsmetoder. Dette omfatter konfiguration af ExpressRoute-kredsløb, forståelse af priser og SLA'er og at vide, hvornår du skal anbefale ExpressRoute som den optimale tilslutningsløsning til en organisations specifikke behov.

Netværkssikkerhed og overholdelse

Netværkssikkerhed og overholdelse er kritiske komponenter i Azure-netværk, og AZ-700-eksamenen lægger stor vægt på disse områder. Kandidater skal forstå, hvordan man implementerer sikkerhedskontrol og overholdelsespolitikker for at beskytte netværksressourcer og data. Dette omfatter konfiguration af firewalls, styring af kryptering og sikring af overholdelse af industristandarder og -regler. En solid forståelse af netværkssikkerhed og overholdelse er afgørende for at beskytte en organisations Azure-netværksinfrastruktur.

Azure Firewall-konfiguration

Konfiguration af Azure Firewall er en nøglefærdighed, der evalueres i AZ-700-eksamenen. Kandidater skal demonstrere deres evne til at opsætte, administrere og vedligeholde Azure Firewall for at beskytte Azure Virtual Network-ressourcer. Dette omfatter oprettelse og håndhævelse af regler, konfiguration af trusselsintelligens og integration med andre Azure-sikkerhedstjenester. En velkonfigureret Azure Firewall er afgørende for at opretholde netværkets integritet og sikkerhed.

Løsninger til belastningsbalancering

Belastningsbalancering er en vigtig funktion til at distribuere trafik på tværs af flere servere, hvilket sikrer høj tilgængelighed og robusthed af applikationer. AZ-700-eksamenen tester kandidater på deres viden om Azure load balancing-løsninger, herunder Azure Load Balancer og Application Gateway. Forståelse af, hvordan man konfigurerer disse tjenester til at administrere trafik effektivt, er afgørende for at opretholde kontinuerlig servicelevering og optimere applikationsydelsen.

Private tilslutningsløsninger

Private tilslutningsløsninger i Azure, såsom Azure Private Link og private endpoints, er designet til at give sikker og direkte adgang til Azure-tjenester. AZ-700-eksamenen vurderer evnen til at implementere disse løsninger, som er afgørende for at minimere eksponeringen for offentlige internettrusler. Kandidater skal være dygtige til at konfigurere privat forbindelse for at sikre sikker og effektiv adgang til Azure-ressourcer, samtidig med at de overholder strenge sikkerheds- og overholdelsesstandarder.

Hybrid netværk

Hybrid netværk er et afgørende aspekt af mange organisationers it-strategier, der blander lokale og cloud-ressourcer. AZ-700-eksamenen evaluerer en kandidats evne til at designe og implementere hybride netværksløsninger, der sikrer problemfri forbindelse og integration mellem Azure og lokale infrastrukturer. Dette omfatter forståelse af VPN'er, Azure ExpressRoute og andre netværksteknologier, der letter hybridmodellen.

Integration med lokale netværk

Integration med lokale netværk er et væsentligt aspekt af hybrid netværk, og det er et centralt fokusområde i AZ-700 eksamen. Kandidater forventes at demonstrere deres ekspertise i at forbinde Azure-tjenester med eksisterende on-premises infrastruktur, hvilket sikrer sikker og pålidelig dataoverførsel. Dette omfatter konfiguration af site-to-site VPN'er, udnyttelse af Azure ExpressRoute til private forbindelser og forståelse af, hvordan man synkroniserer lokale og cloud-netværk for at opnå et sammenhængende netværksmiljø.

Avancerede netværksfunktioner

Azures avancerede netværksfunktioner giver forbedrede funktioner til komplekse netværksscenarier. AZ-700 eksamen tester en kandidats viden om disse funktioner, herunder deres implementering og styring. At forstå, hvordan man kan udnytte avancerede netværkstjenester, er afgørende for it-professionelle, der ønsker at optimere deres Azure-netværksinfrastrukturer til høj ydeevne, skalerbarhed og sikkerhed.

Virtuel WAN-arkitektur

Virtuel WAN-arkitektur er en nøglekomponent i Azures avancerede netværksfunktioner, der tilbyder forenklet storstilet filialforbindelse. AZ-700-eksamenen kræver, at kandidater forstår designet og implementeringen af ​​Virtual WAN, herunder dets komponenter som hubs og eger. Kendskab til virtuel WAN-arkitektur gør det muligt for netværksingeniører at skabe et globalt, skalerbart netværk, der understøtter forskellige tilslutningsscenarier og optimerer trafikflowet på tværs af Azure-netværket.

Integration med andre Azure Services

Evnen til at integrere Azure-netværk med andeter Azure-tjenester er afgørende for at skabe omfattende og sammenhængende cloud-løsninger. AZ-700-eksamenen evaluerer kandidater på deres evne til at forbinde Azure-netværkskomponenter med tjenester som Azure Storage, Azure Kubernetes Service (AKS) og Azure Virtual Machines. At forstå disse integrationer er afgørende for, at netværksingeniører kan understøtte og forbedre funktionaliteten af ​​en bred vifte af Azure-baserede applikationer og tjenester.

Applikationslevering og optimering

Applikationslevering og optimering er afgørende for at sikre, at applikationer hostet på Azure fungerer effektivt og pålideligt. AZ-700-eksamenen tester evnen til at implementere Azures applikationsleveringstjenester, såsom Azure Front Door og Content Delivery Network (CDN), for at optimere brugeroplevelsen. Beherskelse af disse tjenester er nødvendigt for netværksingeniører for at sikre, at applikationer er sikre, hurtige og meget tilgængelige.

Applikationsleveringstjenester

Azures applikationsleveringstjenester, herunder Azure Application Gateway og Azure Front Door, spiller en afgørende rolle i styring af webtrafik og beskyttelse af applikationer. AZ-700-eksamenen vurderer en kandidats evne til at konfigurere disse tjenester for at forbedre applikationssikkerheden, optimere ydeevnen og sikre høj tilgængelighed. At forstå, hvordan man korrekt implementerer applikationsleveringstjenester er nøglen til at levere en problemfri brugeroplevelse og opretholde robust sikkerhed.

Fordørsservice

Azure Front Door Services giver skalerbarhed, sikkerhed og høj tilgængelighed til applikationer. I AZ-700-eksamenen skal kandidater demonstrere deres evne til at konfigurere Front Door til global HTTP-belastningsbalancering, SSL-offloading og applikationsacceleration. At forstå fordelene og anvendelsesmulighederne ved Front Door Services er afgørende for netværksingeniører, der har til opgave at optimere webapplikationer i Azure-økosystemet.

Forberedelse til AZ-700 eksamen

Forberedelse til AZ-700-eksamenen kræver en struktureret tilgang, der kombinerer studiematerialer, praktisk praksis og en klar forståelse af eksamensmålene. Det er vigtigt at bruge en række ressourcer og strategier til at dække alle de nødvendige emner og få praktisk erfaring. En effektiv forberedelsesplan omfatter ikke kun gennemgang af teoretiske koncepter, men også anvendelse af dem i virkelige scenarier for at sikre en dyb forståelse af Azures netværksløsninger.

Studiematerialer og Azure-ressourcer

At vælge det rigtige studiemateriale er afgørende for en vellykket AZ-700 eksamensforberedelse. Officiel Microsoft-dokumentation, Azure-dokumentation og whitepapers giver et solidt grundlag for viden. Derudover kan bøger og onlineressourcer, der er skræddersyet til AZ-700-eksamenen, tilbyde dybdegående indsigt og strukturerede læringsveje. Brug af en kombination af disse materialer sikrer en omfattende forståelse af både teoretiske begreber og praktiske anvendelser.

Fællesskaber og studiegrupper

At engagere sig i fællesskaber og studiegrupper kan forbedre læringsoplevelsen til AZ-700-eksamenen markant. Disse platforme giver mulighed for at diskutere emner med jævnaldrende, dele indsigt og afklare tvivl. De kan også give moralsk støtte og motivation gennem hele forberedelsesrejsen. Aktiv deltagelse i studiegrupper og onlinefora er en værdifuld strategi til at uddybe ens forståelse af Azure-netværkskoncepter.

Øve eksamener

Øvelseseksamener er et uvurderligt værktøj til at måle parathed til AZ-700 eksamen. De hjælper kandidater med at blive fortrolige med eksamensformatet, spørgsmålstyper og tidsbegrænsninger. Ved at tage øvelseseksamener kan inpider identificere områder med styrke og svagheder, hvilket giver dem mulighed for at fokusere deres studieindsats mere effektivt. Regelmæssig træning opbygger også selvtillid og reducerer eksamensdagsangst.

Kurser

Strukturerede uddannelseskurser, såsom dem, der tilbydes af Readynez, giver guidede læringserfaringer ledet af brancheeksperter. Readynez's 3-dages Microsoft Azure Network Engineer Course and Certification Program (AZ-700) inkluderer omfattende instruktion, praktiske laboratorier og support for at sikre, at kandidater er velforberedte til eksamen. Readynez's ubegrænsede træningsplan giver adgang til over 60 Microsoft-kurser, hvilket giver mulighed for kontinuerlig læring og certificering til en overkommelig månedlig pris på $199.

Praktisk erfaring

Praktisk erfaring er en kritisk komponent i forberedelsen til AZ-700 eksamen. Praktisk anvendelse af Azure-netværkskoncepter styrker teoretisk viden og udvikler de nødvendige færdigheder til at designe og implementere løsninger fra den virkelige verden. Kandidater bør drage fordel af Azures gratis kontomuligheder eller bruge deres organisations ressourcer til at øve sig i at opsætte netværk, konfigurere tjenester og fejlfinde problemer.

Tips til at bestå AZ-700 eksamen

For at bestå AZ-700-eksamenen er en strategisk tilgang til studier og eksamen afgørende. Kendskab til eksamensformatet, effektiv tidsstyring og en grundig forståelse af kerneemnerne vil bidrage til succes. Kandidater bør også være opmærksomme på almindelige faldgruber og udvikle strategier for at undgå dem. At gå til eksamen med selvtillid og parathed er kulminationen på dedikeret undersøgelse og praktisk erfaring.

Eksamensdagsstrategier

På eksamensdagen er det vigtigt at have en klar strategi. Kandidater bør sikre, at de er veludhvilede, ankommer tidligt og har alle nødvendige identifikations- og bekræftelsesoplysninger. Under eksamen, læs omhyggeligt hvert spørgsmål, administrer tiden effektivt og lav kvalificerede gæt, når det er nødvendigt. Det er også en fordel at gennemgå svarene, hvis tiden tillader det, da dette kan hjælpe med at fange eventuelle fejl eller forglemmelser.

Almindelige faldgruber og hvordan man undgår dem

En af de almindelige faldgruber, når man tager AZ-700-eksamenen, er at undervurdere den nødvendige vidensdybde. For at undgå dette skal du sikre dig, at din forberedelse dækker både bredden og dybden af ​​eksamensemnerne. En anden faldgrube er dårlig tidsstyring, som kan afbødes ved at øve sig med tidsbestemte eksamener. Undgå endelig at gætte dig selv på spørgsmål, hvor dit første instinkt ofte er korrekt. Stol på din forberedelse og hold fokus under hele eksamen.

Konklusion

At bestå Microsoft AZ-700-eksamenen kræver en blanding af omfattende studier, praktisk erfaring og strategisk eksamensforberedelse.

Ved at forstå vigtigheden af ​​certificeringen, sætte dig ind i eksamenens format og indhold og udnytte de rigtige ressourcer, kan du gå til eksamen med tillid. Husk, at den indsats, du lægger i at opnå denne certificering, vil betale sig i din karriere som Azure Network Engineer, hvilket udstyrer dig med færdigheder til at designe og implementere robuste netværksløsninger i skyen.

Readynez tilbyder et 3-dages Microsoft Azure Network Engineer kursus og certificeringsprogram, der giver dig al den læring og support, du har brug for for at forberede dig til eksamen og certificering.

AZ-700 Microsoft Azure Network Engineer-kurset og alle vores andre Microsoft-kurser er også inkluderet i vores unikke ubegrænsede Microsoft-uddannelsestilbud, hvor du kan deltage i Microsoft Azure Network Engineer og 60+ andre Microsoft-kurser for kun €199 om måneden, den mest fleksible og overkommelige måde at få dine Microsoft-certificeringer på.

Kontakt os venligst med spørgsmål, eller hvis du gerne vil have en snak om din mulighed med Microsoft Azure Network Engineer-certificeringen, og hvordan du bedst opnår den.

FAQ

Hvad er Microsoft AZ-700 eksamen?

Microsoft AZ-700 eksamen er en certificeringseksamen for Azure Networking Solutions. Det tester ens færdigheder i at designe, implementere og administrere Azure-netværkstjenester, såsom virtuelle netværk, VPN-gateways og ExpressRoute.

Hvilke emner er dækket i Microsoft AZ-700 eksamen?

Microsoft AZ-700-eksamenen dækker emner som implementering af løsninger til containere, overvågnings- og fejlfindingsløsninger og design af identitet og sikkerhed. Andre områder omfatter design af datalagringsløsninger og implementering af CDN-løsninger.

Hvordan kan jeg effektivt forberede mig til Microsoft AZ-700 eksamen?

For effektivt at forberede sig til Microsoft AZ-700-eksamenen skal du starte med at gennemgå de officielle eksamensmål, bruge Microsoft Learn-moduler, øve dig med prøvespørgsmål og overveje at deltage i studiegrupper eller hyre en vejleder til personlig vejledning.

Er der anbefalet studiemateriale til Microsoft AZ-700 eksamen?

Ja, der er anbefalede studiematerialer til Microsoft AZ-700-eksamenen, såsom officiel Microsoft-dokumentation, onlinekurser fra platforme som Udemy eller Coursera, øvelsestest fra MeasureUp eller ExamTopics og studievejledninger som dem fra Wiley eller Pearson.

Hvad er beståelsesscore for Microsoft AZ-700 eksamen?

Beståelsesscore for Microsoft AZ-700-eksamenen er 700 ud af 1000. For eksempel, at modtage en score på 700 eller derover indikerer et bestået resultat på eksamen.

En gruppe mennesker diskuterer de seneste Microsoft Azure-nyheder

Unlimited Microsoft Training

ubegrænset adgang til ALLE de LIVE instruktørledede Microsoft kurser du ønsker - til en pris mindre end prisen for ét kursus.

 • 60+ LIVE instruktørledede kurser
 • Money-back Garanti
 • Adgang til 50+ erfarne instruktører
 • Uddannet 50,000+ IT Pro's

Kurv

{{item.CourseTitle}}

Pris: {{item.ItemPriceExVatFormatted}} {{item.Currency}}